Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ 05/8-09/8

Ngày đăng: 12-08-2019, 05:00 - Lượt truy cập: 217

​Triển khai việc tăng cường xử lý tình trạng sử dụng lòng đường, lề đường, vỉa hè, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ để buôn bán, họp chợ trái phép trên địa bàn tỉnh; phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị; khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lớn rây ra khu vực biên giới… là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần từ ngày 05/8-09/8/2019.


Triển khai việc tăng cường xử lý tình trạng sử dụng lòng đường, lề đường, vỉa hè, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ để buôn bán, họp chợ trái phép trên địa bàn tỉnh; phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị; khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lớn rây ra khu vực biên giới… là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần từ ngày 05/8-09/8/2019.

1.     Tăng cường xử lý tình trạng sử dụng lòng đường, lề đường, vỉa hè, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ để buôn bán, họp chợ trái phép trên địa bàn tỉnh

Thời gian vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo kiểm tra, xử lý tình trạng sử dụng lòng đường, lề đường, vỉa hè, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên các quốc lộ, đường tỉnh, trong đô thị để buôn bán, họp chợ trái phép, gây mất trật tự an toàn giao thông; các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp có hiệu quả, thực hiện công tác tuyên truyền, tổ chức lực lượng Công an, Tổ tự quản An toàn giao thông cấp xã làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, giải tỏa lấn chiếm, sắp xếp, xây mới và di dời các chợ như chợ Chư Á, Hoa Lư, Phù Đổng (thành phố Pleiku), Ia Krai (huyện Ia Grai)... Tuy nhiên, tình trạng buôn bán, họp chợ trái phép, lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ tại một số chợ như: Hà Ra (xã H'Ra, huyện Mang Yang), An Phú, chợ tự phát khu vực ngã ba đường Trường Sa - Trường Chinh (thành phố Pleiku), chợ Chư Sê, Ia Le, H'bông (huyện Chư Sê),... vẫn diễn ra phức tạp, gây cản trở giao thông, tăng nguy cơ mất an toàn giao thông. Ngày 07/8/2019, UBND tỉnh ban hành công điện số 11/CĐ-UBND Về việc tăng cường xử lý tình trạng sử dụng lòng đường, lề đường, vỉa hè, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ để buôn bán, họp chợ trái phép trên địa bàn tỉnh. Qua đó Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu các tổ chức, cá nhân tuyệt đối không sử dụng lòng đường, lề đường, vỉa hè, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên các quốc lộ, đường tỉnh, trong đô thị để buôn bán, họp chợ trái phép. Kiên quyết giải tỏa, xử lý đối với các trường hợp cố tình vi phạm nhằm ngăn chặn nguy cơ gây tai nạn giao thông, đồng thời có biện pháp chống tái lấn chiếm. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến, yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nêu gương không mua bán tại các chợ tự phát, chợ lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ trái quy định; có biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, xử lý các trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động không chấp hành.

2.     Phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Ngày 05/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND Về việc phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Quyết định nêu rõ phạm vi điều chỉnh bao gồm: Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; thẩm quyền tiếp nhận và quản lý hồ sơ, cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Đối tượng áp dụng của quyết định bao gồm: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Gia Lai, Tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Đối với thẩm quyền tiếp nhận và quản lý hồ sơ, cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Giấy xác nhận nội dung quảng cáo giao Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tổ chức tiếp nhận và quản lý hồ sơ, cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

 

3.     Ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Để việc đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, dân chủ, công bằng và công khai và phải dựa trên các tiêu chí đánh giá và khung điểm xếp loại theo các quy định cụ thể. Ngày 05/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Qua đó nêu rõ nguyên tắc đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ chung, nhiệm vụ riêng do người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký và được Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận bằng văn bản; kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao hằng năm và nhận xét, đánh giá của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách khối, lĩnh vực.

Quyết định quy định cụ thể quy trình đánh giá trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc biểu dương, khen thưởng và xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm có cách làm mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả cao được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, biểu dương, khen thưởng.

Đối với việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê bình người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương có 01 năm xếp loại không hoàn thành trách nhiệm trong kỳ bổ nhiệm chức vụ hoặc bầu cử; đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, bố trí công tác khác hoặc miễn nhiệm theo quy định đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương có 02 năm không hoàn thành trách nhiệm trong kỳ bổ nhiệm chức vụ hoặc bầu cử.

 

4.     Khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lớn rây ra khu vực biên giới

Từ đêm ngày 06/8/2019 đến sáng ngày 07/8/2019 tại các Đồn biên phòng 725 (huyện Đức Cơ), 727,729,731 (huyện Chư Prông) có mưa lớn xảy ra gây ngập lụt, chia cắt cục bộ. Chốt Suối Đen (Đồn 731) ngập trên 1 mét, phải tổ chức di dời người và trang bị về đồn; chốt Suối Pa bị chia cắt; Đồn 729 bị cô lập hoàn toàn; trạm 383 (Đồn 727) bị chia cắt. Tại làng Náp xã Ia Mơ có 36 hộ gia đình bị ngập lụt, 01 cháu bé 07 tuổi bị chết đuối (do chơi tại cống nước và trượt chân ngã xuống cống gây tử vong); ngập lụt cục bộ 50 ha lúa. Để chủ động ứng phó và khẩn trương khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng mưa lớn gây ra khu vực biên giới ngày 08/8/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn số 1721/UBND-NL về việc khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lớn rây ra khu vực biên giới.

Theo đó Ủy ban nhân dân các huyện Đức Cơ, Chư Prông, Ia Grai thực hiện: Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ hộ gia đình có người thân bị chết do mưa lũ gây ra, hộ gia đình có nhà ngập nước, di dời. Huy động các đơn vị lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, dân quân và các đơn vị liên quan cùng vật tư, phương tiện tại chỗ để kịp thời triển khai công tác khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lớn gây ra trên địa bàn; tổ chức cứu hộ, cứu nạn. Trợ giúp hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu, nước uống, chăm sóc y tế… nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt, đời sống cho nhân dân (nếu cần thiết). Tổ chức tiêu độc, khử trùng, vệ sinh môi trường, phòng dịch tại vùng bị ảnh hưởng của mưa lớn gây ngập nước. Đối với các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Theo chức năng và nhiệm vụ của mình, phối hợp với chính quyền địa phương tham gia khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lớn gây ra./.

Ngọc Chính

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh