Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Bản tin tuần (từ ngày 19/5/2022 đến ngày 26/5/2022)

Ngày đăng: 27-05-2022, 03:00 - Lượt truy cập: 88

​1. Tiến độ thu hoạch vụ Đông Xuân 2021 - 2022:

Tính đến ngày 26/5/2022, toàn tỉnh thu hoạch được 55.993,8 ha  (tăng 735,1 ha so với tuần trước) đạt 98,2% so với diện tích gieo trồng. Trong đó: Lúa nước 26.321,8 ha đạt 98,3%; ngô 3.300,2 ha đạt 100%; lang 1.579,2 ha đạt 97,1%; đậu các loại 4.108,5 ha đạt 98,5%; rau, dưa các loại 12.156,4 ha đạt 97,6%; lạc 66,4 ha đạt 94,3%; thuốc lá 3.820,2 ha đạt 100%; cây hàng năm khác 4.641,1 ha đạt 97,3%.

2. Tiến độ sản xuất vụ Mùa năm 2022:

Tính đến ngày 26/5/2022, toàn tỉnh gieo trồng được 89.079 ha cây trồng các loại (tăng 25.162,4 ha so với tuần trước), đạt 40,2%KH. Trong đó: Lúa nước 8.241 ha đạt 20,6%; lúa rẫy 2.070,6 ha đạt 24,4%; ngô 11.512,9 ha đạt 32,3%; sắn 45.601,2 ha đạt 65,6%; lang 537,9 ha đạt 17,1%; đậu các loại 8.167,2 ha đạt 50%; rau, dưa các loại 6.068,2 ha đạt 30,6%; lạc 829,8 ha đạt 34,6%; mè 2.016 ha đạt 80,6%; mía trồng mới 671 ha đạt 134,2%; cây hàng năm khác 3.252,1 ha đạt 33,5%; điều trồng mới 13,6 ha đạt 4,5%; cây ăn quả 91,3 ha đạt 1,1%; cây dược liệu 6,2 ha đạt 1,1%.

3. Tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng:

- Cây sắn: Hiện nay có khoảng 368,5 ha bị bệnh khảm lá virus (356,5 ha nhiễm nhẹ, 12 ha nhiễm trung bình), tương đương so với tuần trước; phân bố tại An Khê 137 ha, Ia Pa 125,0 ha, Ayun Pa 52,0 ha, Phú Thiện 42,0 ha, Kbang 9,0 ha, Krông Pa 3,5 ha.

- Cây mía: Bệnh trắng lá mía chỉ xuất hiện rải rác, không đáng kể. Bọ hung gây hại 48 ha tại huyện Đak Pơ, thị xã An Khê.

- Cây tiêu: Bệnh chết chậm gây hại 965 ha tại các huyện Mang Yang, Đak Đoa, Chư Pưh, Chư Sê… ; bệnh chết nhanh gây hại 0,5 ha tại huyện Mang Yang.

4. Trồng rừng: Tính đến ngày 26/5/2022, các đơn vị, địa phương đã trồng được 2,5 ha và chuẩn bị 1.826,73 ha đất để trồng rừng (tăng 72,88 ha so với tuần trước), trong đó: Rừng phòng hộ 132,2 ha;  Rừng sản xuất 1.694,53ha.

        5. Quản lý, bảo vệ rừng: Từ ngày 26/5/2022 đến ngày 26/5/2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 06 vụ vi phạm pháp lâm luật (giảm 08 vụ so với tuần trước). Tang vật, phương tiện tạm giữ 3,994 m3 gỗ tròn, xẻ thuộc loài thông thường, 5,5 ster củi, 03 xe ô tô, 05 xe máy và 01 máy cưa. Diện tích rừng bị phá là 7.300 m2. Lũy kế từ đầu năm là 137 vụ vi phạm (Đã xử lý 66 vụ). Không xảy ra cháy rừng.

        6. Phòng chống thiên tai: Trong tuần, mưa lớn trong ngày 20/5/2022 trên địa bàn huyện Krông Pa, gây sạt lở đất làm hư hỏng tuyến kênh công trình thủy lợi Ia Mlah tại xã Chư Ngọc và hư hỏng tuyến mương thoát nước dọc đường vào khu nghĩa trang thị trấn Phú Túc; ước tổng thiệt hại hơn 195 triệu đồng.

7. Tiến độ thực hiện thu ngân sách

Thu cân đối ngân sách tháng 5 đến ngày 26/5/2022 là 495,6 tỷ đồng, luỹ kế từ đầu năm là 2.677,3 tỷ đồng, đạt 49,4% so với dự toán Trung ương giao, đạt 45,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 2,9% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Thu nội địa 2.659,5 tỷ đồng, đạt 53% so với dự toán Trung ương giao, đạt 49% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 19,8% so với cùng kỳ.

- Thu xuất nhập khẩu 17,9 tỷ đồng, đạt 4,5% so với dự toán Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 95,3% so với cùng kỳ.

8. Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công:

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao là 3.975,2 tỷ đồng; tính đến ngày 26/5/2022 đã giải ngân 575,4 tỷ đồng (tăng 30,4 tỷ đồng so tuần trước), đạt 14,48% kế hoạch, trong đó:

- Kế hoạch giao mới năm 2022 đã giải ngân 527,6/3.653,9 tỷ đồng, đạt 14,4% kế hoạch: Vốn ngân sách địa phương giải ngân 446,2 tỷ đồng, đạt 18,5% kế hoạch; Vốn ngân sách trung ương giải ngân 81,3 tỷ đồng, đạt 6,52% kế hoạch (Vốn nước ngoài 25,7 tỷ đồng, đạt 11,4%).

- Vốn năm 2021 chuyển sang năm 2022 đã giải ngân 47,7/321,3 tỷ đồng, đạt 14,8% kế hoạch (Vốn ngân sách địa phương 100%).

9. Tiến độ dự án kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (QL19)

- Tổng chiều dài qua Gia Lai 126,6km/143,6km; diện tích đất thu hồi 159,7ha; kinh phí 146,10 tỷ đồng; thời gian hoàn thành tháng 12/2023.

- Ban Quản lý dự án 2 và tư vấn đã triển khai cắm cọc giải phóng mặt bằng toàn tuyến và bàn giao cho các địa phương. Công tác GPMB đã thu hồi 55,7ha và bàn giao cho đơn vị thi công 118,22/126,6 km (đạt 93,3%); còn lại 8,38/126,60km đang thực hiện, cụ thể:

+ Đối với tuyến QL cũ: Đã bàn giao 100% mặt bằng.

+ Đối với tuyến tránh: Đã GPMB 18,85/26,55 km đạt 70,8% (TP. Pleiku 4,48/6,71 km, còn lại 2,23 km với 28 hộ dân và 3 tổ chức; huyện Đak Đoa 5,49/6,19 km, còn lại 0,69 km với 03 hộ dân; Thị xã An Khê 8,2/11,56 km, còn lại 3,36 km với 57 hộ dân; huyện Đak Pơ 0,63/2,09 km của 95 hộ dân.

10. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Một số nội dung chiến lược, cốt lõi (06 định hướng lớn và 4 chiến lược cơ bản) trong quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: Công ty Cổ phần Tài nguyên Năng lượng (Công ty TRE) tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo báo cáo và giao nộp sản phẩm quy hoạch cho Sở Kế hoạch và Đầu tư; hiện nay Sở đang rà soát thẩm định các nội dung của Báo cáo.

- Về lấy ý kiến dự thảo 38 nội dung đề xuất để tích hợp vào quy hoạch tỉnh và báo cáo đánh giá môi trường chiến lược: Liên danh nhà thầu tư vấn đã hoàn chỉnh các dự thảo báo cáo; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành in ấn chuẩn bị cho Hội nghị tham gia ý kiến chung về QH vào ngày 27/5/2022.

11. Tình hình triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội:

- Tiếp tục rà soát, thực hiện các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

- Tiếp tục rà soát xác định mức độ tác động các chính sách miễn thuế, giảm thuế để hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp và người nộp thuế ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 và giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

- Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân được 56.790 triệu đồng với 1.221 lượt khách hàng vay vốn. Cụ thể: cho vay Giải quyết việc làm 50.000 triệu đồng (đạt 100% KH), cho vay nhà ở xã hội 5.550 triệu đồng (đạt 11,1% KH), cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến 700 triệu đồng (đạt 100% KH), cho vay đối với cơ sở mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động theo yêu cầu phòng chống dịch 540 triệu đồng (đạt 77,1% KH).

- Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục rà soát như cầu vốn vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021-2025.

- Thủ tướng Chính phủ đã thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án; trong đó dự kiến phân bổ cho Gia Lai 60 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Hòn Cò, Bàu Dồn, Hồ C5, Hồ Làng mới, Tài Li I, Tà Li II). Tiếp tục rà soát danh mục các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình theo yêu cầu của Bộ Y tế[1].

12. Tình hình trật tự an toàn xã hội.

- Tội phạm xâm phạm TTXH: Thụ lý, điều tra 11 vụ, làm bị thương 01 người, thiệt hại tài sản khoảng 510 triệu đồng (So với tuần trước, giảm 16 vụ, giảm 02 người bị thương). Gồm: Trộm cắp tài sản 07 vụ (Pleiku 03; An Khê, Chư Păh, Đak Đoa mỗi nơi 01 vụ); Đánh bạc 02 vụ (An Khê, Ia Pa); Cố ý gây thương tích 01 vụ (An Khê); Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 01 vụ (Phú Thiện).

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma tuý: Phát hiện, xử lý 03 vụ/05 đối tượng tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý (Pleiku 02, An Khê 01); so với tuần trước, giảm 03 vụ, giảm 02 đối tượng. Thu giữ 06 gói ma tuý đá, 01 gói ma tuý dạng khay.

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 07 vụ (Đak Đoa 02; Pleiku, Ayunpa, Chư Pah, Chư Pưh, Ia Pa mỗi nơi 01), làm chết 05 người, làm bị thương 06 người (so với tuần trước tăng 03 người chết, giảm 03 người bị thương). Nguyên nhân: Lấn đường 01 vụ; đang điều tra 06 vụ.

-  Tai, tệ nạn xã hội: Tự tử 03 vụ (Pleiku, Chư Prông, Chư Sê), chết 03 người; Đuối nước 02 vụ (Chư Prông, Chư Sê), chết 02 người; tự ngã, tai nạn khác 03 vụ (Mang Yang, Phú Thiện, Đak Đoa), chết 02 người.

- Vi phạm TTATGT: Phát hiện 1.574 trường hợp vi phạm, tạm giữ 05 xe ô tô, 165 xe mô tô, 372 giấy tờ các loại; xử phạt 1.692 trường hợp, số tiền 997,6 triệu đồng, tước GPLX có thời hạn 43 trường hợp.

     [1] (1) Dự án đầu tư xây dựng mới Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai với tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng; (2) Dự án đầu tư nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ với tổng mức đầu tư 52 tỷ đồng; (3) Dự án đầu tư nâng cấp 59 Trạm Y tế xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai với tổng mức đầu tư 130 tỷ đồng.


UBND tỉnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc