Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ 26/4-02/5/2021

Ngày đăng: 04-05-2021, 01:00 - Lượt truy cập: 93

​Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Lễ 30/4 và 05/2021; Tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước và xâm hại trẻ em; Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử; Kế hoạch đáp ứng từng cấp độ dịch COVID-19 tại tỉnh; Tiếp tục tập trung thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19... là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần từ ngày 26/4-02/5/2021.1.  Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Lễ 30/4 và 05/2021

Ngày 26/4/2021, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 453/UBND-NC về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Lễ 30/4 và 05/2021.

Tại công văn UBND tỉnh giao cho sở Giao thông vận tải xây dựng phương án, chỉ đạo thực hiện bảo đảm năng lực, chất lượng, an toàn đối với vận tải hành khách, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; yêu cầu các đơn vị vận tải tuân thủ quy tắc giao thông, phòng ngừa tai nạn đường đèo dốc, chỉ đưa phương tiện đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật để vận chuyển khách; kiên quyết xử lý phương tiện vận tải khách vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tăng cường các giải pháp nâng cao an toàn công trình đường bộ, bảo đảm giao thông thông suốt. Giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong thanh thiếu niên, nhất là vùng dân tộc thiểu số; có phương án phòng chống, ngăn chặn và cương quyết xử lý các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tổ chức triển khai, thực hiện; đồng thời, phải chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thực hiện nhiệm vụ.

2. Tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước và xâm hại trẻ em

Ngày 26/4/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 454/UBND-KGVX về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước và xâm hại trẻ em.

Tại công văn UBND tỉnh giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm minh các vụ việc xâm hại trẻ em; tăng cường phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo. Triển khai công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn quản lý; đồng thời huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể và người dân trong việc phát hiện, giám sát, cánh giới các khu vực có nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em.

Các Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về bảo vệ trẻ em. Hướng dẫn cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em. gia đình, cộng đồng kiến thức, kỹ năng phát hiện, tố cáo kịp thời các hành vi xâm hại trẻ em; giám sát, trông coi trẻ em, đặc biệt trẻ em nhỏ tuổi.

3. Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử

Ngày 29/4/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 478/UBND-NC yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các địa phương tăng cường bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

Theo đó, Công an tỉnh có trách nhiệm huy động lực lượng, phương tiện, triển khai hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử theo chỉ đạo của Bộ Công an. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện, đẩy mạnh thực hiện các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử; các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội gắn với bảo vệ các hoạt động kỷ niệm chiến thắng 30/4, Quốc tế lao động 01/5. Bên cạnh đó, chủ động nắm tình hình, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động gây rối an ninh trật tự, phá hoại cuộc bầu cử. Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp quyết hệt các loại tội phạm, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi lên ngay từ cơ sở, không để tội phạm hoạt động phức tạp,… UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng chức năng tăng cường bám địa bàn, tập trung nắm tình hình, vận động nhân dân tham gia đấu tranh, phản bác luận điệu tuyên truyền, chống phá của các thế lực thù địch; tăng cường quản lý, giáo dục đối tượng tại cộng đồng, không để đối tượng bên ngoài móc nối, liên kết, chống phá cuộc bầu cử.

UBND tỉnh cũng yêu cầu, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp thực hiện hiệu quả các chuyên đề công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; chủ động phương án bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị, bảo vệ chính trị nội bộ.

4. Kế hoạch đáp ứng từng cấp độ dịch COVID-19 tại tỉnh

Ngày 30/4/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 489 /KH-UBND về đáp ứng từng cấp độ dịch COVID-19 tại tỉnh.

Với mục tiêu chung của Kế hoạch là nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình thực tế. Phát hiện sớm các ca bệnh/chùm ca bệnh COVID-19, đáp ứng nhanh, xử lý kịp thời, hiệu quả theo các cấp độ dịch, không để dịch xâm nhập, lây lan, bùng phát trên diện rộng, hạn chế đến mức thấp nhất số mắc và tử vong, giảm thiểu tác động của dịch bệnh đến phát triển kinh tế, trật tự, an toàn xã hội. Kế hoạch của UBND tỉnh được phân loại theo các cấp độ dịch Covid-19 của tỉnh bao gồm: Cấp độ 1: Có trường hợp bệnh xâm nhập. Cấp độ 2: Có < 20 trường hợp lây nhiễm thứ phát trong tỉnh. Cấp độ 3: Dịch bệnh lây lan trên 20 trường hợp và dưới 80 trường hợp mắc trong tỉnh. Cấp độ 4: Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng từ 80 đến dưới 400 trường hợp mắc. Cấp độ 5: Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng từ 400 trường hợp mắc trở lên. Theo đó đối với cấp độ 5 có thể triển khai hoạt động, điều phối sử dụng tối đa giường bệnh điều trị cách ly phục vụ đạt 1.055 giường điều trị cách ly trong toàn tỉnh; xem xét chuyển đổi cơ sở y tế tại địa phương có dịch thành Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 theo chỉ tiêu giường bệnh của cơ sở y tế đó để phục vụ điều trị tại chỗ và hỗ trợ cho địa phương lân cận. Đối với từng cấp độ sẽ có các phương án cụ thể để triển khai thực hiện trên toàn tỉnh.

Đối với việc tổ chức thực hiện Kế hoạch thì Ban Chỉ đạo tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm quan điểm “chống dịch như chống giặc", huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân để “mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình, thôn, bản, xóm, làng, khu phố phải là một pháo đài chống dịch". Trên cơ sở kế hoạch này, chỉ đạo BCĐ cấp huyện, cấp xã, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, “cơ sở" thực hiện kế hoạch này và các văn bản chỉ đạo đã được triển khai trước đó; theo chức năng nhiệm vụ xây dựng chi tiết kế hoạch, phương án đáp ứng với từng cấp độ dịch để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với đơn vị, địa phương mình.

5.  Tiếp tục tập trung thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 02/5/2021, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 491/UBND-KGVX về việc tiếp tục tập trung thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

Thông qua Công văn UBND tỉnh đề nghị Cấp ủy, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện một số công tác sau: Quán triệt và thực hiện nghiêm quan điểm “chống dịch như chống giặc", vì sức khoẻ của nhân dân, vì sự an toàn của cộng đồng; bình tĩnh, sáng suốt, chủ động và sáng tạo, tích cực và nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp... siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các đơn vị, cơ sở trên địa bàn, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường học, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, sân bay, bến xe, các địa điểm công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, khu du lịch, cơ sở lưu trú, cơ sở thờ tự của tôn giáo và các sự kiện tập trung đông người... Tiếp tục quản lý chặt việc nhập cảnh, cách ly, theo dõi y tế sau cách ly; rà soát, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quy trình thực hiện cách ly y tế, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm trong các cơ sở cách ly tập trung và từ cơ sở cách ly lây nhiễm ra cộng đồng. Tuân thủ yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tiếp tục siết chặt quản lý, bảo vệ biên giới với Campuchia; tăng cường lực lượng quản lý biên giới, ngăn chặn triệt để nhập cảnh trái phép, đặc biệt là ở các tuyến đường mòn, lối tắt./.


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc