Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Bản tin tuần: Từ ngày 17/12/2020 đến ngày 24/12/2020

Ngày đăng: 25-12-2020, 04:00 - Lượt truy cập: 89

​1. Tiến độ sản xuất vụ Mùa năm 2020:

Kết thúc vụ Mùa năm 2020, toàn tỉnh gieo trồng được 219.968 ha cây trồng các loại, đạt 105 % kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2020, bằng 103,7% so với cùng kỳ. Trong đó: Lúa nước 40.205 ha, đạt 100,5% KH; ngô 41.118 ha, đạt 92,3 % KH; sắn 68.601 ha, đạt 112,2 % KH; khoai lang 3.201 ha, đạt 143,5 % KH; đậu các loại 19.277 ha, đạt 110,7 % KH; lạc 2.070 ha, đạt 123,2 % KH; mè 2.523 ha, đạt 97,1 % KH; mía trồng mới 283 ha, đạt 15,5% KH; rau, dưa các loại 20.050 ha, đạt 118,1 % KH.

2. Tiến độ sản xuất vụ Đông xuân 2020- 2021: 

Tính đến ngày 23/12/2020, toàn tỉnh gieo trồng được 23.796 ha cây trồng các loại, đạt 32,4 % kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân 2020-2021, bằng 88,3 % so với cùng kỳ. Trong đó: Lúa nước 8152,2 ha, đạt 32,6% KH; ngô 1.065 ha, đạt 25 % KH; sắn 4.355 ha, đạt 40,3 % KH; khoai lang 421 ha, đạt 30,7% KH; đậu các loại 1.665  ha, đạt 36 % KH; lạc 14 ha, đạt 14 % KH; thuốc lá 723 ha, đạt 19,6 % KH; mía trồng mới 1.150 ha, đạt 20% KH; rau, dưa các loại 5.197 ha, đạt 34,3 % KH; cây trông hàng năm khác 1.054ha, đạt 41,2% KH.

3. Tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng:

- Trên cây hồ tiêu: Bệnh chết nhanh diện tích nhiễm 112 ha (nhẹ 43 ha, trung bình 69 ha), tương đương so với kỳ trước.  

- Trên cây sắn: Bệnh khảm lá virus hại sắn diện tích nhiễm trung bình và diện tích nhiễm nặng là 117 ha (trung bình 108 ha và nặng 09 ha), giảm 81 ha so với kỳ trước. Diện tích nhiễm trung bình và diện tích nhiễm nặng phân bố tại: Kbang 24 ha, Chư Pưh 24 ha, Phú Thiện 34 ha, Krông Pa 15 ha và thị xã An Khê 20 ha. Đối với diện tích 1.704 ha nhiễm nhẹ, qua quá trình chăm sóc cây sắn đã phát triển tốt lấn át sự gây hại của bệnh.

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại rải rác tại các vùng trồng ngô trên địa bàn tỉnh.

4. Tình hình bệnh dịch gia súc, gia cầm:

4.1. Tình hình dịch bệnh Lỡ mồm long móng: Không phát sinh thêm trâu bò mắc bệnh và ổ dịch bệnh mới.

- Chưa phát sinh ổ dịch Cúm gia cầm, Tai xanh… trên địa bàn tỉnh.

4.2. Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh:

- Trên địa bàn tỉnh trong tuần: Không phát sinh thêm lợn mắc bệnh và ổ dịch bệnh mới.

-  Luỹ kế: Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra tái phát trên địa bàn tỉnh từ giữa tháng 06/2020. Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan đã chỉ đạo rất quyết liệt, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực triển khai nhiều biện pháp để phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đến nay 100% xã, phường thuộc 03/17 huyện, thị xã, thành phố có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát đã qua 21 ngày và được địa phương công bố hết bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

5. Quản lý, bảo vệ rừng:

5.1. Tình hình vi phạm lâm luật:

Từ ngày 18/12/2020 đến ngày 24/12/2020: Trên địa bàn tỉnh xảy ra 06 vụ vi phạm lâm luật (05 vụ vận chuyển, 01 vụ khai thác), trong đó: Chư Păh 01 vụ; Ayun Pa 02 vụ; Đức Cơ 01 vụ; Kông Chro 01 vụ và Kbang 01 vụ. Tang vật vi phạm 1,731 m3 gỗ các loại; 17 củi (Ster); 02 ô tô, 01 công nông và 06 xe máy. Luỹ kế từ đầu năm đến nay có 526 vụ vi phạm lâm luật.

5.2. Tiến độ trồng rừng:

Diện tích rừng đã trồng được đến ngày 10/12/2020: 5.127,3 ha/5.000 ha, đạt 102,5% theo kế hoạch năm 2020.

6. Tình hình thiệt hại do thiên tai:

- Luỹ kế tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay: Trong năm 2020 tỉnh chịu ảnh hưởng của 05 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (bão số 2, 5, 6, 9 và số 12), hạn hán vụ Đông Xuân 2019-2020 và các hiện tượng thời tiết cực đoan như: Giông, lốc, sét gây thiệt hại 667,11 tỷ đồng; làm chết, bị thương 06 người (02 người chết, 01 người mất tích, 03 người bị thương).

- Về hạn hán: Tổng diện tích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản bị thiệt hại do hạn hán gây ra trong vụ Động Xuân năm 2019-2020 là 9.116,10 ha (trong đó thiệt hại > 70% là 2.103,96ha; thiệt hại từ 30-70% là 6.032,68ha; thiệt hại dưới 30% là 979,06ha); với kinh phí thiệt hại ước tính là 188,035 tỷ đồng.

- Về giông, lốc sét, mưa đá và bão, áp thấp nhiệt đới: Làm chết, bị thương 06 người (02 người chết, 01 người mất tích, 03 người bị thương); 23.725,9 ha cây trồng các loại thiệt hại; 1.894 căn nhà bị hư hỏng ( 27 căn hư hỏng >70%; 408 căn hư hỏng từ 30% -70%; 1.332 căn hư hỏng <30%.)… Nhiều cơ sở hạ tầng giao thông, thuỷ lợi bị hư hỏng; với kinh phí thiệt hại ước tính là 479,07 tỷ đồng.

7. Tiến độ thực hiện thu ngân sách:

Tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn thực hiện đến ngày 23/12/2020 là 4.441,6 tỷ đồng (thực hiện trong tháng 12/2020 đến ngày 23/12/2020 là 412,4 tỷ đồng), đạt 97,2% (4.441,6/4.570 tỷ đồng) so với dự toán trung ương giao, đạt 85,4% (4.441,6/5.200 tỷ đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 0,3% (4.441,6/4.428,2 tỷ đồng) so với cùng kỳ.

7. Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công:

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công đã phân bổ năm 2020 bao gồm cả vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020 là 3.508,08 tỷ đồng (kế hoạch năm 2020 là 3.025,178 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020 là 482,902 tỷ đồng).

Đến ngày 23/12/2020 đã giải ngân 2.688,896/3.508,08 tỷ đồng, đạt 76,6% kế hoạch (cả nước dự ước đạt 72,7%); dự ước đến 31/01/2021 giải ngân 3.409,705 tỷ đồng, đạt 97,2% kế hoạch; cụ thể:

- Nguồn ngân sách địa phương: Giải ngân 1.107,556/1.404,131 tỷ đồng, đạt 78,9% kế hoạch; dự ước đến 31/01/2021 giải ngân 1.349,890 tỷ đồng, đạt 96,1% kế hoạch.

- Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ các ngành, lĩnh vực, chương trình mục tiêu: Giải ngân 393,535/499,546 tỷ đồng, đạt 78,8% kế hoạch; dự ước đến 31/01/2021 giải ngân 495,658 tỷ đồng, đạt 99,2% kế hoạch.

- Chương trình mục tiêu quốc gia: Giải ngân 567,562/690,916 tỷ đồng, đạt 82,1% kế hoạch; dự ước đến 31/01/2021 giải ngân 690,916 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

- Vốn nước ngoài: Giải ngân 219,832/350,585 tỷ đồng, đạt 62,7% kế hoạch; dự ước đến 31/01/2021 giải ngân 339,679 tỷ đồng, đạt 96,9% kế hoạch.

- Vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020: Giải ngân 388,230/482,902 tỷ đồng, đạt 80,4% kế hoạch; dự ước đến 31/12/2020 giải ngân 482,809 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

- Vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2019 và kinh phí trung ương hỗ trợ khắc phục thiên tai năm 2019: Giải ngân 12,181/80 tỷ đồng, đạt 15,2% kế hoạch; dự ước đến 31/12/2020 giải ngân 55 tỷ đồng, đạt 68,8% kế hoạch.

 8. Tình hình trật tự an toàn xã hội: 

- Trật tự an toàn xã hội: Xâm phạm trật tự xã hội xảy ra 07 vụ, gồm: Giết người 01 vụ (ở Đak Đoa), giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi 01 vụ (ở Chư Prông), cướp giật tài sản 01 vụ (ở Pleiku), trộm cắp tài sản 03 vụ (ở Pleiku), lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 01 vụ (ở Chư Sê) (so với tuần trước tăng 01 vụ, tăng 01 người chết, giảm 03 người bị thương); thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 400 triệu đồng. 

- Ma túy: Phát hiện, xử lý 06 vụ, 08 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy (ở Pleiku 05 vụ, An Khê 01 vụ); 05 vụ, 15 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (ở Pleiku 03 vụ, An Khê 01 vụ và Phú Thiện 01 vụ). Thu giữ 22 gói ma túy đá; tạm giữ 05 đối tượng để điều tra.

- Tai, tệ nạn xã hội: Tai nạn giao thông xảy ra 07 vụ ( ở Pleiku 04 vụ, Đức Cơ 02 vụ và Chư Pah 01 vụ); làm chết 03 người, bị thương 07 người (so với tuần trước giảm 01 vụ, không tăng giảm số người chết, tăng 01 người bị thương). Nguyên nhân: Lấn đường 01 vụ; vi phạm tốc độ, khoảng cách an toàn 01 vụ, đang điều tra 05 vụ. Phát hiện 2.271 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, xử phạt 2.080 trường hợp, tạm giữ 01 ô tô, 365 mô tô; tạm giữ 1.067 giấy tờ các loại, tước 55 giấy phép lái xe, số tiền xử phạt 972 triệu đồng.

- Xảy ra 04 vụ tự tử (ở Pleiku, Chư Prông, Phú Thiện và Krông Pa), làm chết 04 người; 01 vụ đuối nước (ở Kông Chro), làm 01 người chết./. 

UBND tỉnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc