Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ 08/7-12/7

Ngày đăng: 15-07-2019, 03:00 - Lượt truy cập: 204

​Tập trung công tác phòng, chống sốt xuất huyết; tổ chức thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo"; tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp quốc gia; triển khai công tác phòng, chống sâu keo mùa thu trên địa bàn tỉnh,… là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần từ ngày 08/7-12/7/2019.


1.    Tập trung công tác phòng, chống sốt xuất huyết

Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết  (SXH), ngày 09/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công điện số 09/CĐ-UBND yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo hệ thống Y tế tiếp tục tăng cường giám sát, phát hiện sớm trường hợp mắc SXH tại các cơ sở khám, chữa bệnh tại cộng đồng; khoanh vùng, xử lý triệt để theo hướng dẫn của Bộ Y tế, không để bùng phát thành dịch. Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh chuẩn bị đầy đủ thuốc men, vật tư trang thiết bị y tế, hóa chất; bố trí giường bệnh, đảm bảo nhân lực phù hợp để sẵn sàng phòng chống dịch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cộng đồng khu dân cư về công tác vệ sinh môi trường hàng tuần; tập trung tư vấn, hướng dẫn cách phòng bệnh tại hộ gia đình và cách nhận hoặc nghi ngờ mắc bệnh SXH cần đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà. Phối hợp với chính quyền địa phương huy động sự tham gia của cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch bệnh SXH. UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND cấp xã triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

2.    Tổ chức thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi  cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo"

Ngày 09/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1524/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh; các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; UBND các địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi  cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo". Trong đó, tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ công chức, viên chức, sỹ quan, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, người lao động về ý nghĩa nhân văn của Cuộc vận động và tích cực tham gia hưởng ứng đăng ký trợ giúp địa chỉ nhân đạo theo danh sách Hội Chữ thập đỏ tỉnh đề xuất, góp phần chăm lo các đối tượng khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững. UBND các địa phương có trách nhiệm tăng cường chỉ đạo các đơn vị, địa phương trên địa bàn tích cực phối hợp với Chữ Thập đỏ cùng cấp vận động nguồn lực, đăng ký tham gia Cuộc vận động. Các cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động để Cuộc vận động được thực hiện rộng khắp, thực sự là Cuộc vận động của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. UBND tỉnh cũng đề nghị Thường trực UBMTTQVN tỉnh, các đoàn thể, chính trị - xã hội tỉnh phối hợp đồng bộ, chặt chẽ để tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân hưởng ứng, triển khai hiệu quả Cuộc vận động. Đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác an sinh xã hội để góp phần cùng với Đảng và Nhà nước thực hiện mục tiêu “Người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện", phối hợp với Hội Chữ thập đỏ nhận trợ giúp các đối tượng khó khăn trong xã hội vươn lên hòa nhập cộng đồng.

3.    Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ

Ngày 08/7/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1512/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Theo đó, mục tiêu cụ thể của Kế hoạch gồm: Tập trung cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); tập trung phấn đấu cải thiện 10 chỉ số thành phần, đặc biệt là các chỉ số có thứ hạng thấp. Đơn giản hóa, công khai, minh bạch thủ tục hành chính (TTHC), đẩy mạnh rút ngắn thời gian giải quyết TTHC; tăng cường công khai thông tin về pháp lý, đất đai, quy hoạch, đấu thầu... theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tiếp cận một cách thuận lợi và dễ dàng; đảm bảo thực thi đầy đủ điều kiện kinh doanh đã bị bãi bỏ, các quy định về cắt giảm danh mục mặt hàng và cải cách TTHC về kiểm tra chuyên ngành. Phát huy và triển khai thực hiện hiệu quả Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, cung ứng dịch vụ công trực tuyến và chính quyền điện tử. Tiếp tục phối hợp với mạng xã hội Zalo để đẩy mạnh triển khai phục vụ công dân, doanh nghiệp tra cứu, theo dõi tình trạng giải quyết hồ sơ; đánh giá mức độ hài lòng khi giao dịch với các cơ quan hành chính. Người dân, doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4. Đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Đào tạo, bồi dưỡng định kỳ định kỳ và thường xuyên về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và thái độ ứng dụng, ý thức trách nhiệm… để cán bộ tiếp xúc và làm việc trực tiếp với doanh nghiệp phải am hiểu chuyên môn, hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ và có thái độ phục vụ, nhiệt tình, thân thiện. Tiếp tục rút ngắn thời gian thực hiện các TTHC theo hướng phấn đấu giảm 30-70% thời gian thực hiện các TTHC so với quy định của pháp luật. Đẩy mạnh thanh toán điên tử. Phát triển hệ sinh khởi nghiệp, khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo. Tăng cường các hoạt động sáng tạo, trải nghiệm khoa học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành du lịch để du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Để tổ chức thực hiện đạt mục tiêu đã đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các địa phương và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch này; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để cả hệ thống chính trị tích cực tham gia cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; đồng thời, đẩy mạnh việc hỗ trợ, giúp đỡ, đồng hành cùng doanh nghiệp, tích cực đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, gây khó khăn, cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các ngành, địa phương tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này; kịp thời đề xuất UBND tỉnh giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh.

4.    Triển khai công tác phòng, chống sâu keo mùa thu trên địa bàn tỉnh

Để chủ động phòng, trừ kịp thời, có hiệu quả sâu keo mùa thu trên địa bàn tỉnh. Ngày 12/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1554/UBND-NL yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung điều tra sự phân bố, mật độ, tỷ lệ gây hại của sâu keo mùa thu trên cây ngô và cây trồng khác; thực hiện công tác phòng, chống theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 1283/SNNPTNT-TTBVTV ngày 11/6/2019. Tiến hành khoanh vùng và sử lý triệt để, kịp thời không để lây lan ra diện rộng, gây thiệt hại đến sản xuất. Tổ chức thông tin tuyên truyền trên loa, đài phát thanh, truyền hình của huyện về cách nhận biết và biện pháp phòng, chống sâu keo mùa thu. Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và các đơn vị chức năng, cử cán bộ chuyên môn bám cơ sở, vùng dịch bị xâm hại để hướng dẫn cho người dân các biện pháp phòng, chống có hiệu quả, không để lây lan ra diện rộng, gây thiệt hại đến sản xuất, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Bên cạnh đó, tổ chức ngay các lớp tập huấn, hướng dẫn nhận biết về đặc điểm phát sinh gây hại và các biện phát phòng trừ cho cán bộ kỹ thuật, nông dân các địa phương trong tỉnh; kịp thời đề xuất UBND tỉnh các giải pháp để tiếp tục chỉ đạo đảm bảo hiệu quả, sát với tình hình thực tế. UBND tỉnh cũng yêu cầu Đài Phát hanh- Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đưa tin về đặc điểm nhận biết, tác hại và biện pháp phòng chống để người dân biết và thực hiện theo hướng dẫn.​

Ngọc Chính

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh