Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Bản tin tuần (từ ngày 14/7/2022 đến ngày 21/7/2022)

Ngày đăng: 22-07-2022, 03:00 - Lượt truy cập: 200

​1. Tiến độ sản xuất vụ Mùa năm 2022:

Tính đến ngày 21/7/2022, toàn tỉnh gieo trồng được 184.789,7 ha cây trồng các loại (tăng 4.625,5 ha so với tuần trước), đạt 83,5%KH. Trong đó: Lúa nước 38.917,9 ha đạt 97%; lúa rẫy 7.547,5 ha đạt 89%; ngô 25.291,9 ha đạt 71%; sắn 64.617,7 ha đạt 93%; lang 2.827 ha đạt 90%; đậu các loại 15.068,5 ha đạt 83%; rau, dưa các loại 14.932,5 ha đạt 75%; lạc 2.099,6 ha đạt 88%; mè 2.271 ha đạt 91%; mía trồng mới 834,4 ha đạt 167%; cây hàng năm khác 5.736,6 ha đạt 59%; cao su tái canh 266,5 ha đạt 133%; cà phê 1.016,2 ha đạt 38%; điều 67,9 ha đạt 23%; hồ tiêu trồng mới 247 ha; cây ăn quả 2.850,3 ha đạt 34%; cây dược liệu 197,2 ha đạt 37%.

2. Tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng:

- Cây sắn: Hiện nay có khoảng 545 ha nhiễm bệnh khảm lá virus, tăng 40 ha so với tuần trước (513 ha nhiễm nhẹ, 32 ha nhiễm trung bình); phân bố tại An Khê 137 ha, Ayun Pa 141 ha, Ia Pa 125 ha, Phú Thiện 47 ha, Kbang 23 ha, Krông Pa 50 ha, Đak Pơ 22 ha.

- Cây mía: Xén tóc gây hại 139,3 ha, tăng 0,5 ha so với tuần trước, phân bố tại Kbang, An Khê, Đak Pơ, Krông Pa; bọ hung gây hại 71 ha, tương đương so với tuần trước (An Khê, Đak Pơ); bệnh trắng lá mía gây hại rải rác, không đáng kể.

- Cây tiêu: Bệnh vàng lá chết chậm trên cây tiêu gây hại 911 ha, giảm 79 ha so với tuần trước, gây hại tại các vùng trồng tiêu trên địa bàn như Mang Yang, Đak Đoa, Chư Prông, Chư Pưh, Chư Sê….

3. Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thuỷ sản: Bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò xảy ra rải rác trên đàn bê chưa được tiêm phòng của các hộ dân tại huyện Mang Yang; các dịch bệnh khác tương đối ổn định.

Ngành nông nghiệp đã tổ chức kiểm tra thực tế, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi trâu, bò chủ động mua vắc xin Viêm da nổi cụ tiêm phòng cho đàn trâu, bò nhất là các đối tượng bê, nghé chưa được tiêm phòng.

4. Trồng rừng: Tính đến ngày 21/7/2022, đã trồng được 543,29 ha (tăng 35,44 ha so với tuần trước), đạt 6,7% so với kế hoạch, trong đó: Trồng rừng tập trung 437,19 ha; Trồng cây phân tán 106,098 ha. Đã chuẩn bị đất trồng rừng được 3.217,67 ha.

        5. Quản lý, bảo vệ rừng: Trong tuần phát hiện 07 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tang vật, phương tiện tạm giữ 11,857 m3 gỗ tròn, xẻ thuộc loài thông thường, 42 kg gốc, 02 xe ô tô và 02 xe máy. Diện tích rừng bị phá là 0,955 ha. Lũy kế từ ngày 01/01/2022 đến ngày 21/7/2022 là 185 vụ vi phạm (đã xử lý 106 vụ).

        6. Tiến độ thực hiện thu ngân sách

Thu cân đối ngân sách tháng 7 đến ngày 21/7/2022 là 279,6 tỷ đồng, luỹ kế từ đầu năm là 3.384,6 tỷ đồng, đạt 62,5% so với dự toán Trung ương giao, đạt 58% so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 19,1% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Thu nội địa 3.362,8 tỷ đồng, đạt 67% so với dự toán Trung ương giao, đạt 62% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 13,4% so với cùng kỳ.

- Thu xuất nhập khẩu 21,8 tỷ đồng, đạt 5,5% so với dự toán Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 98,2% so với cùng kỳ.

7. Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công:

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao là 4.074,6 tỷ đồng; tính đến ngày 21/7/2022 đã giải ngân 1.066,2 tỷ đồng (tăng 56,2 tỷ đồng so tuần trước), đạt 26,17% kế hoạch, trong đó:

- Kế hoạch giao mới năm 2022 đã giải ngân 943,3/3.653,9 tỷ đồng, đạt 25,8% kế hoạch: Vốn ngân sách địa phương giải ngân 699,3 tỷ đồng, đạt 29% kế hoạch; Vốn ngân sách trung ương giải ngân 243,9 tỷ đồng, đạt 19,5% kế hoạch.

- Vốn năm 2021 chuyển sang năm 2022 đã giải ngân 122,8/420,7 tỷ đồng, đạt 29,2% kế hoạch (Vốn ngân sách địa phương 122,4 tỷ đồng, đạt 38,1%).

8. Tiến độ dự án kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (QL19)

- Tổng chiều dài qua Gia Lai 126,6km/143,6km; diện tích đất thu hồi 159,7ha; kinh phí 146,10 tỷ đồng; thời gian hoàn thành tháng 12/2023.

- Ban Quản lý dự án 2 và tư vấn đã triển khai cắm cọc giải phóng mặt bằng toàn tuyến và bàn giao cho các địa phương. Công tác GPMB đã bàn giao cho đơn vị thi công 121,94/126,6 km (đạt 96,3%); còn lại 4,66/126,60km đang thực hiện, cụ thể:

+ Đối với tuyến QL cũ: Đã bàn giao 100% mặt bằng.

+ Đối với tuyến tránh: Đã GPMB 21,25/27,155 km đạt 79,4% (TP. Pleiku 5,71/6,71 km, còn lại 1km với 3hộ dân và 2 tổ chức; huyện Đak Đoa 5,49/6,19 km, còn lại 0,69 km với 03 hộ dân; Thị xã An Khê 8,8/11,56 km, còn lại 2,76 km với 18 hộ dân; huyện Đak Pơ 1,065/2,09 km, còn lại 1,055 km với 47 hộ dân.

- Đã di dời 88/162 cột điện và 5/11 Trạm biến áp.

9. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

- UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 1332/UBND-KTTH ngày 22/6/2022 lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan và địa phương liền kề về nội dung quy hoạch. Đến nay đã nhận được ý kiến: (1) Bộ Nội vụ, (2) Bộ Tư pháp, (3) Bộ Thông tin và Truyền thông, (4) UBND tỉnh Lâm Đồng, (5) UBND tỉnh Phú Yên (Hạn lấy ý kiến 22/7/2022).

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các nội dung làm việc với các sở, ngành, địa phương về kiểm tra, rà soát, thống nhất chỉ tiêu sử dụng đất dự kiến phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp huyện. Hiện nay, đang hoàn chỉnh hồ sơ lấy ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường về phân bổ đất đai; trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về các dự thảo báo cáo cuối kỳ Quy hoạch tỉnh, báo cáo ĐMC.

10. Tình hình triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội:

- Tiếp tục rà soát, thực hiện các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (Tính đến 21/7/2022, UBND tỉnh đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho 37 lao động với số tiền là 55,5 triệu đồng). Tiếp tục triển khai miễn, giảm thuế, phí, lệ phí cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, tính đến ngày 21/7/2022, tổng kinh phí hỗ trợ là 226,407 tỷ đồng[1].

- Đến 21/7/2022, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân cho vay 158,057 tỷ đồng, với 3.135 lượt hộ vay vốn, cụ thể: (1) Chương trình cho vay Giải quyết việc làm, kinh phí 120 tỷ đồng với 2.580 lượt lao động vay vốn, đạt 100% kế hoạch giao; (2) Chương trình cho vay Nhà ở xã hội theo Nghị đinh 100/NĐ-CP, kinh phí 32,067 tỷ đồng với 102 lượt hộ vay, đạt 64% kế hoạch giao; (3) Chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính và các thiết bị phục vụ học trực tuyến, kinh phí 4,33 tỷ đồng với 433 hộ vay vốn, đạt 99,8 kế hoạch vốn vay; (4) Chương trình cho vay cơ sở giáo dục mầm non tư thục, tiểu học ngoài công lập, kinh phí 1,66 tỷ đồng với 20 khách hàng vay vốn, đạt 100% kế hoạch giao.

- Tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư dự án Sửa chữa nâng cấp các hồ chứa nước (Hòn Cò, Bàu Dồn, Hồ C5, Hồ Làng Mới, Tà Li I, Tà Li II); rà soát danh mục các nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình trong lĩnh vực y tế địa bàn tỉnh.

11. Tình hình trật tự an toàn xã hội.

- Tội phạm TTXH: Trong tuần, thụ lý điều tra 08 vụ, làm chết 01 người, bị thương 01 người, thiệt hại tài sản khoảng 138 triệu đồng. So với tuần trước, giảm 06 vụ, giảm 01 người chết, tương đương số người bị thương. Gồm: Giết người 01 vụ (Chư Sê); Cố ý gây thương tích 01 vụ (Đak Đoa); Trộm cắp tài sản 04 vụ (An Khê 02; Pleiku, Đức Cơ mỗi nơi 01); Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 01 vụ (Krông Pa); Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 01 vụ (Đak Đoa).

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy: Phát hiện, bắt 02 vụ/04 đối tượng tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (An Khê, Krông Pa); so với tuần trước, tăng 01 vụ, tăng 03 đối tượng.

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 04 vụ (Pleiku 03, Chư Pưh 01), làm chết 02 người, làm bị thương 03 người; so với tuần trước, giảm 03 vụ, giảm 01 người chết, giảm 04 người bị thương.

- Tai, tệ nạn xã hội: Tự tử 02 vụ (Đak Đoa, Ia Grai), chết 02 người; Đuối nước 01 vụ (Đak Đoa), chết 03 người; Điện giật 01 vụ (Đak Đoa), chết 01 người. Tai nạn khác 01 vụ (Pleiku), chết 01 người.

- TTATGT: Tuần tra, kiểm soát, phát hiện 755 trường hợp vi phạm, tạm giữ 03 xe ôtô, 209 xe mô tô, 230 giấy tờ các loại; xử phạt 688 trường hợp với số tiền 970,65  triệu đồng, tước GPLX có thời hạn 94 trường hợp.

[1] trong đó: Hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ là 66,181 tỷ đồng, hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ là 143,976 tỷ đồng, hỗ trợ cho 10.831 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động theo Quyết định số 441/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh là 16,25 tỷ đồng.


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc