Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Gia Lai: Triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô

Ngày đăng: 16-11-2022, 08:00 - Lượt truy cập: 374

UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 2648/UBND-NL, ngày 14/11/2022 về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) mùa khô.​Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy, Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy PCCCR cấp huyện; ban hành Kế hoạch PCCCR mùa khô 2022 - 2023 và các năm tiếp theo; lập kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp xã và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn thực hiện các biện pháp an toàn về PCCCR, đảm bảo các điều kiện cần thiết để công tác PCCCR ở địa phương, cơ sở thực hiện đúng theo quy định. Chỉ đạo các lực lượng chức năng của huyện, UBND cấp xã và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện thường xuyên tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện các quy định về PCCCR; quản lý chặt chẽ việc đốt dọn nương rẫy, không để lửa cháy lan vào rừng; thực hiện các biện pháp an toàn về PCCCR. Chỉ đạo UBND cấp xã và các đơn vị chủ rừng rà soát, bổ sung, điều chỉnh và tổ chức thực hiện hiệu quả phương án PCCCR theo quy định; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, thiết bị, dụng cụ sẵn sàng tham gia chữa cháy khi xảy ra cháy rừng xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ"; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo công tác PCCCR cho cấp trên. Chỉ đạo Ban Chỉ huy PCCCR cấp huyện, xã thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm (http://kiemlam.org.vn) và hệ thống phát hiện sớm cháy rừng “Hotspot GLA", “Gia Lai FFW" để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng, tổ chức huy động lực lượng dập tắt đám cháy khi mới phát sinh.

images3196424_1_pha_t__u_o__ng_ranh_ca_n_lu__a.jfif

Ban Quản lý rừng Phòng hộ Chư Mố tổ chức phát dọn thực bì phòng,  chống cháy rừng. Nguồn: baogialai.com.vn

Sở NN&PTNT, chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chủ động nắm bắt tình hình công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR để báo cáo, đề xuất Sở NN&PTNT, UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý kịp thời. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch kiểm tra, đôn đốc các Ban Chỉ huy PCCCR cấp huyện, các đơn vị chủ rừng thực hiện các biện pháp an toàn PCCCR. Cung cấp thông tin dự báo cháy rừng cho Đài PTTH tỉnh để thông báo từ 03 lần/tuần; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng và PCCCR. Triển khai các hạng mục, công trình PCCCR đã được phê duyệt; bố trí lực lượng trực 24/24h trong suốt mùa khô 2022 - 2023. Thường xuyên theo dõi thông tin trên hệ thống cảnh báo cháy để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng; chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ sẵn sàng chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra. Chỉ đạo các đơn vị chủ rừng trên địa bàn rà soát, bổ sung, điều chỉnh và tổ chức phương án PCCCR đối với diện tích do đơn vị quản lý; tuyên truyền bảo vệ rừng và PCCCR đến cộng đồng dân cư, hướng dẫn người dân xử lý thực bì không để xảy ra cháy rừng; xây dựng các công trình PCCCR đảm bảo chất lượng; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, thiết bị, dụng cụ, hậu cần chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra.

Yêu cầu các Sở KHĐT, Tài chính, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh cấp kinh phí PCCCR, tạm ứng kinh phí dịch vụ môi trường rừng để các đơn vị thực hiện công tác PCCCR ngay từ đầu mùa khô năm 2022 - 2023. Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh triển khai hiệu quả chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 2267/KH- UBND ngày 06/10/2022; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác phối hợp, sẵn sàng lực lượng, phương tiện và các trang thiêt bị ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xảy ra; tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ nắm vững và chấp hành nghiêm các quy định về PCCCR; Công an tỉnh chỉ đạo phòng Cảnh sát Phòng PCCC&CNCH phối hợp với Chi cục Kiểm lâm kiểm tra, đôn đốc các Ban Chỉ huy PCCCR cấp huyện, các đơn vị chủ rừng trong thực hiện các biện pháp PCCCR. Sở TT&TT, cơ quan báo, đài địa phương tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chỉ đạo của UBND tỉnh về bảo vệ rừng và PCCCR; thường xuyên phát các bản tin về cảnh báo và cấp dự báo cháy rừng; kịp thời đưa tin về công tác PCCC rừng để nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng. Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị chủ rừng chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra cháy rừng trên địa bàn mà không có biện pháp ngăn chặn, chữa cháy và báo cáo kịp thời./.​

Hoàng Thảo

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc