Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Gia Lai: Thực hiện Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày đăng: 22-05-2023, 02:00 - Lượt truy cập: 72

​​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 1163/KH-UBND về việc thực hiện Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh.images3026213_Ki_m_tra_c_ng_t_c_khai_th_c____c_a_DNTN_Ph__c_Ti_n_t_i_x__Ia_Kr_i.jpg

Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra trong việc khai thác khoáng sản (Ảnh: baogialai.com.vn)​

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được xác định trong Chương trình số 45-CTr/TU ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch yêu cầu phổ biến, quán triệt sâu sắc, toàn diện nội dung Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 334/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình số 45-CTr/TU; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đối với công tác địa chất và khoáng sản, phù họp với đặc điểm, điều kiện của từng ngành, lĩnh vực, địa phương.

Giải pháp để thực hiện Kế hoạch gồm: Rà soát, hoàn thiện và thực hiện tốt các quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, an ninh trật tự, chống tiêu cực, lãng phí tài nguyên khoáng sản, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước; tuân thủ quy hoạch, ưu tiên sử dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến, phù hợp với tiềm năng từng loại khoáng sản; thu hồi tối đa thành phần có ích, kiểm soát, bảo vệ môi trường. Tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong công tác quy hoạch, cấp phép thăm dò, khai thác; tăng cường hiệu quả công tác thống kê, kiểm kê, bảo vệ tài nguyên khoáng sản.  Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm, vi phạm pháp luật về địa chất, khoáng sản. Thực hiện tốt công tác quản lý chặt chẽ, có hiệu quả tài nguyên cát, sỏi lòng sông, đất san lấp; khuyến khích sử dụng các khoáng sản, vật liệu, chất thải công nghiệp khác thay thế cát, sỏi lòng sông. Ưu tiên cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cho công trình kết cấu hạ tầng, nhất là phục vụ các công trình sử dụng ngân sách nhà nước, công trình trọng điểm. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xem xét trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng khoáng sản và các hoạt động liên quan đến địa chất, khoáng sản, công nghiệp khai khoáng. Cùng với đó, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan quản lý nhà nước, tăng cường nhân lực, năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác địa chất, khoáng sản; ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ./.


Ngọc Minh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc