Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Bản tin tuần: (từ ngày 13/7/2023 đến ngày 20/7/2023)

Ngày đăng: 21-07-2023, 10:00 - Lượt truy cập: 87

  1. ​Tiến độ sản xuất vụ Mùa năm 2023:

Tính đến nay, toàn tỉnh gieo trồng được 186.575,6 ha cây trồng các loại, đạt 84,2% Kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2023 và bằng 101% so với cùng kỳ. Trong đó: Lúa nước 38.308,2 ha đạt 95,8% KH; lúa rẫy 8.062,7 ha đạt 104% KH; ngô 27.906 ha đạt 85,5% KH; sắn 64.685,2 ha đạt 95,8% KH; khoai lang 2.795,7 ha đạt 89,3% KH; đậu các loại 14.367,7 ha đạt 78,9% KH; mía trồng mới 1.188,7 ha đạt 34% KH; rau, dưa các loại 16.581,8 ha đạt 80,9% KH; lạc 1.467,1 ha đạt 61,1% KH; mè 2.322,7 ha đạt 92,9% KH; cây hàng năm khác 4.349,6 ha, đạt 45,1% KH; cao su 163,4 ha (trong đó TM 84,7 ha, tái canh 78,7 ha) đạt 12,6 % KH; cà phê 1.517,6 ha (trong đó trồng mới 201,6 ha, tái canh 1.316 ha) đạt 63,2% KH; điều 67,4 ha (trong đó TM 47,3 ha, tái canh 20,1 ha) đạt 22,5 % KH; hồ tiêu 40 ha; Cây ăn quả 2.532 ha đạt 28,7% KH; Cây dược liệu 219,8 ha đạt 21,4% KH.

2. Tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng:

- Trên cây sắn: Hiện nay có 1.398,8 ha bị nhiễm bệnh khảm lá virus (nhẹ 1.340,5 ha, trung bình 58,3 ha), giảm 143,4 ha so với tuần trước, phân bố tại huyện Krông Pa 890,3 ha, Ia Pa 350 ha, Phú Thiện 47 ha, Đak Pơ 9,5 ha và thị xã Ayun Pa 102 ha.

- Trên cây mía: Xén tóc gây hại nhẹ 102 ha, giảm 07 ha so với tuần trước, tại An Khê, Kbang, Đak Pơ; bọ hung gây hại nhẹ 34 ha, giảm 03 ha so với tuần trước, tại An Khê, Đak Pơ. Bệnh trắng lá mía gây hại diện tích nhiễm nhẹ 5,5 ha, giảm 0,2 ha so với tuần trước, tại huyện Krông Pa.

- Trên cây tiêu: Bệnh vàng lá chết chậm gây hại 728,6 ha (nhẹ 347,6 ha, trung bình 209 ha, nặng 172 ha), tăng 06 ha so với tuần trước, phân bố tại Mang Yang, Đak Đoa, Chư Pưh, Chư Sê, Chư Prông.

- Trên cây ăn quả: Cây chanh dây: bệnh virus gây hại nhẹ 16 ha, giảm 04 ha so với tuần trước, tại Chư Prông; ruồi đục quả gây hại diện tích nhiễm nhẹ 36 ha, tăng 06 ha so với tuần trước, tại huyện Chư Prông, Đak Đoa. Cây sầu riêng: bệnh cháy lá, chết đọt gây hại nhẹ 26 ha, giảm 04 ha so với tuần trước, tại Chư Prông; bệnh thối gốc gây hại nhẹ 20 ha, tương đương so với tuần trước, tại Đức Cơ.

3. Quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng:

-  Đến ngày 20/7/2023, trên địa bàn tỉnh đã trồng được 870,667 ha đạt 10,9% so với kế hoạch năm (tăng 114,356 ha so với tuần trước và bằng 171% so với cùng kỳ). Trong đó: Trồng rừng tập trung: 485,12 ha; trồng cây phân tán: 385,547 ha.

- Trong tuần phát hiện 04 vụ[1] vi phạm pháp luật về lâm nghiệp (Chư Păh, Chư Pưh, Ia Pa, Kông Chro mỗi nơi 01 vụ). Tang vật, phương tiện vi phạm gồm 2,936 m3 gỗ xẻ loài thông thường và 01 xe ô tô, diện tích rừng bị phá là 1.460 m2. Lũy kế đến ngày 20/7/2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 128 vụ vi phạm, xử lý 61 vụ.

         4. Tình hình thiệt hại do thiên tai: Trong tuần, mưa lớn từ ngày 14/7/2023 đến ngày 20/7/2023 gây một số thiệt hại tại địa bàn các huyện: Chư Sê, Krông Pa, Đức Cơ, Đak Đoa, Mang Yang, với tổng giá trị thiệt hại khoảng 4,784 tỷ đồng, cụ thể:

         - Về nông nghiệp: 52,1 ha lúa bị thiệt hại (Tại huyện Chư Sê 17,5 ha; huyện Đức Cơ: 16,3 ha; huyện Đak Đoa: 17,6 ha; Huyện Mang Yang: 0,7 ha); 52,4 ha dưa hấu tại hyện Krông Pa bị ngập úng.

         - Về thủy lợi: Sạt lở 02 đoạn kênh mương đất dài 570m và 50m của 01 đoạn kênh bê tông xi măng (tại huyện Chư Sê);

         - Về thủy sản: 0,4 ha hồ nuôi cá bị ngập (tại huyện Đức Cơ);

         - Về hạ tầng: hư hỏng 01 cầu tạm của công trình đang thi công (tại huyện Chư Sê).

5. Tiến độ thực hiện thu ngân sách

Thu cân đối ngân sách đến ngày 19/7/2023 là 3.017 tỷ đồng (thực hiện trong tháng 7 đến ngày 19/7/2023 là 154,8 tỷ đồng), so với tuần trước tăng 87,1 tỷ đồng, đạt 55,5% so với dự toán Trung ương giao, đạt 51% so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 7,5% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Thu nội địa 2.997,8 tỷ đồng, đạt 55,6% so với dự toán Trung ương giao, đạt 53% so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 7,5% so với cùng kỳ.

- Thu xuất nhập khẩu 19,2 tỷ đồng, đạt 45,7% so với dự toán Trung ương và đạt 7,7% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 12% so với cùng kỳ.

6. Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công:

Tính đến ngày 18/7/2023, giá trị giải ngân 681,937/4.205,448 tỷ đồng, tăng 53,162 tỷ đồng so với tuần trước, đạt 16,22% kế hoạch vốn đã giao; trong đó:

- Nguồn ngân sách địa phương giải ngân 513,796/2.091,404 tỷ đồng đạt 24,57% kế hoạch.

- Nguồn vốn ngân sách trung ương vốn trong nước hỗ trợ các ngành, lĩnh vực, chương trình mục tiêu giải ngân 168,14/2.114,044 tỷ đồng đạt 7,95% kế hoạch.

7. Tình hình trật tự an toàn xã hội.

- Tội phạm xâm phạm TTXH: Phát hiện 09 vụ, làm chết 01 người, bị thương 02 người, thiệt hại tài sản khoảng 2,2 tỷ đồng; so với tuần trước, giảm 03 vụ, tăng 01 người chết, không tăng, không giảm số người bị thương; thiệt hại tài sản tăng 2,15 tỷ đồng. Gồm: Giết người 01 vụ (Kông Chro), Cố ý gây thương tích 02 vụ (Chư Sê, Đức Cơ), Cướp tài sản 01 vụ (Chư Sê), Hiếp dâm người dưới 16 tuổi 01 vụ (Mang Yang), Trộm cắp tài sản 03 vụ (Đak Đoa 02, Mang Yang 01), Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 01 vụ (Pleiku).

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, chức vụ: Phát hiện 01 vụ/01 đối tượng vận chuyển hàng cấm (Đức Cơ); 04 vụ/03 đối tượng tàng trữ, vận chuyển lâm sản (Mang Yang 02 vụ; An Khê, Ia Pa mỗi nơi 01 vụ); 04 vụ/04 đối tượng vi phạm hành chính kinh tế khác (Chư Pưh 02 vụ; Chư Sê, Pleiku mỗi nơi 01 vụ). Thu giữ 3.630 gói thuốc lá ngoại, khoảng 16m3 gỗ các loại, hơn 4.700 sản phẩm hàng hóa các loại và 03 phương tiện, tang vật khác.

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy: Phát hiện 04 vụ/11 đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (Pleiku, An Khê, Ia Pa, Kông Chro), so với tuần trước giảm 01 vụ, tăng 03 đối tượng; thu giữ 01 gói ma túy đá. Xử lý 03 vụ/03 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (An Khê, Ia Pa, Kông Chro), so với tuần trước tăng 02 vụ, tăng 01 đối tượng.

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 01 vụ (Ia Grai), thiệt hại tài sản khoảng 70 triệu đồng; so với tuần trước, giảm 04 vụ, giảm 03 người chết, giảm 02 người bị thương.

- Tai, tệ nạn xã hội: Cháy 02 vụ (01 vụ cháy cơ sở kinh doanh tại Pleiku, 01 vụ cháy nhà tại Đak Đoa), đang thống kê thiệt hại; nguyên nhân do chập điện 01 vụ, đang điều tra 01 vụ. Đuối nước 01 vụ (Chư Prông), chết 01 người. Tự ngã 03 vụ (Pleiku), chết 02 người, bị thương 02 người. Tai nạn khác 01 vụ (Chư Pưh), chết 01 người.

- Phát hiện 1.743 trường hợp vi phạm, tạm giữ 02 ô tô, 224 mô tô, 478 giấy tờ các loại; xử phạt 1.810 trường hợp, số tiền 1,17 tỷ đồng, tước GPLX có thời hạn 104 trường hợp.


[1] Huyện Chư Păh: 01 vụ tàng trữ lâm sản trái pháp luật tại xã Hà Tây. Tang vật vi phạm tạm giữ 1,415 m3 gỗ xẻ loài thông thường. Huyện Chư Pưh: 01 vụ tàng trữ lâm sản trái pháp luật tại xã Ia Le. Tang vật vi phạm tạm giữ 0,381 m3 gỗ xẻ loài thông thường.Huyện Ia Pa: 01 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại xã Ia Mrơn. Tang vật, phương tiện vi phạm gồm 1,140 m3 gỗ xẻ loài thông thường và 01 xe ô tô.Huyện Kông Chro: 01 vụ phá rừng trái pháp luật tại xã Đăk Pling, diện tích rừng bị phá là 1.460 m2.


UBND tỉnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc