Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Gia Lai: Tăng cường công tác truyền thông chính sách

Ngày đăng: 26-05-2023, 05:00 - Lượt truy cập: 76

​Ngày 26/5/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1231/UBND-KGVX  về triển khai Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách.Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các quy định về công khai thông tin; chủ động, đổi mới phương thức truyền thông và hình thức cung cấp thông tin cho báo chí đảm bảo tính công khai, minh bạch và đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của các cơ quan báo chí, nhà báo. Quan tâm nghiên cứu, bố trí cán bộ phụ trách công tác truyền thông chính sách ở sở, ngành, địa phương và sắp xếp, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ làm công tác truyền thông chính sách bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng kế hoạch truyền thông hằng năm và linh hoạt triển khai hoạt động truyền thông từ khi hoạch định chủ trương, xây dựng, hoàn thiện, ban hành và thực thi chính sách đối với từng lĩnh vực, từng ngành, địa phương, đơn vị; bố trí bộ phận truyền thông chính sách tham gia góp ý, phản biện trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách,…

Họp báo.jpg

UBND tình tổ chức họp báo định kỳ cung cấp thông tin cho báo chí

 Sở Thông tin và Truyền thông iếp tục hướng dẫn, theo dõi thực hiện việc công khai thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin; Luật Báo chí; Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản trị thông tin truyền thông để phát hiện, dự báo các xu hướng thông tin tích cực và tiêu cực, có lợi và bất lợi cho công tác chỉ đạo điều hành; triển khai các mô hình truyền thông chính sách mới trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan theo chức năng, thẩm quyền, rà soát, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí, truyền thông, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai và các sở, ban, ngành, địa phương chủ động định hướng, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho báo chí và các phương thức truyền thông khác về những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Phối hợp Công an tỉnh Gia Lai đấu tranh bóc gỡ, ngăn chặn tin giả, tin xấu độc chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ chính quyền với nhân dân, xuyên tạc chủ trương chính sách, gây mất đoàn kết trong xã hội liên quan đến địa phương; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Quản lý chặt chẽ thông tin trên báo chí, mạng xã hội có liên quan đến địa phương, đảm bảo những thông tin chính thống, tích cực về đời sống xã hội trên báo chí phải là dòng chảy chính. Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai các chương trình bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ truyền thông của các sở, ngành và địa phương trong công tác truyền thông chính sách, kỹ năng cung cấp thông tin cho báo chí, kỹ năng, quy trình, cẩm nang xử lý thông tin và ứng phó với khủng hoảng truyền thông trên không gian mạng. Sở Tư pháp chủ trì, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch số 1295/KH-UBND ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh Gia Lai triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh chủ động cung cấp thông tin, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh cho các sở, ban, ngành, các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai và cơ quan thông tấn, báo chí để thực hiện tốt, hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện cơ chế, chính sách. UBND tỉnh cũng yêu cầu, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Gia Lai phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các đơn vị, địa phương trong công tác truyền thông chính sách. Tăng cường, nâng cao chất lượng truyền thông chính sách, đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí, ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức truyền thông đa phương tiện để tăng cường hiệu quả truyền thông chính sách./.


Mai Đào

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc