Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Bản tin tuần: (từ ngày 10/8/2023 đến ngày 17/8/2023)

Ngày đăng: 18-08-2023, 10:00 - Lượt truy cập: 59

  1. ​Tiến độ sản xuất vụ Mùa năm 2023:

Tính đến nay, toàn tỉnh gieo trồng được 197.945,2 ha cây trồng các loại, đạt 89,3% Kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2023 và bằng 100% so với cùng kỳ. Trong đó: Lúa nước 40.443,7 ha đạt 101,1% KH; lúa rẫy 8.561,8 ha đạt 110,5% KH; ngô 29.517,5 ha đạt 90,4% KH; sắn 66.541,4 ha đạt 98,6% KH; khoai lang 3.131,7 ha đạt 100,1% KH; đậu các loại 14.957,7 ha đạt 82,2% KH; mía trồng mới 1.260,7 ha đạt 36% KH; rau, dưa các loại 18.633,7 ha đạt 90,9% KH; lạc 1.574,8 ha đạt 65,6% KH; mè 2.322,7 ha đạt 92,9% KH; cây hàng năm khác 5.032,3 ha, đạt 52,1% KH; cao su 267,4 ha (trong đó trồng mới 84,7 ha, tái canh 182,7 ha) đạt 20,6 % KH; cà phê 1.776,4 ha (trong đó trồng mới 288,3 ha, tái canh 1.488,1 ha) đạt 74% KH; điều 98,4 ha (trong đó trồng mới 75,4 ha, tái canh 23 ha) đạt 32,8 % KH; hồ tiêu 98,6 ha; cây ăn quả 3.494,4 ha đạt 39,7% KH; cây dược liệu 232 ha đạt 22,6% KH.

2. Tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng:

- Trên cây sắn: Bệnh khảm lá virus gây hại 3.365,6 ha (nhẹ 1.801,3 ha, trung bình 881,3 ha, nặng 683 ha), phân bố tại huyện Krông Pa 2.844,1 ha, Ia Pa 350 ha, Phú Thiện 54 ha, Đak Pơ 9,5 ha, Kbang 06 ha và thị xã Ayun Pa 102 ha.

- Trên cây mía: Xén tóc gây hại nhẹ 92 ha, tương đương so với tuần trước, tại An Khê, Kbang, Đak Pơ; bọ hung gây hại nhẹ 34 ha, tương đương so với tuần trước, tại An Khê, Đak Pơ. Bệnh trắng lá mía gây hại diện tích nhiễm nhẹ 4,9 ha, giảm 0,4 ha so với tuần trước, tại huyện Krông Pa.

- Trên cây tiêu: Bệnh vàng lá chết chậm gây nhiễm 749 ha (nhẹ 368 ha, trung bình 209 ha, nặng 172 ha), tăng 06 ha so với tuần trước, phân bố tại Mang Yang, Đak Đoa, Chư Pưh, Chư Sê, Chư Prông.

- Trên cây ăn quả: Cây chanh dây: bệnh virus gây hại nhẹ 12 ha, giảm 03 ha so với tuần trước, tại Chư Prông; ruồi đục quả gây hại diện tích nhiễm nhẹ 26 ha, tương đương so với tuần trước, tại huyện Chư Prông, Đak Đoa. Cây sầu riêng: bệnh cháy lá, chết đọt gây hại nhẹ 10 ha, tương đương so với tuần trước, tại Chư Prông; bệnh thối gốc gây nhiễm nhẹ 20 ha, tương đương so với tuần trước, tại Đức Cơ.

3. Quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng:

-  Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã trồng được 2.376,434 ha đạt 29,7% so với kế hoạch năm (tăng 813,23 ha so với tuần trước và bằng 111,8% so với cùng kỳ). Trong đó: Trồng rừng tập trung: 1.710,45 ha rừng trồng sản xuất; trồng cây phân tán: 665.984 cây, tương đương 665,984 ha.

- Trong tuần phát hiện 04 vụ[1] vi phạm pháp luật về lâm nghiệp (Ayun Pa, Ia Grai, Ia Pa, Krông Pa). Tang vật, phương tiện vi phạm tạm giữ 0,299 m3 gỗ tròn, xẻ loài thông thường, 1.030 kg gốc, rễ và 1.400 kg củi loài thông thường, 02 xe ô tô và 01 xe công nông; diện tích rừng bị phá là 12.300 m2. Lũy kế đến ngày 17/8/2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 151 vụ vi phạm, xử lý 69 vụ.

4. Tình hình thiệt hại do thiên tai: Trong tuần chưa ghi nhận thiệt hại.

5. Tiến độ thực hiện thu ngân sách

Thu cân đối ngân sách đến ngày 16/8/2023 là 3.335 tỷ đồng (thực hiện trong tháng 8 đến ngày 16/8/2023 là 146,8 tỷ đồng), so với tuần trước tăng 81,7 tỷ đồng, đạt 61,4% so với dự toán Trung ương giao, đạt 56,4% so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 9,1% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Thu nội địa 3.310,2 tỷ đồng, đạt 61,4% so với dự toán Trung ương giao, đạt 58,5% so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 9,2% so với cùng kỳ.

- Thu xuất nhập khẩu 24,8 tỷ đồng, đạt 59,1% so với dự toán Trung ương và đạt 9,9% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 6,5% so với cùng kỳ.

6. Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công:

Tính đến ngày 15/8/2023, giá trị giải ngân 869,163/4.267,499 tỷ đồng, tăng 46,337 tỷ đồng so với tuần trước, đạt 20,37% kế hoạch vốn đã giao; trong đó:

- Nguồn ngân sách địa phương giải ngân 627,978/2.028,809 tỷ đồng đạt 30,95% kế hoạch.

- Nguồn vốn ngân sách trung ương vốn trong nước hỗ trợ các ngành, lĩnh vực, chương trình mục tiêu giải ngân 241,186/2.238,69 tỷ đồng đạt 10,77% kế hoạch.

7. Tình hình trật tự an toàn xã hội.

- Tội phạm xâm phạm TTXH: Phát hiện 12 vụ, làm chết 01 người, bị thương 02 người; thiệt hại tài sản khoảng 185 triệu đồng; so với tuần trước, tăng 04 vụ, không tăng, giảm số người chết, tăng 01 người bị thương; thiệt hại tài sản tăng 85 triệu đồng. Gồm: Cố ý gây thương tích 02 vụ (An Khê, Ia Grai); cướp tài sản 01 vụ (Phú Thiện); trộm cắp tài sản 05 vụ (Ia Grai 02 vụ; Chư Prông, Chư Sê, Kông Chro mỗi nơi 01 vụ); hủy hoại tài sản 01 vụ (An Khê); lừa đảo chiếm đoạt tài sản 01 vụ (Pleiku); đánh bạc 01 vụ (Chư Prông); môi giới mại dâm 01 vụ (Pleiku).

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy: Phát hiện 06 vụ/08 đối tượng tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (Pleiku 02 vụ; Chư Prông, Đak Pơ, Ia Grai, Phú Thiện mỗi nơi 01 vụ), so với tuần trước tăng 03 vụ, tăng 02 đối tượng; thu giữ 03 gói nhỏ Heroin, 05 gói nhỏ ma túy đá. Xử lý 02 vụ/07 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (Pleiku, Ia Grai), so với tuần trước giảm 06 vụ, giảm 03 đối tượng.

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 09 vụ (Pleiku, Chư Sê, Chư Pưh, Mang Yang mỗi nơi 02 vụ; Kbang 01 vụ), chết 09 người, bị thương 04 người; so với tuần trước, tăng 08 vụ, tăng 09 người chết, tăng 03 người bị thương. Nguyên nhân: Lấn đường 02 vụ, thiếu chú ý quan sát 02 vụ, tránh vượt, chuyển hướng sai quy định 01 vụ, vi phạm tốc độ, khoảng cách an toàn 01 vụ và đang điều tra 03 vụ.

- Tai, tệ nạn xã hội: Tự tử 02 vụ (Pleiku, Kbang), chết 02 người. Đuối nước 02 vụ (Chư Prông, Đức Cơ), chết 02 người. Tự ngã, tai nạn khác 02 vụ (Pleiku, Ayun Pa), chết 01 người, bị thương 01 người.

- Phát hiện 1.801 trường hợp vi phạm, tạm giữ 01 xe ô tô, 194 xe mô tô, 517 giấy tờ các loại; xử phạt 1.443 trường hợp, số tiền 1,064 tỷ đồng, tước GPLX có thời hạn 78 trường hợp./.

[1] Thị xã Ayun Pa: 01 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại phường Đoàn Kết; tang vật, phương tiện vi phạm tạm giữ 0,299 m3 gỗ tròn, xẻ loài thông thường và 01 xe ô tô. Huyện Ia Grai: 01 vụ phá rừng trái pháp luật tại xã Ia Chiă, diện tích rừng bị phá là 12.300 m2. Huyện Ia Pa: 01 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại xã Ia Mrơn; tang vật, phương tiện vi phạm tạm giữ 1.030 kg gốc, rễ loài thông thường và 01 xe ô tô. Huyện Krông Pa: 01 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại xã Ia Rsươm; tang vật, phương tiện vi phạm tạm giữ 1.400 kg củi loài thông thường và 01 xe công nông.


UBND tỉnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc