Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ 29/6-03/7

Ngày đăng: 06-07-2020, 02:00 - Lượt truy cập: 218

​Tuyển dụng 146 công chức các cơ quan hành chính nhà nước năm 2020; triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh DTLCP tái phát và lây lan trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; triển khai thực hiện Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành,… là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần từ ngày 29/6-03/7/2020.


1.     Tập trung triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh DTLCP

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và PTNT, hiện nay, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) vẫn đang còn tiếp tục xảy ra tại một số địa phương. Trên địa bàn tỉnh, ngày 25/6/2020 đã phát hiện ổ bệnh DTLCP tái phát tại xã Kim Tân thuộc huyện la Pa làm chết và tiêu hủy 06 con lợn, nguy cơ bệnh DTLCP tái phát và lây lan diện rộng trong thời gian tới là rất cao, đặc biệt trong điều kiện nuôi tái đàn lợn, tăng đàn lợn ngày càng gia tăng, việc áp dụng các biện pháp an toàn sinh học còn hạn chế ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Trước tình hình trên, để phòng, chống DTLCP tái phát và lây lan trên địa bàn tỉnh, ngày 01/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1364/UBND-NL yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai nghiêm túc, kịp thời công tác phòng, chống bệnh DTLCP theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và địa phương. Trong đó, UBND huyện Ia Pa triển khai ngay các biện pháp bao vây, khống chế, dập tắt ổ bệnh DTLCP trên địa bàn xã Kim Tân theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, tuyệt đối không để lây lan ra diện rộng. Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh với phưorng châm “Dập dịch như chống giặc", phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh theo chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; tránh tình trạng chủ quan, lơ là để dịch bệnh tái phát, lây lan diện rộng, gây thiêt hại cho sản xuất chăn nuôi. Tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, ở nhiều cấp độ, nhất là thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở về các biện pháp chăn nuôi, tái đàn lợn, tăng đàn lợn an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; đồng thời tuyên truyền để người tiêu dùng tăng cường sử dụng các thực phẩm thay thế như thịt gia súc khác, thịt gia cầm, trứng và thủy hải sản. Giám sát tình hình chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, chế biến và tiêu thụ lợn trên địa bàn; khuyến cáo các cơ sở, hộ chăn nuôi không mua lợn ở các tỉnh đang có dịch để về nuôi. Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo chi cục Chăn nuôi và Thú y tăng cường giám sát các loại dịch bệnh, đặc biệt là bệnh DTLCP, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát, gây thiệt hại về kinh tế; thực hiện tốt việc kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và kiểm soát giết mổ. Hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương có dịch triển khai các biện pháp bao vây, khống chế, xử lý triệt để các ổ bệnh DTLCP; kịp thời báo cáo và đề xuất cho UBND tỉnh các giải pháp chỉ đạo phòng, chống dịch hiệu quả.

2.     Tuyển dụng 146 công chức các cơ quan hành chính nhà nước năm 2020

Nhằm tuyển dụng công chức vào làm việc tại các sở, ban ngành, huyện, thị xã, thành phố đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đúng cơ cấu vị trí việc làm, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công việc được giao. Ngày 01/7/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1363/KH-UBND  về việc tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020. Theo đó, tổng số nhu cầu cần tuyển dụng công chức năm 2020 của các cơ quan, đơn vị, địa phương là 146 chỉ tiêu. Đối tượng dự tuyển là những người có nguyện vọng vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh, có đủ điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển theo quy định tại Khoản 3 Mục II Kế hoạch này. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức. Việc tuyển dụng công chức được thực hiện thông qua thi tuyển. Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng quy định rõ những đối tượng được ưu tiên trong tuyển dụng; phiếu đăng ký dự tuyển, thời gian và địa điểm tiếp nhận phiếu; nội dung, hình thức thi tuyển; xác định người trúng tuyển; quy định về nộp phiếu đăng ký dự tuyển, thời gian nhận phiếu đăng ký, lệ phí dự tuyển; thời gian, địa điểm, tổ chức thi tuyển và tài liệu ôn thi.

3.     Triển khai thực hiện Luật Lâm nghiệp

Ngày 30/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1354/UBND-NL chỉ đạo về việc triển khai thực hiện Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, các ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1788/CT-BNN-TCLN ngày 10/3/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Văn bản số 870/UBND-NL ngày 20/4/2020 của UND tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và cho thuê môi trường rừng đặc dụng, phòng hộ; Văn bản số 3923/BNN-TCLN ngày 11/6/2020 cùa Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai thực hiện Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn dưới Luật. Trong đó tăng cường các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng; tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng. Đồng thời, khẩn trương xây dựng phương án quản lý rừng bền vững theo quy định của Luật Lâm nghiệp và Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý rừng bền vững.

4.     Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy

          Ngày 01/7/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1359/KH-UBND về thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Theo đó, Kế hoạch đã đề ra các nội dung và nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện gồm: Hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH); nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phố biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH; tập trung xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC và CNCH; xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án PCCC; nâng cao hiệu quá công tác thanh tra, kiểm tra về PCCC; nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH của lực lượng PCCC; bảo đảm ngân sách nhà nước cho hoạt động PCCC; đẩy mạnh xã hội hóa công tác PCCC và mở rộng hợp tác quốc tế về PCCC. Để Kế hoạch đạt được các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Giao Công an tỉnh phối họp Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.​

Mai Đào

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh