Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Bản tin tuần (từ ngày 18/8/2022 đến ngày 25/8/2022)

Ngày đăng: 26-08-2022, 09:00 - Lượt truy cập: 210

​1. Tiến độ sản xuất vụ Mùa năm 2022:

Tính đến ngày 25/8/2022, toàn tỉnh gieo trồng được 204.884,9 ha cây trồng các loại (tăng 3.357,9 ha so với tuần trước), đạt 92,5% Kế hoạch sản xuất vụ Mùa, bằng 98,9% so với cùng kỳ. Trong đó: Lúa nước 40.536,4 ha đạt 101,3%; lúa rẫy 8.469,5 ha đạt 99,6%; ngô 31.520,7 ha đạt 88,4%; sắn 66.727,4 ha đạt 96%; lang 3.028,4 ha đạt 96,1%; đậu các loại 16.383,7 ha đạt 90%; rau, dưa các loại 19.086,6 ha đạt 96,2%; lạc 2.180,8 ha đạt 90,9%; mè 2.286 ha đạt 91,4%; mía trồng mới 844,4 ha đạt 169%; cây hàng năm khác 6.987 ha đạt 72%; cao su tái canh 324,3 ha đạt 162%; cà phê 1.713,8 ha đạt 63,6%; điều 197,7 ha đạt 66%; hồ tiêu trồng mới 368 ha; cây ăn quả 3.917 ha đạt 47%; cây dược liệu 313,3 ha đạt 58%.

2. Tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng:

- Cây sắn: Hiện nay có khoảng 6.061 ha, chiếm 7,7% so với diện tích sắn của toàn tỉnh (5.365 ha nhiễm nhẹ, 515 ha nhiễm trung bình, 181 ha nhiễm nặng), tương đương với tuần trước; giảm 1.760,2 ha so với cùng kỳ; gây hại chủ yếu tại Krông Pa 5.390 ha, Ayun Pa 207 ha, An Khê 137 ha, Ia Pa 125 ha, Phú Thiện 129 ha, Kbang 23 ha, Đak Pơ 50 ha.

- Cây mía: Xén tóc gây hại 135,7 ha mía, tăng 0,2 ha so với tuần trước, giảm 53,1 ha so với cùng kỳ; phân bố tại Kbang, An Khê, Đak Pơ, Krông Pa; bọ hung gây hại 71 ha, tương đương so với tuần trước tại An Khê, Đak Pơ, giảm 10 ha so với cùng kỳ.

- Cây tiêu: Bệnh vàng lá chết chậm gây hại 1.001 ha, tăng 08 ha so với tuần trước, giảm 192,6 ha so với cùng kỳ; gây hại tại các vùng trồng tiêu trên địa bàn tỉnh như Mang Yang, Đak Đoa, Chư Prông, Chư Pưh, Chư Sê; Bệnh chết nhanh gây hại 13 ha, tương đương so với tuần trước, giảm 45 ha so với cùng kỳ, gây hại cục bộ tại huyện Chư Sê, Mang Yang.

3. Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thuỷ sản: Không phát hiện các ổ dịch, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi.

4. Trồng rừng: Tính đến ngày 25/8/2022, đã trồng được 2.500,82 ha đạt 32,2% Kế hoạch (tăng 376,65 ha so với tuần trước); trong đó: Trồng rừng tập trung 2.084,10 ha; trồng rừng phòng hộ 30,00 ha; trồng cây phân tán 386,71 ha.

5. Quản lý, bảo vệ rừng: Trong tuần phát hiện 05 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp (tăng 02 vụ so với tuần trước). Tang vật tạm giữ 9,923 m3 gỗ tròn, xẻ thuộc loài thông thường, 3,0 ster củi, 01 xe công nông, 01 máy cày và 01 xe máy. Lũy kế từ ngày 01/01/2022 đến ngày 25/8/2022 là 214 vụ vi phạm (đã xử lý 129 vụ).

6. Phòng chống thiên tai: Trong tuần không có báo cáo thiệt hại do thiên tai.

        7. Tiến độ thực hiện thu ngân sách

Thu cân đối ngân sách tháng 8 đến ngày 25/8/2022 là 332,8 tỷ đồng, luỹ kế từ đầu năm là 3.835,4 tỷ đồng, đạt 70,8% so với dự toán Trung ương giao, đạt 65,8% so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 23,5% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Thu nội địa 3.811,6 tỷ đồng, đạt 76% so với dự toán Trung ương giao, đạt 70,2% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 11,8% so với cùng kỳ.

- Thu xuất nhập khẩu 23,8 tỷ đồng, đạt 6% so với dự toán Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 98,5% so với cùng kỳ.

8. Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công:

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao là 4.089,6 tỷ đồng; tính đến ngày 25/8/2022 đã giải ngân 1.133,3 tỷ đồng (tăng 2,8 tỷ đồng so tuần trước), đạt 27,7% kế hoạch, trong đó:

- Kế hoạch giao mới năm 2022 đã giải ngân 1.008,9/3.668,9 tỷ đồng, đạt 27,5% kế hoạch: Vốn ngân sách địa phương giải ngân 755,7 tỷ đồng, đạt 31,2% kế hoạch; Vốn ngân sách trung ương giải ngân 253,2 tỷ đồng, đạt 20,3% kế hoạch.

- Vốn năm 2021 chuyển sang năm 2022 đã giải ngân 124,3/420,7 tỷ đồng, đạt 29,5% kế hoạch (Vốn ngân sách địa phương 124 tỷ đồng, đạt 38,6%).

9. Tiến độ dự án kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (QL19)

- Tổng chiều dài qua Gia Lai 126,84km/143,6km; diện tích đất thu hồi 159,7ha; kinh phí 146,10 tỷ đồng; thời gian hoàn thành tháng 12/2023.

- Ban Quản lý dự án 2 và tư vấn đã triển khai cắm cọc giải phóng mặt bằng toàn tuyến và bàn giao cho các địa phương. Công tác GPMB đã bàn giao cho đơn vị thi công 121,94/126,84 km (đạt 96,3%); còn lại 5,15/126,60km đang thực hiện, cụ thể:

+ Đối với tuyến QL cũ: Đã bàn giao 100% mặt bằng.

+ Đối với tuyến tránh: Đã GPMB 21,4/26,55 km đạt 80% (TP. Pleiku 5,71/6,71 km, còn lại 1km với 6hộ dân và 1 tổ chức; huyện Đak Đoa 5,49/6,19 km, còn lại 0,69 km với 03 hộ dân; Thị xã An Khê 8,8/11,56 km, còn lại 2,76 km với 18 hộ dân; huyện Đak Pơ 1,4/2,09 km, còn lại 0,69 km với 35 hộ dân.

- Đã di dời 88/162 cột điện và 5/11 Trạm biến áp.

10. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

- UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 1332/UBND-KTTH ngày 22/6/2022 lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan và địa phương liền kề về nội dung quy hoạch. Đến nay đã nhận được ý kiến 24 đơn vị: 19/22 Bộ, ngành và 07/07 tỉnh (03 bộ, ngành chưa tham gia: Bộ Xây dựng; Bộ Quốc phòng; Văn phòng Chính phủ). Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành.

- Đối với Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai đến nay chưa nhận được ý kiến tham gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường; báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) đang hoàn chỉnh theo ý kiến tham gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Liên danh tư vấn nhà thầu và Trung tâm Công nghệ Môi trường tiếp tục rà soát, cập nhật ý kiến tham gia đối với các dự thảo quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

11. Tình hình triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội:

- Tiếp tục rà soát, thực hiện các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (Tính đến 25/8/2022, UBND tỉnh đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho cho 99 người với số tiền là 145 triệu đồng, đã giải ngân được 91 triệu đồng).

- Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tính đến ngày 25/8/2022, đã hỗ trợ 226,650 tỷ đồng[1].

- Đến 25/8/2022, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân cho vay 166,57 tỷ đồng, hoàn thành 87,8% KH, cụ thể: (1) Chương trình cho vay Giải quyết việc làm, kinh phí 120 tỷ đồng với 2.580 lượt lao động vay vốn, đạt 100% KH; (2) Chương trình cho vay Nhà ở xã hội, kinh phí 39,92 tỷ đồng với 122 lượt hộ vay, đạt 64,4% KH; (3) Chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính và các thiết bị phục vụ học trực tuyến, kinh phí 4,83 tỷ đồng với 483 hộ vay vốn, đạt 82,4% KH; (4) Chương trình cho vay cơ sở giáo dục mầm non tư thục, tiểu học ngoài công lập, kinh phí 1,82 tỷ đồng với 22 khách hàng vay vốn, đạt 95,8% KH.

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ chủ trương đầu tư các dự án từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh.

12. Tình hình trật tự an toàn xã hội.

- Tội phạm TTXH: Trong tuần, thụ lý điều tra 09 vụ, làm chết 01 người, thiệt hại tài sản khoảng 100 triệu đồng. So với tuần trước tương đương số vụ và số người chết, giảm 02 người bị thương. Gồm: Giết người 01 vụ (Chư Sê); Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi 01 vụ (Ayun Pa); Trộm cắp tài sản 06 vụ (Pleiku 02; Đak Đoa, Kbang, Kông Chro, Phú Thiện mỗi nơi 01); Đánh bạc 01 vụ (Ia Pa).

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường: Phát hiện, xử lý 01 vụ khai thác khoáng sản trái phép (Pleiku), 03 vụ vận chuyển lâm sản trái phép (Ia Grai, Đak Đoa, Ia Pa); thu giữ 3.215 khối đá và 10,612m3 gỗ các loại. Xử phạt VPHC 03 trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, số tiền 4,75 triệu đồng (Ayun Pa).

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy: Xử lý 03 vụ/09 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (Pleiku 02 vụ/07 đối tượng, Đức Cơ 01 vụ/02 đối tượng), so với tuần trước tương đương số vụ, giảm 01 đối tượng.

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 08 vụ (Chư Sê 03; Pleiku, Chư Pah, Chư Prông, Đak Đoa, Phú Thiện mỗi nơi 01), làm chết 05 người, làm bị thương 03 người; so với tuần trước, tăng 04 vụ, tăng 03 người chết, tương đương số người bị thương. Nguyên nhân: Người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát 02 vụ, lấn đường 02 vụ, đang điều tra 04 vụ

- Tai, tệ nạn xã hội: Tự tử 04 vụ (Pleiku 03, Phú Thiện 01), chết 04 người, nguyên nhân do bi quan trong cuộc sống. Đuối nước 01 vụ (Ia Pa), chết 01 người. Tự ngã, tai nạn khác 02 vụ (Pleiku, Ia Pa), làm bị thương 01 người.

- TTATGT: Tuần tra, kiểm soát, phát hiện 1.409 trường hợp vi phạm, tạm giữ 01 ô tô, 197 xe mô tô, 370 giấy tờ các loại; xử phạt 1.219 trường hợp, số tiền 837 triệu đồng, tước GPLX có thời hạn 84 trường hợp.

[1] trong đó: Hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ là 82,671 tỷ đồng, hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ là 143,978 tỷ đồng.


UBND tỉnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc