Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Gia Lai: Triển khai thực hiện Công điện số 965/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng: 15-11-2023, 08:00 - Lượt truy cập: 768

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 3130/UBND-NL triển khai thực hiện Công điện số 965/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quản lý, sử dụng đất, giao đất, định giá đất.


Theo đó, về công tác định giá đất, quyết định giá đất UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát kế hoạch định giá đất cụ thể đã được UBND tỉnh phê duyệt; căn cứ theo nhu cầu xác định giá đất cụ thể của từng dự án tổ chức việc thực hiện xác định giá đất cụ thể và trình UBND tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền, đảm bảo thời gian và đúng quy định của pháp luật. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai công tác xác định giá đất cụ thể theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và quyết định giá đất theo ủy quyền của UBND tỉnh tại Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 04/7/2023 về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để theo dõi, chỉ đạo.

đất đai.jpg

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai công tác xác định giá đất. Ảnh:baogialai.com.vn

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường nguồn nhân lực, xây dựng các giải pháp đồng bộ để giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo theo thời gian quy định, hạn chế tối đa việc chậm trễ; tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố để bố trí trụ sở làm việc, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo yêu cầu cho Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh; tiếp tục tăng cường, nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ; sớm hoàn thành và đưa vào khai thác cơ sở dữ liệu địa chính; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác phối hợp với UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan có liên quan trong giải quyết thủ tục hành chính; thống nhất phương pháp để giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức, viên chức, người lao động khi thực thi nhiệm vụ, giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai; kịp thời giải quyết các nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. Thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm (nếu có); thực hiện tốt việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định để hạn chế tối đa tiêu cực có thể xảy ra. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho tỉnh tại Quyết định số 326/QĐTTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã và thành phố Pleiku rà soát, đề xuất nhu cầu sử dụng đất đến năm 2030 nhằm đảm bảo việc khai thác, sử dụng đất có hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy hoạch, không gây lãng phí về nguồn lực đất đai. Chủ động làm việc với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành có liên quan để cập nhật số liệu các chỉ tiêu sử dụng đất phân bổ cho tỉnh và hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050./.​

Hoàng Thảo

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc