Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ 24/12-28/12

Ngày đăng: 28-12-2018, 04:00 - Lượt truy cập: 534

Quy định mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế năm 2019; tăng cường công tác bảo vệ trẻ em; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh; Ban hành danh mục thủ tục hành chính mới,… là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần từ ngày 24/12-28/12/2018.


1.     Quy định mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế năm 2019

Thực hiện Nghị quyết số 92/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Khóa XI- Kỳ họp thứ Bảy về ban hành Quy định mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2019 cho một số đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng. Ngày 24/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2892/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ngành: Tài chính, Y tế, Ban Dân tộc, Lao động Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội tỉnh và UBND các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 92/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. Khi có kết dư của quỹ BHYT năm 2018, UBND tỉnh giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các địa phương tham mưu UBND tỉnh xem xét hỗ trợ mua BHYT cho hộ dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng I (trừ những người thuộc đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4, 6 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ).

2.      Ban hành danh mục thủ tục hành chính mới

Ngày 26/12/2018, UBND tỉnh ban hành các Quyết định số 1266, 1267, 1268/QĐ-UBND về việc công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính (TTHC) mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn (02 TTHC gồm: Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công và thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã). Công bố danh mục gồm 5 TTHC mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT (gồm: Thủ tục thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước; thẩm định phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi; thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công; thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp và phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh). Công bố danh mục gồm 04 TTHC mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn (gồm: Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước; thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi; thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công và thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện).                  

3.     Công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia

Ngày 24/12/2018, UBND tỉnh ban hành các Quyết định số: 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261/QĐ-UBND về việc công nhận 03 Trường Tiểu học gồm: Lê Quý Đôn, phường Ia Kring, TP. Pleiku; Tiểu học số 2 thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa và Trường Tiểu học Ia Nhin, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh đạt chuẩn quốc gia mức độ II từ năm học 2018-2019. Đồng thời, công nhận 11 Trường Tiểu học gồm: Lương Thạnh, phường Đống Đa, TP.Pleiku; Lê Hồng Phong, phường Trà Bá, TP.Pleiku, Võ Thị Sáu, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ; Phan Chu Trinh, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ; Trường Tiểu học số 2, xã Glar, huyện Đak Đoa; Lê Văn Tám, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê; Kông Bờ La, huyện Kbang; Phan Chu Trinh, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh; Ia Ly, thị trấn Ia Ly,  huyện Chư Păh; Ia Phí, xã Ia Phí, huyện Chư Păh và Trường Tiểu học Nghĩa Hưng, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh đạt chuẩn quốc gia mức độ I từ năm học 2018-2019.

4.     Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em

Nhằm tiếp tục tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh. Ngày 25/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2908/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh về công tác bảo vệ trẻ em và tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các địa phương có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn cho các trường thuộc thẩm quyền quản lý có các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, đặc biệt các hành vi xâm hại tình dục trẻ em; thực hiện nghiêm Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; các quy định về quy tắc ứng xử tới cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động, nâng cao đạo đức nhà giáo. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra nền nếp, kỷ cương trường học; xử lý nghiêm các giáo viên, nhân viên, người lao động có hành vi bạo lực, xâm hại thể chất, tinh thần đối với trẻ em và người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra các vụ việc vi phạm. Đưa nội dung giáo dục kỹ năng phòng, tránh tình trạng xâm hại cho học sinh nữ; đồng thời, giáo dục đối với học sinh nam trong các cơ sở giáo dục. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tăng cường công tác phối hợp triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng xâm hại tình dục trẻ em. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an các địa phương trực thuộc điều tra, xử lý nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em, nhất là xâm hại tình dục trẻ em. UBND tỉnh cũng đề nghị UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động giáo dục đoàn viên, hội viên trong việc bảo vệ trẻ em, phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng xâm hại trẻ em; ngoài ra thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội liên quan đến việc thực thi pháp luật về bảo vệ trẻ em.

5.     Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh

UBND tỉnh ký Quyết định số 618/QĐ-UBND, ngày 25/12/2018 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà năm 2019 của tỉnh Gia Lai. Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tthực hiện có hiệu quả chủ đề của năm 2019 là “siết chặt kỷ cương hành chính, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao chất lượng tham mưu, phối hợp của các cấp, các ngành", đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, xác định rõ công tác CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, trọng điểm của các sở, ban, ngành, địa phương; tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ CCHC. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của CCHC để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong năm 2019. Song song với đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thẩm định, ban hành và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); cải thiện chất lượng công tác ban hành văn bản QPPL trên các lĩnh vực quản lý nhà nước nhằm tạo thể chế, pháp lý tốt, xóa bỏ rào cản, dễ áp dụng trên thực tế, tạo môi trường thuận lợi, thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, duy trì phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Rà soát các TTHC còn chồng chéo, khó thực hiện để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ; TTHC liên quan đến cá nhân, doanh nghiệp thực hiện theo hướng gọn nhẹ, đơn giản, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện TTHC. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, hành chính, đơn vị sự ngiệp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ngoài ra, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước; công khai, tiếp nhận, giải quyết TTHC công trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử liên thông. Theo đó, Kế hoạch đã đề ra các nhóm nhiệm vụ để thực hiện gồm: Cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính; và tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, thông tin tuyên truyền về CCHC. Để tổ chức thực hiện, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả Kế hoạch CCHC năm 2019 của cơ quan, đơn vị mình; xác định rõ nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá, giải pháp chủ yếu và trách nhiệm thực hiện CCHC trong năm 2019 của cơ quan, đơn vị, địa phương./.​

Mai Đào

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh