Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Cải cách thủ tục hành chính có trọng tâm, trọng điểm, dứt điểm, đến cùng, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

Ngày đăng: 12-08-2023, 09:00 - Lượt truy cập: 83

Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai tại văn bản số 2151/UBND-NC ban hành ngày 10/8/2023 về việc triển khai Thông báo số 304/TB-VPCP ngày 02/8/2023 của Văn phòng Chính phủ.


Theo đó, UBND tỉnh nhận được Thông báo số 304/TB-VPCP ngày 02/8/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tại Phiên họp thứ năm ngày 19/7/2023. Qua xem xét, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất các vấn đề vướng mắc để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Rà soát lại thủ tục hành chính (TTHC) còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, tập trung vào các vướng mắc hiện nay ở các lĩnh vực như: Nhà ở, tiếp cận tín dụng, điện năng, thuế, đất đai, hải quan, giao thông vận tải… các thủ tục liên quan đến 03 động lực tăng trưởng là tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu. Cải cách TTHC có trọng tâm, trọng điểm, dứt điểm, đến cùng, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, xử lý nghiêm những trường hợp né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, sợ sai; động viên, khuyến khích cán bộ, công chức dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đồng thời, tổ chức quán triệt, triển khai kết luận của các phiên họp xuống cấp cơ sở; đẩy mạnh việc rà soát, ban hành các giải pháp cụ thể, thiết thực, tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC; bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, xem xét tình hình, chuyển biến thực tế để rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; triển khai thực hiện có kết quả nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch CCHC, kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2023 của tỉnh; tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát công vụ. Tiếp tục rà soát, đổi mới phương thức, cách thức quản lý, làm việc; tăng cường đối thoại, nhất là đối thoại với các Hiệp hội, doanh nghiệp, người dân; đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp.

nguoi-dan-thuc-hien-cac-tthc-tai-trung-tam-dich-vu-hanh-chinh-cong-tinh-anh-ha-duy-6482.jpg

Cải cách thủ tục hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nguồn:baogialai.com

Khẩn trương triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về cải cách TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách TTHC trong cấp phiếu lý lịch tư pháp. Trong thực thi công vụ phải triệt để tuân thủ nguyên tắc người dân, doanh nghiệp được làm những gì mà luật không cấm; cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền không được tự ý đặt thêm các quy định làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân. Tập trung rà soát, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện các quy định pháp luật để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); triển khai có kết quả Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Tăng cường truyền thông chính sách, bảo đảm 100% chính sách có tác động lớn phải được tổ chức truyền thông theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc. UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát, sắp xếp lại số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ; duy trì, cải thiện, nâng cấp Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện, cấp xã.

Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu các thành viên của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh, lãnh đạo các cấp coi CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, là tiêu chuẩn để đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức. Sở Tư pháp đẩy mạnh thực hiện rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của tỉnh theo quy định. Trung tâm Phục vụ hành chính công duy trì, cải thiện, nâng cấp Trung tâm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC. Yêu Sở Nội vụ (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh) tham mưu UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả quy định mới của Chính phủ tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 về tinh giản biên chế; cơ cấu lại theo vị trí việc làm…; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổng hợp kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định./.

Hoàng Thảo​

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc