Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ 07/01-11/01

Ngày đăng: 14-01-2019, 02:00 - Lượt truy cập: 541

​Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019; triển khai thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam của tỉnh Gia Lai; thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư,… là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần từ ngày 07/01-11/01/2019.


1.     Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019

Ngày 07/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019. Mục tiêu của Kế hoạch là tổ chức rà soát một số thủ tục, nhóm TTHC nhằm kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định về TTHC không cần thiết, không phù hợp, không đảm bảo nguyên tác về quy định và thực hiện TTHC; kiến nghị đơn giản hóa TTHC nhằm cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC. Theo đó, sẽ tập trung rà soát các quy định, TTHC đã được đăng ký, lựa chọn và thường xuyên rà soát các quy định, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, địa phương. Trong quá trình thực hiện, giải quyết TTHC, nếu các đơn vị, địa phương phát hiện quy định, TTHC có vướng mắc, bất cập, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân thì có văn bản báo cáo UBND tỉnh để tổ chức rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC. Việc rà soát các quy định, TTHC được thực hiện trên các tiêu chí như: Sự cần thiết của việc duy trì TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC; tính hợp lý của TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC; tính hợp pháp của TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC và tính hiệu quả của các quy định TTHC; cắt giảm chi phí thực hiện TTHC cho tổ chức, cá nhân nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước.

2.     Triển khai thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam của tỉnh Gia Lai

Nhằm xây dựng môi trường hỗ trợ, tăng cường năng lực cho mỗi người dân; thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe toàn diện để nâng cao sức khỏe tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người dân các dân tộc trong tỉnh. Ngày 07/01/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam của tỉnh Gia Lai. Kế hoạc đề ra 03 mục tiêu cụ thể là: Bảo đảm chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động thể lực để cải thiện tầm vóc và nâng cao sức khỏe cho người dân; nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của mỗi người dân và cộng đồng để chủ động dự phòng các yếu tố nguy cơ phổ biến đối với sức khỏe nhằm phòng tránh bệnh tật, bảo vệ sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng; thực hiện quản lý, chăm sóc sức khỏe liên tục, lâu dài tại tuyến y tế cơ sở để góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, tử vong và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Kế hoạch sẽ được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh Gia Lai từ năm 2018 đến năm 2030. Từ năm 2031 trở đi căn cứ thực trạng, nhu cầu và kết quả đã đạt được để xác định mục tiêu và lĩnh vực ưu tiên tiếp theo của kế hoạch. Trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2030, Chương trình tập trung vào 11 lĩnh vực thuộc 03 nhóm sau đây: Nhóm thứ nhất, nâng cao sức khỏe, gồm 02 lĩnh vực: bảo đảm dinh dưỡng hợp lý; tăng cường vận động thể lực. Nhóm thứ hai, bảo vệ sức khỏe và phòng bệnh, gồm 05 lĩnh vực: chăm sóc sức khỏe trẻ em và học sinh; phòng, chống tác hại của thuốc lá; phòng, chống tác hại của rượu, bia; vệ sinh môi trường; an toàn thực phẩm. Nhóm thứ ba, chăm sóc sức khỏe ban đầu, kiểm soát bệnh tật, gồm 04 lĩnh vực: phát hiện sớm và quản lý một số bệnh không lây nhiễm; chăm sóc, quản lý sức khỏe người dân tại cộng đồng; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; chăm sóc sức khỏe người lao động.

3.     Thống nhất gia dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc

Để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất và kịp thời Thông tư số 39/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, trong một số trường hợp. Ngày 09/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 61/UBND-KGVX yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định về chuyên môn, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; thực hiện đúng trách nhiệm được quy định tại khoản 4, Điều 9, Thông tư số 39/2018/TT-BYT. Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện thanh toán kịp thời chi phí khám, chữa bệnh theo các quy định hiện hành và Thông tư số 39/2018/TT-BYT cho các cơ sở khám, chữa bệnh; phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính trong kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Thông tư số 39/2018/TT-BYT. Sở Tài chính kịp thời chuyển kinh phí phần ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT cho các đối tượng được hưởng theo quy định hiện hành cho cơ quan BHXH. UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các địa phương có giải pháp quyết liệt để tăng tỷ lệ người dân tham gia BHYT, đặc biệt quan tâm đến các đối tượng thuộc hộ cận nghèo; người làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình; học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

4.     Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư

Ngày 10/01/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND về triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg, ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại khu dân cư. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với khu dân cư, cơ sở thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý; chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc cơi nới chiếm dụng lối đi chung, câu mắc đường dây dẫn điện, viễn thông không đảm bảo theo quy định. Khi xảy ra cháy, nổ phải tập trung lực lượng tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (CNCH) kịp thời, nhanh chóng khắc phục hậu quả do cháy, nổ gây ra. Chỉ đạo Công an cấp huyện tổng rà soát, đánh giá, phân loại địa bàn trọng điểm, khu, cụm, tuyến dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao cần tăng cường quản lý nhà nước về PCCC. Hàng năm, 100% khu dân cư phải tự tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH có huy động lực lượng chữa cháy tại chỗ. Đối với những khu dân cư có nguy hiểm cháy, nổ cao phải tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia ít nhất mỗi năm 01 lần. Công an tỉnh hằng năm tổ chức rà soát, theo dõi, đánh giá, phân tích mức độ nguy hiểm cháy, nổ từng khu dân cư, nhà chung cư để hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ phù hợp, hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhất là vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trong nhân dân và các cơ sở kinh doanh phế liệu. Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất và hướng dẫn công tác tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các khu dân cư, chung cư, nhà cao tầng đảm bảo theo quy định; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về PCCC. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn các biện pháp PCCC bằng các hình thức phù hợp với từng khu dân cư. Chú trọng thực hiện hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH. Tổ chức tốt lực lượng, phương tiện thường xuyên trực để kịp thời xử lý các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn, không để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng nhất là thiệt hại bề người. Sở Công thương, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh, bán lẻ, tàng trữ, sử dụng các loại chất, hàng có đạc tính nguy hiểm cháy, nổ cao, nguyên cơ gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư để chủ động phòng, ngừa cháy, nổ xảy ra. Kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ và xử lý ngiêm các trường hợp không đảm bảo điều kiện về an toàn về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường. UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc tỉnh và UBND các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị có kế hoạch triển khai nghiêm túc các nội dung chỉ đạo tại Kế hoạch này./.​

Ngọc Chính

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh