Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021

Ngày đăng: 14-04-2021, 05:00 - Lượt truy cập: 142

​Ngày 14/4/2021, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND chỉ đạo về tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021.


Hồ chứa.Ảnh Hoàng Sơn.jpg

Minh hoạ, Ảnh Hoành Sơn

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi; các chủ đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được phân công phụ trách, nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 1611/CT-BNN-TCTL ngày 22/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; đồng thời, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các Kế hoạch của UBND tỉnh gồm: Kế hoạch số 2247/KH-UBND ngày 09/10/2018 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 2815/KH-UBND ngày 14/12/2018 về triển khai thi hành hệ thống pháp luật về thủy lợi. Riêng đối với các chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các huyện Phú Thiện, Chư Sê, thị xã Ayun Pa; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu thi công thực hiện đúng tiến độ thi công đã được duyệt, đảm bảo hoàn thành tiến độ thi công vượt lũ, chống lũ an toàn trong mùa mưa, lũ năm 2021 và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra sự cố công trình trong mùa mưa, lũ năm 2021.

*Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù

Ngày 14/4/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 416/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021" năm 2021.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án, sát với đặc thù của các nhóm đối tượng, tình hình thực tiễn tại các sở, ban, ngành, địa phương. Lựa chọn nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, bất cập từ thực tiễn triển khai Đề án. Bên cạnh đó, đánh giá kết quả thực hiện Đề án trong những năm qua, qua đó nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương về sự cần thiết phải tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng thuộc Đề án. Để Kế hoạch đạt được mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương phát huy vai trò chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong phổ biến, giáo dục pháp luật./.

Mai Đào

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc