Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Bản tin tuần (từ ngày 14/4/2022 đến ngày 21/4/2022)

Ngày đăng: 22-04-2022, 02:00 - Lượt truy cập: 59

​1. Tiến độ thu hoạch vụ Đông Xuân 2021 - 2022:

Tính đến ngày 21/4/2022, toàn tỉnh thu hoạch được 40.250,95 ha  (tăng 8.043,9 ha so với tuần trước) đạt 51,7% so với diện tích gieo trồng. Trong đó: Lúa nước 15.391,2 ha đạt 57,5%; ngô 2.968,1 ha đạt 89,9%; lang 1.062,7 ha đạt 65,4%; đậu các loại 3.966 ha đạt 95,1%; rau, dưa các loại 9.673,1 ha đạt 77,7%; lạc 35,4 ha đạt 50,3%; thuốc lá 3.710,2 ha đạt 97,1%; cây hàng năm khác 3.444,3 ha đạt 72,2%.

2. Tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng

- Bệnh khảm lá sắn: Hiện nay có khoảng 221 ha gây hại ở mức độ nhẹ, tương đương so với tuần trước; phân bố tại Phú Thiện 35 ha, Ia Pa 125 ha, Kbang 9 ha và thị xã Ayun Pa 52 ha. Các đơn vị chuyên môn hướng dẫn người dân nhổ bỏ cục bộ đối với những cây sắn bị nhiễm bệnh và tiêu hủy đúng quy định; tiếp tục chăm sóc, giúp cây sắn phát triển tốt, qua ngưỡng gây hại của bệnh.

- Các dịch bệnh khác trên các loại cây trồng đang được các ngành, địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, kịp thời thông tin, khuyến cáo, hướng dẫn người dân thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng trừ.

3. Trồng rừng

Tổng diện tích trồng rừng là 8.000 ha, trong đó: Trồng rừng tập trung: 6.700 ha (Gồm: rừng phòng hộ 700 ha; rừng sản xuất 6.000 ha); Trồng cây phân tán 1,3 triệu cây (quy đổi thành 1.300 ha).

Tính đến ngày 21/4/2022, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị chủ rừng, các doanh nghiệp thuê đất trồng rừng đã chuẩn bị đất để triển khai công tác trồng rừng tập trung là 1.036,39 ha, trong đó: Rừng phòng hộ 25 ha; Rừng sản xuất 1.011,39 ha.

        4. Quản lý, bảo vệ rừng

Từ ngày 15/4/2022 đến ngày 21/4/2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 07 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp (02 vụ phá rừng, 01 vụ tàng trữ và 04 vụ vận chuyển). Trong đó: Huyện Ia Grai, Mang Yang, Phú Thiện mỗi huyện 01 vụ; thị xã Ayun Pa 04 vụ. Tang vật, phương tiện tạm giữ 0,059 m3 gỗ xẻ thuộc loài thông thường, 6,0 ster củi, 03 xe công nông và 01 xe máy. Diện tích rừng bị phá là 27.545 m2. Lũy kế từ ngày 01/01/2022 đến ngày 21/4/2022 là 86 vụ vi phạm (Đã xử lý 40 vụ). Không xảy ra cháy rừng.

5. Tình hình thiệt hại do thiên tai:

Tại huyện Kbang trong ngày 14/4/2022; mưa, dông, lốc làm 01 người chết do sét đánh; 04 nhà bị tốc mái và 10 ha hoa màu bị đỗ ngã; ước tổng thiệt hại khoảng 60 triệu đồng. Các địa phương đã chủ động khắc phục hậu quả thiên tai và thăm hỏi, động viên gia đình có người thân thiệt mạng.

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 747/UBND-NL ngày 15/4/2021 yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương khắc phục thiệt hại do thiên tai và chủ động phòng ngừa với các loại hình thời tiết cực đoan, bất thường.

6. Tiến độ thực hiện thu ngân sách

Thu cân đối ngân sách tháng 04 đến ngày 21/4/2022 là 244,1 tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm là 1.905,7 tỷ đồng, đạt 35,2% so với dự toán Trung ương giao, đạt 32,7% so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 3% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Thu nội địa 1.889,3 tỷ đồng, đạt 37,7% so với dự toán Trung ương giao, đạt 34,8% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 8,4% so với cùng kỳ.

- Thu xuất nhập khẩu 16,4 tỷ đồng, đạt 4% so với dự toán Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 92,7% so với cùng kỳ.

7. Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao từ đầu năm là 3.484,3 tỷ đồng; tính đến ngày 21/4/2022 đã giải ngân 369,4 tỷ đồng (tăng 16 tỷ đồng so tuần trước), đạt 10,6% kế hoạch, trong đó: Vốn ngân sách địa phương giải ngân 333,4 tỷ đồng, đạt 14,9% kế hoạch; Vốn ngân sách trung ương giải ngân 36,0 tỷ đồng, đạt 2,89% kế hoạch (Vốn trong nước 30,9 tỷ đồng).

8. Tiến độ dự án kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (QL19)

- Tổng chiều dài qua Gia Lai 126,6km/143,6km; diện tích đất thu hồi 159,7ha; kinh phí 146,10 tỷ đồng; thời gian hoàn thành tháng 12/2023.

- Ban Quản lý dự án 2 và tư vấn đã triển khai cắm cọc giải phóng mặt bằng toàn tuyến và bàn giao cho các địa phương. Công tác GPMB đã thu hồi 55,7ha và bàn giao cho đơn vị thi công 112,12/126,6 km (đạt 88,56%); còn lại 14,71/126,60km đang thực hiện, cụ thể:

+ Đối với tuyến QL cũ: Đã bàn giao 94,49/100,29 km đạt 94,21% (Đã hoàn thành công tác GPMB: Chư Prông, Đức Cơ, An Khê. Chưa hoàn thành đền bù GPMB: TP Pleiku còn 5Km đoạn xã An Phú, Chư Á (không vướng mặt bằng); huyện Đak Pơ còn 05 hộ dân và 0,7km đang điều chỉnh tuyến; huyện Đak Đoa còn 2 hộ dân xã Tân Bình; huyện Mang Yang còn 1 hộ dân).

+ Đối với tuyến tránh: Đã GPMB 16,58/26,55 km đạt 66,24% (TP. Pleiku 4,48/6,71 km, còn lại 2,23 km với 28 hộ dân và 3 tổ chức; huyện Đak Đoa 5,49/6,19 km, còn lại 0,69 km với 03 hộ dân; Thị xã An Khê 8,2/11,56 km, còn lại 3,36 km với 57 hộ dân; huyện Đak Pơ 0/2,09 km của 98 hộ dân, ngày 07/4/2022, UB huyện Đak Pơ đã phê duyệt giá đất, ngày 13/4/2022 niêm yết phương án, đang tổ chức đối thoại với người dân, dự kiến tuần sau sẽ phê duyệt phương án cho các hộ thống nhất). Hiện nay UBND thị xã An Khê và TP. Pleiku đã chi trả hết nguồn kinh phí phân bổ vốn năm 2022, Ban Quản lý dự án 2 đang trình Bộ GTVT bổ sung thêm vốn để tiếp tục chi trả cho người dân.

- Đã di dời 85/162 cột điện và 5/11 Trạm biến áp.

9. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Một số nội dung chiến lược, cốt lõi (06 định hướng lớn và 4 chiến lược cơ bản) trong quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị tư vấn đang hoàn thiện các nội dung theo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 562-KL/TU ngày 24/3/2022 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 585/UBND-KTTH ngày 29/3/2022. Đến nay, Công ty Cổ phần Tài nguyên Năng lượng (Công ty TRE) đã tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo báo cáo.

- Về lấy ý kiến dự thảo 38 nội dung đề xuất để tích hợp vào quy hoạch tỉnh: có 32 đơn vị tham gia, trong đó có 05 ý kiến thống nhất, 27 đơn vị có ý kiến khác.

- Về lấy ý kiến các dự thảo: (1) Các sản phẩm của Báo cáo cuối kỳ gồm: Báo cáo tổng hợp quy hoạch tỉnh, Báo cáo tóm tắt, Hệ thống bản đồ, sơ đồ; (2) Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC):

+ Ý kiến cộng đồng dân cư: 08 ý kiến phản hồi (100% thống nhất).

+ Ý kiến các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố, các trường đại học và các đơn vị có liên quan: có 27 đơn vị tham gia, trong đó có 17 ý kiến thống nhất, 10 đơn vị có ý kiến khác.

+ Ý kiến các bộ, ngành: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã có ý kiến.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp với các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố, Liên danh nhà thầu tư vấn về việc rà soát, thống nhất phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai đến cấp huyện trong Quy hoạch tỉnh.

10. Tình hình triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội:

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư công (Đã nêu tại mục 6).

- Tiếp tục rà soát, thực hiện các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Đến nay, tổng kinh phí hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh là 193.113.852.341 đồng.

- Triển khai các chính sách cho vay ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách xã hội (Đến nay đang triển khai và chưa phát sinh hồ sơ).

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình “Sóng và Máy tính cho em".

- Đầu tư cơ sở hạ tầng y tế (các sở, ngành đang triển khai các nội dung):

+ Đầu tư xây dựng mới Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh: Dự kiến 120 tỷ đồng.

+ Đầu tư nâng cấp Trung tâm y tế huyện Đức Cơ: Dự  kiến 52 tỷ đồng.

+ Đầu tư nâng cấp 59 trạm y tế tuyến xã: Dự kiến tổng mức đầu tư là 130 tỷ đồng.

- UBND tỉnh đã đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải đầu tư dự án đường tránh phía Tây thành phố Pleiku và dự án đường kết nối từ Quốc lộ 19 đi đường Hồ Chí Minh (đoạn Lý Thường Kiệt - Ngô Quyền thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).

11. Tình hình trật tự an toàn xã hội.

- Tội phạm xâm phạm TTXH: Thụ lý, điều tra 15 vụ PPHS, làm bị thương 01 người, thiệt hại tài sản khoảng 200 triệu đồng. So với tuần trước, tội phạm tăng 02 vụ, giảm 01 người chết, giảm 03 người bị thương. Gồm: Cố ý gây thương tích 01 vụ (Chư Pưh); Trộm cắp tài sản 14 vụ (Đak Đoa 04; Chư Sê 03; An Khê; Chư Păh, Ia Grai mỗi nơi 02; Pleiku 01).

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma tuý: Phát hiện, xử lý 01 vụ/ 01 đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý (An Khê); So với tuần trước, giảm 03 vụ, giảm 03 đối tượng. Thu giữ 85 viên thuốc lắc, 01 gói ma tuý đá.

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 03 vụ (Đức Cơ, Ia Grai, Phú Thiện mỗi nơi 01 vụ), làm chết 02 người, bị thương 05 người; So với tuần trước, giảm 02 vụ, giảm 03 người chết, tăng 01 người bị thương. Nguyên nhân: Người điều khiển vượt sai quy định 01 vụ, đang điều tra 02 vụ.

-  Tai, tệ nạn xã hội: Tự tử 01 vụ (Chư Prông), chết 01 người; Đuối nước 03 vụ (Chư Prông, Ia Pa, Phú Thiện mỗi nơi 01), chết 04 người; Tự ngã, tai nạn khác 04 vụ (Pleiku, Chư Pưh, Kbang, Kông Chro mỗi nơi 01), chết 03 người, bị thương 03 người.

- Xử phạt TTATGT: Phát hiện 1.322 trường hợp vi phạm, tạm giữ 09 xe ô tô, 233 xe mô tô, 686 giấy tờ các loại; tước 25 GPLX có thời hạn; xử phạt 1.206 trường hợp với số tiền 867,25 triệu đồng.

UBND tỉnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc