Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Bản tin tuần (từ ngày 24/8/2023 đến ngày 31/8/2023)

Ngày đăng: 31-08-2023, 09:00 - Lượt truy cập: 15
  1. Tiến độ sản xuất vụ Mùa năm 2023:

Tính đến nay, toàn tỉnh gieo trồng được 206.867,4 ha cây trồng các loại, đạt 93,3% Kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2023 và bằng 101% so với cùng kỳ. Trong đó: Lúa nước 40.781,5 ha đạt 102 % KH; lúa rẫy 8.719,8 ha đạt 112,5% KH; ngô 32.240,7 ha đạt 98,7% KH; sắn 67.529,9 ha đạt 100% KH; khoai lang 3.050,2 ha đạt 97,5% KH; đậu các loại 15.768,5 ha đạt 86,6% KH; mía trồng mới 1.968,8 ha đạt 56,3% KH; rau, dưa các loại 20.361,5 ha đạt 99,3% KH; lạc 1.688,8 ha đạt 70,4% KH; mè 2.325 ha đạt 93% KH; cây hàng năm khác 5.545 ha, đạt 57,5% KH; cao su 681,4 ha (trong đó trồng mới 84,7 ha, tái canh 596,7 ha) đạt 52,4 % KH; cà phê 1.843,3 ha (trong đó trồng mới 462,4 ha, tái canh 1.380,9 ha) đạt 76,1% KH; điều 102,4 ha (trong đó trồng mới 79,4 ha, tái canh 23 ha) đạt 34,1% KH; hồ tiêu 99,1 ha; Cây ăn quả 3.904,9 ha đạt 44,3% KH; Cây dược liệu 256,6 ha đạt 25% KH.

2. Tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng:

- Trên cây sắn: Bệnh khảm lá virus gây hại 4.843,5 ha (nhẹ 2.697,5 ha, trung bình 1.463 ha, nặng 683 ha), tương đương so với tuần trước, phân bố tại huyện Krông Pa 4.322 ha, Ia Pa 350 ha, Phú Thiện 54 ha, Đak Pơ 9,5 ha, Kbang 06 ha và thị xã Ayun Pa 102 ha.

- Trên cây mía: Xén tóc gây hại nhẹ 92 ha, tương đương so với tuần trước, tại An Khê, Kbang, Đak Pơ; bọ hung gây hại nhẹ 34 ha, tương đương so với tuần trước, tại An Khê, Đak Pơ. Bệnh trắng lá mía gây hại diện tích nhiễm nhẹ 4,7 ha, tương đương so với tuần trước, tại huyện Krông Pa.

- Trên cây tiêu: Bệnh vàng lá chết chậm gây nhiễm 746 ha (nhẹ 360 ha, trung bình 214 ha, nặng 172 ha), giảm 05 ha so với tuần trước, phân bố tại Mang Yang, Đak Đoa, Chư Pưh, Chư Sê, Chư Prông.

- Trên cây ăn quả: Ruồi đục quả gây hại diện tích nhiễm nhẹ 32 ha, tăng 05 ha so với tuần trước, tại huyện Chư Prông, Đak Đoa. Cây sầu riêng: bệnh cháy lá, chết đọt gây hại nhẹ 30 ha, tăng 09 ha so với tuần trước, tại Chư Prông, Đức Cơ; bệnh thối gốc gây nhiễm nhẹ 20 ha, tương đương so với tuần trước, tại Đức Cơ.

3. Quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng:

-  Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã trồng được 2.763,272 ha đạt 34,5% so với kế hoạch năm, tăng 55,362 ha so với tuần trước. Trong đó: Trồng rừng tập trung: 2.051,11 ha rừng trồng sản xuất; trồng cây phân tán: 712.162 cây, tương đương 712.162 ha.

- Trong tuần phát hiện 08 vụ[1] vi phạm pháp luật về lâm nghiệp (Ayun Pa 04 vụ; Đức Cơ, Ia Grai, Kbang, Krông Pa mỗi nơi 01 vụ). Tang vật, phương tiện vi phạm tạm giữ 5,451 m3 gỗ tròn, xẻ loài thông thường, 02 xe ô tô, 04 xe máy và 01 cái rựa, diện tích rừng bị phá là 92 m2. Lũy kế đến ngày 31/8/2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 162 vụ vi phạm, xử lý 77 vụ.

4. Tình hình thiệt hại do thiên tai: Trong tuần chưa ghi nhận thiệt hại.

5. Tiến độ thực hiện thu ngân sách

Thu cân đối ngân sách đến ngày 31/8/2023 là 3.533,1 tỷ đồng (thực hiện trong tháng 8 đến ngày 31/8/2023 là 344,9 tỷ đồng), so với tuần trước tăng 50,9 tỷ đồng, đạt 65% so với dự toán Trung ương giao, đạt 59,8% so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 9% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Thu nội địa 3.506 tỷ đồng, đạt 65% so với dự toán Trung ương giao, đạt 62% so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 9,1% so với cùng kỳ.

- Thu xuất nhập khẩu 27 tỷ đồng, đạt 64,4% so với dự toán Trung ương và đạt 10,8% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 11,7% so với cùng kỳ.

6. Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công:

Tính đến ngày 29/8/2023, giá trị giải ngân 986,189/4.267,499 tỷ đồng, tăng 71,739 tỷ đồng so với tuần trước, đạt 23,11% kế hoạch vốn đã giao; trong đó:

- Nguồn ngân sách địa phương giải ngân 690,355/2.028,809 tỷ đồng đạt 34,03% kế hoạch.

- Nguồn vốn ngân sách trung ương vốn trong nước hỗ trợ các ngành, lĩnh vực, chương trình mục tiêu giải ngân 295,833/2.238,69 tỷ đồng đạt 13,21% kế hoạch.

7. Tình hình trật tự an toàn xã hội.

- Tội phạm xâm phạm TTXH: Phát hiện 10 vụ, bị thương 03 người; thiệt hại tài sản khoảng 105 triệu đồng; so với tuần trước, tăng 02 vụ, không tăng, giảm số người chết, tăng 02 người bị thương; thiệt hại tài sản tăng 05 triệu đồng. Gồm: Cố ý gây thương tích 02 vụ (Chư Prông, Chư Sê), Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi 01 vụ (Pleiku), Trộm cắp tài sản 04 vụ (Chư Păh, Chư Pưh, Đak Đoa, Mang Yang), Cưỡng đoạt tài sản 01 vụ (Mang Yang), Đánh bạc 01 vụ (Chư Pưh), Chống người thi hành công vụ 01 vụ (Pleiku). Ngoài ra, tiếp nhận, xác minh 03 tin báo, tố giác tội phạm (Pleiku) lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, thiệt hại số tiền 6,382 tỷ đồng.

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy: Phát hiện 02 vụ/02 đối tượng (Đức Cơ, Ia Grai); Hàng hóa không rõ nguồn gốc 01 vụ/01 đối tượng (An Khê); thu giữ 05 m3 gỗ, 80 kg thịt gà, 02 xe ô tô.

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy: Phát hiện 08 vụ/12 đối tượng tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (Pleiku 05; An Khê, Chư Sê, Kông Chro mỗi nơi 01), so với tuần trước tăng 06 vụ, tăng 05 đối tượng; thu giữ 16 gói nhỏ ma túy đá. Xử lý 01 vụ/01 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (An Khê); so với tuần trước, tăng 01 vụ/01 đối tượng.

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 04 vụ (Pleiku 03 vụ, Kông Chro 01 vụ), làm chết 01 người, bị thương 03 người; so với tuần trước, giảm 01 vụ, giảm 03 người chết, tăng 01 người bị thương. Nguyên nhân: Lấn đường 01 vụ, thiếu chú ý quan sát 01 vụ, đang điều tra 02 vụ.

- Tai, tệ nạn xã hội: Đuối nước 01 vụ (Chư Prông), chết 01 người; tự tử 01 vụ (Phú Thiện), chết 01 người; tự ngã 01 vụ (Krông Pa), chết 01 người.

- Phát hiện 1.972 trường hợp vi phạm, tạm giữ 05 xe ô tô, 214 xe mô tô, 623 giấy tờ các loại; xử phạt 1.665 trường hợp, số tiền 1,13 tỷ đồng, tước GPLX có thời hạn 91 trường hợp.

- Phát hiện 2.040 trường hợp vi phạm, tạm giữ 09 xe ô tô, 259 xe mô tô, 548 giấy tờ các loại; xử phạt 1.656 trường hợp, số tiền 1,408 tỷ đồng, tước GPLX có thời hạn 134 trường hợp./.[1] Thị xã Ayun Pa: 04 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại xã Ia Sao. Tang vật, phương tiện vi phạm tạm giữ 0,339 m3 gỗ xẻ loài thông thường và 04 xe máy. Huyện Đức Cơ: 01 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại xã Ia Dom. Tang vật, phương tiện vi phạm tạm giữ 2,320 m3 gỗ xẻ loài thông thường và 01 xe ô tô. Huyện Ia Grai: 01 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại xã Ia Khai. Tang vật, phương tiện vi phạm tạm giữ 2,792 m3 gỗ tròn loài thông thường và 01 xe ô tô. Huyện Kbang: 01 vụ phá rừng trái pháp luật tại xã Đăk Rong. Diện tích rừng bị phá là 92 m2, công cụ tạm giữ 01 cái rựa. Huyện Krông Pa: 01 vụ vi phạm quy định chung của Nhà nước về bảo vệ rừng tại xã Ia Rsai.

UBND tỉnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc