Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Bản tin tuần: (từ ngày 26/5/2022 đến ngày 02/6/2022)

Ngày đăng: 03-06-2022, 02:00 - Lượt truy cập: 112

1. Tiến độ thu hoạch vụ Đông Xuân 2021 - 2022:

Tính đến ngày 02/6/2022, toàn tỉnh thu hoạch được 56.367,1 ha  (trừ diện tích mía, sắn) đạt 98,9% so với diện tích gieo trồng (tăng 373,3 ha so với tuần trước). Trong đó: Lúa nước 26.584,1 ha đạt 99,3%; ngô 3.300,2 ha đạt 100%; lang 1.585,2 ha đạt 97,5%; đậu các loại 4.170,5 ha đạt 100%; rau, dưa các loại 12.165,4 ha đạt 97,7%; lạc 70,4 ha đạt 100%; thuốc lá 3.820,2 ha đạt 100%; cây hàng năm khác 4.671,1 ha đạt 98%.

2. Tiến độ sản xuất vụ Mùa năm 2022:

Tính đến ngày 02/6/2022, toàn tỉnh gieo trồng được 114.396,3 ha cây trồng các loại (tăng 25.317,7 ha so với tuần trước), đạt 51,7%KH. Trong đó: Lúa nước 11.963,1 ha đạt 30%; lúa rẫy 3.050 ha đạt 36%; ngô 18.479,9 ha đạt 51,8%; sắn 51.572,1 ha đạt 74,2%; lang 1.298,7 ha đạt 41,2%; đậu các loại 11.155,4 ha đạt 61,3%; rau, dưa các loại 8.038,8 ha đạt 40,5%; lạc 1.608,8 ha đạt 67%; mè 2.140 ha đạt 85,6%; mía trồng mới 681,9 ha đạt 136,4%; cây hàng năm khác 3.854,1 ha đạt 39,7%; cà phê 69,5 ha đạt 2,9%; điều trồng mới 18,6 ha đạt 6,2%; cây ăn quả 426,9 ha đạt 5,1%; cây dược liệu 38,5 ha đạt 7,1%.

3. Tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng:

- Cây sắn: Hiện nay có khoảng 368,5 ha bị bệnh khảm lá virus (356,5 ha nhiễm nhẹ, 12 ha nhiễm trung bình), tương đương so với tuần trước; phân bố tại An Khê 137 ha, Ia Pa 125,0 ha, Ayun Pa 52,0 ha, Phú Thiện 42,0 ha, Kbang 9,0 ha, Krông Pa 3,5 ha.

- Cây mía: Xén tóc gây hại 58 ha mía tại huyện KBang, thị xã An Khê; Bọ hung gây hại 13 ha mía, giảm 35 ha so với tuần trước tại thị xã An Khê.

- Cây tiêu: Bệnh vàng lá chết chậm trên cây tiêu gây hại 976 ha, tăng 11 ha so với tuần trước, tại các vùng trồng tiêu trên địa bàn tỉnh như Mang Yang, Đak Đoa, Chư Pưh, Chư Sê…; Bệnh chết nhanh gây hại 0,5 ha, tương đương so với tuần trước tại huyện Mang Yang.

4. Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm: Trong tuần, trên địa bàn huyện Kbang phát hiện 11 con bê của 11 hộ tại 06 xã (gồm xã Đông, Lơ Ku, Nghĩa An, Tơ Tung, Sơ Pai, Kong Lơng Khơng) có biểu hiện nghi bệnh Viêm da nổi cục; trong đó, có 02 con chết/tiêu hủy với tổng trọng lượng 234 kg; 05 con đã khỏi, còn 04 con bê còn lại đang phục hồi, ăn uống trở lại. Ngành nông nghiệp và địa phương đã kịp thời tổ chức các biện pháp không chế, dập tắt dịch bệnh; đồng thời tuyên truyền vận động người chăn nuôi chủ động tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục cho các đối tượng chưa được tiêm phòng năm 2021.

5. Trồng rừng: Tính đến ngày 02/6/2022, các đơn vị, địa phương đã trồng được 16,11 ha tại thành phố Pleiku và huyện Đức Cơ; đã chuẩn bị đất trồng rừng được 2.152,95 ha, đạt 32,13%KH (tăng 326,22 ha so với tuần trước): Rừng sản xuất 1.987,95 ha; rừng phòng hộ 165 ha.

        6. Quản lý, bảo vệ rừng: Từ ngày 26/5/2022 đến ngày 02/6/2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 08 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp (01 vụ phá rừng, 02 vụ khai thác, 02 vụ vận chuyển, 03 vụ tàng trữ, chế biến). Trong đó: Chư Pưh, Đak Pơ, Ia Pa mỗi huyện 01 vụ; huyện Kông Chro 02 vụ và huyện Kbang 03 vụ. Tang vật, phương tiện tạm giữ 10,914 m3 gỗ tròn, xẻ thuộc loài thông thường, 4,0 ster củi, 01 xe ô tô, 01 công nông, 01 máy cưa và 02 công cụ khác; diện tích rừng bị phá là 450 m2. Lũy kế từ ngày 01/01/2022 đến ngày 02/6/2022 là 145 vụ vi phạm. Không xảy ra cháy rừng.

        7. Phòng chống thiên tai: Trong tuần, mưa lớn tại huyện Kông Chro làm đường liên thôn Hle Hlang đi Tnang bị sạt lở và hư hỏng mái taluy ngầm tràn phía hạ lưu cống và 02 con bò bị chết.

8. Tiến độ thực hiện thu ngân sách

Thu cân đối ngân sách tháng 6 đến ngày 02/6/2022 là 18,8 tỷ đồng, luỹ kế từ đầu năm là 2.759,4 tỷ đồng, đạt 51,% so với dự toán Trung ương giao, đạt 47,4% so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 1,7% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Thu nội địa 2.741,5 tỷ đồng, đạt 54,7% so với dự toán Trung ương giao, đạt 50,5% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 19,4% so với cùng kỳ.

- Thu xuất nhập khẩu 17,9 tỷ đồng, đạt 4,5% so với dự toán Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 96,5% so với cùng kỳ.

9. Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công:

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao là 3.975,2 tỷ đồng; tính đến ngày 02/6/2022 đã giải ngân 685,7 tỷ đồng (tăng 110,3 tỷ đồng so tuần trước), đạt 17,2% kế hoạch, trong đó:

- Kế hoạch giao mới năm 2022 đã giải ngân 635,4/3.653,9 tỷ đồng, đạt 17,4% kế hoạch: Vốn ngân sách địa phương giải ngân 487,5 tỷ đồng, đạt 20,2% kế hoạch; Vốn ngân sách trung ương giải ngân 147,9 tỷ đồng, đạt 11,8% kế hoạch (Vốn nước ngoài 32,2 tỷ đồng, đạt 14,2%).

- Vốn năm 2021 chuyển sang năm 2022 đã giải ngân 50,3/321,3 tỷ đồng, đạt 15,6% kế hoạch (Vốn ngân sách địa phương 100%).

10. Tiến độ dự án kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (QL19)

- Tổng chiều dài qua Gia Lai 126,6km/143,6km; diện tích đất thu hồi 159,7ha; kinh phí 146,10 tỷ đồng; thời gian hoàn thành tháng 12/2023.

- Ban Quản lý dự án 2 và tư vấn đã triển khai cắm cọc giải phóng mặt bằng toàn tuyến và bàn giao cho các địa phương. Công tác GPMB đã thu hồi 55,7ha và bàn giao cho đơn vị thi công 120,39/126,6 km (đạt 95%); còn lại 6,21/126,60km đang thực hiện, cụ thể:

+ Đối với tuyến QL cũ: Đã bàn giao 100% mặt bằng.

+ Đối với tuyến tránh: Đã GPMB 20,1/26,55 km đạt 75,7% (TP. Pleiku 5,31/6,71 km, còn lại 1,4km với 11 hộ dân và 3 tổ chức; huyện Đak Đoa 5,49/6,19 km, còn lại 0,69 km với 03 hộ dân; thị xã An Khê 8,2/11,56 km, còn lại 3,36 km với 57 hộ dân; huyện Đak Pơ 1,035/2,09 km, còn lại 1,055 km với 53 hộ dân.

11. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 01/6/2022, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị thông qua các nội dung cuối kỳ Quy hoạch tỉnh. Tại Hội nghị đã có trên 20 ý kiến tham gia của các Sở, ngành, địa phương, các hội, đoàn thể, chuyên gia góp ý báo cáo cuối kỳ quy hoạch tỉnh, báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch tỉnh. Kết thúc Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận về các vấn đề đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của Báo cáo; đồng thời chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan rà soát các ý kiến tham gia góp ý, gửi lại Sở Kế hoạch và Đầu tư để xem xét cập nhật và hoàn thiện Báo cáo. Đồng thời tiến hành lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan và địa phương liền kề song song với báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo Quy chế 01-QC/TU ngày 21/12/2020 để đảm bảo tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị tư vấn đang tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo.

12. Tình hình triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội:

- Tiếp tục rà soát, thực hiện các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

- Tiếp tục rà soát xác định mức độ tác động các chính sách miễn thuế, giảm thuế để hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp và người nộp thuế ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 và giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

- Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân được 67.225 triệu đồng, với 1.247 lượt hộ vay vốn, đạt 66,3% kế hoạch giao, cụ thể: (1) Chương trình cho vay Giải quyết việc làm, số tiền 50.000 triệu đồng, với 1.119 lượt lao động vay vốn, đạt 100% kế hoạch; (2) Chương trình cho vay Nhà ở xã hội số tiền 15.825 triệu đồng, với 58 lượt hộ vay, đạt 31,65% kế hoạch; (3) Chương trình cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính và các thiết bị phục vụ học trực tuyến, số tiền 700 triệu đồng, với 70 hộ vay vốn, đạt 100% kế hoạch; (4) Chương trình cho vay cơ sở giáo dục mầm non tư thục, tiểu học ngoài công lập, số tiền 700 triệu đồng, với 08 khách hàng vay vốn, đạt 100% kế hoạch.

- Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục rà soát như cầu vốn vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021-2025.

- Ngày 31/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 1093/UBND-KTTH về việc hoàn thiện thủ tục các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đề xuất nhu cầu bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư; theo đó, UBND tỉnh cam kết sẽ triển khai thực hiện hoàn tất thủ tục đầu tư dự án sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Hòn Cò, Bàu Dồn, Hồ C5, Hồ Làng mới, Tài Li I, Tà Li II) trước ngày 15/6/2022 theo quy định. Đồng thời đăng ký bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2022 đối với dự án này là 15 tỷ đồng. Tiếp tục rà soát danh mục các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình theo yêu cầu của Bộ Y tế[1].

13. Tình hình trật tự an toàn xã hội.

- Tội phạm xâm phạm TTXH: Thụ lý, điều tra 13 vụ, làm chết 01 người, làm bị thương 01 người, thiệt hại tài sản khoảng 1,7 tỷ đồng (So với tuần trước, tăng 02 vụ, tăng 01 người chết, tương đương số người bị thương). Gồm: Giết người 01 vụ (Chư Pưh); Cố ý gây thương tích 01 vụ (Đăk Pơ); Cướp giật tài sản 04 vụ (Pleiku); Trộm cắp tài sản 06 vụ (Pleiku 03; Chư Prông, Đức Cơ, Mang Yang mỗi nơi 01); Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 01 vụ (Chư Pưh).

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, môi trường: Khởi tố vụ án, khởi tố 01 bị can về tội tham ô tài sản, xảy ra năm 2019 tại Công ty TNHH MTV Đức Dung Chư Sê, thiệt hại 240 triệu đồng; tiếp nhận, điều tra 01 vụ huỷ hoại rừng do Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa chuyển, thiệt hại 7.300 m2 rừng sản xuất.

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma tuý: Phát hiện, xử lý 05 vụ/05 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý (Ia Grai 03; Pleiku, Ayun Pa mỗi nơi 01); so với tuần trước, tăng 02 vụ, tương đương số đối tượng. Thu giữ 12 gói heroin, 07 gói ma tuý đá, 01 gói thuốc lắc.

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 04 vụ (Pleiku, Chư Prông, Ia Pa, Mang Yang), làm chết 03 người, làm bị thương 06 người; so với tuần trước, giảm 03 vụ, giảm 02 người chết, tương đương số người bị thương. Nguyên nhân: Không chú ý quan sát 01 vụ, vi phạm tốc độ 01 vụ; đang điều tra 02 vụ.

-  Tai, tệ nạn xã hội: Tự tử 03 vụ (Pleiku 02, Ayun Pa), chết 03 người; tự ngã, tai nạn khác 01 vụ (Pleiku), chết 01 người.

- Vi phạm TTATGT: Phát hiện 1.188 trường hợp vi phạm, tạm giữ 04 xe ô tô, 124 xe mô tô, 354 giấy tờ các loại; xử phạt 1.325 trường hợp, số tiền 765,6 triệu đồng, tước GPLX có thời hạn 29 trường hợp.     [1] (1) Dự án đầu tư xây dựng mới Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai với tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng; (2) Dự án đầu tư nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ với tổng mức đầu tư 52 tỷ đồng; (3) Dự án đầu tư nâng cấp 59 Trạm Y tế xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai với tổng mức đầu tư 130 tỷ đồng.​

UBND tỉnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc