Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ 05/4-9/4/2021

Ngày đăng: 12-04-2021, 10:00 - Lượt truy cập: 67

​Kết quả sử dụng vắc xin phòng bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh; Triển khai tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 (đợt 2); Đẩy mạnh triển khai sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách phát triển nghề công chứng trên địa bàn; Triển khai Đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025"... là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần từ ngày 05/4-9/4/2021.


1.    Kết quả sử dụng vắc xin phòng bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Công văn số 1640/BYT-KHTC ngày 13/3/2021 cùa Bộ y tế về việc báo cáo kết quả sử dụng vắc xin chống dịch bạch hầu tại 4 tỉnh Tây Nguyên. Ngày 05/04/2021, UBND tỉnh đã gửi báo cáo 40/BC-UBND kết quả sử dụng vắc xin phòng bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Trong năm năm 2020, ngành Y tế tỉnh Gia Lai đã triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu tại 4 huyện và thành phố Pleiku ở các xã có ca bệnh. Số vắc xin đã sử dụng tiêm là 692.720 liều. Trong năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ ngày 29/01/2021 kéo dài cho đến sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Tân Sửu nên ngành y tế của tỉnh chưa triển khai được công tác tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu năm 2021. UBND tỉnh Gia Lai đã đề nghị Bộ y tế cấp cho tỉnh 2.280.000 liều vắc xin để tiêm theo nhu cầu của tỉnh, để tổ chức tiêm cho các đối tượng. Việc tiêm phòng, chống dịch bạch hầu được triển khai hoàn thành trong tháng 6/2021.

2.     Triển khai tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 (đợt 2)

Ngày 08/4/20214, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 1334/VP-KGVX, thông báo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 (đợt 2).

Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được Bộ Y tế cấp 15.900 liều vắc xin AstraZeneca (đợt 2). Để kịp thời tổ chức tiêm chủng số vắc xin nói trên, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế xây dựng kế hoạch, chỉ đạo đơn vị chuyên môn tiếp nhận vắc xin, bảo quản theo quy định và triển khai tiêm chủng ngay sau khi tiếp nhận vắc xin cho các đối tượng theo đúng Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ, hoàn thành tiêm số vắc xin nói trên trước ngày 15/5/2021.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có đối tượng được chọn tiêm chủng lần này có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, phường, thị trấn có liên quan phối hợp chặt chẽ với các đơn vị y tế để tổ chức tiêm đảm bảo an toàn, đúng đối tượng.

3.    Đẩy mạnh triển khai sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thời gian gần đây, giá cả một số mặt hàng nông sản trên thị trường (nhất là hồ tiêu) đang có xu hướng tăng; để chủ động phòng tránh tình trạng phá vỡ quy hoạch và các hệ lụy như những năm trước đây, đồng thời đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và phát triên bền vững. Ngày 07/4/2021, UBND tỉnh ban hành công văn số 398/UBND-NL về việc đẩy mạnh triển khai sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn kịp thời nắm bắt tình hình, chủ động chỉ đạo, hướng dẫn triển khai sản xuất nông nghiệp theo đúng kế hoạch, định hướng phát triển phù hợp với xu thế thị trường; khuyến cáo nông dân không trồng mới ở những vùng không phù hợp (nhất là hồ tiêu,...) nhằm bảo đảm hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường vật tư nông nghiệp; kịp thời phát hiện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi kinh doanh giống cây trồng không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố cần khuyến cáo nông dân không mở rộng diện tích trồng mới ở những vùng không phù hợp (nhất là hồ tiêu,...); chuyển đổi các loại cây trồng năng suất thấp, kém hiệu quả sang trồng các cây trồng khác hiệu quả hơn; đồng thời đẩy nhanh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sơ chế, chế biến và bảo quản để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản. Triển khai sản xuất nông nghiệp trên địa bàn theo đúng kế hoạch và định hướng phát triển; đẩy mạnh tuyên truyền để Nhân dân kịp thời điều chỉnh diện tích cây trồng phù hợp khi có hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4.    Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách phát triển nghề công chứng trên địa bàn

Thực hiện Quyết định số 299/QĐ-BTP ngày 05/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng. Ngày 08/4/2021, UBND tỉnh ban hành kế hoạch 403/KH-UBND kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Mục đích của kế hoạch là tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 172/NQ-CP đến các Sở, ban, ngành; cán bộ, công chức, viên chức, công chứng viên, các tổ chức hành nghề công chứng, Hội công chứng viên tỉnh Gia Lai và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan. Thực hiện đầy đủ, đồng bộ các hoạt động triển khai phải phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của tỉnh, đơn vị và hoạt động hành nghề công chứng.

Tại kế hoạch UBND tỉnh giao cho Sở Tư pháp chủ trì đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến về vị trí, vai trò của hoạt động công chứng, công chứng viên và định hướng phát triển nghề công chứng theo tinh thần Nghị quyết số 172/NQ-CP. Hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về công chứng và quy định pháp luật có liên quan. Hằng năm, thực hiện việc rà soát các nhiệm vụ trong Kế hoạch này, đưa vào Chương trình công tác tư pháp trọng tâm của Sở Tư pháp để tổ chức thực hiện bảo đảm đúng tiến độ, hiệu quả. Các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, chủ động hỗ trợ đơn vị được giao chủ trì trong việc thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

5.    Triển khai Đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025"

Thực hiện Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025". Ngày 09/04/2021, UBND tỉnh ban hành công văn số 407/UBND-NL triển khai Đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025"

Tại công văn UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tình hình thực tế ở địa phương; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án, cần lưu ý phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; đưa nhiệm vụ trồng cây xanh trở thành phong trào thi đua của các cấp, các ngành và mọi người dân./.

Ngọc Chính

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc