Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ 14/01-18/01

Ngày đăng: 21-01-2019, 03:00 - Lượt truy cập: 477

Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018; thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm hạn chế các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng; triển khai kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019,… là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần từ ngày 14/01-18/01/2019.


1.    Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018

Ngày 14/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 18/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018. Theo đó, tổng số hộ nghèo là 34.873 hộ, chiếm tỷ lệ 10,04% tổng số hộ dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó hộ nghèo người đồng bào dân tộc thiểu số là 30.441 hộ, chiếm tỷ lệ 87,29% tổng số hộ nghèo. Toàn tỉnh không có hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công. Tổng số hộ cận nghèo là 34.956 hộ, chiếm tỷ lệ 10,06% tổng số hộ dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó số hộ cận nghèo người đồng bào dân tộc thiểu số là 26.801 hộ, chiếm tỷ lệ 76,67% tổng số hộ cận nghèo.

2.    Thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm hạn chế các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng

Ngày 14/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 111/UBND-NC chỉ đạo các đơn vị, địa phương Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Trong đó, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 23/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động vận tải đường bộ và văn bản số 1899/UBND-NC ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, yêu cầu các lực lượng chức năng của địa phương thực hiện kiểm tra toàn diện về chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với doanh nghiệp, các chủ phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ đã xảy ra tai nạn trong những năm vừa qua; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện vi phạm. Ngoài ra, tiếp tục rà soát và có biện pháp xử lý triệt để các điểm đen có nguy cơ cao về tai nạn giao thông, đường dân sinh, lối đi tự mở; vận động các đoàn thể tại địa phương tham gia cảnh giới, tuyệt đối không để xảy ra tai nạn giao thông tại các vị trí này.

3.    Triển khai kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Ngày 15/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 117/UBND-NL yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tập trung triển khai Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2019 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh và Quyết định số 5147/QĐ-BNN-KTTH ngày 26/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Bên cạnh đó, rà soát, tổng hợp các dự án sản xuất, ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh để xác định nhu cầu, tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động trong các dự án này. Hướng dẫn UBND các địa phương xác định nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo hướng dẫn của Trung ương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp, đào tạo nghề; các mô hình dạy nghề có hiệu quả, các gương điển hình sản xuất giỏi, nông dân đã thành công sau học nghề. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực  hiện dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tại cơ sở để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc và tham mưu UBND tỉnh các biện pháp chỉ đạo kịp thời. UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các địa phương giao nhiệm vụ cho Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, xác định nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT để làm cơ sở tổng hợp, đề xuất phân bổ kinh phí triển khai thực hiện. Tổ chức kiểm tra, giám sát, lồng ghép công tác đào tạo nghề nông nghiệp với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. Trung tâm Khuyến nông tỉnh và các cơ sở dạy nghề trên địa bàn có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đào tạo nghề nông ngiệp cho lao động nông thôn gắn với các mô hình khuyến nông; đảm bảo lao động sau khi học nghề có việc làm và có tay nghề đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

4.    Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019

Nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho người sử dụng lao động và người lao động. Ngày 17/01/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND về Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019. Tháng hành động ATVSLĐ năm 2019 được tổ chức từ ngày 01 – 31/5/2019, trên địa bàn toàn tỉnh với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về An toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc". Để tổ chức thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức các hoạt động truyền thông và tổ chức một số hoạt động chuyên đề về ATVSLĐ; tăng cường kiểm tra việc tổ chức thực hiện quan trắc môi trường lao động và công tác huấn luyện về ATVSLĐ cho người lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở sản xuất kinh doanh. UBND cấp huyện chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch và hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn quản lý triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả trong Tháng hành động. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về ATVSLĐ cho doanh nghiệp, người lao động trong cả khu vực có quan hệ và không có quan hệ lao động. Treo băng rôn, phát hành các panô, áp phích, tài liệu hướng dẫn tuyên truyền cụ thể về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động trong việc thực thi pháp luật ATVSLĐ. Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa là địa phương được lựa chọn tổ chức Lễ phát động hưởng Tháng hành động về ATVSLĐ cấp tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động- Thương Binh và Xã hội để thực hiện tổ chức lễ đảm bảo thiết thực, hiệu quả. UBND tỉnh cũng yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh căn cứ vào nội dung và cách thức tổ chức Tháng hành động của Kế hoạch này để xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Tháng hành động của đơn vị, cơ sở sản xuất. Chỉ đạo, hướng dẫn các bộ phận, đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Thành hành động ATVSLĐ năm 2019.

5.    Công bố Danh mục TTHC mới

Ngày 14/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 34/QĐ-UBND công bố danh mục gồm 05 thủ tục hành chính (TTHC) mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh. Theo đó, danh mục 05 TTHC mới gồm: Lập, thẩm định quyết định phê duyệt Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại; lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản; lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng; lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hàng năm và thủ tục xác định chuyên gia.

6.    Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019

          Ngày 18/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Theo đó, quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai là 5.500 đồng/kg. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/01/2019 và thay thế Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh./.​

Ngọc Chính

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh