Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Gia Lai: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 của Chính phủ

Ngày đăng: 10-11-2023, 02:00 - Lượt truy cập: 1002

Ngày 10/11/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3124/UBND-NC chỉ đạo về thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 tại văn bản số 8055/TB-TCTTKĐA ngày 01/11/2023; Báo cáo số 1763/BC-TCTTKĐA ngày 02/11/2023 của Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ.DA 06.jpg

Minh họa, nguồn internet

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, tháo gỡ dứt điểm các “điểm nghẽn", vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai Đề án 06 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 452/TTg-KSTT ngày 23/5/2023, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023; của UBND tỉnh tại văn bản số 1259/UBND-NC ngày 30/5/2023. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 15/12/2023. Đồng thời, khẩn trương rà soát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 được giao tại các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh, nhất là các nhiệm vụ chậm tiến độ được nêu tại văn bản số 2616/UBND-NC ngày 28/9/2023 của UBND tỉnh. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 15/11/2023. Đẩy mạnh cập nhật, khai thác hiệu quả dữ liệu từ các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành để phục vụ cho chỉ đạo, điều hành của tỉnh và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giảm thiểu giấy tờ, thời gian cho người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 164/NQ-CP ngày 04/10/2023; phối hợp với lực lượng công an các cấp để tăng cường tuyên truyền, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh. Tăng cường thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó tập trung thực hiện chi trả an sinh xã hội qua tài khoản ngân hàng; thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở y tế, giáo dục, trong lĩnh vực bảo hiểm...

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ công liên thông “Đăng kỷ khai sinh - Đăng kỷ thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng kỷ khai tử - Xóa đăng kỷ thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng " cho người dân trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06 theo chỉ đạo của Chính phủ, Tổ công tác, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh, hoàn thành trong tháng 11 năm 2023. Cùng với đó, chủ động phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh để công bố về các tiện ích của Đề án 06 trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; phối hợp với Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để tuyên truyền đến người dân biết, tiếp cận và sử dụng. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổng hợp chung, báo cáo kết quả thực hiện tháo gỡ “điểm nghẽn", vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai Đề án 06 về UBND tỉnh trướcngày 20/12/2023./.


Mai Đào

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc