Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 8/2018 TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9/2018

Ngày đăng: 13-09-2018, 03:00 - Lượt truy cập: 2563

A. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2018:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH:

Trong tháng 8/2018, đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo các công tác trọng tâm sau:

- Triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI - kỳ họp thứ 6.

- Tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách năm 2019, gắn với đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch tài chính trung hạn. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn.

- Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý giống cây trồng, vật nuôi, vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Tập trung thực hiện kế hoạch trồng rừng trong năm 2018 và chăm sóc diện tích rừng đã trồng. Triển khai các giải pháp tăng cường phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa lũ. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị định số 57/2018/NĐ-CP, 58/2018/NĐ-CP, 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

- Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Thực hiện duy tu, bảo dưỡng các công trình giao thông bị hư hỏng sau các đợt mưa lũ. Khẩn trương hoàn thành các thủ tục, triển khai các công trình thủy lợi: Plei Keo, Plei Tơ Ga, Thầu Dầu. Tăng cường tính minh bạch, hiệu lực, hiệu quả công tác đấu thầu; đẩy mạnh đấu thầu qua mạng theo lộ trình.

- Chỉ đạo triển khai dự án tổng thể xây dựng hệ thống dữ liệu hồ sơ địa chính và cơ sở quản lý đất đai tỉnh; công tác bàn giao đất tại kho K54 (cũ); việc thu hồi đất của các doanh nghiệp được giao đất nhưng không sử dụng; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, xử lý việc khai thác quặng sắt trái phép và phá rừng tự nhiên để trồng rừng keo tại huyện Kbang.

- Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện hỗ trợ các nhà đầu tư tìm hiểu, khảo sát, thực hiện các dự án trên địa bàn. Đôn đốc việc triển khai đầu tư Khu công nghiệp Nam Pleiku, Trung tâm thương mại Pleiku, chợ đầu mối, dự án chỉnh trang đô thị Pleiku,... Rà soát, xử lý kịp thời các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư điện mặt trời tại huyện Krông Pa. Hoàn thành cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà Phê Gia Lai và Công ty TNHH MTV Chè Biển Hồ.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2/9. Sắp xếp đội ngũ giáo viên, chuẩn bị chu đáo cơ sở trường, lớp học để đảm bảo điều kiện triển khai năm học mới. Triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2018. Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Xây dựng nội dung cụ thể triển khai kế hoạch tổ chức Festival văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh năm 2018.

- Chỉ đạo tăng cường các giải pháp đảm bảo quốc phòng - an ninh, an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội nhất là trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới.

- Làm việc với các đoàn công tác của các bộ, ngành trung ương. Tham dự các Hội nghị, Hội nghị trực tuyến do Chính phủ và các bộ, ngành trung ương tổ chức. Trực tiếp kiểm tra, nắm tình hình, chỉ đạo giải quyết các vấn đề đột xuất phát sinh và các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

- Tổ công tác của UBND tỉnh đã thực hiện việc kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh tại UBND huyện Đức Cơ.

II. VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH - QUỐC PHÒNG THÁNG 8/2018:

1. Về lĩnh vực kinh tế:

1.1. Nông lâm nghiệp: 

- Sản xuất vụ mùa: Tính đến cuối tháng 8 toàn tỉnh đã gieo trồng 193.000 ha cây trồng các loại, đạt 96,5% kế hoạch([1]). Tỉnh đã tập trung triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch tái canh cây cà phê, cánh đồng lớn. Công tác phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng được theo dõi thường xuyên nên chỉ xuất hiện một số loại sâu bệnh thông thường trên diện hẹp. Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thủy văn, triển khai có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai và vận hành đảm bảo an toàn hồ chứa nước trong mùa mưa lũ năm 2018. Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai.

- Các địa phương thường xuyên theo dõi, ngăn ngừa dịch bệnh gia súc, gia cầm; kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y; nghiêm cấm nhập gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch vào tỉnh. Đến nay đã triển khai tiêm phòng xong các loại vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò; vắc xin kép heo và dịch tả heo.

- Tính đến cuối tháng 8 các địa phương, đơn vị đã trồng được 3.904,6 ha rừng, đạt 55,78% kế hoạch, trong đó trồng rừng phòng hộ 150 ha, trồng rừng sản xuất 3.206 ha, trồng cây phân tán 548,6 ha.

- Trong tháng đã phát hiện 44 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Tính chung 8 tháng đầu năm phát hiện 416 vụ([2]), giảm 122 vụ so với cùng kỳ; đã xử lý hành chính 143 vụ, hình sự 18 vụ; tịch thu 871,5 m3 gỗ các loại và 112 phương tiện; thu nộp ngân sách gần 2,5 tỷ đồng.

1.2. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: UBND tỉnh đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch năm 2018. Chỉ đạo triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xét, thẩm định, công nhận thành phố Pleiku hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017. Ban hành danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018- 2020 trên địa bàn tỉnh.

1.3. Công nghiệp: Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp (IIP) 8 tháng đầu năm ước tăng 6,29% so với cùng kỳ, trong đó: Công nghiệp khai khoáng giảm 25,07%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,14%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 0,78%; công nghiệp cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 0,54%. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tháng 8 ước đạt 1.382 tỷ đồng, tính chung 8 tháng đạt 11.842 tỷ đồng, bằng 60,22% kế hoạch, tăng 9,51% so với cùng kỳ([3]).

1.4. Đầu tư - Xây dựng:        

Vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 phần do tỉnh quản lý là 3.329,13 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/8/2018, khối lượng thực hiện 1.088,1 tỷ đồng, đạt 32,68% kế hoạch; giải ngân 1.381,6 tỷ đồng, đạt 41,5% kế hoạch. Trong số 64 dự án khởi công mới, đến cuối tháng 8 có 01 dự án hoàn thành, 58 dự án đang triển khai thi công, 05 dự án đang hoàn chỉnh thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản([4]). Có 06 dự án chuyển tiếp giải ngân thấp([5]). UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch.

1.5. Thương mại - xuất nhập khẩu:

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 8 ước đạt 4.920 tỷ đồng, tăng 3,61% so với tháng trước. Tính chung 8 tháng ước đạt 37.719 tỷ đồng, bằng 65,6% kế hoạch, tăng 11,38% so cùng kỳ.

- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,19% so với tháng 7, tăng 3,44% so với cùng kỳ và tăng 2,15% so với cuối năm 2017 ([6]). Tính chung 8 tháng tăng 3,01% so với cùng kỳ.

- Các lực lượng chức năng đã tập trung đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhất là đối với những hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu thiết yếu. Trong 8 tháng đầu năm, đã phát hiện, xử lý 1.166 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách gần 4,5 tỷ đồng.

- Kim ngạch xuất khẩu tháng 8 ước đạt 32,53 triệu USD, tính chung 8 tháng đạt 315,29 triệu USD, bằng 67,08% kế hoạch, tăng 1,65% so với cùng kỳ. Mặc dù giá các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực: cà phê, cao su, tiêu hạt... giảm so với cùng kỳ, nhưng khối lượng xuất khẩu các mặt hàng cà phê, cao su tăng đã làm gia tăng kim ngạch xuất khẩu.

- Kim ngạch nhập khẩu tháng 8 ước đạt 4,5 triệu USD, tính chung 8 tháng đạt 77,7 triệu USD, bằng 90,36% kế hoạch, giảm 26,1% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu giảm mạnh chủ yếu tập trung vào mặt hàng gỗ nguyên liệu, sắn lát.

1.6. Tài chính - Ngân hàng:

a) Tài chính:

- Thu ngân sách trên địa bàn tháng 8 đạt 306,4 tỷ đồng, tính chung 8 tháng đạt 2.957,4 tỷ đồng (chưa tính số tạm thu ngân sách 94,7 tỷ đồng), bằng 74,25% dự toán trung ương giao, bằng 70,41% dự toán HĐND tỉnh giao (bằng 64,43% kế hoạch phấn đấu), tăng 4,65 so với cùng kỳ([7]).

- Tổng chi ngân sách địa phương tháng 8 đạt 930,45 tỷ đồng, tính chung 8 tháng đạt 6.698,1 tỷ đồng, bằng 55,81% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 13,24% so với cùng kỳ.

b) Ngân hàng: Các ngân hàng thương mại tiếp tục triển khai cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, tưới tiết kiệm nước, tái canh cà phê... Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đến cuối tháng 8/2018 ước đạt 34.300 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cuối năm 2017. Tổng dư nợ cho vay 83.440 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cuối năm 2017; trong đó: vay ngắn hạn chiếm 64,7%, trung và dài hạn chiếm 35,3%. Nợ xấu chiếm 1,47% tổng dư nợ, tăng 30,6% so với cuối năm 2017.

1.7. Giao thông vận tải: Triển khai kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Tăng cường tuần tra kiểm soát, kiểm tra tải trọng phương tiện; duy tu, sửa chữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão. Lực lượng Thanh tra giao thông đã kiểm tra, phát hiện 56 lượt phương tiện vi phạm, xử phạt với số tiền gần 500 triệu đồng; tước quyền sử dụng có thời hạn 46 loại giấy tờ liên quan; hạ tải 2,3 tấn hàng hóa. Doanh thu vận tải tháng 8 ước đạt 429 tỷ đồng, tính chung 8 tháng đầu năm ước đạt 3.282 tỷ đồng, bằng 59,38% so với kế hoạch, tăng 13,16% so với cùng kỳ([8]).

1.8. Tài nguyên môi trường: Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi được thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đã giao đất cho 08 tổ chức, với tổng diện tích 909,34 ha; cho 06 tổ chức thuê đất với tổng diện tích 4,62 ha. Cấp 02 giấy phép khai thác khoáng sản, 01 giấy phép thăm dò khoáng sản; phê duyệt trữ lượng 02 mỏ khoáng sản. Cấp 01 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất. Tiếp tục triển khai Đề án điều tra, đánh giá khoanh định vùng cấm và vùng hạn chế khai thác sử dụng nước dưới đất. Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 04 dự án. Tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, khai thác khoáng sản, nhất là khai thác cát, sỏi.

2. Công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, kêu gọi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp:

- Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là trong công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục có chuyển biến tích cực. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã đi vào hoạt động. Xây dựng đề án hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Trong tháng 8 có 55 doanh nghiệp và 25 chi nhánh, văn phòng đại diện thành lập mới, tổng vốn đăng ký 360 tỷ đồng. Tính chung 8 tháng có 460 doanh nghiệp (tăng 17,35% so với cùng kỳ) và 215 chi nhánh thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 3.120 tỷ đồng (tăng 18,45%). Xử lý giải thể 49 doanh nghiệp (tăng 6,52%) và 27 đơn vị trực thuộc (tăng 5%). Có 97 doanh nghiệp và 23 đơn vị trực thuộc tạm ngưng hoạt động.

- Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện hỗ trợ các nhà đầu tư tìm hiểu, khảo sát, thực hiện các dự án trên địa bàn. Trong 08 tháng có 02 dự án được phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư, với tổng vốn đăng ký 79 tỷ đồng. Tính chung 8 tháng có 26 dự án được phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư, với tổng vốn đăng ký 3.639 tỷ đồng.

- Hoàn thành việc cổ phần hóa tại Công ty TNHH MTV Cà Phê Gia Lai và Công ty TNHH MTV Chè Biển Hồ.

- Trong 8 tháng đầu năm đã thành lập mới 36 hợp tác xã. Toàn tỉnh hiện có 174 hợp tác xã hoạt động theo Luật hợp tác xã năm 2012 (gồm 126 HTX nông nghiệp, 21 HTX vận tải, 09 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 08 HTX xây dựng, 04 HTX thương mại và 06 quỹ tín dụng nhân dân) với 16.242 thành viên và giải quyết việc làm cho 1.690 lao động.

3. Về văn hoá - xã hội:

3.1. Giáo dục - Đào tạo: Tập trung xử lý các vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết 19 - Hội nghị Trung ương 6 - khóa XII và chuẩn bị chu đáo cơ sở trường, lớp học để đảm bảo điều kiện triển khai năm học mới; triển khai công tác nhận bàn giao các trường THCS sáp nhập vào trường THPT; triển khai năm học 2018-2019 theo đúng kế hoạch. Thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn theo kế hoạch. Đôn đốc việc thực hiện kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2018.

3.2. Y tế, dân số và kế hoạch hoá gia đình: Tập trung tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân. Trong tháng có 247 bệnh nhân sốt xuất huyết, 46 bệnh nhân sốt rét, không có tử vong. Các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số được triển khai đúng tiến độ, nhất là công tác phòng chống bệnh xã hội, tiêm chủng mở rộng, dân số và kế hoạch hóa gia đình, phòng chống HIV/AIDS và duy trì điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

Trong tháng có 169.851 lượt người đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế (điều trị nội trú 16.732 lượt người); khám giám định y khoa cho 1.607 người, giám định pháp y 28 trường hợp; khám sức khỏe sinh sản cho 641 lượt người. Kiểm nghiệm 46 mẫu thuốc, phát hiện 02 mẫu thuốc kém chất lượng. Công tác đấu thầu thuốc được thực hiện đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và phòng bệnh cho nhân dân. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm tạo thêm nguồn lực cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. ​​

3.3. Văn hoá - Thể thao - Du lịch:

- Tập trung triển khai kế hoạch tổ chức Festival văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh năm 2018. Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; cung cấp các chương trình, ấn phẩm tư liệu tuyên truyền về ASEAN trên cổng thông tin ASEAN Việt Nam.

- Tổ chức thành công giải Vô địch Câu cá thể thao toàn quốc; giải Vô địch Cup các câu lạc bộ Karatedo quốc gia lần thứ XVIII năm 2018 (tham gia giải có hơn 1.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đến từ 57 đoàn thuộc tỉnh, thành, ngành); giải Vô địch trẻ Taekwondo tỉnh Gia Lai năm 2018; tham gia giải Võ cổ truyền học sinh phổ thông toàn quốc lần thứ nhất năm 2018 tại thành phố Hồ Chí Minh, kết quả đạt 01 huy chương bạc và 01 huy chương đồng.

- Tổ chức quảng bá hình ảnh về Gia Lai tại Triển lãm Du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh-ITE HCMC 2018. Hoạt động kinh doanh du lịch tăng trưởng khá, trong tháng 8 có 35.000 lượt khách du lịch đến tỉnh, tính chung 8 tháng đầu năm có 400.000 lượt, tăng 15% so với cùng kỳ (có 8.400 lượt khách quốc tế, tăng 20% so với cùng kỳ). Doanh thu du lịch ước đạt 179,2 tỷ đồng, tăng 15%.

3.4. Thông tin - truyền thông - Phát thanh truyền hình:

- Hoạt động của cổng thông tin điện tử tỉnh, hệ thống thư điện tử công vụ, các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị hoạt động ổn định. Cơ sở hạ tầng, các thiết bị thuộc mạng lưới bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh hoạt động ổn định.

- Các cơ quan báo chí địa phương, báo chí thường trú đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phản ánh kịp thời các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và các hoạt động nổi bật trong tháng 8 như: Kết quả kỳ họp thứ Sáu - HĐND tỉnh khóa XI, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 … Báo Gia Lai phát hành 28 kỳ với 251.900 tờ. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã phát thanh 1.147 giờ (trong đó tiếng Bahnar và tiếng Jrai 77,5 giờ), truyền hình 3.510 giờ (trong đó tiếng Bahnar và tiếng Jrai 62 giờ).

3.5. Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Trong tháng đã tư vấn việc làm, học nghề và xuất khẩu lao động cho 992 lượt người (có 65 lao động được kết nối việc làm trong nước). Triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018, tính đến cuối tháng 8 đã tuyển sinh và đào tạo được 770 lao động.

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, đảm bảo hoàn thành kế hoạch giảm nghèo 3% trở lên trong năm 2018. Tổ chức tập huấn công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 cho cán bộ cấp huyện, xã, phường, thị trấn. Kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tại các huyện: Kbang, Mang Yang, Kông Chro, Đức Cơ.

- Tiếp tục thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công; người hưởng chính sách trợ giúp xã hội; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người nghèo; đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác.

- 8 tháng đầu năm đã thực hiện chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 1.557,7 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ. Thu bảo hiểm các loại 1.369,6 tỷ đồng, tăng 8,1%. Toàn tỉnh hiện có 79.420 người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm 8,83% lực lượng lao động (có 1.073 người tham gia BHXH tự nguyện); 63.470 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 7,06% lực lượng lao động; số người tham gia bảo hiểm y tế chiếm 87,23% dân số của tỉnh. Số nợ bảo hiểm các loại 236 tỷ đồng, chiếm 10,72% kế hoạch thu năm 2018 (trong đó nợ khó thu 11,62 tỷ đồng).

3.6. Khoa học và Công nghệ: Tiếp tục quản lý, theo dõi, hướng dẫn triển khai 06 dự án nông thôn miền núi trên địa bàn tỉnh; 24 nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ cấp tỉnh đang triển khai trên địa bàn; tiếp tục tổ chức tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học - công nghệ cấp tỉnh triển khai từ năm 2018; nghiệm thu 02 nhiệm vụ cấp tỉnh. Hướng dẫn 12 tổ chức, cá nhân đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; tổ chức tập huấn cho các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Chư Păh về cách mạng công nghiệp 4.0, thương hiệu, nhãn hiệu, hệ sinh thái khởi nghiệp.... Kiểm định và hiệu chuẩn 1.152 phương tiện đo lường; phân tích 254 mẫu sản phẩm lĩnh vực hóa sinh và hóa lý bao gồm 1.655 chỉ tiêu; kiểm định 03 thiết bị X-quang, kiểm xạ phòng đặt máy X-quang cho 03 cơ sở. Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án “Đầu tư mở rộng khả năng thử nghiệm, kiểm định trong lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng".

3.7. Công tác dân tộc - tôn giáo:

- 8 tháng đầu năm các chương trình, chính sách dân tộc được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo tổ chức triển khai kịp thời. Các mặt hàng chính sách theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg đã thực hiện hoàn thành việc cấp giống cây trồng, phân bón; hỗ trợ cấp 2.000 con bò giống đạt 100% kế hoạch; 1.206 tấn muối Iốt đạt 37,56% kế hoạch. Chương trình 135 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, đã hỗ trợ 18,4 tấn giống ngô lai và lúa và 475,6 tấn phân bón các loại, với số vốn đã giải ngân 8,5 tỷ đồng; vốn hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn thực hiện và giải ngân ước đạt 50% kế hoạch. Tổ chức tập huấn cho cán bộ tham gia thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số".

- Các địa phương đã tạo điều kiện và giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng của tổ chức và cá nhân tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật.

3.8. Công tác phối hợp với Mặt trận, các hội đoàn thể: Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Ban chấp hành trung ương về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội. Phối hợp triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội; xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân thông qua các cuộc vận động. Tích cực phối hợp trong cải cách hành chính; xử lý các thông tin, phản ánh, kiến nghị của người dân về phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt nhiệm vụ phát huy dân chủ ở cơ sở; đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công để tạo chuyển biến mạnh từ tỉnh đến xã.

4. Lĩnh vực nội chính:

4.1. Công tác an ninh chính trị, quốc phòng, quân sự địa phương: Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục được giữ vững ổn định. Các lực lượng duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra canh gác, bám địa bàn, nắm dân và phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở thực hiện các biện pháp công tác bảo vệ biên giới, ngăn chặn vượt biên, quản lý tạm trú tại khu vực biên giới; gọi hỏi, răn đe các đối tượng liên quan hoạt động Fulro, “Tin lành Đê ga", tà đạo “Hà Mòn"; bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Tổ chức hội nghị sơ kết công tác đấu tranh xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn" trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa 03 lực lượng công an, quân sự, biên phòng. Chỉ đạo các địa phương tổ chức đăng ký công dân trong độ tuổi dân quân tự vệ. Rà soát, củng cố 447 đầu mối dân quân tự vệ. Phổ biến và hướng dẫn thị xã Ayun Pa diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

4.2. Công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội:

- Phạm pháp hình sự: Trong tháng xảy ra 77 vụ([9]); làm bị thương 09 người; tổng thiệt hại về tài sản khoảng 1 tỷ đồng; tăng 33 vụ so với tháng trước.

Đã điều tra làm rõ 63/90 vụ (tiếp nhận điều tra 09 vụ, điều tra mở rộng 04 vụ), đạt tỷ lệ 70%, làm rõ 93 đối tượng, bắt 53 đối tượng; thu hồi 340 triệu đồng. Khởi tố 75 vụ, 104 bị can; kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 71 vụ, 137 bị can; phục hồi điều tra 01 vụ; đình chỉ điều tra 02 vụ, 03 bị can.

- Tai nạn giao thông: Trong tháng xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm chết 08 người, bị thương 23 người (so với tháng trước tăng 03 vụ, giảm 10 người chết, giảm 07 người bị thương). Phần lớn các vụ tai nạn giao thông xảy ra do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm tốc độ, đi không đúng phần đường([10]). Tính chung 8 tháng đầu năm xảy ra 244 vụ tai nạn giao thông, làm chết 168 người, bị thương 255 người([11]); so với cùng kỳ giảm 28 vụ (-10,29%), tăng 4 người chết (+2,44%), giảm 89 người bị thương (-25,87%)..

- Tội phạm ma tuý: Phát hiện 09 vụ (10 đối tượng) tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép ma túy; thu giữ 04 viên ma túy tổng hợp và 21 gói ma túy tổng hợp; địa bàn tập trung chủ yếu ở Pleiku (07 vụ). Ngoài ra, phát hiện và bắt giữ 06 vụ (18 đối tượng) về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

- Tai, tệ nạn khác: Xảy ra 04 vụ cháy([12]), tổng tài sản thiệt hại khoảng 153 triệu đồng; tự tử 09 vụ, làm chết 09 người; đuối nước 03 vụ, chết 03 người; tai nạn khác 04 vụ, chết 04 người. Xảy ra một vụ nổ làm chết 01 người và bị thương 01 người.

4.3. Công tác nội vụ: Tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp theo quy định của Trung ương và Tỉnh ủy (Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017; Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 19/3/2018 và Chương trình số 64-CTr/TU ngày 05/6/2018 của Tỉnh ủy). Thực hiện đúng quy định, kịp thời công tác quản lý nhà nước về chính quyền địa phương, công tác cán bộ, chính sách đối với cán bộ công chức như quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, nâng lương, kỷ luật,... Tăng cường kiểm tra việc chấp hành thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện kịp thời, đúng quy định công tác thi đua khen thưởng.

4.4. Công tác tư pháp: Tuyên truyền, triển khai các văn bản pháp luật mới được thực hiện kịp thời. Ban hành Kế hoạch về triển khai Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. Trong tháng đã thẩm định, góp ý 21 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; xác minh 322 hồ sơ, cấp 305 phiếu lý lịch tư pháp; thực hiện trợ giúp pháp lý 73 vụ việc. Các tổ chức hành nghề công chứng đã công chứng 5.435 việc. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh đã đấu giá thành 02 vụ, giá trị gần 4 tỷ đồng.

4.5. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng:

- Triển khai 27 cuộc thanh tra về quản lý, sử dụng ngân sách, chính sách hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em, chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, quản lý bảo vệ rừng, công tác đầu tư xây dựng và thực hiện quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng tại 27 đơn vị, đã kết thúc 07 cuộc tại 07 đơn vị, có 06 đơn vị sai phạm, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước gần 2 tỷ đồng. Trong tháng đã thu hồi trên 265 triệu đồng tiền sai phạm qua thanh tra.

- Trong tháng các ngành, các cấp đã tiếp 163 lượt công dân (tiếp thường xuyên 92 lượt, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp tiếp công dân định kỳ 76 lượt). Tiếp nhận 14 đơn khiếu nại, tố cáo, tổng số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết là 19 vụ (có 14 vụ tháng trước chuyển sang), đã xác minh, giải quyết 02 vụ. Ngoài ra các ngành, các cấp đã tiếp nhận và xử lý 156 đơn kiến nghị.

  4.6. Ngoại vụ: Tiếp tục tăng cường kết nối với các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và mời gọi một số doanh nghiệp nước ngoài đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại tỉnh. Trong tháng có 03 đoàn với 39 khách nước ngoài đến thăm, làm việc tại tỉnh. UBND tỉnh cho phép 08 đoàn gồm 25 lượt cán bộ, công chức đi học tập, công tác nước ngoài, trong đó có đoàn đi thăm, hỗ trợ khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh Attapeu - Lào.

B. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 9/2018:

Trong tháng 9/2018 và các tháng tiếp theo, yêu cầu các ngành, các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện các công việc sau:

I/ Công tác chỉ đạo, điều hành:

1. Chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XI. Hoàn thành đúng tiến độ các nội dung theo kế hoạch, chương trình làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

2. Các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 9 tháng, dự ước cả năm 2018 để triển khai các giải pháp cụ thể trong những tháng còn lại, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2018.

3. Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, hiệu quả thực thi pháp luật và sự chỉ đạo, điều hành. Thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

4. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức hội, đoàn thể tiếp tục tăng cường vận động nhân dân, hội viên tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tuyên truyền giáo dục quần chúng nâng cao cảnh giác cách mạng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để người dân hiểu, tạo sự đồng thuận cao, tạo khí thế thi đua yêu nước và đoàn kết trong quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh.

5. Tổ công tác của UBND tỉnh triển khai kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại các sở, ngành, địa phương theo kế hoạch, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh việc nợ đọng nhiệm vụ được phân công, đề xuất hướng xử lý các vướng mắc.

II/ Lĩnh vực kinh tế:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chủ trì, cùng các sở, ngành, địa phương, đơn vị tập trung hoàn thành việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch tài chính – ngân sách 03 năm 2019-2021 theo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Đối với danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019: Các dự án khởi công mới năm 2019 phải hoàn thành các thủ tục giải phóng mặt bằng, dự toán thiết kế ngay trong tháng 10/2018. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thành lập các đoàn kiểm tra, chỉ đề xuất bố trí vốn cho các dự án có mặt bằng sạch.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương tập trung triển khai các kế hoạch, chương trình của ngành nông nghiệp để tạo chuyển biến rõ nét, theo hướng nâng cao giá trị gia tăng. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình phát triển cánh đồng lớn, tái canh cây cà phê, tưới tiết kiệm nước. Thực hiện đề án đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp. Tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Triển khai kịp thời công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vụ vi phạm. Triển khai quyết liệt các biện pháp để đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch trồng mới 7.000 ha rừng trong năm 2018 và chăm sóc diện tích rừng đã trồng.

- Các ngành, địa phương chủ động triển khai các giải pháp phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa lũ; trong đó đặc biệt chú trọng việc kiểm soát an toàn hồ đập; kịp thời cảnh báo, đảm bảo an toàn cho nhân dân vùng hạ du khi thực hiện xả lũ.

3. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số, chương trình mỗi xã một sản phẩm... Huy động các nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp với điều kiện địa phương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Phối hợp triển khai tốt kế hoạch quân đội tham gia xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu trong năm 2018 có ít nhất 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới và thị xã An Khê hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra quản lý, sử dụng về đất đai, tài nguyên, khoáng sản và môi trường theo quy hoạch. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, rà soát lại các quỹ đất và hoàn thành việc xây dựng thông tin cụ thể nhằm phục vụ công tác kêu gọi đầu tư. Hoàn thành đúng tiến độ dự án tổng thể xây dựng hệ thống dữ liệu hồ sơ địa chính và cơ sở quản lý đất đai tỉnh. Phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép trên địa bàn. Tăng cường công tác quan trắc, giám sát, xử lý ô nhiễm, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, các lưu vực sông, hồ.

5. Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành, địa phương kịp thời cùng với các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đảm bảo cho các nhà máy chế biến có đủ nguyên liệu để hoạt động ổn định, nâng cao công suất và mua hết nguyên liệu cho người dân. Triển khai các giải pháp phát triển các khu, cụm công nghiệp, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Phát huy công suất các nhà máy điện, nước, khí đốt hiện có, đồng thời tạo điều kiện cho các nhà đầu tư hoàn tất thủ tục sớm đưa dự án vào hoạt động. Khẩn trương hoàn thành các quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo.

Rà soát các giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, nhất là các mặt hàng có lợi thế của tỉnh, tăng tỷ trọng xuất khẩu các mặt hàng qua chế biến, đảm bảo kim ngạch xuất khẩu đạt 470 triệu USD. Thực hiện tốt các hoạt động xúc tiến thương mại, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa. Tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm tra, kiểm soát, chống các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, ổn định thị trường giá cả.

6. Các, sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý thực hiện đầu tư công năm 2018. Theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân vốn đầu tư công, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án cụ thể. Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phải khẩn trương phê duyệt quyết toán, giải ngân hết số vốn cho nhà thầu theo nội dung hợp đồng.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp cụ thể các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước chậm tiến độ, đến ngày 30/9/2018 giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn năm 2018 được giao đầu năm, kiên quyết không bố trí kế hoạch vốn năm 2019; đồng thời đề xuất UBND tỉnh xem xét chuyển nguồn vốn đối với các dự án chậm tiến độ cho các dự án có khối lượng hoàn thành nhưng còn thiếu vốn.

7. Sở Tài chính và các sở, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước một cách chủ động, tích cực, phấn đấu thu ngân sách năm 2018 đạt 4.590 tỷ đồng. Thu hồi kịp thời các khoản phát hiện qua kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; có giải pháp giảm nợ đọng thuế. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tài chính - ngân sách nhà nước, bảo đảm chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả.

III/ Lĩnh vực cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương:

- Tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh; Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2018 và những năm tiếp theo.

- Đề xuất các giải pháp, chính sách cải thiện căn bản, tạo chuyển biến mạnh mẽ các chỉ số về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng theo cơ chế thị trường. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư. Triển khai Chương trình doanh nghiệp khởi nghiệp. Tăng cường công tác phối hợp, cung cấp thông tin các hiệp hội, câu lạc bộ doanh nghiệp để doanh nghiệp nắm, tham gia, đồng hành trong quá trình triển khai thực hiện.

- Rà soát các vướng mắc, chỉ đạo các sở, ban, ngành tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ và tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư. Đôn đốc các nhà đầu tư triển khai dự án đúng quy định, đồng thời kiên quyết xử lý các dự án không triển khai thực hiện đúng nội dung cam kết. Hướng dẫn các địa phương xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Đôn đốc triển khai các dự án cam kết với nhà đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư giữa tỉnh Gia Lai và thành phố Hồ Chí Minh.

- Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 09/8/2017 của Chính phủ. Chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền loại bỏ ngay các thủ tục, quy định làm phát sinh chi phí không chính thức; bãi bỏ điều kiện kinh doanh không cần thiết, làm gia tăng chi phí cho doanh nghiệp, gây cạnh tranh không bình đẳng.

- Tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để phục vụ tốt nhu cầu của các tổ chức và cá nhân.

- Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 12/01/2017 của UBND tỉnh về đẩy mạnh phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Quan tâm, tạo điều kiện để các hợp tác xã thay đổi mô hình hoạt động, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng hoạt động, gắn với chuỗi giá trị; chú trọng việc phát triển HTX tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, các mô hình hợp tác xã nông nghiệp gắn với du lịch, cung cấp dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển cánh đồng lớn.

2. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiếp tục triển khai việc thực hiện các chính sách tín dụng nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân, các chính sách ưu đãi về tái canh cây cà phê, tưới tiết kiệm nước, cho vay hỗ trợ nhà ở... Tuyên truyền, vận động nhân dân vay vốn và sử dụng có hiệu quả vốn vay từ các chương trình ưu đãi trong lĩnh vực nông nghiệp, nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để làm nhà ở, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Triển khai các giải pháp đơn giản hóa các thủ tục vay vốn, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh mức lãi suất phù hợp để người dân nghèo, nhất là người dân tộc thiểu số dễ dàng tiếp cận, vay vốn; không để các đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để cho vay với lãi suất cao.

  IV/ Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương triển khai tốt kế hoạch năm học 2018-2019. Tổ chức tốt Lễ khai giảng năm học mới. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin ở các nhà trường từ bậc học mầm non đến phổ thông. Tập trung các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia.

2. Sở Y tế và các địa phương thực hiện tốt các hoạt động phòng chống dịch; chỉ đạo các đơn vị triển khai tốt công tác khám chữa bệnh. Tăng cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm. Đảm bảo cung ứng đủ thuốc thiết yếu, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm phục vụ cho khám chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh và khi có thiên tai xảy ra. Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, đảm bảo chất lượng thuốc khi đưa vào sử dụng. Nâng cao khả năng quản lý và xử lý chất thải y tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở. Huy động các nguồn lực đầu tư cho y tế xã để nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị.

3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các địa phương chủ động triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2018, huy động toàn hệ thống chính trị, mọi nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đến cuối năm 2018 toàn tỉnh không còn hộ nghèo là người có công; tập trung đẩy nhanh giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018; nâng cao chất lượng đào tạo lao động, hỗ trợ giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Triển khai các hoạt động Tết Trung thu năm 2018.

4. Ban Dân tộc tỉnh và sở, ngành chủ động làm việc với bộ, ngành trung ương để sớm được hỗ trợ kinh phí triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai kế hoạch tổ chức Festival văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh năm 2018 gắn với khánh thành Cổng quốc môn... Tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch; đẩy mạnh hợp tác, liên kết phát triển du lịch với các tỉnh thành trong nước và hỗ trợ nhau phát triển nhằm phát huy thế mạnh du lịch của mỗi địa phương. Quan tâm đầu tư hạ tầng để phát triển du lịch, hình thành các tour, tuyến. Tập trung tuyên truyền kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh 2/9. Bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc. Quản lý tốt các hoạt động tổ chức lễ hội, biểu diễn nghệ thuật. Khuyến khích xã hội hóa, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao cả ở phong trào và thành tích cao.

6. Sở Khoa học và Công nghệ phát huy vai trò khoa học - công nghệ, đảm bảo các đề tài nghiên cứu phải được áp dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống để tăng năng suất lao động, tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao thu nhập cho người dân. Khẩn trương triển khai thực hiện việc đăng ký, bảo hộ, quảng bá một số thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa chủ lực của tỉnh.

7. Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn, chủ động cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin và kịp thời làm rõ các vấn đề dư luận quan tâm. Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng, đưa tin bịa đặt, sai sự thật, gây bất ổn xã hội.

V/ Lĩnh vực nội chính:

1. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các ngành, địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trung ương đứng chân trên địa bàn chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình, thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo vệ biên giới, phòng chống vượt biên, xâm nhập. Đẩy mạnh công tác đấu tranh, bóc gỡ, xử lý các đối tượng hoạt động phục hồi FULRO, "Tin lành Đêga", các biện pháp giải quyết "tà đạo Hà Mòn". Triển khai thực hiện các kết luận của Thanh tra Quân khu 5 về thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ-CP.

2. Thanh tra tỉnh và các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung rà soát, giải quyết các vụ khiếu kiện kéo dài, các tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh điểm nóng.

Đề nghị cơ quan thi hành án tập trung rà soát, phân loại án dân sự, làm tốt công tác xác minh điều kiện thi hành án nhằm thi hành kịp thời các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực.

3. Sở Nội vụ và các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp theo quy định của Trung ương và Tỉnh ủy (Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017; Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 19/3/2018 và Chương trình số 64-CTr/TU ngày 05/6/2018 của Tỉnh ủy). Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

4. Công an tỉnh đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm và truy bắt tội phạm. Thực hiện hiệu quả đợt tổng kiểm tra, vận động, thu hồi, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ; công cụ hỗ trợ. Quản lý tốt các đối tượng tại cộng đồng, nhất là số tù tha, thanh thiếu niên hư. Có các giải pháp cụ thể để giảm thiểu các tai, tệ nạn xã hội như: tự tử, chết đuối. Chủ động ngăn ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc an ninh nông thôn.

5. Các sở, ngành, địa phương triển khai quyết liệt kế hoạch năm an toàn giao thông 2018 với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em", với mục tiêu phấn đấu giảm từ 5 - 10% cả 3 tiêu chí, đặc biệt là giảm tỷ lệ thương, vong do tai nạn giao thông đối với trẻ em 10% so với năm 2017. Các ngành, địa phương huy động tối đa lực lượng, thường xuyên tuần tra lưu động, kiểm soát, xử lý, đặc biệt là kiểm soát tải trọng phương tiện, xe hết niên hạn vẫn lưu thông, vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ.

6. Tăng cường công tác đối ngoại. Chủ động kết nối với các tổ chức ngoại giao, tổ chức quốc tế; cung cấp, trao đổi thông tin quảng bá, giới thiệu tiềm năng, vận động, kêu gọi đầu tư nước ngoài vào tỉnh./.


[1] Trong đó: Lúa nước đạt 98%, lúa rẫy đạt 99,6%, bắp đạt 80,2%, đậu các loại 97,5%, mỳ đạt 104%, khoai lang 92,2%, lạc đạt 97,5%, mè đạt 93,9%, rau các loại 115,2%, mía trồng mới 154,3%, cây ăn quả 48%, cà phê trồng mới và tái canh đạt 132,5%...

[2] Trong đó phá rừng làm rẫy 33 vụ, chế biến gỗ và lâm sản trái phép 04 vụ, khai thác rừng trái phép 29 vụ, vi phạm quy định về mua bán, vận chuyển, cất giữ lâm sản trái phép 344 vụ, vi phạm khác 06 vụ.

[3] Các sản phẩm tăng so với cùng kỳ: Chế biến đường tinh chế tăng 47,91%, sản phẩm MDF tăng 59,61%, chè các loại tăng 11,98%, phân vi sinh tăng 4,58%, đá granit tăng 2,12%, sản lượng điện sản xuất tăng 0,66%.

  - Các sản phẩm giảm so với cùng kỳ: Chế biến sữa giảm 33,16%, chế biến tinh bột sắn giảm 43,8%.

[4] Gồm: Đường liên xã huyện Ia Pa; Đường nội thị huyện Ia Pa; 3 đường khí Bệnh viện đa khoa tỉnh; Cụm công nghiệp Ia Sao; Thủy lợi hồ chứa nước Ia Rtô.

[5] Gồm: Kè chống sạt lở suối Hội Phú; Kè chống sạt lở bờ tây sông Ayun, thị xã Ayun Pa; Sửa chữa và nâng cao an toàn đập; Dự án VnSat; Dự án chăm sóc sức nhân dân các tỉnh Tây Nguyên; Dự án nâng cao năng lực PCCCR.

[6] Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có 03 nhóm hàng giảm so với tháng trước: Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD giảm 1,22%; thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,04%; văn hóa, giải trí và dịch vụ khác giảm 0,05%. 04 nhóm hàng tăng: Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 1,16%; giáo dục tăng 0,76%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,49%; giao thông tăng 0,22%. 04 nhóm hàng bình ổn giá: Nhóm đồ uống, thuốc lá; thuốc và dịch vụ y tế; bưu chính viễn thông; hàng hóa, dịch vụ khác.

[7] Các khoản thu cân đối ngân sách đạt 2.895,47 tỷ đồng, bằng 76,5% dự toán trung ương giao, bằng 72,35% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 8,58% so với cùng kỳ.

[8] Vận chuyển hàng hoá ước đạt 17.542 nghìn tấn, bằng 66,12% kế hoạch, tăng 8,52% so với cùng kỳ; khối lượng luân chuyển ước đạt 2.551 triệu tấn/km, bằng 62,43% kế hoạch, tăng 8,7%. Vận chuyển hành khách ước đạt 15.360 nghìn hành khách, bằng 74,5% kế hoạch, tăng 9,22%; luân chuyển hành khách ước đạt 2.149 triệu hành khách/km, bằng 70,62% kế hoạch, tăng 9,21%.

[9] Cố ý gây thương tích 09 vụ; cướp tài sản 01 vụ; cướp giật tài sản 06 vụ; trộm cắp tài sản 53 vụ; cưỡng đoạt tài sản 01 vụ; hủy hoại tài sản 01 vụ; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 01 vụ; đánh bạc 05 vụ.

- Địa bàn xảy ra: Pleiku 24 vụ; Chư Sê 09 vụ; Chư Pưh 08 vụ; Krông Pa 07 vụ; Ia Grai, Phú Thiện mỗi nơi 05 vụ; Đức Cơ, An Khê mỗi nơi 04 vụ; Chư Prông 03 vụ; Đak Đoa, Kông Chro, Mang Yang mỗi nơi 02 vụ; Chư Pah, Kbang mỗi nơi 01 vụ.

[10] Vi phạm tốc độ 06 vụ; lấn đường 05 vụ; chuyển hướng không đảm bảo an toàn 04 vụ; thiếu chú ý quan sát 01 vụ...  

[11] Địa bàn có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ: Đức Cơ tăng 11 người chết; Kông Chro tăng 05 người; Chư Prông tăng 04 người; Ia Grai, An Khê, Pleiku mỗi nơi tăng 03 người; Đak Đoa, Krông Pa mỗi nơi tăng 02 người...

[12] Gồm Pleiku 02 vụ; Chư Prông, Krông Pa mỗi nơi một vụ.UBND tỉnh Gia Lai

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh