Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Bản tin tuần: (từ ngày 28/4/2022 đến ngày 05/5/2022)

Ngày đăng: 06-05-2022, 05:00 - Lượt truy cập: 229

​1. Tiến độ thu hoạch vụ Đông Xuân 2021 - 2022:

Tính đến ngày 05/5/2022, toàn tỉnh thu hoạch được 51.047,06 ha (tăng 3.660,41 ha so với tuần trước) đạt 89,6% so với diện tích gieo trồng. Trong đó: Lúa nước 23.299,4 ha đạt 87%; ngô 3.081,8 ha đạt 93,4%; lang 1.269,7 ha đạt 78,1%; đậu các loại 4.013,6 ha đạt 96,2%; rau, dưa các loại 11.224,6 ha đạt 90,1%; lạc 63,4 ha đạt 90,1%; thuốc lá 3.820,2 ha đạt 100%; cây hàng năm khác 4.274,4 ha đạt 89,6%.

2. Tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng: Hiện nay có khoảng 227 ha sắn bị bệnh khảm lá ở mức độ nhẹ, tương đương so với tuần trước, phân bố tại Phú Thiện 39 ha, Ia Pa 125 ha, Kbang 9 ha, Krông Pa 2 ha và thị xã Ayun Pa 52 ha. Bệnh trắng lá mía chỉ xuất hiện rải rác, không đáng kể.

3. Trồng rừng: Tính đến ngày 05/5/2022, các đơn vị, địa phương đã chuẩn bị 1.263,57 ha đất để triển khai công tác trồng rừng tập trung (tăng 252,18 ha so với tuần trước), trong đó: Rừng phòng hộ 25 ha; rừng sản xuất 1.238,57 ha.

        4. Quản lý, bảo vệ rừng: Từ ngày 29/4/2022 đến ngày 05/5/2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 15 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp (07 vụ phá rừng, 04 vụ tàng trữ và 04 vụ vận chuyển). Trong đó: Chư Pưh, Đak Đoa mỗi huyện 01 vụ; Ayun Pa, Kông Chro mỗi huyện 02 vụ; Chư Păh 04 vụ và Mang Yang 05 vụ. Tang vật, phương tiện tạm giữ 34,732 m3 gỗ tròn, xẻ thuộc loài thông thường, 03 xe ô tô và 01 xe công nông. Diện tích rừng bị phá là 20.400 m2. Lũy kế từ đầu năm là 108 vụ vi phạm (Đã xử lý 50 vụ). Không xảy ra cháy rừng.

5. Tiến độ thực hiện thu ngân sách

Thu cân đối ngân sách tháng 5 đến ngày 05/5/2022 là 26,4 tỷ đồng, luỹ kế từ đầu năm là 2.208,1 tỷ đồng, đạt 40,8% so với dự toán Trung ương giao, đạt 37,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 2,5% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Thu nội địa 2.191,1 tỷ đồng, đạt 43,7% so với dự toán Trung ương giao, đạt 40,4% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 15,7% so với cùng kỳ.

- Thu xuất nhập khẩu 17 tỷ đồng, đạt 4,3% so với dự toán Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 93,5% so với cùng kỳ.

6. Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công: Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao là 3.975,2 tỷ đồng; tính đến ngày 05/5/2022 đã giải ngân 469,1 tỷ đồng (tăng 15,8 tỷ đồng so tuần trước), đạt 11,8% kế hoạch, trong đó: Vốn ngân sách địa phương giải ngân 415,5 tỷ đồng, đạt 15,2% kế hoạch; Vốn ngân sách trung ương giải ngân 53,5 tỷ đồng, đạt 4,3% kế hoạch (Vốn trong nước 36,6 tỷ đồng).

8. Tiến độ dự án kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (QL19)

- Ban Quản lý dự án 2 và tư vấn đã triển khai cắm cọc giải phóng mặt bằng toàn tuyến và bàn giao cho các địa phương. Công tác GPMB đã thu hồi 55,7ha và bàn giao cho đơn vị thi công 117,66/126,6 km (đạt 92,9%); còn lại 8,94/126,60km đang thực hiện, cụ thể:

+ Đối với tuyến QL cũ: Đã bàn giao 99,49/100,29 km đạt 94,21% (Đã hoàn thành công tác GPMB: Chư Prông, Đức Cơ, An Khê). Chưa hoàn thành đền bù GPMB: TP Pleiku còn 5Km đoạn xã An Phú, Chư Á (không vướng mặt bằng); huyện Đak Pơ còn 05 hộ dân và 0,7km đang điều chỉnh tuyến; huyện Đak Đoa còn 2 hộ dân xã Tân Bình; huyện Mang Yang còn 1 hộ dân.

+ Đối với tuyến tránh: Đã GPMB 18,17/26,55 km đạt 68,44% (TP. Pleiku 4,48/6,71 km, còn lại 2,23 km với 28 hộ dân và 3 tổ chức; huyện Đak Đoa 5,49/6,19 km, còn lại 0,69 km với 03 hộ dân; Thị xã An Khê 8,2/11,56 km, còn lại 3,36 km với 57 hộ dân; huyện Đak Pơ 0/2,09 km của 98 hộ dân. Hiện nay An Khê và TP. Pleiku đã chi trả hết nguồn kinh phí phân bổ vốn năm 2022, Ban Quản lý dự án 2 đang trình Bộ Giao thông vận tải bổ sung thêm vốn để tiếp tục chi trả cho người dân.

- Đã di dời 85/162 cột điện và 5/11 Trạm biến áp.

9. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Một số nội dung chiến lược, cốt lõi (06 định hướng lớn và 4 chiến lược cơ bản) trong quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị tư vấn đang hoàn thiện các nội dung theo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 562-KL/TU ngày 24/3/2022 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 585/UBND-KTTH ngày 29/3/2022. Đến nay, Công ty Cổ phần Tài nguyên Năng lượng (Công ty TRE) đã tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện.

- Về lấy ý kiến dự thảo 38 nội dung đề xuất để tích hợp vào quy hoạch tỉnh và báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (Cơ bản lấy xong ý kiến): Liên danh nhà thầu tư vấn đã tiếp thu các ý kiến tham gia để hoàn chỉnh các dự thảo báo cáo.

- Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai; danh mục dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn 2021-2030: Đến nay, còn 09 sở, ban, ngành và 12 huyện, thị xã, thành phố chưa cung cấp đầy đủ nên Liên danh nhà thầu tư vấn chưa tích hợp được vào các dự thảo báo cáo.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đôn đốc, tổng hợp, chuẩn bị các nội dung tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến chung về Quy hoạch tỉnh.

10. Tình hình triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội:

- Tiếp tục rà soát, thực hiện các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (Đang hướng dẫn cho 01 doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục hỗ trợ cho 06 lao động).

- Triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID 19 cho trẻ em từ 05 đến 12 tuổi tại 05 địa phương: Pleiku, An Khê, AyunPa, Đak Đoa, Chư Sê: đến 17h00 ngày 04/5/2022, đã tiêm 29.099/39.400 liều, tỷ lệ 73,85% số liều vắc xin đã nhận, chưa ghi nhận trường hợp bị phản ứng sau tiêm chủng vắc xin.

- Tiếp tục rà soát xác định mức độ tác động các chính sách miễn thuế, giảm thuế để hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp và người nộp thuế ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 và giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

- Đã giải ngân được 14.735 triệu đồng với 328 lượt khách hàng vay vốn. Cụ thể: cho vay giải quyết việc làm theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP là 12.650 triệu đồng (đạt 25,3% so với kế hoạch vốn vay); cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP là 1.445 triệu đồng (đạt 2,89% kế hoạch vốn vay), cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến 640 triệu đồng (đạt 91,4% kế hoạch vốn vay).

- Rà soát danh mục các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư[1].

11. Tình hình trật tự an toàn xã hội.

- Tội phạm xâm phạm TTXH: Trong tuần, Thụ lý, điều tra 06 vụ, thiệt hại tài sản khoảng 100 triệu đồng (So với tuần trước, tương đương số vụ và không ảnh hưởng đến người) Gồm: Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi 01 vụ (Pleiku); Hiếp dâm người dưới 16 tuổi 01 vụ (Ia Grai); Dâm ô người dưới 16 tuổi 01 vụ (Chư Sê); Cướp giật tài sản 01 vụ (Pleiku); Trộm cắp tài sản 02 vụ (Pleiku, Chư Pưh). 

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường: Phát hiện, xử lý 04 vụ/04 đối tượng, gồm: Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản 03 vụ/02 đối tượng (Mang Yang); khai thác khoáng sản trái phép 01 vụ/02 đối tượng (An Khê); so với tuần trước tăng 04 vụ/04 đối tượng. Thu giữ 23 m3 gỗ các loại, 12 m3 cát.

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma tuý: Phát hiện, xử lý 04 vụ/09 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý (Pleiku 03, Mang Yang 01); so với tuần trước, tăng 01 vụ, tăng 05 đối tượng. Thu giữ 03 gói ma tuý đá, 04 gói ma tuý dạng khay, 05 viên thuốc lắc.

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 04 vụ (Chư Sê 02; Đức Cơ 01, Ia Grai 01), làm chết 02 người, làm bị thương 04 người (so với tuần trước, giảm 02 vụ, giảm 03 người chết, tăng 02 người bị thương). Nguyên nhân: Lấn đường 01 vụ; vi phạm tốc độ, khoảng cách an toàn 01 vụ; nguyên nhân khác 01 vụ và đang điều tra 01 vụ.

-  Tai, tệ nạn xã hội: Cháy 01 vụ (Chư Sê), thiệt hại khoảng 85 triệu đồng, nguyên nhân do chập điện; Tự tử 01 vụ (Chư Prông), chết 01 người; Tự ngã, tai nạn khác 02 vụ (Chư Pưh, Kbang), chết 02 người.

- Phát hiện 2.341 trường hợp vi phạm, tạm giữ 14  xe ô tô, 527 xe mô tô, 591 giấy tờ các loại; xử phạt 1.678 trường hợp, số tiền 1,18 tỷ đồng, tước GPLX có thời hạn 79 trường hợp.

[1] Gồm: (1) Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Hòn Cò, Bàu Dồn, Hồ C5, Hồ Làng mới, Tà Li I, Tà Li II) với tổng mức đầu tư dự kiến 60 tỷ đồng; (2) Đầu tư xây dựng mới Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng; (3) Đầu tư nâng cấp Trung tâm y tế huyện Đức Cơ, tổng mức đầu tư 52 tỷ đồng; (4) Đầu tư nâng cấp 59 trạm y tế tuyến xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai dự kiến tổng mức đầu tư 130 tỷ đồng..

UBND tỉnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc