Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày đăng: 22-07-2019, 09:00 - Lượt truy cập: 295

​​Sáng ngày 19/7, tại Hội trường 2/9, TP.Pleiku, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQVN tỉnh Gia Lai lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự Đại hội có các đồng chí: Dương Văn Trang – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phùng Khánh Tài – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Phan Chung – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hồ Văn Điềm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh khóa IX; Đỗ Tiến Đông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh cùng đại diện lãnh đạo UBMTTQVN các tỉnh: Đak Nông, Đak Lak, Kon Tum và 310 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh.


6789456.JPG

Ra mắt Ủy viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh khóa X

Trong nhiệm kỳ qua, UBMTTQ các cấp trong tỉnh luôn bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX và các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, cùng các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ chủ trì và phát động. Đồng thời, tăng cường tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền vận động giúp nhân dân hiểu và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của Nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong đó nổi bật là Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững"; phối hợp vận động nhân dân tham gia đóng góp 336,5 tỷ đồng, hiến tặng hơn 112.000 m2 đất, góp hơn 26.200 ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới; vận động ủng hộ xây dựng quỹ “Vì người nghèo" trên 31 tỷ đồng; Quỹ “An sinh xã hội cho người nghèo" tỉnh đã phân bổ 9,4 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở cho 150 hộ gia đình người có công với cách mạng; xây dựng mới 142 căn “Nhà tình nghĩa"; vận động xã hội hóa hỗ trợ xây mới, sửa chữa 1.248 nhà ở cho gia đình người có công còn khó khăn về nhà ở, trao tặng 70 sổ tiết kiệm... với tổng kinh phí trên 70 tỷ đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đến cuối năm 2018 còn 10,34%. Công tác giám sát và phản biện xã hội, vận động nhân dân phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ở địa phương được nâng lên rõ nét. Công tác dân tộc, tôn giáo, các hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng phong phú, đa dạng. Quan tâm xây dựng lực lượng nòng cốt là già làng, người uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân cư, vận động chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo sống “Tốt đời - Đẹp đạo"; tổ chức nhiều chương trình phối hợp với Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc tỉnh Ratanakiri - Cam puchia và Mặt trận Lào xây dựng Đất nước, góp phần xây dựng tình đoàn kết hữu nghị giữa các quốc gia, dân tộc và địa phương.

Tại Đại hội, đồng chí Đỗ Tiến Đông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin đến các đại biểu một số nét chính về tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh và công tác phối hợp giữa UBND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Theo đó, UBND tỉnh và UBMTTQVN tỉnh đã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các Nghị quyết của HĐND tỉnh, kế hoạch phát triển phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh triển khai thực hiện thường xuyên các nội dung theo Quy chế phối hợp, UBND tỉnh cũng đã phối hợp với UBMTTQVN tỉnh tổ chức có hiệu quả nhiều phong trào, cuộc vận động, kêu gọi, xây dựng nguồn quỹ để hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đại hội cũng thông qua số lượng Ủy viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh khóa X là 95 vị, với sự tham gia của người đứng đầu các tổ chức thành viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cá nhân tiêu biểu trong các dân tộc, chức sắc và người uy tín tiêu biểu trong các tôn giáo, đại diện các doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh giỏi, nhân sĩ, trí thức, chuyên gia trên một số lĩnh vực và cán bộ chuyên trách công tác MTTQ Việt Nam cấp tỉnh. Đồng chí Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tái cử Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa X (nhiệm kỳ 2019-2024). Đồng thời, Đại hội cũng thông qua Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019 – 2024).  

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Dương Văn Trang ghi nhận và biểu dương những kết quả mà MTTQ tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ làm tốt công tác mặt trận phải tích cực và phải chủ động giúp cấp ủy, lãnh đạo công tác mặt trận, phổ biến và thực hiện chính sách của Đảng về mặt trận, làm việc phải kiên nhẫn, phải tha thiết với công tác mặt trận". Do vậy, trong thời gian tới để đưa Chương trình hành động của MTTQVN tỉnh lần thứ X đi vào cuộc sống, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Mặt trận các cấp cần đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động, phấn đấu thực hiện tốt khẩu hiệu: “Công tác mặt trận là công tác của toàn xã hội, trong đó cán bộ chuyên trách là hạt nhân, là nồng cốt". Bên cạnh đó, cần tiếp tục có những hoạt động năng động, sáng tạo, đổi mới, hiệu quả, tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

123456.JPG

Đồng chí Đỗ Tiến Đông trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể UBMTTQVN tỉnh

Dịp này, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2018; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã trao tặng UBMTTQVN tỉnh bức trướng với nội dung: “Đoàn kết – Dân chủ – Đồng thuận – Đổi mới – Phát triển"./.​

Mai Đào

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh