Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ 07/9-11/9

Ngày đăng: 14-09-2020, 03:00 - Lượt truy cập: 169

​Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu; tiếp tục tăng cường phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường; phòng, chống tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng,… là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần từ ngày 07/9-11/9/2020.


1.    Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2020 cho trẻ em

Để bảo đảm mọi trẻ em trên địa bàn tỉnh được vui Tết Trung thu năm 2020, ngày 07/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1828/UBND-KGVX chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và các sở, ngành, đơn vị có phương án tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2020 cho trẻ em tại cộng đồng dân cư, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đảm bảo an toàn, thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.  Đồng thời, vận động các nguồn lực hỗ trợ, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc phải điều trị dài ngày. Tổ chức thăm, tặng quà cho trẻ em ở các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Trung thu.

2.    Triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường

Ngày 07/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1832/UBND-NL yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội tại địa phương phát động và triển khai “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường" trên địa bàn theo nội dung hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 5984/BNN-TY ngày 31/8/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; thời gian tổ chức từ ngày 20/9/2020 đến 20/10/2020. Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức các đoàn công tác đi hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường" để ngăn chặn dịch bệnh phát sinh trên đàn vật nuôi, chủ động tiêu diệt tác nhân gây bệnh nguy hiểm trên dân gia súc, gia cầm và môi trường theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

3.    Phòng, chống tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng

Triển văn bản số 3284/LĐTBXH-TE ngày 21/8/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn. UBND tỉnh có Công văn số 1834/UBND-KGVX chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, hành động của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc chăm sóc trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi không nơi nương tựa, không để tình trạng bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn. Bên cạnh đó, tổ chức việc tiếp nhận các tin báo, tố giác và chuyển các trường hợp trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi lang thang xin ăn không có nơi cư trú ổn định vào các khu cách ly phòng dịch COVID-19, sau đó phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn kiểm tra, làm rõ tình hình sức khỏe của đối tượng, bảo đảm chắc chắn không nhiễm SARS-CoV-2 thì chuyển về cơ sở trợ giúp xã hội. Xác minh nhân thân, hoàn cảnh của đối tượng để đưa đối tượng trở về gia đình, cộng đồng; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nơi đối tượng cư trú để thực hiện chính sách trợ giúp xã hội phù hợp; yêu cầu gia đình, người thân có cam kết không để tái diễn tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi lang thang xin ăn trên đường phố, nơi công cộng. Công an tỉnh và các cơ quan chức năng tiến hành ngay việc kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm các vụ việc có dấu hiệu lợi dụng, dụ dỗ, môi giới, ép buộc, trục lợi trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi lang thang xin ăn. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ trẻ em, bảo đảm quyền của các đối tượng yếu thế và pháp luật về trợ giúp xã hội.

4.    Cấp gạo học kỳ I năm học 2020-2021 cho học sinh

Theo quyết định của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh trong học kỳ I năm học 2020-2021, tỉnh Gia Lai được cấp 692.157 kg gạo để cấp phát cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn. Trên cơ sở đó, ngày 08/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1840/UBND-KGVX chỉ đạo về cấp gạo học kỳ I năm học 2020-2021 cho học sinh. Theo đó, về đối tượng và thủ tục hồ sơ xét cấp gạo UBND tỉnh yêu cầu thực hiện theo quy định tại Nghị định số 116/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn và Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc quy định khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày,... Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai việc cấp gạo cho học sinh. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, phân công đơn vị chuyên môn của huyện có trách nhiệm tiếp nhận gạo từ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên để cấp cho học sinh các trường kịp thời, đúng quy định.

5.    Ngăn chặn tình trạng tự tử trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Để ngăn chặn tình trạng tự tử trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh, ngày 10/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1872/UBND-NL yêu cầu Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan chỉ đạo, UBND các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đồng bào DTTS biết quý trọng cuộc sống của bản thân, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng xã hội. Đồng thời, tổng kết kinh nghiệm công tác tuyên truyền, vận động ngăn chặn hành vi tự tử trong vùng đồng bào DTTS của huyện Kông Chro để hướng dẫn, nhân rộng mô hình này cho các địa phương khác triển khai thực hiện. UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu; đưa vào hương ước, quy ước thôn, làng cam kêt không để xảy ra tự tử.

6.    Tiếp tục tăng cường phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Ngày 10/9/2020, UBND tỉnh  ban hành Công văn số 1868/UBND-NL chỉ đạo về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP). Trong đó, UBND huyện la Pa có trách nhiệm tập trung chỉ đạo triển khai ngay các giải pháp bao vây, khống chế, dập tắt ngay ổ dịch, ngăn chặn, không để dịch lây lan ra diện rộng; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước tình hình dịch. Thông báo về tình hình bệnh DTLC đang tái phát trên địa bàn để nhân dân chủ động phòng, chống; hướng dẫn các cơ sở, hộ chăn nuôi gia súc triên khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. UBND các huyện, thị xã, thành phố, tiếp tục giám sát chặt chẽ bệnh DTLCP và các dịch bệnh khác trên đàn vật nuôi nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo, tổ chức khoanh vùng, dập dịch nhanh chóng, kịp thời ngay khi bệnh, dịch còn trong diện hẹp; xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, không báo cáo, bán chạy động vật bệnh, chết, vứt xác động vật chết ra môi trường làm lây lan dịch bệnh. Tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi kê khai hoạt động chăn nuôi với chính quyền địa phương, áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, tiêm đầy đủ các loại vắc xin theo quy trình chăn nuôi. Các hộ trước đây có lợn bị DTLCP khi tái đàn phải thực hiện kê khai việc nuôi tái đàn; chuồng trại, con giống, thức ăn và các biện pháp quản lý phải đảm bảo kiểm soát tốt nguồn gây bệnh. Thường xuyên tổ chức công tác vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường tại các khu vực có nguy cơ cao, khu vực có dịch cũ, chợ buôn bán động vật, sản phẩm động vật trên địa để tiêu diệt tác nhân gây bệnh. UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP theo quy định hiện hành. Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với các địa phương giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra; thực hiện nghiêm quy trình kiểm dịch vận chuyển theo quy định của Luật Thú y và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh động vật cho cơ quan báo chí để thông tin, tuyên truyền đảm bảo phòng, chống dịch có hiệu quả, bảo vệ sản xuất, tiêu dùng, nhưng tránh gây hiêu lâm, hoang mang trong xã hội./.

Mai Đào

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh