Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

HĐND tỉnh Gia Lai thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung trong năm 2020

Ngày đăng: 13-11-2020, 04:00 - Lượt truy cập: 305
​(GLO)- Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Nghị quyết số 262/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh. ​​
Theo đó, HĐND tỉnh thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh với diện tích 7,42 ha và kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự kiến 6,6 tỷ đồng (nguồn ngân sách tỉnh) để thực hiện 2 công trình, dự án tại huyện Chư Sê. 
 
Đồng thời, sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết số 232/NQ-HĐND ngày 9-7-2020 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai như sau:
 
“Điều 1. Thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh với diện tích 191,571 ha để thực hiện 54 công trình, dự án. Dự kiến kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng gần 82,7 tỷ đồng (trong đó ngân sách tỉnh hơn 12,6 tỷ đồng, ngân sách huyện hơn 27,9 tỷ đồng và nguồn vốn khác hơn 42 tỷ đồng) và kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng thực tế thực hiện theo quyết định phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cụ thể như sau:...”.
 
Bổ sung thêm 2 dự án, công trình tại huyện Chư Sê. Ảnh: Quang Tấn
Bổ sung thêm 2 dự án, công trình tại huyện Chư Sê. Ảnh: Quang Tấn
 
Sửa đổi khoản 5 Điều 1: “Huyện Chư Sê 3 công trình, dự án với diện tích 10,53 ha và kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự kiến hơn 10,2 tỷ đồng do ngân sách tỉnh và nguồn vốn khác (vốn đầu tư của ngành điện)”. 
 
Ngoài ra, Nghị quyết tiến hành bãi bỏ dòng 2 Mục V Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 232/NQ-HĐND ngày 9-7-2020 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 
 
Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này. 

Quang Tấn -GLO

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc