Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Bản tin tuần: (từ ngày 26/01/2023 đến ngày 02/02/2023)

Ngày đăng: 03-02-2023, 11:00 - Lượt truy cập: 203

​1. Tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2022-2023:

Toàn tỉnh gieo trồng được 68.794,7 ha cây trồng các loại, đạt 88,8%KH, bằng 103,7% so với cùng kỳ. Trong đó: Lúa nước 26.469,6 ha, đạt 101,8%KH; ngô 2.754,6 ha, đạt 63,3%KH; sắn 9.742,2 ha, đạt 84,7%KH; lang 1.846,5 ha, đạt 97,2%KH; đậu 3.930,5 ha, đạt 87,3%KH; rau 11.809,6 ha, đạt 81,4%KH; lạc 75,7 ha, đạt 75,7%KH; thuốc lá 3.789,3 ha, đạt 99,7%KH; mía trồng mới 5.638 ha, đạt 80,5%KH; cây hàng năm 2.738,8  ha, đạt 71,1%KH.

2. Tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng:

- Trên cây sắn: Hiện có 2.499,7 ha bị nhiễm bệnh khảm lá virus (gồm có: nhiễm nhẹ 1.495,5 ha; nhiễm trung bình 845,9 ha; nhiễm nặng 158,3 ha), giảm 80 ha so với kỳ trước. Phân bố tại huyện Krông Pa 2.214,7 ha, thị xã Ayun Pa 105 ha, Ia Pa 120 ha, Phú Thiện 23 ha, Đak Pơ 28 ha, thị xã An Khê 09 ha.

- Trên cây mía: Hiện có 92 ha bị xén tóc gây hại, tương đương so với kỳ trước, phân bố tại thị xã An Khê, Đak Pơ, Kbang; bọ hung gây hại 51 ha, tương đương so với kỳ trước, gây hại tại thị xã An Khê, huyện Đak Pơ; bệnh trắng lá mía gây hại rải rác, không đáng kể.

- Trên cây tiêu: Bệnh vàng lá chết chậm gây hại 915 ha, giảm 11 ha so với tuần trước, gây hại tại các vùng trồng tiêu như Mang Yang, Đak Đoa, Chư Prông, Chư Pưh, Chư Sê. Bệnh chết nhanh gây hại diện tích nhiễm 14 ha, tương đương so với kỳ trước, gây hại cục bộ tại huyện Chư Sê, Đak Đoa.

3. Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thuỷ sản: Trong tuần không phát sinh gia súc mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và bệnh Lở mồm long móng.

4. Quản lý, bảo vệ rừng: Trong tuần phát hiện 02 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp (Chư Prông, Ia Pa); tang vật, phương tiện vi phạm gồm 2,137 m3 gỗ tròn thuộc loài thông thường, 05 ster củi và 01 xe công nông. Lũy kế đến ngày 02/02/2023 đã xảy ra 08 vụ, xử lý 03 vụ.

5. Tình hình thiệt hại do thiên tai: Trong tuần, không có báo cáo thiệt hại do thiên tai gây ra.

6. Tiến độ thực hiện thu ngân sách

Thu cân đối ngân sách đến ngày 02/02/2023 là 785,8 tỷ đồng (thực hiện trong tháng 02 đến ngày 02/02/2023 là 30,2 tỷ đồng), đạt 14,5% so với dự toán Trung ương giao, đạt 13,3% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 2,3% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Thu nội địa 784,6 tỷ đồng, đạt 14,6% so với dự toán Trung ương giao, đạt 13,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 3,4% so với cùng kỳ.

- Thu xuất nhập khẩu 1,2 tỷ đồng, đạt 0,5% so với dự toán Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 87,3% so với cùng kỳ.

7. Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công:

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao là 3.362,92 tỷ đồng (giảm 264,428 tỷ đồng tại Quyết định số 771/QĐ-UBND ngày 13/12/2022), tính đến ngày 31/01/2023 đã giải ngân 2.264,197 tỷ đồng, đạt 76,29% kế hoạch (tăng 118,578 tỷ đồng so với tuần trước), trong đó:

- Kế hoạch giao mới năm 2022 đã giải ngân 2.264,19/2.967,8 tỷ đồng, đạt 76,29% kế hoạch (Vốn ngân sách địa phương giải ngân 1.262,94 tỷ đồng, đạt 73,4% kế hoạch; Vốn ngân sách trung ương giải ngân 1.001,25 tỷ đồng, đạt 80,28% kế hoạch).

- Vốn năm 2021 chuyển sang năm 2022 đã giải ngân 264,14/395 tỷ đồng, đạt 66,86% kế hoạch (Vốn ngân sách địa phương 221,741 tỷ đồng, đạt 75%; Vốn ngân sách trung ương 42,4 tỷ đồng, đạt 42,65%).

8. Tiến độ dự án kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (QL19):

- Tổng chiều dài qua Gia Lai 126,6km/143,6km; diện tích đất thu hồi 159,7ha; kinh phí 146,10 tỷ đồng; thời gian hoàn thành tháng 12/2023.

- Công tác GPMB đã bàn giao cho đơn vị thi công 125,33/126,6 km (đạt 99%); còn lại 1,17/126,60 km tuyến tránh đang thực hiện, cụ thể:

+ Thành phố Pleiku: Đã bàn giao 6,46/6,71 km (đã bàn giao thêm 253m tính từ ngày 21/10/2022) còn lại 0,25km của 02 hộ ông Siêng và ông Hiệp chưa đồng ý với đơn giá bồi thường, hiện đang tiếp tục vận động để bàn giao mặt bằng.

+ Thị xã An Khê: Đã bàn giao 11,16/11,56 km, còn lại 0,4 km với 05 hộ dân, các hộ này thuộc diện được tái định cư; hiện các hộ đã thống nhất giá trị bồi thường tài sản trên đất và đang xây dựng giá đất tại các vị trí giao đất tái định cư để bố trí cho 05 hộ trên theo quy định. Đã thực hiện hoàn thành việc di dời đường điện và hệ thống nước sạch nhà máy xử lý rác An Khê. Mặt bằng hiện nay không còn vướng nhiều, đơn vị đang triển khai thi công.

+ Huyện Đak Pơ: Đã bàn giao 1,7/2,09 km, còn lại 0,39 km với 14 hộ dân đã hoàn chỉnh phương án bồi thường, tuy nhiên các hộ chưa thống nhất đơn giá bồi thường, hiện đang tiếp tục vận động.

UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 181/UBND-CNXD ngày 19/01/2023, phê bình các địa phương chưa hoàn thành công tác GPMB và yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trước ngày 28/02/2023. Sau ngày 28/02/2023, Ngân hàng thế giới (WB) không thực hiện cấp phát tiền chi trả cho công tác giải phóng mặt bằng dự án, các địa phương phải chịu trách nhiệm tự bố trí kinh phí chi trả.

9. Tình hình trật tự an toàn xã hội.

- Tội phạm xâm phạm TTXH: Thụ lý điều tra 11 vụ, thiệt hại tài sản khoảng 140 triệu đồng, so với tuần trước, tăng 07 vụ, giảm 02 người bị thương, giảm 01 người chết, thiệt hại tài sản tăng 127 triệu đồng. Gồm: Cướp tài sản 01 vụ (Chư Păh), Trộm cắp tài sản 08 vụ (Ayun Pa, Đak Đoa, Ia Pa mỗi nơi 02 vụ; Chư Pưh, Chư Sê mỗi nơi 01); Đánh bạc 02 vụ (Chư Păh, Kbang). Có 03 loại tội phạm tăng, 02 loại tội phạm giảm [1].

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy: Xử lý 01 vụ/01 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (Kông Chro), so với tuần trước không tăng, không giảm số vụ, giảm 08 đối tượng.

- Trong tuần, chưa phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường.

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 06 vụ (Pleiku 02; Chư Păh, Chư Prông, Kbang, Mang Yang mỗi nơi 01), làm chết 03 người, làm bị thương 04 người; so với tuần trước giảm 02 vụ, giảm 04 người chết, tăng 02 người bị thương. Nguyên nhân: Vi phạm tốc độ 02 vụ, đang điều tra 04 vụ.

- Tai, tệ nạn xã hội: Cháy nhà 01 vụ (Ia Grai), không có thiệt hại về người, thiệt hại tài sản khoảng 90 triệu đồng, nguyên nhân do chập điện. Tự tử 02 vụ (Đức Cơ, Krông Pa), chết 02 người. Tự ngã, tai nạn khác 02 vụ (Ia Grai, Kbang), chết 01 người, bị thương 01 người, thiệt hại tài sản khoảng 70 triệu đồng.

- Phát hiện 1.683 trường hợp vi phạm, tạm giữ 11 xe ô tô, 215 xe mô tô, 449 giấy tờ các loại; xử phạt 1.331 trường hợp, số tiền 773 triệu đồng; tước GPLX có thời hạn 67 trường hợp.

[1] Tội phạm tăng: Trộm cắp tài sản tăng 07 vụ, Đánh bạc tăng 02 vụ, Cướp tài sản tăng 01 vụ. Tội phạm giảm: Cố ý gây thương tích giảm 02 vụ, Giết người giảm 01 vụ.


UBND tỉnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc