Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ 21/01-25/01

Ngày đăng: 28-01-2019, 12:00 - Lượt truy cập: 483

Đảm bảo an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019; tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch; tăng cường các biện pháp QLBVR và PCCC; thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế- Dân số đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh,… là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần từ ngày 21/01-25/01/2019.


1.     Đảm bảo an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Ngày 23/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 193/UBND-KGVX yêu cầu Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương; các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các địa phương triển khai mạnh mẽ công tác thông tin truyền thông, giáo dục cho tất cả các nhóm đối tượng sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm các biện pháp để bảo đảm bệ sinh ATTP, vệ sinh ăn uống, vệ sinh cá nhân nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen không đảm bảo ATTP trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và sử dụng thực phẩm, đặc biệt là không uống rượu không có nguồn gốc xuất xứ. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung vào các cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, các chợ đầu mối, siêu thị; cơ sở sản xuất, kinh doanh thịt, cá, rau, củ, quả, bánh kẹo,… các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước giải khát, nước đá; cơ sở dịch vụ ăn uống, nhà hàng lưu động, kinh doanh thức ăn đường phố. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát ATTP đối với các cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể và kinh doanh dịch vụ ăn uống tập trung trên địa bàn quản lý. Kiên quyết xử lý nghiêm và đình chỉ hoạt động với với các cơ sở không đảm bảo điều kiện về ATTP, cơ sở không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP. Phát hiện sớm các hành vi vi phạm về ATTP, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi và sản phẩm vi phạm về ATTP theo quy định của pháp luật.

2.     Tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch

Ngày 23/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 203/UBND-KGVX chỉ đạo về việc triển khai thực hiện Quyết định số 44/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan, hướng dẫn cho các cơ quan báo chí địa phương thực hiện công tác tuyên truyền đảm bảo phù hợp với với đối tượng độc giả, tôn chỉ của từng cơ quan báo chí. Đồng thời, phối hợp, cung cấp thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, các trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương. UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về chủ đề Năm Du lịch quốc gia, các sự kiện văn hóa du lịch lớn của tỉnh để cơ quan báo chí có kế hoạch tuyên truyền.

3.     Tăng cường các biện pháp QLBVR và PCCC

Để chủ động thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR), ngăn chặn kịp thời tình hình khai thác, chặt phá rừng, vận chuyển, mua bán lâm sản, động vật hoang dã trái phép và triển khai thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR). Ngày 23/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 191/UBND-NL yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các biện pháp QLBVR trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; đảm bảo lực lượng, phương tiện để phối hợp với chính quyền địa phương xử lý kịp thời các vụ phá rừng, tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, các đơn vị trực thuộc phân công trực và tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát công tác QLBVR, PCCCR theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Phối hợp với các lực lượng liên quan và chính quyền cơ sở, chủ rừng kiểm tra, truy quét để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi lấn chiếm đất rừng, chặt phá, khai thác rừng trái pháp luật, mua bán lâm sản, động vật hoang dã; chủ trì, phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ-Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị, chủ rừng thực hiện nghiêm các biện pháp PCCCR; kiên quyết không để xảy ra tình trạng cháy rừng hoặc các điểm nóng về phá rừng, khai thác lâm sản trái phép. UBND các địa phương có trách nhiệm chỉ đạo UBND cấp xã, các cơ quan chức năng và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc công tác QLBVR; tổ chức thanh tra, kiểm tra và xóa các tụ điểm phá rừng; điều tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm theo quy định của pháp luật; kiểm tra các phương án PCCCR để có biện pháp chủ động ứng phó kịp thời khi có cháy rừng xảy ra. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tình hình thực hiện công tác QLBVR ở địa phương. UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị chủ rừng phân công trực và tổ chức tuần tra, truy quét để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái phép trên lâm phần được giao quản lý; giám sát chặt chẽ việc đốt nương làm rẫy của nhân dân trong khu vực, không để ảnh hưởng đến công tác PCCCR.

4.     Thực hiện cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí

Ngày 23/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 192/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg, ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021". Theo đó, UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định nêu trên. Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh kiểm tra, theo dõi việc vận chuyển, phát hành các ấn phẩm báo, tạp chí đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng và số lượng quy định. UBND các huyện, thị xã, thành phố  phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh rà soát, điều chỉnh, bổ sung, lập danh sách đối tượng được cấp và danh mục các ấn phẩm báo, tạp chí đề nghị cấp. Chỉ đạo cấp xã, các tổ chức chính trị, xã hội, các đoàn thể quần chúng triển khai hoạt động tuyên truyền, phổ biến thông tin trên các ấn phẩm báo chí được cấp đến nhân dân bằng các hình thức, phương tiện, đa dạng, phong phú, hấp dẫn.

5.     Thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế- Dân số đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Ngày 24/01/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Theo đó, Chương trình được triển khai thực hiện với 8 dự án gồm: Dự án Phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và các bệnh không lây nhiễm phổ biến; dự án Tiêm chủng mở rộng; dự án Dân số và phát triển; dự án An toàn thực phẩm; dự án Phòng chống HIV/AIDS; dự án bảo đảm máu an toàn và phòng, chống một số bệnh lý huyết học; dự án Quân dân y kết hợp và dự án theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình và truyền thông y tế. Tổng dự toán kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số đến năm 2020 là hơn 41 tỷ đồng; trong đó Ngân sách Trung ương hơn 21 tỷ đồng; ngân sách địa phương hơn 19 tỷ đồng. Để tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu của tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các chính sách, đề án, quy hoạch về Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh theo phân cấp quản lý và quy định của pháp luật. Đồng thời, làm đầu mối chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương, Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan tổ chức, chỉ đạo triển khai Kế hoạch Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số của tỉnh đến năm 2020; theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện của các sở, ban, ngành và địa phương. Ngoài ra, chủ trì, phối  hợp với  các cơ quan liên quan và UBND các địa phương thực hiện tốt việc lồng ghép các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số với các chương trình kinh tế- xã hội khác của địa phương, đơn vị. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho công tác y tế.

6.     Thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh

Ngày 23/01/2019, UBND đã ban hành Quyết định số 34/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030"(gọi tắt là Chương tình OCOP).  Mục tiêu của Kế hoạch nhằm phát triển các hình thức tổ chức sản xuất (Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh) để sản xuất các sản phẩm truyền thống, các sản phẩm mang tính đặc trưng của địa phương góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị. Đồng thời, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập và đời sống cho nông dân, thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất" trong Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, phát triển xã hội hóa nông thôn bền vững, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý. Theo đó, Chương trình OCOP sẽ được triển khai thực hiện ở toàn bộ khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đối tượng thực hiện gồm sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ có nguồn gốc từ địa phương, hoặc được thuần hóa, đặc biệt là đặc sản vùng, miền trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh về điều kiện sinh thái, nguồn gen, văn hóa, tri thức và công nghệ địa phương. Chủ thể thực hiện là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã làm nòng cốt cùng với tổ hợp tác, hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh. Nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện Đề án gồm: Tăng cường công tác truyên truyền nâng cao nhận thức; xây dựng hệ thống quản lý thực hiện Chương trình OCOP; triển khai các chế độ, chính sách hiện hành của nhà nước; thực hiện về khoa học và công nghệ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; xây dựng hệ thống tư vấn, đối tác hỗ trợ Chương trình OCOP và huy động các nguồn lực để thực hiện./.

Mai Đào​

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh