Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Bản tin tuần (từ ngày 11/8/2022 đến ngày 18/8/2022)

Ngày đăng: 19-08-2022, 05:00 - Lượt truy cập: 184

1. Tiến độ sản xuất vụ Mùa năm 2022:

Tính đến ngày 18/8/2022, toàn tỉnh gieo trồng được 201.527 ha cây trồng các loại (tăng 3.483,5 ha so với tuần trước), đạt 91% KH sản xuất vụ Mùa, tăng 1,2% so với cùng kỳ. Trong đó: Lúa nước 40.520,4 ha đạt 101,3%; lúa rẫy 8.385,5 ha đạt 98,7%; ngô 30.570 ha đạt 86%; sắn 66.632,4 ha đạt 96%; lang 2.895,1 ha đạt 92%; đậu các loại 16.076,5 ha đạt 88%; rau, dưa các loại 18.473,4 ha đạt 93%; lạc 2.129,7 ha đạt 89%; mè 2.286 ha đạt 91%; mía trồng mới 844,4 ha đạt 169%; cây hàng năm khác 6.637 ha đạt 68%; cao su tái canh 280,5 ha đạt 140%; cà phê 1.600,1 ha đạt 61%; điều 186,7 ha đạt 62%; hồ tiêu trồng mới 342,5 ha; cây ăn quả 3.364,9 ha đạt 40%; cây dược liệu 301,9 ha đạt 56%.

2. Tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng:

- Cây sắn: Hiện nay có khoảng 6.061 ha, chiếm 7,7% so với diện tích sắn của toàn tỉnh (5.365 ha nhiễm nhẹ, 515 ha nhiễm trung bình, 181 ha nhiễm nặng), tăng 1.456  ha so với tuần trước; giảm 1.909,9 ha so với cùng kỳ; gây hại chủ yếu tại Krông Pa 5.390 ha, Ayun Pa 207 ha, An Khê 137 ha, Ia Pa 125 ha, Phú Thiện 129 ha, Kbang 23 ha, Đak Pơ 50 ha.

- Cây mía: Xén tóc gây hại 135,5ha, tăng 0,8 ha so với tuần trước, giảm 51,5 ha so với cùng kỳ; phân bố tại Kbang, An Khê, Đak Pơ, Krông Pa; bọ hung gây hại 71 ha mía, tương đương so với tuần trước tại An Khê, Đak Pơ, giảm 10 ha so với cùng kỳ.

- Cây tiêu: Bệnh vàng lá chết chậm gây hại 993 ha, tăng 05 ha so với tuần trước, giảm 246,3 ha so với cùng kỳ; gây hại chủ yếu tại Mang Yang, Đak Đoa, Chư Prông, Chư Pưh, Chư Sê; Bệnh chết nhanh gây hại 13 ha, tương đương so với tuần trước, giảm 70,9 ha so với cùng kỳ, gây hại cục bộ tại huyện Chư Sê, Mang Yang.

3. Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thuỷ sản: Không phát hiện các ổ dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi.

4. Trồng rừng: Tính đến ngày 18/8/2022, đã trồng được 2.124,17 ha đạt 26,5% Kế hoạch (tăng 423,04 ha so với tuần trước); trong đó: Trồng rừng tập trung 1.717,55 ha; Trồng rừng phòng hộ 30,00 ha; Trồng cây phân tán  376,618 ha.

  5. Quản lý, bảo vệ rừng: Trong tuần phát hiện 03 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp (giảm 02 vụ so với tuần 32). Tang vật tạm giữ 8,129 m3 gỗ tròn, xẻ thuộc loài thông thường, 01 xe ô tô, 02 mô tơ điện và 02 lưỡi cưa. Lũy kế từ ngày 01/01/2022 đến ngày 18/8/2022 là 209 vụ vi phạm (đã xử lý 123 vụ).

6. Phòng chống thiên tai: Tổng hợp về thiệt hại do bão số 02 tại các địa phương đến ngày 18/8/2022:

- Về cơ sở hạ tầng: Tại huyện Ia Pa (ngập 02 tổ máy bơm; sạt lở 9m đường giao thông nội đồng; 10m kênh mương nội đồng); huyện Phú Thiện (hơn 4m kênh bị vỡ và 15m đường giao thông trục thôn Ia Peng, xã Ia Sol bị vỡ, sói sâu); Chư Pưh (01 ngầm bị sạt lở).

- Về nhà ở: Tại huyện Chư Prông có 125 hộ bị ngập từ 20cm trở lên, phải sơ tán 24 hộ.

- Về sản xuất nông nghiệp: Ngập úng 1.636,3 ha cây trồng các loại (tại Ia Pa 512,6 ha, Phú Thiện 444,7 ha, Chư Prông 454ha, Chư Pưh 154 ha, Ayun Pa 71 ha).

- Về chăn nuôi, thuỷ sản: 06 con bò và 20 con dê bị chết; 5,6 ha ao cá bị sạt lở tại huyện Chư Prông, Ayun Pa, Chư Pưh. 

- Về giao thông: Hư hỏng một số vị trí trên Quốc lộ 14C, 19D và 25, đường Trường Sơn Đông.

- Công tác khắc phục: Các địa phương chủ động khắc phục thiệt hại theo phương châm “Bốn tại chỗ"; đồng thời tiếp tục rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ; Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã tổ chức đoàn công tác xuống kiểm tra và hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hạn.

        7. Tiến độ thực hiện thu ngân sách

Thu cân đối ngân sách tháng 8 đến ngày 18/8/2022 là 182,8 tỷ đồng, luỹ kế từ đầu năm là 3.685,5 tỷ đồng, đạt 68% so với dự toán Trung ương giao, đạt 63,2% so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 23,6% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Thu nội địa 3.662,1 tỷ đồng, đạt 73% so với dự toán Trung ương giao, đạt 67,5% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 12% so với cùng kỳ.

- Thu xuất nhập khẩu 23,3 tỷ đồng, đạt 5,8% so với dự toán Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 98,5% so với cùng kỳ.

8. Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công:

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao là 4.089,6 tỷ đồng; tính đến ngày 18/8/2022 đã giải ngân 1.130,46 tỷ đồng (tăng 8,36 tỷ đồng so tuần trước), đạt 27,64% kế hoạch, trong đó:

- Kế hoạch giao mới năm 2022 đã giải ngân 1.006/3.668,9 tỷ đồng, đạt 27,4% kế hoạch: Vốn ngân sách địa phương giải ngân 753,3 tỷ đồng, đạt 31,1% kế hoạch; Vốn ngân sách trung ương giải ngân 252,7 tỷ đồng, đạt 20,2% kế hoạch.

- Vốn năm 2021 chuyển sang năm 2022 đã giải ngân 124,3/420,7 tỷ đồng, đạt 29,5% kế hoạch (Vốn ngân sách địa phương 124 tỷ đồng, đạt 38,6%).

9. Tiến độ dự án kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (QL19)

- Tổng chiều dài qua Gia Lai 126,84km/143,6km; diện tích đất thu hồi 159,7ha; kinh phí 146,10 tỷ đồng; thời gian hoàn thành tháng 12/2023.

- Ban Quản lý dự án 2 và tư vấn đã triển khai cắm cọc giải phóng mặt bằng toàn tuyến và bàn giao cho các địa phương. Công tác GPMB đã bàn giao cho đơn vị thi công 121,94/126,84 km (đạt 96,3%); còn lại 5,15/126,60km đang thực hiện, cụ thể:

+ Đối với tuyến QL cũ: Đã bàn giao 100% mặt bằng.

+ Đối với tuyến tránh: Đã GPMB 21,4/26,55 km đạt 80% (TP. Pleiku 5,71/6,71 km, còn lại 1km với 6hộ dân và 1 tổ chức; huyện Đak Đoa 5,49/6,19 km, còn lại 0,69 km với 03 hộ dân; Thị xã An Khê 8,8/11,56 km, còn lại 2,76 km với 18 hộ dân; huyện Đak Pơ 1,4/2,09 km, còn lại 0,69 km với 35 hộ dân.

- Đã di dời 88/162 cột điện và 5/11 Trạm biến áp.

10. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

- UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 1332/UBND-KTTH ngày 22/6/2022 lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan và địa phương liền kề về nội dung quy hoạch. Đến nay đã nhận được ý kiến 24 đơn vị: 17/22 Bộ, ngành và 07/07 tỉnh (05 bộ, ngành chưa tham gia: Bộ Công Thương; Bộ Xây dựng; Bộ Quốc phòng; Thanh tra Chính phủ; Văn phòng Chính phủ). Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành.

- Liên danh tư vấn nhà thầu và Trung tâm Công nghệ Môi trường rà soát, cập nhật ý kiến tham gia đối với các dự thảo quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hiện nay, tỉnh đang lấy ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1800/UBND-NL ngày 12/8/2022 về phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai.

11. Tình hình triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội:

- Tiếp tục rà soát, thực hiện các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (Tính đến 18/8/2022, UBND tỉnh đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho 70 lao động với kinh phí là 104,5 triệu đồng).

- Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, tính đến ngày 18/8/2022, đã hỗ trợ 226,650 tỷ đồng[1].

- Đến 18/8/2022, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân cho vay 176,02 tỷ đồng, cụ thể: (1) Chương trình cho vay Giải quyết việc làm, kinh phí 120 tỷ đồng với 2.580 lượt lao động vay vốn, đạt 100% kế hoạch giao; (2) Chương trình cho vay Nhà ở xã hội theo Nghị định 100/NĐ-CP, kinh phí 50 tỷ đồng với 120 lượt hộ vay, đạt 80,6% kế hoạch giao; (3) Chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính và các thiết bị phục vụ học trực tuyến, kinh phí 4,36 tỷ đồng với 436 hộ vay vốn, đạt 74,4 kế hoạch vốn vay; (4) Chương trình cho vay cơ sở giáo dục mầm non tư thục, tiểu học ngoài công lập, kinh phí 1,66 tỷ đồng với 20 khách hàng vay vốn, đạt 87,4% kế hoạch giao.

- Tiếp tục triển khai miễn, giảm thuế, phí, lệ phí cho các đối tượng: Thực hiện giảm thuế VAT 2% (đối với cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ) là 250 tỷ đồng; tổng giá trị của của việc giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 13 tỷ đồng; giảm lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước theo Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2021 là 49,301 tỷ đồng; gia hạn nộp thuế 300 tỷ đồng.

- Tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư dự án Sửa chữa nâng cấp các hồ chứa nước (Hòn Cò, Bàu Dồn, Hồ C5, Hồ Làng Mới, Tà Li I, Tà Li II) theo Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh (Vốn 60 tỷ đồng).

- Đến ngày 18/8/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình UBND tỉnh: (1) Chủ trương đầu tư dự án Đầu tư nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, kinh phí 52 tỷ đồng; (2) báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mới và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, kinh phí 120 tỷ đồng; (3) báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư nâng cấp 59 Trạm y tế tuyến xã, kinh phí 130 tỷ đồng.

* Một số cơ chế, chính sách thực hiện các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 11/NQ-CP chưa có hướng dẫn từ các Bộ, ngành Trung ương nên Tỉnh chưa triển khai thực hiện được: Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa có hướng dẫn cơ chế đặc thù trong khai thác khoáng sản đối với các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường nằm trong Hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ dự án hạ tầng giao thông quan trọng quốc gia thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; chưa có hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương về việc giảm 30% tiền thuê mặt đất, thuê mặt nước năm 2022 được quy định tại điểm a, khoản 3, mục II Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ;…

12. Tình hình trật tự an toàn xã hội.

- Tội phạm TTXH: Trong tuần, thụ lý điều tra 09 vụ, làm chết 01 người, làm bị thương 02 người, thiệt hại tài sản khoảng 57 triệu đồng. So với tuần trước, tăng 05 vụ, tăng 01 người chết, tương đương số người người bị thương. Gồm: Giết người 01 vụ (Chư Prông), Cố ý gây thương tích 02 vụ (An Khê, Đăk Pơ), Cướp tài sản 02 vụ (Đak Đoa, Ia Grai), Trộm cắp tài sản 03 vụ (Pleiku), Đánh bạc 01 vụ (Pleiku).

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy: Phát hiện, bắt 01 vụ/01 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy (Pleiku); so với tuần trước, giảm 04 vụ, giảm 08 đối tượng. Xử lý 03 vụ/10 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (Pleiku), so với tuần trước tương đương số vụ, tăng 04 đối tượng. Thu giữ 05 gói ma túy đá.

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 04 vụ (Chư Sê 02; Chư Pưh, Mang Yang mỗi nơi 01), làm chết 02 người, làm bị thương 03 người; so với tuần trước, giảm 03 vụ, tăng 01 người chết, giảm 07 người bị thương. Nguyên nhân: Người điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường.

- Tai, tệ nạn xã hội: Tự tử 01 vụ (Đak Đoa), chết 01 người, nguyên nhân do mâu thuẫn gia đình. Điện giật 01 vụ (Ayunpa), chết 01 người.

- TTATGT: Tuần tra, kiểm soát, phát hiện 1.425 trường hợp vi phạm, tạm giữ 152 xe mô tô, 361 giấy tờ các loại; xử phạt 1.345 trường hợp, số tiền 996 triệu đồng, tước GPLX có thời hạn 87 trường hợp.

[1] trong đó: Hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ là 82,671 tỷ đồng, hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ là 143,978 tỷ đồng.


UBND tỉnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc