Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Bản tin tuần: (từ ngày 16/6/2022 đến ngày 23/6/2022)

Ngày đăng: 24-06-2022, 11:00 - Lượt truy cập: 50

​1. Tiến độ sản xuất vụ Mùa năm 2022:

Tính đến ngày 23/6/2022, toàn tỉnh gieo trồng được 152.820,4 ha cây trồng các loại (tăng 12.687 ha so với tuần trước), đạt 96% KH. Trong đó: Lúa nước 25.992,6 ha đạt 62%; lúa rẫy 5.638,2 ha đạt 66,3%; ngô 22.645 ha đạt 63,5%; sắn 59.539,4 ha đạt 85,7%; lang 2.349,1 ha đạt 74,6%; đậu các loại 13.644,3 ha đạt 75%; rau, dưa các loại 11.219,8 ha đạt 56,5%; lạc 1.866,5 ha đạt 77,8%; mè 2.270 ha đạt 91%; mía trồng mới 747,1 ha đạt 149,4%; cây hàng năm khác 4.531,4 ha đạt 46,7%; cà phê 411,8 ha đạt 13,8%; điều trồng mới 52,3 ha đạt 17,4%; hồ tiêu trồng mới 56,3 ha; cây ăn quả 1.672,6 ha đạt 20%; cây dược liệu 109,3 ha đạt 20,2%.

2. Tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng:

- Cây sắn: Hiện nay có khoảng 390,5 ha sắn nhiễm bệnh khảm lá virus ( 378,5 ha nhiễm nhẹ, 12 ha nhiễm trung bình), tăng 12,4 ha so với tuần trước; gây hại chủ yếu trên cây sắn vụ Đông Xuân 2021-2022 tại phân bố tại thị xã An Khê 137 ha, Ia Pa 125,0 ha, thị xã Ayun Pa 52,0 ha, Phú Thiện 45,0 ha, Kbang 23,0 ha, Krông Pa 8,5 ha.

- Cây mía: Xén tóc gây hại 132,9 ha mía, tăng 4,5 ha so với  tuần trước, phân bố tại Kbang, An Khê, Đak Pơ, Krông Pa; bọ hung gây hại diện tích nhiễm 71 ha, tăng 12 ha so với tuần trước, gây hại tại thị xã An Khê, Đak Pơ; bệnh trắng lá mía gây hại rải rác, không đáng kể.

- Cây tiêu: Bệnh vàng lá chết chậm trên cây tiêu gây hại 980,0 ha, tăng 11 ha so với tuần trước, gây hại tại các vùng trồng tiêu trên địa bàn tỉnh như Mang Yang, Đak Đoa, Chư Prông, Chư Pưh, Chư Sê.

3. Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm: Trong tuần, tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định. Riêng dịch viêm da nổi cục tại huyện Kbang đã được khống chế, kiếm soát không phát sinh thêm gia súc mắc bệnh.

4. Trồng rừng: Tính đến ngày 23/6/2022, trên địa bàn tỉnh đã trồng được 196,52 ha (tăng 118,12 so với tuần trước), trong đó: Trồng rừng tập trung 179,25 ha;  Trồng cây phân tán 17,27 ha. Đã chuẩn bị đất trồng rừng được 3.018,93 ha (tăng 590,64 ha so với tuần trước), trong đó: rừng phòng hộ: 165 ha; rừng sản xuất: 2.853,93 ha.

        5. Quản lý, bảo vệ rừng: Trong tuần phát hiện 04 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh (giảm 05 vụ so với tuần 24). Tang vật, phương tiện tạm giữ 6,085 m3 gỗ xẻ thuộc loài thông thường, 3,0 ster củi và 01 xe công nông. Lũy kế từ ngày 01/01/2022 đến ngày 23/6/2022 là 164 vụ vi phạm (đã xử lý 83).

        6. Tiến độ thực hiện thu ngân sách

Thu cân đối ngân sách tháng 6 đến ngày 23/6/2022 là 287,5 tỷ đồng, luỹ kế từ đầu năm là 3.028 tỷ đồng, đạt 55,9% so với dự toán Trung ương giao, đạt 52% so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 10,4% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Thu nội địa 3.006,8 tỷ đồng, đạt 60% so với dự toán Trung ương giao, đạt 55,4% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 13,8% so với cùng kỳ.

- Thu xuất nhập khẩu 21,2 tỷ đồng, đạt 5,3% so với dự toán Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 97,1% so với cùng kỳ.

7. Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công:

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao là 7.074,6 tỷ đồng; tính đến ngày 23/6/2022 đã giải ngân 801 tỷ đồng (tăng 31,4 tỷ đồng so tuần trước), đạt 19,6% kế hoạch, trong đó:

- Kế hoạch giao mới năm 2022 đã giải ngân 722,9/3.653,9 tỷ đồng, đạt 19,8% kế hoạch: Vốn ngân sách địa phương giải ngân 555,6 tỷ đồng, đạt 23,1% kế hoạch; Vốn ngân sách trung ương giải ngân 167,3 tỷ đồng, đạt 13,4% kế hoạch.

- Vốn năm 2021 chuyển sang năm 2022 đã giải ngân 78,1/420,7 tỷ đồng, đạt 18,5% kế hoạch (Vốn ngân sách địa phương 100%).

8. Tiến độ dự án kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (QL19)

- Tổng chiều dài qua Gia Lai 126,6km/143,6km; diện tích đất thu hồi 159,7ha; kinh phí 146,10 tỷ đồng; thời gian hoàn thành tháng 12/2023.

- Ban Quản lý dự án 2 và tư vấn đã triển khai cắm cọc giải phóng mặt bằng toàn tuyến và bàn giao cho các địa phương. Công tác GPMB đã thu hồi 55,7ha và bàn giao cho đơn vị thi công 120,7/126,6 km (đạt 95,3%); còn lại 5,9/126,60km đang thực hiện, cụ thể:

+ Đối với tuyến QL cũ: Đã bàn giao 100% mặt bằng.

+ Đối với tuyến tránh: Đã GPMB 21,25/27,155 km đạt 79,4% (TP. Pleiku 5,31/6,71 km, còn lại 1,4km với 11hộ dân và 3 tổ chức; huyện Đak Đoa 5,49/6,19 km, còn lại 0,69 km với 03 hộ dân; Thị xã An Khê 8,8/11,56 km, còn lại 2,76 km với 39 hộ dân; huyện Đak Pơ 1,065/2,09 km, còn lại 1,055 km với 47 hộ dân

- Đã di dời 88/162 cột điện và 5/11 Trạm biến áp.

9. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị tư vấn đã hoàn chỉnh các dự thảo báo cáo cuối kỳ quy hoạch tỉnh, báo cáo ĐMC. UBND tỉnh đã gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan và địa phương liền kề.

- Dự kiến tuần tiếp theo Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo Quy chế 01-QC/TU ngày 21/12/2020 để đảm bảo tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

10. Tình hình triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội:

- Tiếp tục rà soát, thực hiện các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (Đến nay tỉnh đã hỗ trợ cho 30 lao động với kinh phí là 45 triệu đồng);

- Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân cho vay được 125,094 tỷ đồng, với 6.354 lượt hộ vay vốn, đạt 71,1% KH, cụ thể: (1) Chương trình cho vay Giải quyết việc làm, kinh phí 100,014 tỷ đồng, với 6.018 lượt lao động vay vốn, đạt 83,34% KH. (2) Chương trình cho vay Nhà ở xã hội theo Nghị định 100/NĐ-CP, kinh phí 21,63 tỷ đồng, với 81 lượt hộ vay, đạt 43,26% KH. (3) Chương trình cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính và các thiết bị phục vụ học trực tuyến, kinh phí 2,43 tỷ đồng, với 243 hộ vay vốn, đạt 55,7% KH. (4) Chương trình cho vay cơ sở giáo dục mầm non tư thục, tiểu học ngoài công lập, kinh phí 1,02 tỷ đồng, với 12 khách hàng vay vốn, đạt 61,4% KH.

- Hướng dẫn các đơn vị, địa phương việc phân cấp quản lý kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 từ năm 2022. Tiếp tục triển khai miễn, giảm thuế, phí, lệ phí cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh; kết quả hỗ trợ người nộp thuế chịu tác động của dịch Covid-19 lũy kế đến 31/5/2022 là 680,2 tỷ đồng.

- Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục rà soát như cầu vốn vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021-2025.

- Xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa nâng cấp các hồ chứa nước (Hòn Cò, Bàu Dồn, Hồ C5, Hồ Làng Mới, Tà Li I, Tà Li II). Tiếp tục rà soát danh mục các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình theo yêu cầu của Bộ Y tế[1].

11. Tình hình trật tự an toàn xã hội.

- Tội phạm xâm phạm TTXH: Thụ lý, điều tra 07 vụ, làm bị thương 03 người, thiệt hại tài sản khoảng 70 triệu đồng (So với tuần trước, giảm 06 vụ, giảm 01 người chết, tăng 02 người bị thương). Gồm: Giết người 01 vụ (Chư Prông), Cố ý gây thương tích 02 vụ (Ia Grai), Cướp tài sản 01 vụ (Phú Thiện), Trộm cắp tài sản 03 vụ (Đak Đoa 02; Pleiku 01).

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma tuý: Phát hiện, xử lý 08 vụ/11 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý (Pleiku 05, Chư Prông, Đak Đoa, Phú Thiện mỗi nơi 01); so với tuần trước, tăng 05 vụ, tăng 08 đối tượng. Thu giữ 15 gói ma tuý đá, 08 gói heroin, 01 gói ma tuý dạng khay, 01 viên thuốc lắc.

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 10 vụ (Chư Pưh 03; Ayunpa, Chư Prông, Chư Sê, Đức Cơ, Đak Đoa, Đak Pơ, Krông Pa mỗi nơi 01 vụ), làm chết 06 người, làm bị thương 06 người; so với tuần trước, tăng 03 vụ, tăng 01 người chết, tương đương số người bị thương. Nguyên nhân: Vượt sai quy định 01 vụ, lấn đường 01 vụ, đang điều tra 08 vụ.

-  Tai, tệ nạn xã hội: Tự tử 01 vụ (Chư Prông), chết 01 người. Đuối nước 01 vụ (Chư Prông), chết 01 người. Tai nạn khác 01 vụ (Phú Thiện), chết 01 người.

- TTATGT: Phát hiện 1.680 trường hợp vi phạm, tạm giữ 06 xe ô tô, 209 xe mô tô, 25 phương tiện khác, 338 giấy tờ các loại; xử phạt 1.534 trường hợp, số tiền 1,08 tỷ đồng, tước GPLX có thời hạn 97 trường hợp.

     [1] (1) Dự án đầu tư xây dựng mới Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai với tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng; (2) Dự án đầu tư nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ với tổng mức đầu tư 52 tỷ đồng; (3) Dự án đầu tư nâng cấp 59 Trạm Y tế xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai với tổng mức đầu tư 130 tỷ đồng.


UBND tỉnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc