Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Bản tin tuần: (từ ngày 26/11/2020 đến ngày 03/12/2020)

Ngày đăng: 04-12-2020, 03:00 - Lượt truy cập: 98

​1. Tiến độ sản xuất vụ Mùa năm 2020:

Kết thúc vụ Mùa năm 2020, toàn tỉnh gieo trồng được 219.968 ha cây trồng các loại, đạt 105 % KH, bằng 103,7% so với cùng kỳ. Trong đó: Lúa nước 40.205 ha, đạt 100,5% KH; ngô 41.118 ha, đạt 92,3 % KH; sắn 68.601 ha, đạt 112,2 % KH; khoai lang 3.201 ha, đạt 143,5 % KH; đậu các loại 19.277 ha, đạt 110,7 % KH; lạc 2.070 ha, đạt 123,2 % KH; mè 2.523 ha, đạt 97,1 % KH; mía trồng mới 283 ha, đạt 15,5% KH; rau, dưa các loại 20.050 ha, đạt 118,1 % KH.

2. Tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng:

- Trên cây hồ tiêu: Bệnh chết nhanh diện tích nhiễm 110 ha (nhẹ 42 ha, trung bình 68 ha), giảm so với kỳ trước. Ngành đã cùng địa phương triển khai các biện pháp phòng trừ tổng hợp như: Chăm sóc, cắt tỉa cành và dây tiêu bị bệnh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học và thuốc bảo vệ thực vật ít độc hại để phòng trừ, đào rãnh thoát nước, chuyển hướng sản xuất hồ tiêu theo tiêu chuẩn GAP và tương đương.

- Trên cây sắn: Bệnh khảm lá virus hại sắn diện tích nhiễm trung bình và diện tích nhiễm nặng là 364,2 ha (trung bình 338,5 ha và nặng 25,7 ha), giảm 25 ha so với kỳ trước. Diện tích nhiễm trung bình và diện tích nhiễm nặng phân bố tại: Kbang 24 ha, Chư Pưh 24 ha, Phú Thiện 34 ha, Đăk Pơ 101,7 ha, Krông Pa 63 ha, Chư Prông 27,5 ha và thị xã An Khê 90 ha. Đối với diện tích 2.000,3 ha nhiễm nhẹ, qua quá trình chăm sóc, cây sắn đã phát triển tốt lấn át sự gây hại của bệnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cùng địa phương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật phòng trừ; chỉ đạo xử lý nhổ bỏ cây sắn bị bệnh; diệt trừ môi giới truyền bệnh (bọ phấn trắng).

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại rải rác tại các vùng trồng ngô trên địa bàn tỉnh. Các địa phương tăng cường điều tra, theo dõi, nắm bắt tình hình sâu keo mùa thu gây hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời, hạn chế lây lan.

3. Tình hình bệnh dịch gia súc, gia cầm:

3.1. Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh:

a) Trên địa bàn tỉnh trong tuần: Không phát sinh thêm lợn mắc bệnh và ổ dịch bệnh mới.

b) Luỹ kế: Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra tái phát trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ giữa tháng 06/2020. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan đã chỉ đạo rất quyết liệt, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực triển khai nhiều biện pháp để phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đến nay 100% xã, phường thuộc 03/17 huyện, thị xã, thành phố có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát đã qua 21 ngày và được địa phương công bố hết dịch.

- Chưa phát sinh ổ dịch Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Tai xanh… trên địa bàn tỉnh.

3.2. Công tác phòng, chống dịch bệnh:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 3117/KH-SNNPTNT ngày 11/11/2020 triển khai tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng type O, A đợt 2 năm 2020 đồng loạt trên 17/17 huyện thị xã, với tổng số liều tiêm dự kiến 335.747 liều, thời gian triển khai từ tháng 11 đến hết tháng 12/2020.

4. Quản lý, bảo vệ rừng:

4.1. Tình hình vi phạm lâm luật:

Từ ngày 27/11/2020 đến ngày 03/12/2020: Trên địa bàn tỉnh xảy ra 07 vụ vi phạm lâm luật (03 khai thác; 04 vụ vận chuyển). Gồm: Ayupa 01 vụ, Kbang 03 vụ, Krông Pa 01 vụ và Mang Yang 02 vụ. Tang vật vi phạm 10,57 m3 gỗ các loại; 04 xe ô tô. Luỹ kế từ đầu năm đến nay có 508 vụ vi phạm lâm luật.

4.2. Tiến độ trồng rừng:

Diện tích rừng đã trồng được đến ngày 26/11/2020: 5.127,3 ha/5.000 ha, đạt 102,5% theo kế hoạch năm 2020.

5. Tình hình thiệt hại do thiên tai:

Luỹ kế tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay: Trong năm 2020 tỉnh Gia Lai chịu ảnh hưởng của 05 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (bão số 2, 5, 6, 9 và số 12), hạn hán vụ Đông Xuân 2019-2020 và các hiện tượng thời tiết cực đoan như: Giông, lốc, sét gây thiệt hại 667,11 tỷ đồng; làm chết, bị thương 06 người (02 người chết, 01 người mất tích, 03 người bị thường)

- Về hạn hán: Tổng diện tích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản bị thiệt hại do hạn hán gây ra trong vụ Động Xuân năm 2019-2020 là 9.116,10 ha (trong đó thiệt hại > 70% là 2.103,96 ha; thiệt hại từ 30-70% là 6.032,68 ha; thiệt hại dưới 30% là 979,06 ha); với kinh phí thiệt hại ước tính là 188,035 tỷ đồng.

- Về giông, lốc sét, mưa đá và bão, áp thấp nhiệt đới: Làm chết, bị thương 06 người (02 người chết, 01 người mất tích, 03 người bị thương); 23.725,9 ha cây trồng các loại thiệt hại; 1.894 căn nhà bị hư hỏng ( 27 căn hư hỏng >70%; 408 căn hư hỏng từ 30% -70%; 1.332 căn hư hỏng <30%.)… Nhiều cơ sở hạ tầng giao thông, thuỷ lợi bị hư hỏng; với kinh phí thiệt hại ước tính là 479,07 tỷ đồng.

6. Tiến độ thực hiện thu ngân sách:

Tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn thực hiện đến ngày 02/12/2020 là 4.039,4 tỷ đồng (Thực hiện trong tháng 12/2020 đến ngày 02/12/2020 là 10,1 tỷ đồng) đạt 88,4% (4.039,4/4.570 tỷ đồng) so với dự toán trung ương giao, đạt 77,7% (4.039,4/5.200 tỷ đồng) so với dự toán HĐND giao, giảm 2,1% (4.039,4/4.124,6 tỷ đồng) so với cùng kỳ.

7. Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công:

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công đã phân bổ năm 2020 bao gồm cả vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020 là 3.508,08 tỷ đồng (kế hoạch năm 2020 là 3.025,178 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020 là 482,902 tỷ đồng).

Đến ngày 03/12/2020 đã giải ngân 2.596,841/3.508,08 tỷ đồng, đạt 74% kế hoạch, cụ thể:

- Nguồn ngân sách địa phương: giải ngân 1.068,624/1.404,131 tỷ đồng, đạt 76,1% kế hoạch.

- Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ các ngành, lĩnh vực, chương trình mục tiêu: giải ngân 384,357/499,546 tỷ đồng đạt 76,9% kế hoạch.

- Chương trình mục tiêu quốc gia: giải ngân 543,88/690,916 tỷ đồng đạt 78,7% kế hoạch.

- Vốn nước ngoài: giải ngân 218,258/350,585 tỷ đồng đạt 62,3% kế hoạch.

- Vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020: giải ngân 372,215/482,902 tỷ đồng đạt 77,1% kế hoạch.

- Vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2019 (giao vốn tại Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 24/7/202 và Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 30/7/2020): giải ngân 9,507/80 tỷ đồng đạt 11,9% kế hoạch.

 8. Tình hình trật tự an toàn xã hội: 

- Trật tự an toàn xã hội: Xâm phạm trật tự xã hội xảy ra 05 vụ, gồm: Trộm cắp tài sản 03 vụ (ở Đak Đoa, Chư Prông mỗi nơi 02 vụ; Chư Pah 01 vụ) (so với tuần trước giảm 05 vụ, giảm 01 người chết, giảm 03 người bị thương); thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 105 triệu đồng. 

- Ma túy: Phát hiện, xử lý 02 vụ, 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy (ở Pleiku, Kbang); 02 vụ, 04 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (ở Pleiku). Thu giữ 05 gói, ống ma túy đá; tạm giữ 02 đối tượng để điều tra.

- Tai, tệ nạn xã hội: Tai nạn giao thông xảy ra 17 vụ (Pleiku, Đức Cơ mỗi nơi 03 vụ; Đak Đoa, Mang Yang, Đak Pơ, Krông Pa mỗi nơi 02 vụ; Chư Pah, Phú Thiện, Ia Pa); làm chết 03 người, bị thương 23 người (so với tuần trước tăng 08 vụ, giảm 01 người chết, tăng 17 người bị thương). Nguyên nhân: Thiếu chú ý quan sát 06 vụ, lấn đường 02 vụ, vi phạm tốc độ, khoảng cách an toàn 01 vụ, đang điều tra 08 vụ. Phát hiện 1.817 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, xử phạt 1.784 trường hợp, tạm giữ 10 ô tô, 254 mô tô; 02 phương tiện khác, tạm giữ 921 giấy tờ các loại, tước 124 giấy phép lái xe, số tiền xử phạt 1,073 tỷ đồng.

- Xảy ra 01 vụ nổ (ở Pleiku), làm chết 01 người, bị thương 02 người; 03 vụ tự tử (ở Pleiku, Krông Pa, Kông Chro), làm chết 03 người, nguyên nhân: Do mâu thuẫn gia đình; 01 vụ đuối nước ở Chư Sê, làm 01 người chết./. 


UBND tỉnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc