Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Bản tin tuần (từ ngày 09/3/2023 đến ngày 16/3/2023)

Ngày đăng: 17-03-2023, 02:00 - Lượt truy cập: 186

​1. Tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2022-2023:

Toàn tỉnh gieo trồng được 77.598,3 ha cây trồng các loại, đạt 100,1%KH, bằng 101,4% so với cùng kỳ. Trong đó: Lúa nước 26.807,6 ha, đạt 103,1%KH;  ngô 3.345,2 ha, đạt 76,9%KH; sắn 10.788,9 ha, đạt 93,8%KH; lang 1.905 ha, đạt 100,3%KH; đậu 4.128,8 ha, đạt 91,8%KH; rau 14.868,6 ha, đạt 102,5%KH; lạc 100,2 ha, đạt 100,2%KH; thuốc lá 3.839,1 ha, đạt 101%KH; mía TM 7.906,8 ha, đạt 113%KH; cây hàng năm 3.473,3 ha, đạt 90,2%KH; Chanh dây 434,8 ha.

2. Tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng:

- Trên cây sắn: Hiện có 2.857 ha bị nhiễm bệnh khảm lá virus, giảm 260 ha so với tuần trước (gồm có: nhiễm nhẹ 1.407 ha; nhiễm trung bình 450 ha). Trong đó vụ mùa 2022 có 1.540 ha nhiễm bệnh khảm lá virus, tập trung tại huyện Krông Pa; vụ Đông xuân 2022-2023 có 317 ha nhiễm bệnh khảm lá virus (Vụ Đông xuân 2022 -2023 đã xuống giống 10.788,9 ha), phân bố tại huyện Ia Pa 250 ha, Phú Thiện 42 ha, thị xã Ayun Pa 25 ha.

- Trên cây mía: Hiện có 68 ha bị xén tóc gây hại, giảm 20 ha so với kỳ trước, phân bố tại thị xã An Khê, Đak Pơ, Kbang; bọ hung gây hại diện tích nhiễm 26 ha, giảm 20 ha so với kỳ trước, gây hại tại thị xã An Khê, Đak Pơ. Bệnh trắng lá mía gây hại cục bộ tại huyện Krông Pa với diện tích nhiễm 1,1 ha.

- Trên cây tiêu: Bệnh vàng lá chết chậm gây hại 686,2 ha, tương đương so với kỳ trước, gây hại tại Mang Yang, Chư Prông, Đak Đoa, Chư Pưh, Chư Sê, Chư Prông. Bệnh chết nhanh gây hại diện tích nhiễm 6,5 ha, giảm 5,5 ha so với kỳ trước, gây hại cục bộ tại Chư Sê.

3. Quản lý, bảo vệ rừng:

- Trong tuần phát hiện 05 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp (huyện Đak Pơ 02 vụ, Phú Thiện, Krông Pa, Ia Pa mỗi nơi 01 vụ); tang vật, phương tiện vi phạm tạm giữ 7,353 m3 gỗ tròn, xẻ loài thông thường, 16,8 ster củi loài thông thường, 05 xe máy và 02 cưa xăng; diện tích rừng bị phá là 5.700 m2. Lũy kế đến ngày 16/3/2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 43 vụ vi phạm, xử lý 16.

- Xảy ra 01 vụ cháy rừng tại xã Ia Ga, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai: Diện tích cháy: 1,28 ha; loài cây trồng: Bạch đàn; năm trồng: 2021; mức độ thiệt hại: cây trồng bị cháy không có khả năng phục hồi từ 50% - 70%. Nguyên nhân: đang trong quá trình điều tra, xác minh.

4. Tiến độ thực hiện thu ngân sách

Thu cân đối ngân sách đến ngày 16/3/2023 là 1.357,1 tỷ đồng (thực hiện trong tháng 03 đến ngày 16/3/2023 là 119,3 tỷ đồng), tăng 64,5 tỷ đồng so với tuần trước, đạt 25% so với dự toán Trung ương giao, đạt 23% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 1,8% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Thu nội địa 1.350,3 tỷ đồng, đạt 25% so với dự toán Trung ương giao, đạt 23,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 2,4% so với cùng kỳ.

- Thu xuất nhập khẩu 6,9 tỷ đồng, đạt 2,8% so với dự toán Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 49% so với cùng kỳ.

5. Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công:

Tính đến ngày 15/3/2023, giá trị giải ngân 153,326/3.427,994 tỷ đồng, tăng 64,181 tỷ đồng so với tuần trước, đạt 4,18% kế hoạch vốn đã giao trong đó:

- Nguồn ngân sách địa phương giải ngân 124,935/2.030,307 tỷ đồng đạt 6,15% kế hoạch.

- Nguồn vốn ngân sách trung ương vốn trong nước hỗ trợ các ngành, lĩnh vực, chương trình mục tiêu giải ngân 28,391/1.397,687 tỷ đồng đạt 1,74% kế hoạch.

6 Tiến độ dự án kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (QL19):

- Tổng chiều dài qua Gia Lai 126,6km/143,6km; diện tích đất thu hồi 159,7ha; kinh phí 146,10 tỷ đồng; thời gian hoàn thành tháng 12/2023.

- Công tác GPMB đã bàn giao cho đơn vị thi công 125,33/126,6 km (đạt 99%); còn lại 1,17/126,60 km tuyến tránh đang thực hiện, cụ thể:

+ Thành phố Pleiku: Đã bàn giao 6,66/6,71 km (đã bàn giao thêm 200m tính từ ngày 20/02/2023) còn lại 50m của 03 hộ ông Hiệp, ông Thắng, ông Háo và 01 tổ chức (công ty SND) chưa đồng ý với đơn giá bồi thường, hiện đang tiếp tục vận động để bàn giao mặt bằng.

+ Thị xã An Khê: Đã bàn giao 11,16/11,56 km, còn lại 0,4 km với 05 hộ dân, các hộ này thuộc diện được tái định cư; hiện các hộ đã thống nhất giá trị bồi thường tài sản trên đất và đang xây dựng giá đất tại các vị trí giao đất tái định cư để bố trí cho 05 hộ trên theo quy định. Đã thực hiện hoàn thành việc di dời đường điện và hệ thống nước sạch nhà máy xử lý rác An Khê. Mặt bằng hiện nay không còn vướng nhiều, đơn vị đang triển khai thi công.

+ Huyện Đak Pơ: Đã bàn giao 1,4/2,09 km, còn lại 0,7 km với 14 hộ dân đã hoàn chỉnh phương án bồi thường, tuy nhiên các hộ chưa thống nhất đơn giá bồi thường, hiện đang tiếp tục vận động.

Theo cam kết của các địa phương tại buổi làm việc giữa UBND tỉnh với BQL Dự án 2, các địa phương cam kết hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 31/3/2023.

7. Tình hình trật tự an toàn xã hội.

- Tội phạm xâm phạm TTXH: Thụ lý điều tra 12 vụ, làm 01 người chết, bị thương 02 người, thiệt hại tài sản khoảng 1,7 tỷ đồng, so với tuần trước tăng 07 vụ, không tăng, giảm số người chết, tăng 02 người bị thương, thiệt hại tài sản tăng 1,6 tỷ đồng; gồm: Cố ý gây thương tích 03 vụ (Chư Prông, Chư Sê, Đak Pơ), Trộm cắp tài sản 04 vụ (An Khê, Đak Pơ, Krông Pa, Mang Yang); Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 02 vụ (Ia Grai, Kbang); Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 01 vụ (Đức Cơ); Đánh bạc 01 vụ (Ia Grai); Làm, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức 01 vụ (Đức Cơ).

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy: Phát hiện 02 vụ/02 đối tượng tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (Ia Pa); so với tuần trước, giảm 03 vụ, giảm 13 đối tượng; thu giữ 02 gói nhỏ ma túy đá (0,1473 gram). Phát hiện, lập hồ sơ xử lý 01 vụ/06 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy..

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường: Phát hiện 02 vụ/02 đối tượng vi phạm quy định về VSATTP, bảo vệ môi trường (Ayun Pa, Đức Cơ).

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 03 vụ TNGT (Chư Sê, Chư Pưh, Phú Thiện), làm chết 03 người, làm bị thương 01 người; so với tuần trước, giảm 06 vụ, giảm 02 người chết, giảm 03 người bị thương. Nguyên nhân: Thiếu chú ý quan sát 01 vụ, lấn đường 01 vụ và đang điều tra 01 vụ; có 02 vụ người điều khiển phương tiện vi phạm quy định về nồng độ cồn.

- Tai, tệ nạn xã hội: Tự tử 02 vụ (Chư Prông, Chư Pưh), chết 02 người, nguyên nhân do bi quan cuộc sống; đuối nước 01 vụ, chết 02 người (Đak Đoa).

- Phát hiện 2.148 trường hợp vi phạm, tạm giữ 11 xe ô tô, 353 xe mô tô, 728 giấy tờ các loại; xử phạt 1.976 trường hợp, số tiền 1,69 tỷ đồng; tước GPLX có thời hạn 120 trường hợp.

UBND tỉnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc