Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Bản tin tuần: (từ ngày 10/3/2022 đến ngày 17/3/2022)

Ngày đăng: 18-03-2022, 08:00 - Lượt truy cập: 48

1. Tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân 2021 - 2022:

Tính đến ngày 17/3/2022, toàn tỉnh gieo trồng được 76.510,2 ha đạt 101,3% so với Kế hoạch, bằng 109,9% so với cùng kỳ (tăng 342,2 ha so với tuần trước). Trong đó: Lúa nước 26.746,1 ha đạt 107%; ngô 3.262,7 ha đạt 75%; sắn trồng mới 11.910,4 ha đạt 113,4%; lang 1.464,2 ha đạt 108,5%; đậu các loại 4.160,5 ha đạt 92,5%; rau, dưa các loại 11.867,8 ha đạt 78,3%; lạc 70,4 ha đạt 70,4%; thuốc lá 3.920,2 ha đạt 104,5%; mía trồng mới 8.475,9 ha đạt 121,1%; cây hàng năm khác 4.632 ha đạt 121,9%.

2. Tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng

- Bệnh khảm lá sắn: Hiện nay có khoảng 108 ha gây hại ở mức độ nhẹ, tăng 24,5 ha so với tuần trước; phân bố tại Phú Thiện 27,0 ha, Ia Pa 20,0 ha, Kbang 9,0 ha và thị xã Ayun Pa 52,0 ha.

- Các dịch bệnh khác trên các loại cây trồng đang được các ngành, địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, kịp thời thông tin, khuyến cáo, hướng dẫn người dân thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng trừ.

        3. Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và công tác phòng chống dịch:

        - Từ ngày 10/3/2022 đến ngày 17/3/2022, trên địa bàn tỉnh không phát sinh dịch tả lợn Châu Phi (01 ổ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện trước đó đã được dập tắt hoàn toàn).

        4. Quản lý, bảo vệ rừng

Từ ngày 11/3/2022 đến ngày 17/3/2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 07 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp (03 vụ phá rừng, 02 vụ vận chuyển và 02 vụ tàng trữ, trong đó: Huyện Chư Prông, Đak Đoa, Kông Chro mỗi huyện 01 vụ; huyện Krông Pa, Ia Grai mỗi huyện 02 vụ. Tang vật, phương tiện tạm giữ 13,144 m3 gỗ tròn, xẻ thuộc loài thông thường, 200 kg cành nhánh gốc rễ, 01 xe ô tô và 12 xe máy; diện tích rừng bị phá là 10.413 m2. Lũy kế từ ngày 01/01/2022 đến ngày 17/3/2022 là 60 vụ vi phạm (Đã xử lý 26 vụ).

5. Tiến độ thực hiện thu ngân sách

Thu cân đối ngân sách tháng 03 đến ngày 17/3/2022 là 149,7 tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm là 1.358,1 tỷ đồng, đạt 25% so với dự toán Trung ương giao, đạt 23,3% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 14,2% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Thu nội địa 1.344,6 tỷ đồng, đạt 26,8% so với dự toán Trung ương giao, đạt 24,8% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 14% so với cùng kỳ.

- Thu xuất nhập khẩu 13,5 tỷ đồng, đạt 3,4% so với dự toán Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 30,4% so với cùng kỳ.

6. Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công

- Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao từ đầu năm là 3.484,3 tỷ đồng; tính đến ngày 17/3/2022 đã giải ngân 147,8 tỷ đồng (tăng 9,5 tỷ đồng so tuần trước), đạt 4,24%KH, trong đó: Vốn ngân sách địa phương giải ngân 134,2 tỷ đồng, đạt 6% kế hoạch; Vốn ngân sách trung ương giải ngân 13,62 tỷ đồng, đạt 1,09% kế hoạch (100% Vốn trong nước).

- Tiến độ triển khai các công trình khởi công mới năm 2022: Tổng số 25 dự án (05 dự án đã triển khai thi công; 02 dự án đang triển khai lựa chọn nhà thầu thi công; 01 dự án đang lập và trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 08 dự án đang lập thiết kế bản vẽ thi công; 07 dự án đang đấu thầu lập thiết kế bản vẽ thi công; 02 dự án đang lập quy hoạch điều chỉnh).

7. Tiến độ dự án kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (QL19)

- Tổng chiều dài qua Gia Lai 126,6km/143,6km; diện tích đất thu hồi 159,7ha; kinh phí 146,10 tỷ đồng; thời gian hoàn thành tháng 12/2023.

- Ban Quản lý dự án 2 và tư vấn đã triển khai cắm cọc giải phóng mặt bằng toàn tuyến và bàn giao cho các địa phương. Công tác GPMB đã bàn giao cho đơn vị thi công 110,883/126,6 km (đạt 87,59%); còn lại 15,95/126,60km đang thực hiện; Nhà thầu đã triển khai thi công ngoài hiện trường đối với 02 gói thầu xây lắp XL03 và XL04A đoạn qua thị xã An Khê, Đak Pơ, Mang Yang, Đak Đoa. Tiến độ giải ngân của dự án đến nay là 89,87/146,103 tỷ đồng (đạt 61,3%). Đã di dời 92/162 cột điện và 6/11 TBA (Ngày 9/2/2022 Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã bố trí vốn thêm 7,8 tỷ cho các công trình còn lại để di dời).

8. Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Một số nội dung chiến lược, cốt lõi (06 định hướng lớn và 4 chiến lược cơ bản) trong quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Đến nay, Công ty Cổ phần Công nghệ Tài nguyên Năng lượng đang gấp rút chuẩn bị tài liệu, nội dung trình chiếu thuyết minh tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (chuyên đề) theo nội dung Giấy mời số 26/GM-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh.

- Đối với các nội dung quy hoạch (38 nội dung) đề xuất để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh (dự thảo báo cáo cuối kỳ, báo cáo tóm tắt, hệ thống bản đồ) và báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đã dự thảo và gửi lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương, cộng đồng dân cư trong tỉnh và các bộ, ngành liên quan, cụ thể.

+ Lấy ý kiến cộng đồng dân cư về dự thảo: Báo cáo cuối kỳ; Báo cáo tóm tắt, Hệ thống bản đồ, sơ đồ; Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC): có 06 ý kiến phản hồi (đều thống nhất các dự thảo nêu trên).

+ Lấy ý kiến các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố, các trường đại học và các đơn vị có liên quan về dự thảo báo cáo cuối kỳ, gồm: Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh; Báo cáo tóm tắt, Hệ thống bản đồ, sơ đồ; Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC): có 23 đơn vị tham gia, trong đó có 16 ý kiến thống nhất, 07 đơn vị có ý kiến khác.

+ Lấy ý kiến các Bộ: Công an, Quốc phòng về dự thảo: Báo cáo cuối kỳ; Báo cáo tóm tắt, Hệ thống bản đồ, sơ đồ; Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC): Hiện nay chưa có ý kiến phản hồi.

+ Lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan về dự thảo 38 nội dung đề xuất để tích hợp vào quy hoạch tỉnh: có 22 đơn vị tham gia, trong đó có 05 ý kiến thống nhất, 17 đơn vị có ý kiến khác.

9. Tình hình trật tự an toàn xã hội.

- Tội phạm xâm phạm TTXH: Trong tuần xảy ra 08 vụ, làm chết 01 người, thiệt hại tài sản khoảng 66 triệu đồng (So với tuần trước giảm 06 vụ, giảm 02 người bị thương). Gồm: Trộm cắp tài sản 06 vụ (Pleiku 03, Đak Đoa 02, Kông Chro 01); Giao cấu với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi 01 vụ Đức Cơ; Giết người 01 vụ Chư Pưh.

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma tuý: Phát hiện xử lý 02 vụ/ 03 đối tượng (Pleiku, Đak Đoa), tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý (so với tuần trước tăng 02 vụ, 03 đối tượng). Thu giữ 02 gói ma tuý đá, 01 gói ma tuý dạng khay. Tạm giữ hình sự 03 đối tượng để điều tra.

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 07 vụ (Ayun Pa, Krông Pa, Kông Chro, Chư Pưh, Chư Prông, Chư Păh, Pleiku mỗi nơi 01), làm chết 07 người, bị thương 03 người (so với tuần trước giảm 01 vụ, giảm 04 người chết). Nguyên nhân: Đang điều tra.

- Tai, tệ nạn xã hội: Đuối nước 03 vụ (An Khê, Đức Cơ, Ia Pa), chết 04 người; tự ngã 02 vụ (Pleiku, Mang Yang), chết 02 người.

- Xử phạt trật tư an toàn giao thông: Phát hiện 1.208 trường hợp vi phạm, tạm giữ 07 xe ô tô, 146 xe mô tô, 393 giấy tờ các loại; tước 17 GPLX có thời hạn; xử phạt 1.076 trường hợp với số tiền 549,6 triệu đồng.

UBND tỉnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc