Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn quốc gia trong cơ quan hành chính nhà nước

Ngày đăng: 23-05-2023, 08:00 - Lượt truy cập: 21

(GLO)- Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh Gia Lai vừa có công văn về việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan hành chính nhà nước.


Để công tác áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới đạt hiệu quả, góp phần hiện đại hóa nền hành chính, Sở KH-CN đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động (tháng 12-2022 đến tháng 1-2023); kiện toàn Ban chỉ đạo HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và tổ giúp việc khi có biến động về nhân sự.

Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn quốc gia trong cơ quan hành chính nhà nước ảnh 1

Các cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động. Ảnh minh họa

Đồng thời, thường xuyên duy trì, cải tiến HTQLCL đã công bố, áp dụng đảm bảo phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và các quy định của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 5-3-2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Mục tiêu chất lượng (MTCL) và Kế hoạch thực hiện MTCL (tháng 1-2023); xây dựng đầy đủ các quy trình ISO liên quan đến toàn bộ các thủ tục hành chính hiện hành; thực hiện việc rà soát, thống kê tất cả các hoạt động nội bộ của cơ quan, đơn vị không liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, tổ chức xây dựng thành quy trình ISO để đưa vào áp dụng; cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL để áp dụng (chậm nhất là 3 tháng kể từ khi văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành); cập nhật danh mục tài liệu 3 tháng/lần (nếu có thay đổi); ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có), (tương tự quyết định ban hành và áp dụng tài liệu).

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo đánh giá thực hiện mục tiêu chất lượng và báo cáo đánh giá giải quyết rủi ro và cơ hội (trước kỳ đánh giá nội bộ); thực hiện đánh giá nội bộ và họp xem xét của lãnh đạo (tháng 10­,11-2023) để bảo đảm HTQLCL phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, quy định của pháp luật và thực tế công tác tại cơ quan, đơn vị; thực hiện công bố lại theo quy định tại Khoản 3, Điều 4 của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng; thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cơ quan, đơn vị về HTQLCL; tích cực đẩy mạnh triển khai đúng các Quy trình đã xây dựng trong HTQLCL đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu lực và hiệu quả.

Sở KH-CN đề UBND cấp huyện tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra hoạt động duy trì, áp dụng và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của các UBND các xã, phường, thị trấn đảm bảo đúng quy định.

Các cơ quan đơn vị, địa phương báo cáo tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL năm 2023 của mình về Sở KH-CN trước ngày 15-12-2023 để phục công tác tổng hợp báo cáo.​

TRẦN ĐỨC - GLO

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc