Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Bản tin tuần: (từ ngày 12/5/2022 đến ngày 19/5/2022)

Ngày đăng: 20-05-2022, 04:00 - Lượt truy cập: 75

​1. Tiến độ thu hoạch vụ Đông Xuân 2021 - 2022:

Tính đến ngày 19/5/2022, toàn tỉnh thu hoạch được 55.258,7 ha  (tăng 1.216,1 ha so với tuần trước) đạt 97% so với diện tích gieo trồng. Trong đó: Lúa nước 25.920,7 ha đạt 96,8%; ngô 3.212,2 ha đạt 97,3%; lang 1.420,7 ha đạt 87,4%; đậu các loại 4.043,5 ha đạt 97%; rau, dưa các loại 12.136,4 ha đạt 97,5%; lạc 66,4 ha đạt 94,3%; thuốc lá 3.820,2 ha đạt 100%; cây hàng năm khác 4.638,6 ha đạt 97,3%.

2. Tiến độ sản xuất vụ Mùa năm 2022:

Tính đến ngày 19/5/2022, toàn tỉnh gieo trồng được 63.916,6 ha cây trồng các loại (tăng 12.432,6 ha so với tuần trước), đạt 28,9%KH. Trong đó: Lúa nước 3.977,3 ha đạt 9,9%; lúa rẫy 773,5 ha đạt 9,1%; ngô 6.732,2 ha đạt 18,9%; sắn 36.723,4 ha đạt 52,8%; lang 211,7 ha đạt 6,7%; đậu các loại 6.125,4 ha đạt 33,7%; rau, dưa các loại 3.864,4 ha đạt 19,5%; lạc 444,8 ha đạt 18,5%; mè 1.888 ha đạt 75,5%; mía trồng mới 476 ha đạt 95,2%; cây hàng năm khác 2.614,3 ha đạt 27%; điều trồng mới 13,6 ha đạt 4,5%; cây ăn quả 66,4 ha đạt 0,8%; cây dược liệu 5,6 ha đạt 1%.

3. Tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng: Hiện nay có khoảng 368,5 ha gây hại (356,5 ha nhiễm nhẹ, 12 ha nhiễm trung bình), giảm 3,6 ha so với tuần trước; phân bố tại An Khê 137 ha, Ia Pa 125 ha, Ayun Pa 52 ha, Phú Thiện 42 ha, Kbang 9 ha, Krông Pa 3,5 ha. Bệnh trắng lá mía chỉ xuất hiện rải rác, không đáng kể.

4. Trồng rừng: Tính đến ngày 19/5/2022, các đơn vị, địa phương đã chuẩn bị 1.753,85 ha (tăng 337,82ha so với tuần trước), trong đó: Rừng phòng hộ 85 ha;  Rừng sản xuất 1668,85 ha.

        5. Quản lý, bảo vệ rừng: Từ ngày 12/5/2022 đến ngày 19/5/2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 14 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp (tăng 05 vụ so với tuần trước). Tang vật, phương tiện tạm giữ 26,401 m3 gỗ tròn, xẻ thuộc loài thông thường, 2,0 ster củi, 20.800 kg củi, 02 xe ô tô, 01 xe công nông; 112 cây rừng bị cắt hạ và 378 cây thông trồng bị ken. Diện tích rừng bị phá là 81.346 m2. Lũy kế từ đầu năm là 131 vụ vi phạm (Đã xử lý 59 vụ). Không xảy ra cháy rừng.

6. Tiến độ thực hiện thu ngân sách

Thu cân đối ngân sách tháng 5 đến ngày 19/5/2022 là 278,4 tỷ đồng, luỹ kế từ đầu năm là 2.460,1 tỷ đồng, đạt 45,4% so với dự toán Trung ương giao, đạt 42,2% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 2,6% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Thu nội địa 2.442,4 tỷ đồng, đạt 48,7% so với dự toán Trung ương giao, đạt 45% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 19,9% so với cùng kỳ.

- Thu xuất nhập khẩu 17,7 tỷ đồng, đạt 4,4% so với dự toán Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 95,1% so với cùng kỳ.

7. Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công: Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao là 3.975,2 tỷ đồng; tính đến ngày 19/5/2022 đã giải ngân 545 tỷ đồng (tăng 37,3 tỷ đồng so tuần trước), đạt 13,7% kế hoạch, trong đó:

- Kế hoạch giao mới năm 2022 đã giải ngân 497,2/3.653,9 tỷ đồng, đạt 13,6% kế hoạch: Vốn ngân sách địa phương giải ngân 439,8 tỷ đồng, đạt 18,2% kế hoạch; Vốn ngân sách trung ương giải ngân 57,4 tỷ đồng, đạt 4,6% kế hoạch (Vốn trong nước 17,4 tỷ đồng, đạt 7,7%).

- Vốn năm 2021 chuyển sang năm 2022 đã giải ngân 47,7/321,3 tỷ đồng, đạt 14,8% kế hoạch (Vốn ngân sách địa phương 100%).

8. Tiến độ dự án kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (QL19)

- Ban Quản lý dự án 2 và tư vấn đã triển khai cắm cọc giải phóng mặt bằng toàn tuyến và bàn giao cho các địa phương. Công tác GPMB đã thu hồi 55,7ha và bàn giao cho đơn vị thi công 117,66/126,6 km (đạt 92,9%); còn lại 8,94/126,60km đang thực hiện, cụ thể:

+ Đối với tuyến QL cũ: Đã bàn giao 99,49/100,29 km đạt 94,21% (Đã hoàn thành công tác GPMB: Chư Prông, Đức Cơ, An Khê). Chưa hoàn thành đền bù GPMB: TP Pleiku còn 5Km đoạn xã An Phú, Chư Á (không vướng mặt bằng); huyện Đak Pơ còn 05 hộ dân và 0,7km đang điều chỉnh tuyến; huyện Đak Đoa còn 2 hộ dân xã Tân Bình; huyện Mang Yang còn 1 hộ dân.

+ Đối với tuyến tránh: Đã GPMB 18,17/26,55 km đạt 68,44% (TP. Pleiku 4,48/6,71 km, còn lại 2,23 km với 28 hộ dân và 3 tổ chức; huyện Đak Đoa 5,49/6,19 km, còn lại 0,69 km với 03 hộ dân; Thị xã An Khê 8,2/11,56 km, còn lại 3,36 km với 57 hộ dân; huyện Đak Pơ 0/2,09 km của 98 hộ dân. Hiện nay An Khê và TP. Pleiku đã chi trả hết nguồn kinh phí phân bổ vốn năm 2022, Ban Quản lý dự án 2 đang trình Bộ Giao thông vận tải bổ sung thêm vốn để tiếp tục chi trả cho người dân.

- Đã di dời 85/162 cột điện và 5/11 Trạm biến áp.

9. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Một số nội dung chiến lược, cốt lõi (06 định hướng lớn và 4 chiến lược cơ bản) trong quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị tư vấn đang hoàn thiện các nội dung theo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 562-KL/TU ngày 24/3/2022 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 585/UBND-KTTH ngày 29/3/2022. Đến nay, Công ty Cổ phần Tài nguyên Năng lượng (Công ty TRE) đã tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện.

- Về lấy ý kiến dự thảo 38 nội dung đề xuất để tích hợp vào quy hoạch tỉnh và báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (Cơ bản lấy xong ý kiến): Liên danh nhà thầu tư vấn đã tiếp thu các ý kiến tham gia để hoàn chỉnh các dự thảo báo cáo.

- Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai; danh mục dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn 2021-2030: Đến nay các đơn vị cung cấp thông tin đã được Liên danh nhà thầu tư vấn tích hợp vào các dự thảo báo cáo.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đôn đốc, tổng hợp, chuẩn bị các nội dung tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến chung về Quy hoạch tỉnh.

10. Tình hình triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội:

- Tiếp tục rà soát, thực hiện các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

- Tiếp tục rà soát xác định mức độ tác động các chính sách miễn thuế, giảm thuế để hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp và người nộp thuế ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 và giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

- Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân được 47.480 triệu đồng với 1.028 lượt khách hàng vay vốn. Cụ thể: Cho vay Giải quyết việc làm theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP là 42.680 triệu đồng (đạt 85%KH), cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP là 4.120 triệu đồng (đạt 8%KH), cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến 680 triệu đồng (đạt 97%KH).

- Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh nguồn vốn cho vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021-2030, giai đoạn 1 (từ năm 2021 đến năm 2025) theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ là  228.950 triệu đồng và cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19 theo Nghị quyết số 11/NQ-CP là 700 triệu đồng.

- Tiếp tục rà soát danh mục các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Vận động, kêu gọi nguồn vốn vay ODA, vốn hỗ trợ đầu tư phát triển không hoàn lại cho các dự án[1].

11. Tình hình trật tự an toàn xã hội.

- Tội phạm xâm phạm TTXH: Thụ lý, điều tra 27 vụ, làm bị thương 03 người, thiệt hại tài sản khoảng 500 triệu đồng (So với tuần trước, tăng 18 vụ, giảm 01 người chết, tăng 01 người bị thương). Gồm: Cố ý gây thương tích 03 vụ (Chư Pưh, Ia Pa, Krông Pa); hiếp dâm người dưới 16 tuổi 01 vụ (Kbang); cướp giật tài sản 01 vụ (Ia Grai); trộm cắp tài sản 15 vụ (Pleiku 04, Mang Yang 04, Đak Đoa 03, Chư Sê 02, Chư Prông 01, Chư Pưh 01; cưỡng đoạt tài sản 01 vụ (Đức Cơ); huỷ hoại tài sản 01 vụ (Chư Prông); lừa đảo chiếm đoạt tài sản 02 vụ (Pleiku, Chư Prông); chống người thi hành công vụ 01 vụ (Đak Pơ); làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức 01 vụ (Chư Sê); tàng trữ chất độc 01 vụ (Ia Grai).

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường: Phát hiện, xử lý 02 vụ/02 đối tượng khai thác khoáng sản trái phép (Ia Pa, Chư Sê), thu giữ 47 m3 đất, tạm giữ 02 xe ôtô.

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma tuý: Phát hiện, xử lý 06 vụ/07 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý (Pleiku 03, Chư Sê 02, Ia Grai 01); so với tuần trước, tăng 01 vụ, tăng 02 đối tượng. Thu giữ 06 gói heroin, 03 gói ma tuý đá. 

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 07 vụ (Pleiku 02; Mang Yang, Kbang, Chư Păh, Phú Thiện, Chư Sê mỗi nơi 01), làm chết 02 người, làm bị thương 09 người; so với tuần trước, tăng 03 vụ, giảm 01 người chết, tăng 06 người bị thương. Nguyên nhân vi phạm tốc độ 01 vụ, thiếu chú ý quan sát 01 vụ và đang điều tra 05 vụ.

-  Tai, tệ nạn xã hội: Tự tử 02 vụ (Ia Pa, Chư Prông), chết 02 người; đuối nước 01 vụ (Đức Cơ), chết 01 người.

- Lực lượng CSGTTT: Tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT, phát hiện 1.283 trường hợp vi phạm, tạm giữ 07 xe ô tô, 226 xe mô tô, 552 giấy tờ các loại; xử phạt 1.861 trường hợp, số tiền 1,21 tỷ đồng, tước GPLX có thời hạn 59 trường hợp.

[1] (1) Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Pleiku của Chính phủ Phần Lan; (2) 03 dự án vay vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc là dự án đường cao tốc nối thành phố Pleiku – tỉnh Gia Lai và thành phố Quy Nhơn – tỉnh Bình Định, dự án Bệnh viện thành phố Pleiku - giai đoạn 2, dự án đầu tư nâng cấp trang thiết bị y tế cho các bệnh viện tuyến tỉnh và trung tâm y tế tuyến huyện; (3) dự án Xây dựng hệ thống cấp nước sạch tập trung của Chính phủ Ấn Độ; (4) dự án Bạn hữu Trẻ em tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2022-2026 do tổ chức Unicef tài trợ; (5) dự án giảm thiểu các tác động của dịch bệnh Corona tới kinh tế xã hội thông qua bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững từ Ngân hàng tái thiết Đức – KfW; (6) dự án Phát triển hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu của Ngân hàng Phát triển Châu Á – Việt Nam (ADB).


UBND tỉnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc