Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 23-09-2022, 04:00 - Lượt truy cập: 102

Nhằm tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nhân lực an toàn thông tin mạng, góp phần triển khai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Ngày 23/9/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2167/KH-UBND về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.


23.9.jpg

Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Lê Duy Trung

Kế hoạch đã đề ra các nội dung để thực hiện gồm: Đào tạo ngắn hạn về an toàn thông tin theo hình thức tập trung, trực tuyến hoặc kết hợp giữa tập trung và trực tuyến về an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, tổ chức nhà nước trên địa bàn tỉnh; Thực hiện chuẩn hóa kỹ năng an toàn thông tin trong các cơ quan, tổ chức; Tổ chức đào tạo kiến thức, kỹ năng an toàn thông tin cho các tổ chức, cá nhân; Tích cực hợp tác, vận động các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp công nghệ thông tin, các chuyên gia an toàn thông tin tham gia phối hợp, hỗ trợ thực hiện xã hội hóa các khóa đào tạo, tập huấn về kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật, diễn tập an toàn thông tin cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; tham gia hỗ trợ, tài trợ về nhân lực, vật lực cho các hoạt động đào tạo, tập huấn, diễn tập, xử lý sự cố an toàn thông tin.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan cần xác định các nội dung công việc và phân công trách nhiệm thực hiện cụ thể; chủ động giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Bên cạnh đó, bảo đảm phối hợp triển khai kịp thời, đồng bộ, chất lượng và hiệu quả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn lực an toàn thông tin và các nhiệm vụ được giao. Đổi mới hình thức đào tạo, tập huấn và phát triển nguồn lực an toàn thông tin một cách chủ động, hiệu quả nhằm hình thành đội ngũ có chất lượng chuyên môn về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên không gian mạng và hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.  Khuyến khích huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện nhiệm vụ, huy động sự tham gia có trách nhiệm của cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, chuyên gia an toàn thông tin trong và ngoài tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan./.​

Mai Đào

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc