Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Gia Lai: Quan tâm phát triển khoa học và công nghệ

Ngày đăng: 20-04-2020, 09:00 - Lượt truy cập: 575
(GLO)- Thời gian qua, công tác quản lý và hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai từng bước được đổi mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống. 


​Theo đó, nhiều đề tài, dự án nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ được đưa vào sản xuất và đời sống, nhiều mô hình điểm về ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất được triển khai nhân rộng, trong đó tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hoạt động sở hữu trí tuệ và thông tin khoa học công nghệ phục vụ phát triển sản xuất cho người dân và doanh nghiệp được chú trọng. Hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh đăng ký độc quyền nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp nhằm tăng năng lực cạnh tranh. Thực hiện tốt công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng và sở hữu trí tuệ, góp phần tích cực trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và người sản xuất.
 
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thăm khu trồng cà gai leo của chị Hồ Thị Viên, xã Tú An, thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Hải
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thăm khu trồng cà gai leo của chị Hồ Thị Viên, xã Tú An, thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Hải
 
Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp khởi nghiệp, chủ động đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Tổ chức liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học trong việc đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm mới. Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thành công “Sự kiện trình diễn, kết nối cung-cầu công nghệ và Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương lần thứ 12 năm 2019” quy mô toàn quốc. Tiếp tục hình thành và phát triển mạng lưới các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ, đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã có 15/17 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp được cấp giấy đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, trong tổng số 39 tổ chức được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.
 
Các dự án đầu tư nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ tiếp tục được quan tâm, giai đoạn 2017- 2019 đã triển khai 3 dự án đầu tư tiềm lực khoa học công nghệ, trong đó có 1 dự án đã thực hiện hoàn thành và đưa vào sử dụng là dự án đầu tư tăng cường năng lực Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ tỉnh Gia Lai, tổng mức đầu tư 14 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2015-2017; 2 dự án đang triển khai thực hiện gồm dự án “Đầu tư phát triển giống cây trồng-vật nuôi và khu thực nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Gia Lai, hợp phần 2”, tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2018-2020; dự án “Đầu tư mở rộng khả năng thử nghiệm, kiểm định trong lĩnh vực Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng”, tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2019-2020.
 
Công tác quản lý hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh từng bước được đổi mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Trong công tác tuyển chọn, xét giao trực tiếp triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, từ việc đăng ký hồ sơ, tổ chức tuyển chọn, xét giao trực tiếp; phê duyệt dự toán kinh phí và ký kết hợp đồng thực hiện được thực hiện công khai, minh bạch theo đúng hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và quy trình quản lý của tỉnh đã ban hành. Đã tập trung quán triệt, tuyên truyền, định hướng tăng cường năng lực tiếp cận để các cơ quan, đơn vị, người dân nhận thức đúng về bản chất, đặc trưng, các cơ hội và thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để có cách tiếp cận, giải pháp thực hiện phù hợp, hiệu quả. Đã triển khai nhiều đề tài, dự án nghiên cứu và ứng dụng trên các lĩnh vực và xây dựng các mô hình điểm về ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào đời sống, sản xuất, đã và đang triển khai thực hiện 9 dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi đối với nhiệm vụ cấp nhà nước và 40 nhiệm vụ cấp tỉnh. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong quá trình triển khai và sau khi được nghiệm thu được đưa vào sử dụng trong thực tiễn đã phát huy hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế-xã hội. Giai đoạn 2017-2019 triển khai 46 nhiệm vụ từ những năm trước chuyển sang; tổng hợp 74 đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020.
 
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thăm, tặng quà hợp tác xã Tú An, thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Hải
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thăm, tặng quà hợp tác xã Tú An, thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Hải
 
Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn này tập trung nghiên cứu và triển khai về quỹ gen, trồng rừng, đánh giá về môi trường đất trồng cây công nghiệp, phát triển các sản phẩm đặc trưng của tỉnh, xây dựng được nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và tạo ra được các sản phẩm mới như cá Tầm, nấm Đông trùng hạ thảo..., có giá trị cao trên thị trường, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, đáp ứng được nhu cầu sản xuất đại trà tại địa phương. Một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ được triển khai đã tạo cơ sở khoa học trong công tác định hướng, quy hoạch ngành nông nghiệp của tỉnh. 
 
Thời gian đến, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong các lĩnh vực, đặc biệt các lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh như trồng trọt, chăn nuôi, chế biến. Vận động và khuyến khích người dân, doanh nghiệp cùng đồng hành với các các cơ quan, tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Hướng dẫn cơ sở trong việc đăng ký mã số mã vạch góp phần quản lý hệ thống mã số mã vạch quốc gia cho sản phẩm hàng hóa sản xuất trong nước, cung cấp thông tin và truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, góp phần nâng cao uy tín và sức cạnh tranh của hàng Việt Nam trong và ngoài nước. 
 
Tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng, ứng dụng và chuyển giao công nghệ của tổ chức sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp. Triển khai các hoạt động nhằm hỗ trợ, tư vấn cho doanh nghiệp, cá nhân xây dựng và xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với các sản phẩm hàng hóa. Quản lý hiệu quả vốn đầu tư công, nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định kế hoạch đầu tư công. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp có thẩm quyền, tạo sự chủ động cho các phòng, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao theo hướng cải cách hành chính trong đầu tư. Kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, hiệu quả thấp hoặc triển khai thực hiện vượt quá khả năng cân đối nguồn vốn. Tăng cường công tác phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện. Tăng cường công tác giám sát đầu tư, giám sát chất lượng công trình và khai thác sử dụng công trình sau đầu tư. Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh hoạt động cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 và 4, tích hợp tại Cổng dịch vụ công của tỉnh, thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được trao tận tay người dân thông qua dịch vụ Bưu chính công ích…

Ngọc Hải-GLO

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh