Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Bản tin tuần: (từ ngày 16/12/2021 đến ngày 23/12/2021)

Ngày đăng: 27-12-2021, 09:00 - Lượt truy cập: 167

1. Tình hình thu hoạch vụ Mùa năm 2021:

Tính đến ngày 23/12/2021, toàn tỉnh thu hoạch được 136.861,9 ha (trừ diện tích mía, sắn, cây công nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu) đạt 98,6% so với diện tích gieo trồng (tăng 732,9 ha so với tuần trước). Trong đó: Lúa nước 40.272 ha đạt 100%; lúa rẫy 7.585,1 ha đạt 79,3%; ngô 34.361,8 ha đạt 100%; lang 3.264 ha đạt 100%; đậu các loại 17.293,8 ha đạt 100%; rau, dưa các loại 20.463,6 ha đạt 100%; lạc 2.387 ha đạt gần 100%; mè 2.460 ha đạt 100%; cây hàng năm khác 8.774,6 ha đạt 100%.

2. Tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân 2021 - 2022:

Tính đến ngày 23/12/2021, toàn tỉnh gieo trồng được 27.705 ha (tăng 5.761,4 ha so với tuần trước) đạt 36,7% so với Kế hoạch, bằng 116,4% so với cùng kỳ. Trong đó: Lúa nước 9.383,6 ha đạt 37,5%; ngô 1.242,8 ha đạt 28,6%; sắn trồng mới 4.437,9 ha đạt 42,3%; lang 844 ha đạt 62,5%; đậu các loại 2.780,9 ha đạt 61,8%; rau, dưa các loại 4.965,6 ha đạt 32,8%; lạc 2,7 ha đạt 2,2%; thuốc lá 669,4 ha đạt 17,9%; mía trồng mới 1.514,9 ha đạt 21,6%; cây hàng năm khác 1.863,7 ha đạt 49%.

3. Tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng

  - Trên cây hồ tiêu: Bệnh chết nhanh đã gây nhiễm 45 ha (nhẹ 8 ha, trung bình 37 ha), tương đương so với tuần trước; bệnh cơ bản đã được kiểm soát.

  - Trên cây sắn: Diện tích nhiễm bệnh khảm lá 42 ha ở mức độ nặng tại Phú Thiện (giảm 14 ha so với tuần trước).

  - Trên cây mía: Bệnh trắng lá mía đã gây nhiễm 20,5 ha ở mức độ nhẹ, tương đương so với tuần trước, phân bố rải rác tại Ayun Pa 20 ha, Krông Pa 0,5 ha.

        4. Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và công tác phòng chống dịch

        - Trong tuần từ ngày 16/12 đến ngày 23/12/2021, không có gia súc mắc bệnh và gia súc chết, tiêu hủy do các bệnh Viêm da nổi cục và Dịch tả lợn Châu Phi.

5. Quản lý, bảo vệ rừng

Từ ngày 16/12/2021 đến ngày 23/12/2021: Trên địa bàn tỉnh xảy ra 05 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp (02 vụ khai thác, 01 vụ phá rừng và 02 vụ vi phạm thủ tục), trong đó: Huyện Chư Păh, Krông Pa và thành phố Pleiku mỗi huyện 01 vụ, huyện Kbang 02 vụ. Tang vật tạm giữ gồm: 11,972 m3 gỗ tròn, xẻ thuộc loài thông thường; diện tích rừng bị phá là 900 m2 rừng sản xuất. Lũy kế từ ngày 01/01/2021 đến ngày 23/12/2021 là 424 vụ vi phạm (Đã xử lý 372 vụ).

6. Kết quả triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2021

- Kế hoạch trồng rừng năm 2021 là 8.000 ha (Trồng rừng tập trung 7.000 ha; trồng cây phân tán 1.000.000 cây tương ứng 1.000 ha).

- Tiến độ thực hiện: Đến nay đã trồng 8.013,2 ha rừng đạt 100,17% so với kế hoạch (tương đương so với tuần trước), gồm: Rừng sản xuất 6.194,77 ha; rừng phòng hộ, thay thế 379,16 ha; trồng cây phân tán 1.439.310 cây, tương đương 1.439,31 ha.

7. Tình hình thiệt hại do thiên tai

- Thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét (Từ ngày 16/12 đến 15h ngày 23/12/2021): Không có thiệt hại.

8. Tiến độ thực hiện thu ngân sách

Thu cân đối ngân sách tháng 12 đến ngày 23/12/2021 là 424,3  tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm là 7.705,3 tỷ đồng, đạt 169,3% (7.705,3/4.552,3 tỷ đồng) so với dự toán Trung ương giao, đạt 152,7% (7.705,3/5.047 tỷ đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 74,4% (7.705,3/4.419,4 tỷ đồng) so với cùng kỳ. Trong đó thu sản xuất kinh doanh trong nước là 5.587,5 tỷ đồng, đạt 123,1% so với dự toán Trung ương giao, đạt 111% so với dự toán HĐND tỉnh giao; thu xuất nhập khẩu 2.117,8 tỷ đồng, gấp hơn 174 lần dự toán giao.

9. Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (kể cả vốn kéo dài) 3.573,4 tỷ đồng; tính đến ngày 23/12/2021 đã giải ngân 2.185,1 tỷ đồng (tăng 74,6 tỷ đồng so với tuần trước), đạt 61,1% KH, trong đó:

- Kế hoạch vốn đầu tư công giao từ đầu năm 2021 đã phân bổ: Giải ngân 1.791,6/2.498,2 tỷ đồng, đạt 71,7%, trong đó:

+ Vốn ngân sách tỉnh: Giải ngân 951,3/1.303,3 tỷ đồng đạt 72,9%.

+ Vốn ngân sách Trung ương: Giải ngân 586,2/861,5 tỷ đồng, đạt 68%. Cụ thể: Vốn trong nước 498,4/641,5 tỷ đồng, đạt 77,6%; vốn ODA 87,7/219,9 tỷ đồng, đạt 39,9%.

+ Vốn kéo dài 2020 sang 2021: Giải ngân 254,1/333,4 tỷ đồng đạt 76,2%. Cụ thể: Vốn ngân sách tỉnh 65/96,5 tỷ đồng, đạt 67,4%; vốn ngân sách Trung ương 189/236,9 tỷ đồng, đạt 79,8% (vốn trong nước 118,4/163,5 tỷ đồng, đạt 72,4%; vốn ODA 70,6/73,4 tỷ đồng, đạt 96,2%).

- Kế hoạch vốn đầu tư công giao đợt 3 ngân sách tỉnh (ngày 11/8/2021 và ngày 24/9/2021): Giải ngân 390,5/1.075,1 tỷ đồng, đạt 36,3%.

- Tỷ lệ giải ngân các dự án cấp bách 119,3/160 tỷ đồng, đạt 74,5%.

10. Tiến độ dự án kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (QL19)

- Tổng chiều dài qua Gia Lai 126,6km/143,6km; diện tích đất thu hồi 159,7ha; kinh phí 146,10 tỷ đồng; thời gian hoàn thành tháng 12/2023.

- Ban Quản lý dự án 2 và tư vấn đã triển khai cắm cọc giải phóng mặt bằng toàn tuyến và bàn giao cho các địa phương. Công tác GPMB đã cơ bản hoàn thành và bàn giao cho đơn vị thi công 96,63/126,6 km (đạt 76%); còn lại 30/126,60km đang thực hiện; Nhà thầu đã triển khai thi công ngoài hiện trường đối với 02 gói thầu xây lắp XL03 và XL04A đoạn qua thị xã An Khê, Đak Pơ, Mang Yang, Đak Đoa. Đã di dời 14/162 cột điện (Cty điện lực đang xin Tổng Cty Điện lực miền trung bố trí vốn để di dời 90 cột điện và 06 TBA không đủ điều kiện bồi thường). Tiến độ giải ngân của dự án đến nay là 21,06/146,1 tỷ đồng (đạt 14,42%).

11. Tình hình trật tự an toàn xã hội 

- Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội: Xảy ra 10 vụ, làm chết 02 người và 04 người bị thương (giảm 14 vụ, 01 người chết và 01 người bị thương), gồm: Cố ý gây thương tích 03 vụ (Chư Sê 02, Phú Thiện 01); Trộm cắp tài sản 05 vụ (Chư Sê 02; Pleiku, Kbang, Mang Yang mỗi nơi 01); Đánh bạc 02 vụ (Pleiku, Mang Yang). Thiệt hại tài sản khoảng 700 triệu đồng.

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy: Phát hiện, xử lý 08 vụ với 09 đối tượng tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (Pleiku 04; An Khê, Chư Păh, Kbang, Krông Pa mỗi nơi 01), tuần trước không xảy ra. Thu giữ 27 gói ma túy đá, 01 gói heroin, 01 gói ma túy đá dạng khay; tạm giữ hình sự 08 đối tượng để điều tra.

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 08 vụ (Pleiku 03 vụ; An Khê, Chư Sê, Đức Cơ, Kông Chro, Phú Thiện mỗi nơi 01 vụ), làm chết 04 người, bị thương 04 người (so với tuần trước giảm 04 vụ, 03 người chết và 09 người bị thương). Nguyên nhân: Thiếu chú ý quan sát 02 vụ, lấn đường 02 vụ và đang điều tra 04 vụ.

- Tai, tệ nạn xã hội: Xảy ra 01 vụ tự tử (Chư Prông) làm chết 01 người, nguyên nhân do bi quan cuộc sống; 02 vụ tai nạn khác do tự ngã tại Ia Grai làm chết 02 người và bị thương 01 người.

- Phát hiện 1.205 trường hợp vi phạm, tạm giữ 05 xe ô tô, 191 xe mô tô, 430 Giấy tờ các loại; xử phạt 1.264 trường hợp, số tiền 695 triệu đồng, tước 28 GPLX có thời hạn.

UBND tỉnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc