Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 7/2018 TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 8/2018

Ngày đăng: 16-08-2018, 10:00 - Lượt truy cập: 660

A. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2018:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH:

Trong tháng 7/2018, đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo các công tác trọng tâm sau:

- Chuẩn bị các nội dung tờ trình, báo cáo, thực hiện kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI và triển khai thực hiện các Nghị quyết của kỳ họp.

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019.

- Tập trung sơ kết, đánh giá tình hình, rà soát các chương trình, đề án, nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị để khắc phục các tồn tại, yếu kém, phát huy các yếu tố thuận lợi, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2018.

- Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý giống cây trồng, vật nuôi, vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Tập trung thực hiện kế hoạch trồng rừng trong năm 2018 và chăm sóc diện tích rừng đã trồng. Triển khai các giải pháp tăng cường phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa lũ.

- Rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Tăng cường tính minh bạch, hiệu lực, hiệu quả công tác đấu thầu; đẩy mạnh đấu thầu qua mạng theo lộ trình.

- Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, đề xuất thu hồi quỹ đất cho các doanh nghiệp thuê nhưng không thực hiện dự án (kể cả đất chuyển rừng nghèo trồng cao su).

- Tổ chức chu đáo các hoạt động nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; đi thăm, tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Tập trung triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2018. Tổ chức tốt kỳ thi THPT năm 2018. Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đẩy mạnh công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. Triển khai đề án tổ chức Festival văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh năm 2018.

- Chỉ đạo tăng cường các giải pháp đảm bảo quốc phòng - an ninh, an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội. Tập trung giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo. Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Khẩn trương tổ chức thi tuyển biên chế công chức, viên chức còn thiếu.

- Làm việc với các đoàn công tác của các bộ, ngành trung ương. Tham dự các Hội nghị, Hội nghị trực tuyến do Chính phủ và các bộ, ngành trung ương tổ chức. Trực tiếp kiểm tra, nắm tình hình, chỉ đạo giải quyết các vấn đề đột xuất phát sinh và các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

II. VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH - QUỐC PHÒNG THÁNG 7/2018:

1. Về lĩnh vực kinh tế:

1.1. Nông lâm nghiệp: 

- Sản xuất vụ mùa: Tính đến cuối tháng 7 toàn tỉnh đã gieo trồng 180.920 ha cây trồng các loại, đạt 88,7% kế hoạch([1]). Tỉnh đã tập trung triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch tái canh cây cà phê, cánh đồng lớn. Công tác phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng được theo dõi thường xuyên nên chỉ xuất hiện một số loại sâu bệnh thông thường trên diện hẹp. Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thủy văn, triển khai có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai và vận hành đảm bảo an toàn hồ chứa nước trong mùa mưa lũ năm 2018.

- Các địa phương thường xuyên theo dõi, ngăn ngừa dịch bệnh gia súc, gia cầm; kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y; nghiêm cấm nhập gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch vào tỉnh.

- Tính đến cuối tháng 7 các địa phương, đơn vị đã trồng được 2.261 ha rừng, đạt 32,3% kế hoạch, trong đó trồng rừng phòng hộ 130 ha, trồng rừng sản xuất 1.814 ha, trồng cây phân tán 317 ha.

- Trong tháng đã phát hiện 38 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Tính chung 7 tháng đầu năm phát hiện 372 vụ([2]), giảm 90 vụ so với cùng kỳ; đã xử lý hành chính 132 vụ, hình sự 18 vụ; tịch thu 789,6 m3 gỗ các loại và 86 phương tiện; thu nộp ngân sách trên 1,89 tỷ đồng.

1.2. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: UBND tỉnh đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch năm 2018. Chỉ đạo triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thẩm tra kết quả hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017 của thành phố Pleiku. Các thành viên Ban chỉ đạo chương trình đã tăng cường đi cơ sở, thực hiện các biện pháp hỗ trợ 11 xã đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới và thị xã An Khê hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.

1.3. Công nghiệp: Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp (IIP) 7 tháng đầu năm ước tăng 6,47% so với cùng kỳ, trong đó: Công nghiệp khai khoáng giảm 2,26%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,98%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt giảm 5,13%; công nghiệp cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,84%. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tháng 7 ước đạt 1.582 tỷ đồng, tính chung 7 tháng đạt 10.589 tỷ đồng, bằng 53,85% kế hoạch, tăng 9,65% so với cùng kỳ([3]).

1.4. Đầu tư - Xây dựng:        

Vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 phần do tỉnh quản lý là 3.329,13 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/7/2018, khối lượng thực hiện 977,83 tỷ đồng, đạt 29,37% kế hoạch; giải ngân 1.272,6 tỷ đồng, đạt 38,23% kế hoạch. Trong số 64 dự án khởi công mới, đến cuối tháng 7 có 01 dự án hoàn thành, 53 dự án đang triển khai thi công, các dự án khác đang hoàn chỉnh thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản([4]). UBND tỉnh đã tổ chức giao ban công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm để tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch; đồng thời, phê bình một số địa phương, chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp([5]).

1.5. Thương mại - xuất nhập khẩu:

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 7 ước đạt 5.434 tỷ đồng, tăng 0,8% so với tháng trước. Tính chung 7 tháng ước đạt 33.462 tỷ đồng, bằng 58,19% kế hoạch, tăng 13,96% so cùng kỳ.

- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 giảm 0,44% so với tháng 6, tăng 3,7% so với cùng kỳ và tăng 1,96% so với cuối năm 2017 ([6]). Tính chung 7 tháng tăng 2,95% so với cùng kỳ.

- Trong tháng, các lực lượng chức năng đã tập trung đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhất là đối với những hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu thiết yếu. Trong 03 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 192 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 800 triệu đồng.

- Kim ngạch xuất khẩu tháng 7 ước đạt 32 triệu USD, tính chung 7 tháng đạt 283,44 triệu USD, bằng 60,31% kế hoạch, tăng 2,65% so với cùng kỳ. Mặc dù giá các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực: cà phê, cao su, tiêu hạt... giảm so với cùng kỳ, nhưng khối lượng xuất khẩu các mặt hàng cà phê, cao su tăng hơn 20% đã làm gia tăng kim ngạch xuất khẩu.

- Kim ngạch nhập khẩu tháng 7 ước đạt 4,7 triệu USD, tính chung 7 tháng đạt 73,38 triệu USD, bằng 85,33% kế hoạch, giảm 26,22% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu giảm mạnh chủ yếu tập trung vào mặt hàng gỗ nguyên liệu, sắn lát.

1.6. Tài chính - Ngân hàng:

          a) Tài chính:

- Thu ngân sách trên địa bàn tháng 7 đạt 360,1 tỷ đồng, tính chung 7 tháng đạt 2.651 tỷ đồng, bằng 66,56% dự toán trung ương giao, bằng 63,12% dự toán HĐND tỉnh giao (bằng 59,91% kế hoạch phấn đấu), tăng 5,09% so với cùng kỳ([7]).

- Tổng chi ngân sách địa phương tháng 7 đạt 806,8 tỷ đồng, tính chung 7 tháng đạt 5.767,6 tỷ đồng, bằng 48,05% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 17,88% so với cùng kỳ.

b) Ngân hàng: Các ngân hàng thương mại tiếp tục triển khai cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, tưới tiết kiệm nước, tái canh cà phê... Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đến cuối tháng 7/2018 ước đạt 34.200 tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2017. Tổng dư nợ cho vay 82.700 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cuối năm 2017; trong đó: vay ngắn hạn chiếm 64,9%, trung và dài hạn chiếm 35,1%. Nợ xấu chiếm 1,49% tổng dư nợ, tăng 0,29% so với cuối năm 2017.

1.7. Giao thông vận tải: Tăng cường công tác kiểm tra thiết bị giám sát hành trình đối với phương tiện vận tải. Thường xuyên tuần tra kiểm soát, kiểm tra tải trọng phương tiện; duy tu, sửa chữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão. Lực lượng Thanh tra giao thông đã kiểm tra, phát hiện 81 lượt phương tiện vi phạm, xử phạt với số tiền 724 triệu đồng; tước quyền sử dụng có thời hạn 44 loại giấy tờ liên quan; hạ tải 57 tấn hàng hóa. Doanh thu vận tải tháng 7 ước đạt 440 tỷ đồng, tính chung 7 tháng đầu năm ước đạt 2.938 tỷ đồng, bằng 53,16% so với kế hoạch, tăng 16,54% so với cùng kỳ([8]).

1.8. Tài nguyên môi trường: Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi được thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đã giao đất cho 13 tổ chức, với tổng diện tích 24,83 ha; cho 11 tổ chức thuê đất với tổng diện tích 27,61 ha. Cấp 04 giấy phép khai thác khoáng sản, 01 giấy phép thăm dò khoáng sản; phê duyệt trữ lượng 01 mỏ khoáng sản. Cấp 02 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất. Tiếp tục triển khai Đề án điều tra, đánh giá khoanh định vùng cấm và vùng hạn chế khai thác sử dụng nước dưới đất. Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 01 dự án. Tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, khai thác khoáng sản, nhất là khai thác cát, sỏi.

  

1.9. Công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, kêu gọi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp:

- Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là trong công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục có chuyển biến tích cực. UBND tỉnh đã phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2017. Ban hành Chương trình khởi nghiệp giai đoạn 2018-2020. Tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2018.

- Trong tháng 7 có 60 doanh nghiệp và 25 chi nhánh, văn phòng đại diện thành lập mới, tổng vốn đăng ký 350 tỷ đồng. Tính chung 7 tháng có 405 doanh nghiệp (tăng 18,76% so với cùng kỳ) và 190 chi nhánh thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 2.760 tỷ đồng (tăng 19,27%). Xử lý giải thể 42 doanh nghiệp và 23 đơn vị trực thuộc (tăng 5%). Có 89 doanh nghiệp và 20 đơn vị trực thuộc tạm ngưng hoạt động.

- Trong tháng có 02 dự án được phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư, với tổng vốn đăng ký 37 tỷ đồng. Tính chung 7 tháng có 24 dự án được phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư, với tổng vốn đăng ký 3.560 tỷ đồng.

- Đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư chiến lược đối với Công ty TNHH MTV Cà Phê Gia Lai và Công ty TNHH MTV Chè Biển Hồ.

- Trong 7 tháng đầu năm đã thành lập mới 32 hợp tác xã. Toàn tỉnh hiện có 171 hợp tác xã hoạt động theo Luật hợp tác xã năm 2012 (gồm 124 HTX nông nghiệp, 20 HTX vận tải, 09 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 08 HTX xây dựng, 04 HTX thương mại và 06 quỹ tín dụng nhân dân) với 16.243 thành viên và giải quyết việc làm cho 1.642 lao động.

2. Về văn hoá - xã hội:

2.1. Giáo dục - Đào tạo: Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 được tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế; tỷ lệ tốt nghiệp đạt 95,34%, tăng 2,48% so với kỳ thi năm 2017, trong đó: hệ giáo dục phổ thông đạt 98,02% (tăng 1,37%), hệ giáo dục thường xuyên đạt 49,85% (tăng 0,75%)([9]). Tổ chức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp (lớp 1, 6, 10) năm học 2018-2019 theo kế hoạch. Tiếp tục triển khai tốt các hoạt động hè cho học sinh, trong đó chú trọng rèn luyện kỹ năng mềm, phòng chống đuối nước. Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2018-2019 theo đúng kế hoạch.

2.2. Y tế, dân số và kế hoạch hoá gia đình: Tập trung tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân. Trong tháng có 114 bệnh nhân sốt xuất huyết, 25 bệnh nhân sốt rét, không có tử vong. Các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số được triển khai đúng tiến độ, nhất là công tác phòng chống bệnh xã hội, tiêm chủng mở rộng, dân số và kế hoạch hóa gia đình, phòng chống HIV/AIDS và duy trì điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

Trong tháng có 170.583 lượt người đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế (điều trị nội trú 17.098 lượt người); khám giám định y khoa cho 1.475 người, giám định pháp y 29 trường hợp; khám sức khỏe sinh sản cho 542 lượt người. Kiểm nghiệm 105 mẫu thuốc, phát hiện 02 mẫu thuốc kém chất lượng. Công tác đấu thầu thuốc được thực hiện đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và phòng bệnh cho nhân dân. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm tạo thêm nguồn lực cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bệnh viện Mắt Cao Nguyên và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2018, thêm cơ hội lựa chọn cho người dân trong việc chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa.

2.3. Văn hoá - Thể thao - Du lịch:

- Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh năm 2018. Xây dựng Đề án “Nâng cao năng lực thông tin đối ngoại các tuyến biên giới trên đất liền giai đoạn 2018 - 2020". Phê duyệt danh mục kiểm kê di tích và dự kiến lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích giai đoạn 2018-2023 trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa  Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 4 tại tỉnh Gia Lai; phối hợp với Tổng cục TDTT tổ chức thành công giải Vô địch trẻ Kickboxing toàn quốc năm 2018. Tham gia giải Vô địch trẻ Thiếu niên Võ thuật cổ truyền toàn quốc, đạt được 02 huy chương đồng; giải thể thao người khuyết tật toàn quốc, đạt 04 huy chương bạc và 07 huy chương đồng.

- Chuẩn bị các nội dung xây dựng gian hàng chung tham gia Hội chợ ITE HCM 2018 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức Hội thi nghiệp vụ du lịch năm 2018 và tìm hiểu về du lịch Gia Lai. Hoạt động kinh doanh du lịch tăng trưởng khá, trong tháng 7 có 35.000 lượt khách du lịch đến tỉnh, tính chung 7 tháng đầu năm có 365.000 lượt, tăng 15% so với cùng kỳ (có 8.100 lượt khách quốc tế, tăng 30% so với cùng kỳ). Doanh thu du lịch ước đạt 158 tỷ đồng, tăng 16%.

2.4. Thông tin - truyền thông - Phát thanh truyền hình:

- Hoạt động của cổng thông tin điện tử tỉnh, hệ thống thư điện tử công vụ, các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị hoạt động ổn định. Cơ sở hạ tầng, các thiết bị thuộc mạng lưới bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh hoạt động ổn định; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong thời gian diễn ra kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018.

- Các cơ quan báo chí địa phương, báo chí thường trú đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phản ánh kịp thời các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội 6 tháng đầu năm và các hoạt động nổi bật trong tháng 7 như: Kỳ họp thứ Sáu - HĐND tỉnh khóa XI, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ… Báo Gia Lai phát hành 27 kỳ với 228.400 tờ. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã phát thanh 1.147 giờ (trong đó tiếng Bahnar và tiếng Jrai 77,5 giờ), truyền hình 3.510 giờ (trong đó tiếng Bahnar và tiếng Jrai 62 giờ).

2.5. Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Trong tháng đã tư vấn việc làm, học nghề và xuất khẩu lao động cho 1.159 lượt người (có 92 lao động được kết nối việc làm trong nước). Triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018, tính đến cuối tháng 7 đã tuyển sinh và đào tạo được 527 lao động.

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, đảm bảo hoàn thành kế hoạch giảm nghèo 3% trở lên trong năm 2018. Chỉ đạo các huyện Kbang, Kông Chro, Ia Pa, Krông Pa xây dựng đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020.

- Các hoạt động nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ được tổ chức chu đáo tại các địa phương trong tỉnh. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công; người hưởng chính sách trợ giúp xã hội; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người nghèo; đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác.

- 7 tháng đầu năm đã thực hiện chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 1.373,7 tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ. Thu bảo hiểm các loại 1.266,6 tỷ đồng, tăng 20,7%. Toàn tỉnh hiện có 79.860 người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm 8,9% lực lượng lao động (có 1.190 người tham gia BHXH tự nguyện); 63.761 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 7,1% lực lượng lao động; 1.276.881 người tham gia bảo hiểm y tế, chiếm 87,5% dân số của tỉnh.

2.6. Khoa học và Công nghệ: Tiếp tục quản lý, theo dõi, hướng dẫn triển khai 06 dự án nông thôn miền núi trên địa bàn tỉnh; 24 nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ cấp tỉnh đang triển khai trên địa bàn; tổ chức tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học - công nghệ cấp tỉnh triển khai từ năm 2018; nghiệm thu 01 nhiệm vụ cấp tỉnh. Hướng dẫn 15 tổ chức, cá nhân đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; tổ chức tập huấn cho các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về cách mạng công nghiệp 4.0, thương hiệu, nhãn hiệu, hệ sinh thái khởi nghiệp.... Cấp 03 giấy phép tiến hành công việc bức xạ trong y tế, 01 chứng chỉ nhân viên bức xạ; kiểm định và hiệu chuẩn 807 phương tiện đo lường; phân tích 224 mẫu sản phẩm lĩnh vực hóa sinh và hóa lý bao gồm 1.392 chỉ tiêu; kiểm định 03 thiết bị X-quang, kiểm xạ phòng đặt máy X-quang cho 03 cơ sở. Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án “Đầu tư mở rộng khả năng thử nghiệm, kiểm định trong lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng".

2.7. Công tác dân tộc - tôn giáo:

- 7 tháng đầu năm các chương trình, chính sách dân tộc được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo tổ chức triển khai kịp thời. Các mặt hàng chính sách theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg đã thực hiện hoàn thành việc cấp giống cây trồng, phân bón; 1.870 con bò giống đạt 93,5% kế hoạch; 906 tấn muối Iốt đạt 28,23% kế hoạch. Chương trình 135 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, đang tổ chức triển khai thực hiện các bước cung ứng tập trung bò giống sinh sản, giống cây trồng, phân bón; vốn hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn thực hiện và giải ngân ước đạt 45% kế hoạch; vốn duy tu, bảo dưỡng thực hiện và giải ngân ước đạt 45% kế hoạch. Tổng hợp danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số".

- Các địa phương đã tạo điều kiện và giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng của tổ chức và cá nhân tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật.

2.8. Công tác phối hợp với Mặt trận, các hội đoàn thể: Tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn và ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2018-2022. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Ban chấp hành trung ương về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội. Phối hợp triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội; xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân thông qua các cuộc vận động. Tích cực phối hợp trong cải cách hành chính; xử lý các thông tin, phản ánh, kiến nghị của người dân về phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt nhiệm vụ phát huy dân chủ ở cơ sở; đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công để tạo chuyển biến mạnh từ tỉnh đến xã.

3. Lĩnh vực nội chính:

          3.1. Công tác an ninh chính trị, quốc phòng, quân sự địa phương: Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục được giữ vững ổn định. Các lực lượng duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra canh gác, bám địa bàn, nắm dân và phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở thực hiện các biện pháp công tác bảo vệ biên giới, ngăn chặn vượt biên, quản lý tạm trú tại khu vực biên giới; gọi hỏi, răn đe các đối tượng liên quan hoạt động Fulro, “Tin lành Đê ga", tà đạo “Hà Mòn"; bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa 03 lực lượng công an, quân sự, biên phòng. Thực hiện đăng ký quân nhân dự bị đúng quy định, biên chế đạt 99,7%. Rà soát, củng cố 447 đầu mối dân quân tự vệ. Các huyện Ia Grai, Ia Pa đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn.

3.2. Công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội:

- Phạm pháp hình sự: Trong tháng xảy ra 44 vụ([10]); làm chết 02 người, bị thương 10 người; tổng thiệt hại về tài sản khoảng 510 triệu đồng; giảm 12 vụ so với tháng trước.

Đã điều tra làm rõ 53/62 vụ (tiếp nhận điều tra 13 vụ, điều tra mở rộng 05 vụ), đạt tỷ lệ 85,48%, làm rõ 71 đối tượng, bắt 31 đối tượng; thu hồi 210 triệu đồng. Khởi tố 82 vụ, 120 bị can; kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 73 vụ, 95 bị can; phục hồi điều tra 03 vụ, 03 bị can; đình chỉ điều tra 03 vụ, 02 bị can.

- Tai nạn giao thông: Trong tháng xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người, bị thương 30 người (so với tháng trước giảm 16 vụ, giảm 02 người chết, tăng 02 người bị thương). Phần lớn các vụ tai nạn giao thông xảy ra do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông thiếu chú ý quan sát, đi không đúng phần đường và xảy ra nhiều trên quốc lộ([11]). Tính chung 7 tháng đầu năm xảy ra 224 vụ tai nạn giao thông, làm chết 160 người, bị thương 232 người([12]); so với cùng kỳ giảm 17 vụ (-7,05%), tăng 10 người chết (+6,67%), giảm 81 người bị thương (-25,88%)..

- Tội phạm ma tuý: Phát hiện 14 vụ (23 đối tượng) tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép ma túy; thu giữ 35 gói nhỏ heroin, 54 gói ma túy tổng hợp và 150 viên ma túy tổng hợp; địa bàn tập trung chủ yếu ở Pleiku (08 vụ).

- Tai, tệ nạn khác: Xảy ra 04 vụ cháy([13]), tổng tài sản thiệt hại khoảng 1,6 tỷ đồng; tự tử 07 vụ, làm chết 07 người; đuối nước 02 vụ, chết 03 người; tai nạn lao động 01 vụ tại Chư Prông, chết 01 người; tai nạn khác 10 vụ, chết 10 người.

3.3. Công tác nội vụ: Tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy hành chính theo quy định của Trung ương và Tỉnh ủy (Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017; Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 19/3/2018 và Chương trình số 64-CTr/TU ngày 05/6/2018 của Tỉnh ủy). Thực hiện đúng quy định, kịp thời công tác quản lý nhà nước về chính quyền địa phương, công tác cán bộ, chính sách đối với cán bộ công chức như quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, nâng lương, kỷ luật,... Tăng cường kiểm tra việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện kịp thời, đúng quy định công tác thi đua khen thưởng.

3.4. Công tác tư pháp: Việc tuyên truyền, triển khai các văn bản pháp luật mới được thực hiện kịp thời. Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật" giai đoạn 2018-2022". Trong tháng đã thẩm định, góp ý 20 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; xác minh 320 hồ sơ, cấp 296 phiếu lý lịch tư pháp; thực hiện trợ giúp pháp lý 73 vụ việc. Các tổ chức hành nghề công chứng đã công chứng 5.611 việc.

3.5. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng:

- Triển khai 31 cuộc thanh tra về quản lý, sử dụng ngân sách, chính sách hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em, chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, quản lý bảo vệ rừng, công tác đầu tư xây dựng và thực hiện quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng tại 32 đơn vị, đã kết thúc 10 cuộc tại 10 đơn vị, có 07 đơn vị sai phạm, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 238 triệu đồng, chuyển cơ quan điều tra 02 vụ. Trong tháng đã thu hồi trên 377 triệu đồng tiền sai phạm qua thanh tra.

- Trong tháng các ngành, các cấp đã tiếp 248 lượt công dân (tiếp thường xuyên 172 lượt, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp tiếp công dân định kỳ 76 lượt). Tiếp nhận 14 đơn khiếu nại, tố cáo, tổng số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết là 22 vụ (có 17 vụ tháng trước chuyển sang), đã xác minh, giải quyết 06 vụ. Ngoài ra các ngành, các cấp đã tiếp nhận và xử lý 171 đơn kiến nghị.

  3.6. Ngoại vụ: Tiếp tục tăng cường kết nối với các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và mời gọi một số doanh nghiệp nước ngoài đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại tỉnh. Trong tháng có 06 đoàn với 16 khách nước ngoài đến thăm, làm việc tại tỉnh. UBND tỉnh cho phép 07 đoàn gồm 54 lượt cán bộ, công chức đi nước ngoài, chủ yếu là viên chức, giáo viên của các trường học đi tham quan du lịch tại Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản.

B. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 8/2018:

Trong tháng 8/2018 và các tháng tiếp theo, yêu cầu các ngành, các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện các công việc sau:

I/ Công tác chỉ đạo, điều hành:

1. Tập trung nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động gắn với thực tiễn của ngành, lĩnh vực, đơn vị, địa phương mình.

2. Chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XI. Triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 6. Hoàn thành đúng tiến độ các nội dung theo kế hoạch, chương trình làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

3. Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, hiệu quả thực thi pháp luật và sự chỉ đạo, điều hành. Thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

4. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức hội, đoàn thể tiếp tục tăng cường vận động nhân dân, hội viên tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tuyên truyền giáo dục quần chúng nâng cao cảnh giác cách mạng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để người dân hiểu, tạo sự đồng thuận cao, tạo khí thế thi đua yêu nước và đoàn kết trong quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh.

II/ Lĩnh vực kinh tế:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chủ trì, cùng các sở, ngành, địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 theo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Chủ động làm việc với các bộ, ngành trung ương về báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ giai đoạn 2016-2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách năm 2019 theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính. Sau khi thảo luận với các bộ, ngành báo cáo UBND tỉnh trong tháng 8/2018.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch, triển khai xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương tập trung triển khai các kế hoạch, chương trình của ngành nông nghiệp để tạo chuyển biến rõ nét, theo hướng nâng cao giá trị gia tăng. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình phát triển cánh đồng lớn, tái canh cây cà phê, tưới tiết kiệm nước. Thực hiện đề án đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp. Tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Triển khai kịp thời công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vụ vi phạm. Triển khai quyết liệt các biện pháp để đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch trồng mới 7.000 ha rừng trong năm 2018 và chăm sóc diện tích rừng đã trồng.

- Các ngành, địa phương chủ động triển khai các giải pháp phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa lũ; trong đó đặc biệt chú trọng việc kiểm soát an toàn hồ đập; kịp thời cảnh báo, đảm bảo an toàn cho nhân dân vùng hạ du khi thực hiện xả lũ.

3. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Huy động các nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp với điều kiện địa phương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Phối hợp triển khai tốt kế hoạch quân đội tham gia xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu trong năm 2018 có ít nhất 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới và thị xã An Khê hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra quản lý, sử dụng về đất đai, tài nguyên, khoáng sản và môi trường theo quy hoạch. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, rà soát lại các quỹ đất và hoàn thành việc xây dựng thông tin cụ thể nhằm phục vụ công tác kêu gọi đầu tư. Hoàn thành đúng tiến độ dự án tổng thể xây dựng hệ thống dữ liệu hồ sơ địa chính và cơ sở quản lý đất đai tỉnh. Phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép trên địa bàn. Tăng cường công tác quan trắc, giám sát, xử lý ô nhiễm, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, các lưu vực sông, hồ.

5. Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành, địa phương kịp thời cùng với các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đảm bảo cho các nhà máy chế biến có đủ nguyên liệu để hoạt động ổn định, nâng cao công suất và mua hết nguyên liệu cho người dân. Triển khai các giải pháp phát triển các khu, cụm công nghiệp, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Phát huy công suất các nhà máy điện, nước, khí đốt hiện có, đồng thời tạo điều kiện cho các nhà đầu tư hoàn tất thủ tục sớm đưa dự án vào hoạt động. Khẩn trương hoàn thành các quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo.

Rà soát các giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, nhất là các mặt hàng có lợi thế của tỉnh, tăng tỷ trọng xuất khẩu các mặt hàng qua chế biến, đảm bảo kim ngạch xuất khẩu đạt 470 triệu USD. Thực hiện tốt các hoạt động xúc tiến thương mại, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa. Tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm tra, kiểm soát, chống các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, ổn định thị trường giá cả.

6. Các, sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý thực hiện đầu tư công năm 2018. Theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân vốn đầu tư công, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án cụ thể.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tổng hợp cụ thể các dự án chậm tiến độ, chậm giải ngân, đề xuất UBND tỉnh xem xét chuyển nguồn vốn thực hiện cho các dự án có khối lượng hoàn thành nhưng còn thiếu vốn.

- Đề nghị cấp ủy, HĐND các cấp quan tâm chỉ đạo, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tiến độ hàng tháng, cùng các giải pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản ở địa phương mình để theo dõi, giám sát, chỉ đạo.

- Thực hiện nghiêm quy định về quyết toán dự án hoàn thành. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành liên quan tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét không giao dự án mới cho chủ đầu tư, ban quản lý dự án có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán theo đúng quy định.

7. Sở Tài chính và các sở, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước một cách chủ động, tích cực, phấn đấu thu ngân sách năm 2018 đạt 4.500 tỷ đồng. Thu hồi kịp thời các khoản phát hiện qua kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; có giải pháp giảm nợ đọng thuế. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tài chính - ngân sách nhà nước, bảo đảm chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả.

Khẩn trương hoàn thành kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Đối với các ngành, địa phương, đơn vị chậm trễ trong việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 thì Sở Tài chính chủ động sử dụng dự toán đã phân bổ năm 2018 của ngành, địa phương, đơn vị để áp dụng cho dự toán năm 2019. Đồng thời người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị chậm trễ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu thiếu kinh phí hoạt động năm 2019.

III/ Lĩnh vực cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương:

- Tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh; Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2018 và những năm tiếp theo.

- Đề xuất các giải pháp, chính sách cải thiện căn bản, tạo chuyển biến mạnh mẽ các chỉ số về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng theo cơ chế thị trường. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư. Thực hiện đúng tiến độ công tác cổ phần hóa 02 doanh nghiệp nhà nước. Triển khai Chương trình doanh nghiệp khởi nghiệp. Tăng cường công tác phối hợp, cung cấp thông tin các hiệp hội, câu lạc bộ doanh nghiệp để doanh nghiệp nắm, tham gia, đồng hành trong quá trình triển khai thực hiện.

- Rà soát các vướng mắc, chỉ đạo các sở, ban, ngành tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ và tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư. Đôn đốc các nhà đầu tư triển khai dự án đúng quy định, đồng thời kiên quyết xử lý các dự án không triển khai thực hiện đúng nội dung cam kết. Hướng dẫn các địa phương xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Triển khai các dự án cam kết với nhà đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư giữa tỉnh Gia Lai và thành phố Hồ Chí Minh.

- Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 09/8/2017 của Chính phủ. Chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền loại bỏ ngay các thủ tục, quy định làm phát sinh chi phí không chính thức; bãi bỏ điều kiện kinh doanh không cần thiết, làm gia tăng chi phí cho doanh nghiệp, gây cạnh tranh không bình đẳng.

- Khẩn trương đưa Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh vào hoạt động. Củng cố, kiện toàn Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 12/01/2017 của UBND tỉnh về đẩy mạnh phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Quan tâm, tạo điều kiện để các hợp tác xã thay đổi mô hình hoạt động, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng hoạt động, gắn với chuỗi giá trị; chú trọng việc phát triển HTX tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, các mô hình hợp tác xã nông nghiệp gắn với du lịch, cung cấp dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển cánh đồng lớn.

2. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiếp tục triển khai việc thực hiện các chính sách tín dụng nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân, các chính sách ưu đãi về tái canh cây cà phê, tưới tiết kiệm nước, cho vay hỗ trợ nhà ở... Tuyên truyền, vận động nhân dân vay vốn và sử dụng có hiệu quả vốn vay từ các chương trình ưu đãi trong lĩnh vực nông nghiệp, nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để làm nhà ở, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Triển khai các giải pháp đơn giản hóa các thủ tục vay vốn, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh mức lãi suất phù hợp để người dân nghèo, nhất là người dân tộc thiểu số dễ dàng tiếp cận, vay vốn; không để các đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để cho vay với lãi suất cao.

  IV/ Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

          1. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương ổn định công tác nhân sự, bố trí giáo viên giảng dạy phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị trường học; chuẩn bị đủ các điều kiện về trường, lớp học, cung ứng thiết bị dạy và học, vở học sinh, sách giao khoa để bước vào năm học mới. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin ở các nhà trường từ bậc học mầm non đến phổ thông. Thực hiện đúng kế hoạch năm học 2018-2019([14]). Tập trung các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia.

          2. Sở Y tế và các địa phương thực hiện tốt các hoạt động phòng chống dịch; chỉ đạo các đơn vị triển khai tốt công tác khám chữa bệnh. Tăng cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm. Đảm bảo cung ứng đủ thuốc thiết yếu, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm phục vụ cho khám chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh và khi có thiên tai xảy ra. Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, đảm bảo chất lượng thuốc khi đưa vào sử dụng. Nâng cao khả năng quản lý và xử lý chất thải y tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở. Huy động các nguồn lực đầu tư cho y tế xã để nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị.

          3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các địa phương chủ động triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2018, huy động toàn hệ thống chính trị, mọi nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đến cuối năm 2018 toàn tỉnh không còn hộ nghèo là người có công; tập trung đẩy nhanh giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018; nâng cao chất lượng đào tạo lao động, hỗ trợ giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đề án tổ chức Festival văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh năm 2018 gắn với hội nghị xúc tiến đầu tư, lễ hội hoa dã quỳ, khánh thành Cổng quốc môn... Tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch; đẩy mạnh hợp tác, liên kết phát triển du lịch với các tỉnh thành trong nước và hỗ trợ nhau phát triển nhằm phát huy thế mạnh du lịch của mỗi địa phương. Quan tâm đầu tư hạ tầng để phát triển du lịch, hình thành các tour, tuyến. Bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc. Quản lý tốt các hoạt động tổ chức lễ hội, biểu diễn nghệ thuật. Khuyến khích xã hội hóa, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao cả ở phong trào và thành tích cao.

5. Sở Khoa học và Công nghệ phát huy vai trò khoa học - công nghệ, đảm bảo các đề tài nghiên cứu phải được áp dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống để tăng năng suất lao động, tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao thu nhập cho người dân. Khẩn trương triển khai thực hiện việc đăng ký, bảo hộ, quảng bá một số thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa chủ lực của tỉnh.

6. Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn, chủ động cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin và kịp thời làm rõ các vấn đề dư luận quan tâm. Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng, đưa tin bịa đặt, sai sự thật, gây bất ổn xã hội. "

  V/ Lĩnh vực nội chính:

1. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các ngành, địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trung ương đứng chân trên địa bàn chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình, thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo vệ biên giới, phòng chống vượt biên, xâm nhập. Đẩy mạnh công tác đấu tranh, bóc gỡ, xử lý các đối tượng hoạt động phục hồi FULRO, "Tin lành Đêga", các biện pháp giải quyết "tà đạo Hà Mòn".

2. Thanh tra tỉnh và các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung rà soát, giải quyết các vụ khiếu kiện kéo dài, các tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh điểm nóng.

Đề nghị cơ quan thi hành án tập trung rà soát, phân loại án dân sự, làm tốt công tác xác minh điều kiện thi hành án nhằm thi hành kịp thời các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực.

3. Sở Nội vụ và các sở, ngành, địa phương triển khai phương án sắp xếp bộ máy các đơn vị sự nghiệp, phương án sắp xếp các cơ quan hành chính của các đơn vị, địa phương theo Nghị quyết Trung ương 6. Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

Tổ công tác của UBND tỉnh triển khai kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại các sở, ngành, địa phương, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh việc nợ đọng nhiệm vụ được phân công, đề xuất hướng xử lý các vướng mắc.

4. Công an tỉnh đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm và truy bắt tội phạm. Thực hiện hiệu quả đợt tổng kiểm tra, vận động, thu hồi, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ; công cụ hỗ trợ. Quản lý tốt các đối tượng tại cộng đồng, nhất là số tù tha, thanh thiếu niên hư. Có các giải pháp cụ thể để giảm thiểu các tai, tệ nạn xã hội như: tự tử, chết đuối. Chủ động ngăn ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc an ninh nông thôn.

5. Các sở, ngành, địa phương triển khai quyết liệt kế hoạch năm an toàn giao thông 2018 với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em", với mục tiêu phấn đấu giảm từ 5 - 10% cả 3 tiêu chí, đặc biệt là giảm tỷ lệ thương, vong do tai nạn giao thông đối với trẻ em 10% so với năm 2017. Các ngành, địa phương huy động tối đa lực lượng, thường xuyên tuần tra lưu động, kiểm soát, xử lý, đặc biệt là kiểm soát tải trọng phương tiện, xe hết niên hạn vẫn lưu thông, vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ.

6. Tăng cường công tác đối ngoại. Chủ động kết nối với các tổ chức ngoại giao, tổ chức quốc tế; cung cấp, trao đổi thông tin quảng bá, giới thiệu tiềm năng, vận động, kêu gọi đầu tư nước ngoài vào tỉnh./.[1] Trong đó: Lúa nước đạt 90,9%, lúa rẫy đạt 95,2%, bắp đạt 70,3%, đậu các loại 95,2%, mỳ đạt 102,3%, khoai lang 84,7%, lạc đạt 90,7%, mè đạt 93,1%, rau các loại 89,5%, mía trồng mới 151,8%, cây ăn quả 41,7%, cà phê trồng mới và tái canh đạt 113,3%...

[2] Trong đó phá rừng làm rẫy 32 vụ, chế biến gỗ và lâm sản trái phép 04 vụ, khai thác rừng trái phép 28 vụ, vi phạm quy định về mua bán, vận chuyển, cất giữ lâm sản trái phép 302 vụ, vi phạm khác 06 vụ.

[3] Các sản phẩm tăng so với cùng kỳ: Chế biến đường tinh chế tăng 47,97%, sản phẩm MDF tăng 57,09%, chè các loại tăng 23,35%, phân vi sinh tăng 2,71%, đá granit tăng 2,2%.

  - Các sản phẩm giảm so với cùng kỳ: Chế biến sữa giảm 32,5%, chế biến tinh bột sắn giảm 42,08%, sản lượng điện sản xuất giảm 5,61%.

[4] 08 dự án đang lựa chọn nhà thầu thi công, 02 dự án đang đang thẩm định thiết kế bản vẽ thi công.

[5] Pleiku, Ayun Pa, Ia Pa, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế, Sở KH&CN, Văn phòng Tỉnh ủy, BCH Quân sự tỉnh, BQLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Khu bảo tồn Kon Chư Răng.

[6] Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có 03 nhóm hàng giảm so với tháng trước: Nhóm thuốc và dịch vụ y tế giảm 7,11%; giao thông giảm 0,84%; nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD giảm 1,3%. 06 nhóm hàng tăng: Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,23%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,23%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,19%; may mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,08%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,03%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,44%. Nhóm bưu chính viễn thông và giáo dục bình ổn.

[7] Các khoản thu cân đối ngân sách đạt 2.646,87 tỷ đồng, bằng 66,45% dự toán trung ương giao, bằng 63,02% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 5,16% so với cùng kỳ.

[8] Vận chuyển hàng hoá ước đạt 12.709 nghìn tấn, bằng 47,9% kế hoạch, tăng 12,02% so với cùng kỳ; khối lượng luân chuyển ước đạt 2.303 triệu tấn/km, bằng 56,36% kế hoạch, tăng 12%. Vận chuyển hành khách ước đạt 13.800 nghìn hành khách, bằng 66,94% kế hoạch, tăng 12,07%; luân chuyển hành khách ước đạt 1.913 triệu hành khách/km, bằng 62,86% kế hoạch, tăng 12%.

[9] Có 07 trường đỗ tốt nghiệp 100%: Trường PT DTNT tỉnh, trường THPT DTNT Đông Gia Lai, THPT Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Phạm Hồng Thái, Y Đôn và Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương - Gia Lai.

[10] Giết người 02 vụ; cố ý gây thương tích 06 vụ; hiếp dâm 01 vụ; giao cấu với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi 01 vụ; cướp tài sản 01 vụ; cướp giật tài sản 01 vụ; trộm cắp tài sản 28 vụ; hủy hoại tài sản 01 vụ; đánh bạc 01 vụ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản 02 vụ.

- Địa bàn xảy ra: Pleiku 09 vụ; Đak Đoa 08 vụ; Chư Pưh 06 vụ; Kông Chro, Chư Prông mỗi nơi 04 vụ; Chư Sê 03 vụ; An Khê, Chư Păh, Ia Grai mỗi nơi 02 vụ; Ayun Pa, Krông Pa, Mang Yang, Phú Thiện mỗi nơi 01 vụ.

[11] Thiếu chú ý quan sát 05 vụ; lấn đường 04 vụ; vi phạm tốc độ 03 vụ; tránh vượt sai quy định 01 vụ...

   - Quốc lộ xảy ra 09 vụ (chiếm 52,94%).

[12] Địa bàn có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ: Đức Cơ tăng 11 người chết; Chư Prông tăng 05 người; Kông Chro, Ia Grai mỗi nơi tăng 04 người; An Khê, Đak Đoa mỗi nơi tăng 03 người; Krông Pa tăng 02 người...

[13] Gồm 02 vụ cháy nhà dân tại Pleiku và Chư Prông, 01 vụ cháy cơ quan tại Pleiku, 01 vụ cháy cơ sở kinh doanh gỗ tại An Khê.

[14] Đã ban hành tại Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 18/7/2018.UBND tỉnh Gia Lai

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh