Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Gia Lai: Tuyển chọn 35 hoà giải viên lao động năm 2022

Ngày đăng: 21-09-2022, 11:00 - Lượt truy cập: 98

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 2125/KH-UBND về việc tuyển chọn, bổ nhiệm hoà giải viên lao động năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.123-(1).jpg

 Tập huấn nghiệp vụ hoà giải tranh chấp lao động (Nguồn: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh)

Theo đó, số lượng chỉ tiêu cần tuyển là 35 chỉ tiêu. Đối tượng tuyển chọn là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ đại học trở lên và có ít nhất 03 năm làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến quan hệ lao động; không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã chấp hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích. Các cá nhân trực tiếp đăng ký hoặc được các cơ quan, đơn vị của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức khác giới thiệu tham gia dự tuyển hòa giải viên lao động liên hệ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội). Hòa giải viên lao động được hưởng các chế độ theo quy định như: Mỗi ngày thực tế thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động do cơ quan có thẩm quyền cử được hưởng tiền bồi dưỡng mức 5% tiền lương tối thiểu tháng, tính bình quân các vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động do Chính phủ quy định theo từng thời; được cơ quan, đơn vị, tổ chức nơi đang công tác tạo điều kiện bố trí thời gian thích hợp để tham gia thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động; được áp dụng chế độ công tác phí quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trong thời gian thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động; được tham gia tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ do cấp có thẩm quyền tổ chức.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai, thực hiện Kế hoạch. Thông báo công khai việc tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thẩm định hồ sơ dự tuyển, lựa chọn và lập danh sách vị trí bổ nhiệm của từng hòa giải viên lao động trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bổ nhiệm. Không giới hạn số lượng nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển nhằm đảm bảo tính cạnh tranh trong tuyển chọn theo quy định. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn niêm yết công khai Kế hoạch tại trụ sở làm việc và tổ chức tiếp nhận hồ sơ của người dự tuyển; sau 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, rà soát người đủ điều kiện, tiêu chuẩn, tổng hợp, báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định; công khai, cập nhật, đăng tải danh sách họ tên, địa bàn phân công hoạt động, số điện thoại, địa chỉ liên hệ của hòa giải viên lao động được bổ nhiệm trên phương tiện thông tin đại chúng./.


Ngọc Minh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc