Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Bản tin tuần: (từ ngày 21/4/2022 đến ngày 28/4/2022)

Ngày đăng: 29-04-2022, 04:00 - Lượt truy cập: 50

​1. Tiến độ thu hoạch vụ Đông Xuân 2021 - 2022:

Tính đến ngày 28/4/2022, toàn tỉnh thu hoạch được 47.386,65 ha (tăng 7.135,7 ha so với tuần trước) đạt 60,9% so với diện tích gieo trồng. Trong đó: Lúa nước 20.808 ha đạt 77,7%; ngô 3.076,9 ha đạt 93,2%; lang 1.185 ha đạt 72,9%; đậu các loại 4.013,6 ha đạt 96,2%; rau, dưa các loại 10.567,9 ha đạt 84,9%; lạc 63,4 ha đạt 90,1%; thuốc lá 3.820,2 ha đạt 100%; cây hàng năm khác 3.851,7 ha đạt 80,8%.

2. Tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng

- Bệnh khảm lá sắn: Hiện nay có khoảng 227 ha gây hại ở mức độ nhẹ, tăng 6 ha so với tuần trước; phân bố tại Phú Thiện 39 ha, Ia Pa 125 ha, Kbang 9 ha, Krông Pa 2 ha và thị xã Ayun Pa 52 ha.

- Bệnh trắng lá mía chỉ xuất hiện rải rác, không đáng kể.

- Các dịch bệnh khác trên các loại cây trồng đang được các ngành, địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, kịp thời thông tin, khuyến cáo, hướng dẫn người dân thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng trừ.

3. Trồng rừng

Tổng diện tích trồng rừng là 8.000 ha, trong đó: Trồng rừng tập trung: 6.700 ha (Gồm: rừng phòng hộ 700 ha; rừng sản xuất 6.000 ha); Trồng cây phân tán 1,3 triệu cây (quy đổi thành 1.300 ha).

Tính đến ngày 28/4/2022, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị chủ rừng, các doanh nghiệp thuê đất trồng rừng đã chuẩn bị đất để triển khai công tác trồng rừng tập trung là 1.036,39 ha (tương đương tuần trước), trong đó: Rừng phòng hộ 25 ha; Rừng sản xuất 1.011,39 ha.

        4. Quản lý, bảo vệ rừng: Từ ngày 22/4/2022 đến ngày 28/4/2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 07 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp (02 vụ phá rừng, 01 vụ khai thác, 02 vụ tàng trữ và 02 vụ vận chuyển). Trong đó: Ayun Pa, Chư Sê, Đức Cơ, Kông Chro, Krông Pa mỗi huyện 01 vụ; Kbang 02 vụ. Tang vật, phương tiện tạm giữ 3,849 m3 gỗ tròn, xẻ thuộc loài thông thường, 3,9 ster củi, 01 xe ô tô, 01 xe công nông và 01 máy múc. Diện tích rừng bị phá là 19.400 m2. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 28/4/2022 là 93 vụ vi phạm (Đã xử lý 46 vụ). Không xảy ra cháy rừng.

5. Tình hình thiệt hại do thiên tai: Trong tuần mưa, dông, lốc làm 24 căn nhà bị tốc mái (huyện Ia Grai 18; huyện Kong Chro 06), 25 trụ tiêu và 100 bụi chuối tại huyện Ia Grai bị đổ ngã. Chính quyền các địa phương đã chủ động huy động lực lượng khắc phục hậu quả thiên tai.

6. Tiến độ thực hiện thu ngân sách

Thu cân đối ngân sách tháng 04 đến ngày 28/4/2022 là 448,9  tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm là 2.110,5 tỷ đồng, đạt 39% so với dự toán Trung ương giao, đạt 36,2% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 1,1% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Thu nội địa 2.093,5 tỷ đồng, đạt 41,7% so với dự toán Trung ương giao, đạt 38,6% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 14,6% so với cùng kỳ.

- Thu xuất nhập khẩu 17 tỷ đồng, đạt 4,3% so với dự toán Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 93,5% so với cùng kỳ.

7. Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao từ đầu năm là 3.484,3 tỷ đồng; tính đến ngày 28/4/2022 đã giải ngân 453,3 tỷ đồng (tăng 83,9 tỷ đồng so tuần trước), đạt 11,3% kế hoạch, trong đó: Vốn ngân sách địa phương giải ngân 364,7 tỷ đồng, đạt 15,3% kế hoạch; Vốn ngân sách trung ương giải ngân 53,4 tỷ đồng, đạt 4,3% kế hoạch (Vốn trong nước 36,5 tỷ đồng).

8. Tiến độ dự án kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (QL19)

- Tổng chiều dài qua Gia Lai 126,6km/143,6km; diện tích đất thu hồi 159,7ha; kinh phí 146,10 tỷ đồng; thời gian hoàn thành tháng 12/2023.

- Ban Quản lý dự án 2 và tư vấn đã triển khai cắm cọc giải phóng mặt bằng toàn tuyến và bàn giao cho các địa phương. Công tác GPMB đã thu hồi 55,7ha và bàn giao cho đơn vị thi công 117,66/126,6 km (đạt 92,9%); còn lại 8,94/126,60km đang thực hiện, cụ thể:

+ Đối với tuyến QL cũ: Đã bàn giao 99,49/100,29 km đạt 94,21% (Đã hoàn thành công tác GPMB: Chư Prông, Đức Cơ, An Khê). Chưa hoàn thành đền bù GPMB: TP Pleiku còn 5Km đoạn xã An Phú, Chư Á (không vướng mặt bằng); huyện Đak Pơ còn 05 hộ dân và 0,7km đang điều chỉnh tuyến; huyện Đak Đoa còn 2 hộ dân xã Tân Bình; huyện Mang Yang còn 1 hộ dân.

+ Đối với tuyến tránh: Đã GPMB 18,17/26,55 km đạt 68,44% (TP. Pleiku 4,48/6,71 km, còn lại 2,23 km với 28 hộ dân và 3 tổ chức; huyện Đak Đoa 5,49/6,19 km, còn lại 0,69 km với 03 hộ dân; Thị xã An Khê 8,2/11,56 km, còn lại 3,36 km với 57 hộ dân; huyện Đak Pơ 0/2,09 km của 98 hộ dân, ngày 07/4/2022 (UBND huyện Đak Pơ đã phê duyệt giá đất, ngày 13/4/2022 niêm yết phương án, đang tổ chức đối thoại với người dân, ngày 29/4/2022 sẽ phê duyệt phương án cho 22 hộ thống nhất). Hiện nay UBND thị xã An Khê và TP. Pleiku đã chi trả hết nguồn kinh phí phân bổ vốn năm 2022, Ban Quản lý dự án 2 đang trình Bộ Giao thông vận tải bổ sung thêm vốn để tiếp tục chi trả cho người dân.

- Đã di dời 85/162 cột điện và 5/11 Trạm biến áp.

9. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Một số nội dung chiến lược, cốt lõi (06 định hướng lớn và 4 chiến lược cơ bản) trong quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị tư vấn đang hoàn thiện các nội dung theo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 562-KL/TU ngày 24/3/2022 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 585/UBND-KTTH ngày 29/3/2022. Đến nay, Công ty Cổ phần Tài nguyên Năng lượng (Công ty TRE) đã tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo báo cáo.

- Về lấy ý kiến dự thảo 38 nội dung đề xuất để tích hợp vào quy hoạch tỉnh và báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (Cơ bản lấy xong ý kiến): Liên danh nhà thầu tư vấn đã tiếp thu các ý kiến tham gia để hoàn chỉnh các dự thảo báo cáo.

10. Tình hình triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội:

- Tiếp tục rà soát, thực hiện các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Đến nay, tổng kinh phí hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh là 193.113.852.341 đồng.

- Rà soát xác định mức độ tác động các chính sách miễn thuế, giảm thuế để hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp và người nộp thuế ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 và giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn; dự kiến tổng nguồn thu NSNN trên địa bàn tỉnh năm 2022 giảm 620 tỷ đồng.

- Phân bổ nguồn vốn cho vay các chương trình cho các huyện, thị xã và thành phố. Trong đó nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP là 50 tỷ đồng, cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP là 50 tỷ đồng, cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến 700 triệu đồng (bắt đầu giải ngân từ ngày 27/4/2022).

- Rà soát danh mục các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó Gia Lai có 04 danh mục: (1) Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Hòn Cò, Bàu Dồn, Hồ C5, Hồ Làng mới, Tà Li I, Tà Li II) với tổng mức đầu tư dự kiến 60 tỷ đồng; (2) Đầu tư xây dựng mới Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng; (3) Đầu tư nâng cấp Trung tâm y tế huyện Đức Cơ, tổng mức đầu tư 52 tỷ đồng; (4) Đầu tư nâng cấp 59 trạm y tế tuyến xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai dự kiến tổng mức đầu tư 130 tỷ đồng.

11. Tình hình trật tự an toàn xã hội.

- Tội phạm xâm phạm TTXH: Trong tuần, thụ lý điều tra 06 vụ, thiệt hại tài sản khoảng 70 triệu đồng; So với tuần trước, tội phạm giảm 09 vụ, giảm 01 người bị thương. Gồm: Hiếp dâm 01 vụ (Krông Pa); Trộm cắp tài sản 04 vụ (Pleiku 02, Mang Yang 01, Kông Chro 01); Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản 01 vụ (Pleiku).

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma tuý: Phát hiện, xử lý 03 vụ/04 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy (Pleiku); so với tuần trước, tăng 02 vụ/03 đối tượng. Thu giữ 09 gói ma túy đá, 02 viên thuốc lắc.

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 06 vụ (Pleiku, An Khê, Chư Păh, Chư Sê, Đak Đoa, Mang Yang), làm chết 05 người, làm bị thương 02 người; so với tuần trước, tăng 03 vụ, tăng 03 người chết, giảm 03 người bị thương. Nguyên nhân: Lấn đường 02 vụ, vi phạm tốc độ, khoảng cách an toàn 02 vụ và đang điều tra 02 vụ.

-  Tai, tệ nạn xã hội: Cháy nhà xưởng 01 vụ (Chư Sê), thiệt hại khoảng 20 triệu đồng, nguyên nhân do chập điện; tự tử 05 vụ (Pleiku, Chư Prông, Chư Pưh, Đak Đoa, Krông Pa), chết 05 người; đuối nước 01 vụ (Đak Đoa), chết 01 người; tự ngã, tai nạn khác 03 vụ (Pleiku, Chư Sê, Đức Cơ), chết 03 người.

- Phát hiện 1.875 trường hợp vi phạm, tạm giữ 11 xe ô tô, 445 xe mô tô, 683 gấy tờ các loại; xử phạt 1.852 trường hợp, số tiền 1,479 tỷ đồng, tước GPLX có thời hạn 68 trường hợp.

UBND tỉnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc