Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 02/2020 TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 3/2020

Ngày đăng: 05-03-2020, 03:00 - Lượt truy cập: 217

​A. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2020:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH:

Trong tháng 02/2020, đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo các công tác trọng tâm sau:

- Đã kịp thời chỉ đạo các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương; các Chỉ thị số 05, số 06, số 10; Quyết định số 173/QĐ-TTg; Công điện số 121, Công điện số 156 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 3027-CV/TU ngày 31/01/2020 của Tỉnh ủy Gia Lai, các văn bản chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần “chống dịch như chống giặc". Đã kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban; xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch bệnh, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo; ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức họp trực tuyến, làm việc cả ngày thứ Bảy, Chủ Nhật với các địa phương, đơn vị; đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch của các ngành, địa phương; tạm ứng kinh phí trên 34 tỷ đồng cho ngành Y tế để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung thực hiện công tác chuyên môn, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách; chăm lo sản xuất và đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương theo Chỉ thị số 112a/CT-TTg ngày 30/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 230/UBND-NC ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Yêu cầu cán bộ công nhân viên chức khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày đầu tiên sau tết, nhất là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ tết, những công việc và thủ tục trực tiếp liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhân dân.

- Rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, đề cương nhiệm vụ quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Phê duyệt 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Phối hợp tổ chức Hội thảo về xây dựng bộ tiêu chí, công tác huy động nguồn lực và mô hình tổ chức bộ máy giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ. Tập trung gieo trồng vụ Đông Xuân 2019-2020. Chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn; phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô năm 2020. Thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng phòng cháy, chữa cháy rừng, truy quét lâm tặc; chăm sóc rừng trồng và triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2020.

- Tập trung rà soát các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi và tháo gỡ khó khăn để hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn. Công bố bộ chỉ số DDCI năng lực cạnh tranh các sở, ngành, địa phương của tỉnh năm 2019. Đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục của các dự án khởi công mới năm 2020. Rà soát, xây dựng phương án xử lý hụt thu ngân sách nhà nước năm 2019; triển khai quyết liệt công tác thu ngân sách ngay từ những ngày đầu năm.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch để triển khai có hiệu quả chương trình liên kết kích cầu phát triển du lịch của 4 tỉnh (Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Đăk Lăk). Tập trung triển khai các giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020.

- Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 859/NQ-UBTHQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Gia Lai (thành phố Pleiku và huyện Chư Păh). Đôn đốc triển khai đề án sáp nhập của các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh. Tăng cường các giải pháp đảm bảo quốc phòng - an ninh, an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống cháy, nổ. Thực hiện đúng kế hoạch tuyển chọn, gọi quân nhân nhập ngũ năm 2020.

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tập trung làm việc với các sở, ngành, đơn vị; đi công tác cơ sở; định hướng, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Làm việc với các đoàn công tác của trung ương; tham dự các Hội nghị, Hội nghị trực tuyến do Chính phủ và các bộ, ngành trung ương tổ chức.

II. VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH - QUỐC PHÒNG THÁNG 02/2020:

1. Về lĩnh vực kinh tế:

1.1. Nông lâm nghiệp: 

- Sản xuất vụ Đông Xuân 2019 - 2020: Toàn tỉnh đã gieo trồng 70.190,4 ha cây trồng các loại, đạt 99,76% kế hoạch, tăng 12,93% so với cùng kỳ. Trên các loại cây trồng chỉ xuất hiện một số loại sâu bệnh thông thường và diện hẹp. Các công trình thủy lợi mở nước kịp thời, đúng lịch. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong nông nghiệp được chú trọng.

- Về tình hình dịch bệnh trên gia súc:

Dịch tả lợn Châu Phi: Xảy ra trên địa bàn tỉnh ngày 14/5/2019; đến ngày 6/3/2020, trên địa bàn toàn tỉnh dịch xảy ra tại 3.469 hộ, 410 thôn, 110 xã, phường, thị trấn của 15 huyện, thị xã, thành phố (Kông Chro và Đak Pơ chưa phát sinh bệnh), với 30.578 con mắc bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 1.520 tấn. Đã có 105 xã, phường, thị trấn của 15 huyện, thị xã, thành phố dịch bệnh đã qua 30 ngày và đã được công bố hết dịch. Hiện còn 05 xã của 03 huyện (Krông Pa, Chư Păh, Mang Yang) có lợn mắc bệnh dịch chưa qua 30 ngày. UBND tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo các biện pháp phòng, ngăn chặn dịch bệnh, kịp thời hỗ trợ kinh phí cho người chăn nuôi và người tham gia chống dịch.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch H5N6: Tổ chức tháng tiêu độc, khử trùng trên địa bàn toàn tỉnh.

- Chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống hạn, phòng chống cháy rừng mùa khô. Trong tháng 02/2020 phát hiện 30 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp; tính chung 02 tháng đầu năm phát hiện 61 vụ giảm 20 vụ so với cùng kỳ; đã xử lý hành chính 25 vụ, xử lý hình sự 02 vụ; tịch thu 104,2 m3 gỗ các loại, 46 phương tiện; thu nộp ngân sách 1,06 tỷ đồng.

1.2. Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Tập trung nguồn lực, phân công lại lực lượng quân đội hỗ trợ huyện Kbang thực hiện xây dựng nông thôn mới; thẩm tra hồ sơ thị xã An Khê hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. Phê duyệt danh sách 27 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới; 06 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; huyện Kbang và huyện Đak Pơ đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020. Chuẩn bị tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm; mô hình “Nông hội"; hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh năm 2019.

1.3. Công nghiệp: Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp (IIP) 02 tháng đầu năm ước giảm 6,18% so với cùng kỳ, trong đó: Công nghiệp khai khoáng giảm 24,65%; công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 12,13%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 4,54%; công nghiệp cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,95%. Nguyên nhân giảm do ngành sản xuất đường trên địa bàn tỉnh giảm mạnh.

1.4. Đầu tư - Xây dựng:

Phối hợp các tỉnh Gia Lai - Bình Định - Kon Tum đề xuất Trung ương xây dựng đường cao tốc quốc lộ 19 từ Quy Nhơn lên Pleiku.

Tổng các nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 do tỉnh quản lý là 3.371,7 tỷ đồng; tính đến hết ngày 31/01/2020 đã giải ngân 2.837,09 tỷ đồng, bằng 84,14% kế hoạch.

UBND tỉnh đã kịp thời phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh năm 2020 (2.841,478 tỷ đồng), rà soát tiến độ hàng tuần, yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ tục, sớm triển khai dự án. Tính đến 20/02, khối lượng thực hiện đạt 127,1 tỷ đồng, giải ngân đạt 125,6 tỷ đồng, bằng 4,4% kế hoạch. Trong số 30 dự án khởi công mới, hiện có 01 dự án hoàn thành, 12 dự án đang triển khai thi công, 17 dự án đang hoàn chỉnh thủ tục .

1.5. Thương mại - xuất nhập khẩu:

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 02 ước đạt 5.625 tỷ đồng, giảm 14,08% so tháng trước; tính chung 02 tháng ước đạt 12.173 tỷ đồng, bằng 15,21% kế hoạch, tăng 5,46% so cùng kỳ.

- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02 giảm 0,78% so với tháng 01, tăng 2,37% so với cùng kỳ. Tính chung 02 tháng tăng 3,38% so với cùng kỳ.

- Kim ngạch xuất khẩu tháng 02 ước đạt 35 triệu USD, tính chung 2 tháng đạt 75 triệu USD, bằng 11,9% kế hoạch, giảm 18,74% so với cùng kỳ. Nguyên nhân giảm chủ yếu do dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu các doanh nghiệp (các mặt hàng: sắn lát, tinh bột sắn, cao su, trái cây,... đều giảm).

- Kim ngạch nhập khẩu tháng 02 ước đạt 5 triệu USD, tính chung 02 tháng đạt 10,7 triệu USD, bằng 11,89% kế hoạch, giảm 36,97% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu giảm mạnh chủ yếu mặt hàng nông sản (sắn lát, hạt điều...).

1.6. Tài chính - Ngân hàng:

a) Tài chính:

- Thu ngân sách trên địa bàn tháng 02 đạt 355,97 tỷ đồng, tính chung 02 tháng đầu năm đạt 838,04 tỷ đồng, bằng 18,34% dự toán trung ương giao, bằng 16,12% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 5,22% so với cùng kỳ (có biểu chi tiết số 1 kèm theo).

- Tổng chi ngân sách địa phương 02 tháng đạt 2.013,89 tỷ đồng, bằng 14,77% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 6,79% so với cùng kỳ. UBND tỉnh đã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý chi ngân sách, hướng dẫn việc triển khai thực hiện quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

b) Ngân hàng: Ngành ngân hàng tiếp tục triển khai cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, tưới tiết kiệm nước, tái canh cà phê... Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đến cuối tháng 02/2020 ước đạt 37.354 tỷ đồng, tăng 2% so với cuối năm 2019; tổng dư nợ cho vay 91.500 tỷ đồng, tăng 0,7% (nguồn vốn tín dụng 5.000 tỷ đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dư nợ đạt 26 tỷ đồng với 1.244 khách hàng); nợ xấu chiếm 2,78% tổng dư nợ, tăng 2,11% so với cuối năm 2019.

1.7. Giao thông vận tải: Tăng cường công tác kiểm tra thiết bị giám sát hành trình đối với phương tiện vận tải. Thường xuyên tuần tra kiểm soát, kiểm tra tải trọng phương tiện. Thực hiện đúng kế hoạch công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý chất lượng công trình. Doanh thu vận tải 02 tháng đầu năm ước đạt 983,2 tỷ đồng, bằng 15,81% so với kế hoạch, tăng 5,39% so với cùng kỳ.

1.8. Tài nguyên và Môi trường: Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện cho 09/17 huyện, thị xã và thành phố. Trong tháng đã giao đất cho 04 tổ chức với tổng diện tích 16,88 ha; cho 03 tổ chức thuê đất với tổng diện tích 8,62 ha. Cấp 02 giấy phép thăm dò khoáng sản; đăng ký khai thác đất san lấp trong diện tích dự án công trình 01 mỏ. Cấp 01 giấy phép xả thải nước đã qua xử lý đạt chuẩn vào nguồn nước. Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 01 dự án.

   1

.9. Công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, kêu gọi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp:  

- Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là trong công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục có chuyển biến tích cực; tăng cường mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của người dân và doanh nghiệp. Triển khai Đề án “Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh". Phê duyệt Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh để Bưu điện thực hiện. Tổ chức hội nghị công bố năng lực cạnh tranh các sở, ngành, địa phương của tỉnh năm 2019 (chỉ số DDCI).

- Trong tháng đã cấp đăng ký thành lập mới cho 100 doanh nghiệp và 35 đơn vị trực thuộc. Tính chung 02 tháng đầu năm có 150 doanh nghiệp (tăng 20% so với cùng kỳ) và 80 đơn vị trực thuộc thành lập, với tổng vốn đăng ký 720 tỷ đồng (tăng 21%). Xử lý giải thể 05 doanh nghiệp (bằng cùng kỳ); có 05 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động (bằng cùng kỳ); có 07 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại (tăng 16,7%).

- Đã phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2020-2021. Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện hỗ trợ các nhà đầu tư tìm hiểu, khảo sát, thực hiện các dự án trên địa bàn. Trong tháng phê duyệt 05 quyết định chủ trương đầu tư, với tổng vốn đăng ký 750 tỷ đồng; tính chung 02 tháng đã phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư cho 06 dự án với tổng vốn đăng ký 755 tỷ đồng.

- 02 tháng đầu năm đã thành lập mới 09 hợp tác xã. Toàn tỉnh hiện có 268 hợp tác xã và 01 Liên hiệp hợp tác xã hoạt động theo Luật hợp tác xã năm 2012, với 18.001 thành viên và giải quyết việc làm cho 1.872 lao động. Có 119 hợp tác xã tham gia thành viên Liên minh hợp tác xã tỉnh. Thành lập 28 nông hội tại 16 huyện, thị xã, thành phố.

2. Về văn hoá - xã hội:

2.1. Giáo dục- Đào tạo: Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về giáo dục đạo đức và lối sống cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục - xóa mù chữ năm 2019; ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025. UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh, ngành Giáo dục và Đào tạo, các địa phương, trường học đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Học sinh mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn được nghỉ học đến hết ngày 08/3/2020 (riêng khối THPT và giáo dục thường xuyên trở lại đi học từ ngày 02/3/2020). Đã tổ chức tổng vệ sinh trường, lớp học, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, phun thuốc diệt khuẩn, phòng dịch 100% trường, lớp học. Tất cả các trường học của tỉnh đều thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch cụ thể của từng đơn vị; tổ chức phổ biến, hướng dẫn kiến thức phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho học sinh ngay từ buổi học đầu tiên; bố trí các điểm rửa tay với nước sạch, xà phòng và dung dịch sát khuẩn; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để phụ huynh hiểu, an tâm khi cho con em trở lại trường học tập; khuyến cáo phụ huynh chăm lo bảo vệ sức khỏe, chuẩn bị các đồ dùng phòng dịch cho con em; khi phát hiện trẻ em, học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên có biểu hiện sốt, ho, khó thở phải thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất, cho gia đình và cơ quan quản lý để có biện pháp hỗ trợ, xử lý kịp thời, cho học sinh nghỉ học để khám, chữa bệnh.

2.2. Y tế, dân số và kế hoạch hoá gia đình: Tập trung triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 gây ra, trong đó tập trung xây dựng kế hoạch đáp ứng từng cấp độ dịch bệnh, tăng cường giám sát, theo dõi cách ly theo quy định.

Tất cả các sở, ban, ngành của tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo hoặc Tổ công tác của ngành; đã xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch và ban hành các văn bản đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp thực hiện. Có 17/17 huyện, thị xã, thành phố; 220/220 xã, phường, thị trấn của tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo; ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của địa phương mình và chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch cụ thể.

Trong tháng không có trường hợp mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như viêm não, dại, thương hàn, uốn ván, bạch hầu, ho gà, Cúm A, MERS-CoV, Zika, Covid-19.

Tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh tại các tuyến; đặc biệt quan tâm đến công tác khám chữa bệnh BHYT, khám chữa bệnh cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi. Trong tháng có 154.090 lượt người đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế (điều trị nội trú 15.656 lượt người). Khám giám định y khoa cho 1.598 người; giám định pháp y 22 trường hợp; khám sức khỏe sinh sản cho 95 lượt người.

2.3. Văn hoá - Thể thao - Du lịch:

- Triển khai kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn vận động viên thể thao đợt 1 năm 2020. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020.

- Tổ chức đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch năm 2019, triển khai kế hoạch phát triển du lịch năm 2020. Ban hành kế hoạch triển khai chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa Hà Nội và Gia Lai năm 2020. Xây dựng kế hoạch để triển khai có hiệu quả chương trình liên kết kích cầu phát triển du lịch của 4 tỉnh (Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Đăk Lăk). Hoạt động kinh doanh du lịch sau Tết Canh Tý giảm 10% về lượt khách so với cùng kỳ do ảnh hưởng dịch Covid-19. Tổng lượt khách du lịch đến tỉnh 02 tháng đầu năm ước đạt 251.300 lượt, tăng 6% so với cùng kỳ (trong đó khách quốc tế ước đạt 1.330 lượt giảm 44%), doanh thu du lịch ước đạt 110 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.

2.4. Thông tin - Truyền thông - Phát thanh truyền hình:

- Hoạt động của cổng thông tin điện tử tỉnh, hệ thống thư điện tử công vụ, các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị hoạt động ổn định. Cơ sở hạ tầng, các thiết bị thuộc mạng lưới bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh hoạt động ổn định, đảm bảo thông tin liên lạc, tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2020.

- Tập trung các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; phản ánh không khí thi đua của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh bước vào thực hiện kế hoạch năm 2020 với quyết tâm giành thắng lợi ngay từ những ngày đầu của năm mới; công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Covid-19. Báo Gia Lai phát hành 24 kỳ với 213.200 tờ. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phát thanh 1.058,5 giờ (trong đó tiếng Bahnar và tiếng Jrai 72,5 giờ), truyền hình 3.284 giờ (trong đó tiếng Bahnar và tiếng Jrai 58 giờ).

2.5. Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Trong tháng đã tư vấn việc làm, học nghề và xuất khẩu lao động cho 1.971 lượt người, có 45 lao động được kết nối việc làm, cung ứng 25 lao động trong và ngoài nước cho các doanh nghiệp.

- Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước cho đối tượng thụ hưởng. Rà soát, tổng hợp chỉ tiêu đăng ký giảm nghèo năm 2020 và triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch giảm nghèo 2,54% trở lên trong năm 2020.

- Phân bổ mức chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2020. 02 tháng đầu năm đã thực hiện chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 417,4 tỷ đồng, giảm 7,7% so với cùng kỳ; thu bảo hiểm các loại 450 tỷ đồng, tăng 47,5%. Toàn tỉnh hiện có 84.988 người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm 10,51% lực lượng lao động (có 5.188 người tham gia BHXH tự nguyện); 67.488 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 8,34% lực lượng lao động; 1.323.102 người tham gia bảo hiểm y tế, chiếm 86,04% dân số của tỉnh. Nợ đọng các loại bảo hiểm 114 tỷ đồng, chiếm 4,4% tổng số phải thu.

2.6. Khoa học và Công nghệ: Công tác quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp được thực hiện nghiêm túc theo quy trình, quy định. Đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ 05 nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai thực hiện từ năm 2020; nghiệm thu 03 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh. Tiếp tục hỗ trợ xây dựng, quản lý, khai thác thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa của tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Kiểm định, hiệu chuẩn 124 phương tiện đo và thử nghiệm 20 mẫu sản phẩm gồm 206 chỉ tiêu.

2.7. Công tác dân tộc, tôn giáo:

- Rà soát người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để phê duyệt bổ sung năm 2020. Ban hành kế hoạch triển khai Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số", Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025", Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021" năm 2020.

- Các địa phương đã tạo điều kiện và giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng của tổ chức và cá nhân tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật.

2.8. Công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức hội, đoàn thể tiếp tục được chú trọng trong việc tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Phối hợp chặt chẽ trong phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tích cực phối hợp trong cải cách hành chính; đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công để tạo chuyển biến mạnh từ tỉnh đến xã. Thúc đẩy các hoạt động an sinh xã hội, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường và tích cực ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

3. Lĩnh vực nội chính:

3.1. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, quốc phòng, quân sự địa phương:

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục được giữ vững ổn định; các lực lượng chức năng duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra canh gác bảo đảm an toàn, tăng cường bám địa bàn, nắm dân và phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở thực hiện các biện pháp công tác bảo vệ biên giới, ngăn chặn vượt biên, quản lý tạm trú tại khu vực biên giới; gọi hỏi, răn đe các đối tượng liên quan hoạt động Fulro, “Tin lành Đê ga", tà đạo “Hà Mòn"; bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Ban hành Kế hoạch tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các nước có dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Covid-19 về Việt Nam qua đoạn biên giới của tỉnh.

3.2. Công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội:

- Phạm pháp hình sự: Trong tháng xảy ra 50 vụ, làm chết 03 người, bị thương 14 người; tổng thiệt hại về tài sản khoảng 470 triệu đồng (So với tháng trước giảm 01 vụ, tăng 02 người chết, tăng 12 người bị thương). Địa bàn phạm tội tập trung nhiều ở Đak Đoa, Pleiku, Chư Sê, Krông Pa. Đã điều tra làm rõ 53/66 vụ (tiếp nhận điều tra 16 vụ, điều tra mở rộng 13 vụ), đạt tỷ lệ 80,3%, làm rõ 69 đối tượng, bắt 40 đối tượng; thu hồi 106 triệu đồng.

- Tai nạn giao thông: Trong tháng 02 xảy ra 28 vụ, làm chết 17 người, bị thương 31 người (so với tháng trước không tăng giảm số vụ, giảm 01 người chết, tăng 03 người bị thương); tính chung 02 tháng đầu năm xảy ra 56 vụ, làm chết 35 người, bị thương 59 người; so với cùng kỳ tăng 04 vụ (7,69%), tăng 01 người chết (2,94%), tăng 14 người bị thương (31,11%). Phần lớn các vụ tai nạn xảy ở các tuyến quốc lộ chiếm 46,43%; liên quan đến người dân tộc thiểu số chiếm 46,43%. Nguyên nhân chủ yếu do ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân. Phát hiện 9.271 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (trong đó 309 trường hợp vi phạm nồng độ cồn); tạm giữ 21 ô tô, 1.567 mô tô, 07 phương tiện khác, 4.130 giấy tờ các loại, tước 218 giấy phép lái xe có thời hạn. (có biểu kèm theo).

- Tội phạm ma tuý: Phát hiện, xử lý 22 vụ (69 đối tượng) tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Xử lý 14 vụ (51 đối tượng) sử dụng trái phép chất ma túy. Thu giữ 24 gói heroin, 31 gói ma túy tổng hợp.

- Tai, tệ nạn khác: Xảy ra 05 vụ cháy, tài sản thiệt hại khoảng 1,16 tỷ đồng; tự tử 14 vụ, chết 14 người; 04 vụ đuối nước, chết 05 người; tai nạn khác 10 vụ, chết 06 người, bị thương 04 người.

3.3. Công tác nội vụ: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 859/NQ-UBTHQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (thành phố Pleiku và huyện Chư Păh); Nghị quyết số 113/NQ-CP ngày 05/12/2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Gia Lai tại ba khu vực do lịch sử để lại. Thực hiện đúng quy định, kịp thời công tác quản lý nhà nước về chính quyền địa phương, công tác cán bộ, chính sách đối với cán bộ công chức như quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, nâng lương, kỷ luật,... Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

3.4. Công tác tư pháp: Việc tuyên truyền, triển khai các văn bản pháp luật mới được thực hiện kịp thời. Ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020. Chỉ đạo công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Trong tháng đã thẩm định, góp ý 15 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; xác minh 419 hồ sơ, cấp 394 phiếu lý lịch tư pháp; thực hiện trợ giúp pháp lý 47 vụ việc; các tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện 5.235 việc.

3.5. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng:

- Triển khai 37 cuộc thanh tra về quản lý, sử dụng ngân sách; công tác quản lý bảo vệ rừng, sử dụng đất lâm nghiệp; sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh và việc thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 71 đơn vị, đã kết thúc 07 cuộc, phát hiện 08 đơn vị sai phạm, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 486 triệu đồng. Công tác giám sát, xử lý sau thanh tra được thực hiện theo quy định, đã thu hồi vào tài khoản tạm giữ 1,2 tỷ đồng.

- Trong tháng các ngành, các cấp đã tiếp 136 lượt công dân (tiếp thường xuyên 112 lượt, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp tiếp công dân định kỳ 24 lượt). Tiếp nhận 02 đơn khiếu nại, tố cáo; tổng số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết là 06 vụ (có 04 vụ tháng trước chuyển sang), đã xác minh, giải quyết 01 vụ. Ngoài ra các ngành, các cấp đã tiếp nhận và xử lý 136 đơn kiến nghị.

3.6. Ngoại vụ: Tiếp tục tăng cường kết nối với các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế. Trong tháng có 05 đoàn với 14 lượt khách nước ngoài đến thăm, làm việc với tỉnh.

B. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 3/2020:

Trong tháng 3/2020 và các tháng tiếp theo, yêu cầu các ngành, các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện các công việc sau:

I. Công tác chỉ đạo, điều hành:

1. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 gây ra.

Chủ động xây dựng kịch bản phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19.

2. Hoàn thành đúng tiến độ các nội dung theo kế hoạch, chương trình làm việc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Triển khai thực hiện quyết liệt Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh về kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 đảm bảo tiến độ, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

3. Tập trung rà soát, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 phục vụ cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Sở Kế hoạch và Đầu tư, các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn các công trình trọng điểm, xây dựng kế hoạch cụ thể để khẩn trương hoàn thành, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

4. Thực hiện đúng tiến độ quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hoàn thành các đề án theo các nội dung đăng ký làm việc với Chỉnh phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2020.

5. Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ họp trong hoạt động, quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, hiệu quả thực thi pháp luật và sự chỉ đạo, điều hành. Thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh.

6. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 724/CĐ-TTg về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

7. Tổ công tác của UBND tỉnh tập trung theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

8. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức hội, đoàn thể tiếp tục triển khai có hiệu quả việc củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo; mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động công tác đối ngoại nhân dân. Tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên cùng các tầng lớp nhân dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện sâu rộng, có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua.

II. Lĩnh vực kinh tế:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chủ trì, cùng các sở, ngành, địa phương, đơn vị khẩn trương hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 theo đúng quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương theo dõi sát tình hình thời tiết, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân. Tập trung triển khai các kế hoạch, chương trình hành động để tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp; lựa chọn một số đề án trọng tâm, trọng điểm để thực hiện và nhân rộng. Tăng cường thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tích cực triển khai chương trình liên kết, kết nối giữa sản xuất - chế biến - kinh doanh. Triển khai quyết liệt công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, lở mồm long móng, H5N6...; triển khai các giải pháp khôi phục đàn lợn. Xây dựng đề án thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 03/7/2019 của Tỉnh ủy về bảo tồn và phát triển cây dược liệu, đề án thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 11/11/2019 của Tỉnh ủy về phát triển sản xuất rau, hoa và cây ăn quả.

- Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng chống cháy rừng, chăm sóc tốt diện tích rừng đã trồng. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về đất, cây giống để triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2020. Tiếp tục rà soát, triển khai việc thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để trồng rừng theo Kế hoạch số 1123/KH-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành, địa phương tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực, triển khai các giải pháp then chốt, hiệu quả, phù hợp để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số; Đề án đầu tư nguồn lực phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững cho các thôn, làng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025 định hướng đến năm 2030. Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi xã một sản phẩm; mô hình “Nông hội"; hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh năm 2019.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai. Hoàn thành đúng tiến độ dự án tổng thể xây dựng hệ thống dữ liệu hồ sơ địa chính và cơ sở quản lý đất đai tỉnh; hoàn thành việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện. Sử dụng hợp lý tài nguyên nước. Phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

5. Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành, địa phương cùng với các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nâng cấp, sớm đưa các nhà máy mới đi vào hoạt động (các nhà máy điện mặt trời, điện gió). Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp đã được quy hoạch. Chỉ đạo các nhà máy thủy điện thực hiện điều tiết các hồ thủy điện một cách chặt chẽ, hợp lý.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, nhất là các mặt hàng có lợi thế của tỉnh, tăng tỷ trọng xuất khẩu các mặt hàng qua chế biến. Thực hiện tốt các hoạt động xúc tiến thương mại, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa.

6. Các, sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 và các quy định về quản lý vốn đầu tư theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 21/UBND-KTTH ngày 03/01/2020. Khẩn trương hoàn thành các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tái định cư để có mặt bằng sạch giao cho đơn vị thi công, kiên quyết không để kéo dài việc giao vốn, chậm triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2020. Triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng theo đúng lộ trình; lựa chọn nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn quản lý dự án, thiết kế, giám sát có đủ năng lực kỹ thuật, tài chính, có giải pháp thi công phù hợp với từng loại công trình, kiên quyết xử lý đối với những nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm hợp đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tăng cường công tác tập huấn và chủ động hướng dẫn thực hiện Luật Đầu tư công năm 2019.

7. Sở Tài chính và các sở, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước một cách chủ động, tích cực; xây dựng các giải pháp cụ thể để đẩy mạnh công tác thu ngân sách, phấn đấu thu ngân sách năm 2020 đạt 5.200 tỷ đồng trở lên. Thu hồi kịp thời các khoản sai phạm phát hiện qua kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; có giải pháp giảm nợ đọng thuế. Tiếp tục thực hiện triệt để tiết kiệm chi, nhất là các khoản chi thường xuyên, các khoản chi liên quan đến mua sắm, tăng dần tỷ trọng cho đầu tư; gắn việc bố trí các dự án, nhiệm vụ chi với khả năng cân đối nguồn lực. Đôn đốc quyết toán dự án hoàn thành. Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của tỉnh. Khẩn trương đề xuất xử lý phương án hụt thu ngân sách nhà nước năm 2019. Phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành việc quyết toán cổ phần hóa Công ty Cà phê tỉnh. 

8. Sở Giao thông vận tải: Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, quản lý chất lượng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh. Tập trung vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang an toàn đường bộ. Phối hợp với các địa phương liên quan và chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (Quốc lộ 19) dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 25 đoạn qua địa bàn tỉnh; theo dõi, phối hợp trong việc triển khai các thủ tục đầu tư dự án cao tốc Pleiku - Quy Nhơn.

III. Lĩnh vực cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp, kinh tế tập thể:

1. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai đồng bộ, toàn diện kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh; Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 04/02/2020 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp quốc gia năm 2020. Trên có sở kết quả chỉ số DDCI năm 2019, yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát, đánh giá cụ thể từng tiêu chí, các mặt yếu kém để xây dựng kế hoạch khắc phục.

- Thực hiện nghiêm Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 23/01/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chủ động rà soát hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, đơn giản hóa và cải tiến quy trình, thủ tục kiểm tra, kiểm dịch, kiểm soát, kiểm nghiệm, thẩm định và các hoạt động có liên quan đến cấp giấy phép và các giấy tờ khác.

- Tăng cường công tác phối hợp, cung cấp thông tin các hiệp hội doanh nghiệp để doanh nghiệp nắm, tham gia, đồng hành trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, HTX đầu năm 2020.

Tập trung rà soát các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi và tháo gỡ khó khăn để hỗ trợ các nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu, triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn; hỗ trợ hoàn thành thủ tục, xác định giá đất, giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án lớn, có sức lan tỏa (Sân golf Đak Đoa; Tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại đường Nguyễn Văn Cừ - Pleiku; Tổ hợp khách sạn, căn hộ Trung tâm thương mại và nhà phố Pleiku; Khu A, B, C - Khu biệt thự nhà ở thuộc Khu phức hợp huyện Đak Đoa; Khu Công nghiệp Nam Pleiku...). Đôn đốc các nhà đầu tư triển khai dự án đúng quy định; rà soát, đề xuất UBND tỉnh xem xét thu hồi các dự án chậm tiến độ hoặc nhà đầu tư không đủ năng lực.

3. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh sang Bưu điện thực hiện.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố Pleiku triển khai Đề án “Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh"; xây dựng chính quyền điện tử.

5. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chỉ đạo các ngân hàng thương mại triển khai các giải pháp hỗ trợ khó khăn do dịch bệnh Covid-19; tiếp tục triển khai việc thực hiện các chính sách tín dụng nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân, các chính sách ưu đãi về tái canh cây cà phê, tưới tiết kiệm nước, cho vay hỗ trợ nhà ở... Triển khai các giải pháp đơn giản hóa các thủ tục vay vốn, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh mức lãi suất phù hợp để người dân nghèo, nhất là người dân tộc thiểu số dễ dàng tiếp cận, vay vốn; không để các đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để cho vay với lãi suất cao.

IV. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương đổi mới của ngành. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học. Từng bước nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng đông học sinh dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia và duy trì kết quả phổ cập giáo dục - xóa mù chữ.

Phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các  huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định, hướng dẫn của ngành y tế và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 306/UBND-KGVX ngày 13/02/2020 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong trường học; chuẩn bị chu đáo các điều kiện, đảm bảo tuyệt đối an toàn để cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS của tỉnh có thể đi học trở lại.

Khẩn trương hoàn thành đề án sắp xếp Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai.

2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị:

- Hoàn chỉnh, ban hành Kịch bản của tỉnh ứng phó với từng cấp độ của dịch bệnh Covid-19. Thường xuyên cập nhật, theo dõi, nắm sát tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, các bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, Kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Ban Chỉ đạo tỉnh và tình hình thực tế của tỉnh để thực hiện các giải pháp phòng chống dịch kịp thời, phù hợp, hiệu quả.

- Các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt các hoạt động phòng, chống dịch theo Kế hoạch đã phê duyệt. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm tinh thần “chống dịch như chống giặc", huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, không được chủ quan, lơ là, đồng thời không hoang mang.

- Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, cấp cứu; đặc biệt quan tâm đến công tác khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi. Đảm bảo cung ứng đủ thuốc thiết yếu, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm phục vụ cho khám chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm. Nâng cao khả năng quản lý và xử lý chất thải y tế.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng với các địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, đảm bảo an sinh xã hội. Chủ động triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2020; tập trung đẩy nhanh giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo lao động, hỗ trợ giải quyết việc làm, bên cạnh việc hỗ trợ xuất khẩu lao động.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng Gia Lai (17/3/1975 -17/3/2020). Tập trung quản lý tốt các hoạt động tổ chức lễ hội, biểu diễn nghệ thuật; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc. Xây dựng kế hoạch để triển khai có hiệu quả chương trình liên kết kích cầu phát triển du lịch của 4 tỉnh (Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Đăk Lăk); chỉ đạo, hướng dẫn và tăng cường kiểm tra hoạt động tại các khu, điểm du lịch, các cơ sở lưu trú, nhà hàng trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để đảm bảo an toàn cho du khách và các hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Khoa học và Công nghệ chú trọng hướng dẫn các đơn vị, địa phương phát huy vai trò khoa học - công nghệ, đảm bảo các đề tài nghiên cứu phải được áp dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống; triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu trong năm 2020. Phối hợp các sở, ngành đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý các sản phẩm của địa phương khi đáp ứng yêu cầu.

6. Sở Thông tin và Truyền thông nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí. Thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn; cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của trung ương, của tỉnh và những vấn đề dư luận quan tâm. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng, đưa tin bịa đặt, sai sự thật, kích động, gây bất ổn xã hội.

7. Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình.

V. Lĩnh vực nội chính:

1. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các ngành, địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trung ương đứng chân trên địa bàn chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình, thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo vệ biên giới, phòng chống vượt biên, xâm nhập. Đẩy mạnh công tác đấu tranh, bóc gỡ, xử lý các đối tượng hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đêga", các biện pháp giải quyết “tà đạo Hà Mòn".

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, an ninh nông thôn, bảo vệ biên giới, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ. Triển khai các giải pháp cụ thể để giảm thiểu phạm pháp hình sự, tội phạm giết người, ma túy. Tiếp tục xử lý nghiêm tình trạng cho vay tín dụng đen còn diễn ra ở một số địa phương. Tập trung kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh các thiếu sót trong công tác phòng cháy chữa cháy trong mùa khô, nhất là tại các chợ, khu thương mại, nhà cao tầng,...

3. Thanh tra tỉnh và các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện nghiêm quy định về tiếp công dân. Tập trung rà soát, giải quyết các vụ khiếu kiện kéo dài, các tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh điểm nóng.

4. Sở Nội vụ và các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh việc tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp theo quy định của Trung ương và Tỉnh ủy. Khẩn trương triển khai đề án sáp nhập của các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh.

5. Các ngành, các địa phương triển khai toàn diện các giải pháp, huy động tối đa các lực lượng, thường xuyên tuần tra lưu động, kiểm soát, xử lý vi phạm. Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ. Tập trung xử lý nghiêm các vị trí vi phạm hành lang an toàn đường bộ. Phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông trong năm 2020 từ 5% trở lên đối với cả 3 tiêu chí so với năm 2019./.UBND tỉnh Gia Lai

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh