Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Ia Pa nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở

Ngày đăng: 17-03-2023, 09:00 - Lượt truy cập: 204
(GLO)- Ngày 22-7-2019, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ia Pa đã ban hành Quyết định số 2403-QĐ/HU về việc triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy cơ sở và chi bộ tại địa bàn dân cư giai đoạn 2019-2025 (gọi tắt là Đề án 2403).​Sau hơn 3 năm thực hiện Đề án, huyện đã đạt được những kết quả quan trọng. Cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy cơ sở và chất lượng sinh hoạt chi bộ khu dân cư.

Những việc làm thiết thực

Để Đề án 2403 nhanh chóng đi vào cuộc sống, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 82-KH/HU ngày 6-11-2019 đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm với lộ trình, thời gian cụ thể để nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng hoạt động của cấp ủy cơ sở và chi bộ khu dân cư.

Một trong những cách làm sáng tạo trong thực hiện Đề án là việc Huyện ủy đã cấp phát cặp tài liệu cho bí thư cấp ủy, bí thư chi bộ thôn, làng. Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Lê Tiến Mạnh thông tin: Từ năm 2019, Huyện ủy trang bị cặp tài liệu cho 51 bí thư chi bộ thôn và 9 bí thư Đảng ủy xã. Cặp tài liệu cơ bản trang bị đầy đủ các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, cấp ủy, bí thư chi bộ.

Cùng với đó, việc trang bị bộ mẫu quy chế hoạt động của chi bộ thôn, mẫu biên bản sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, các mẫu xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát… đã giúp các chi bộ cải thiện được khâu ghi chép biên bản sinh hoạt chi bộ và các kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên hàng năm đúng hình thức, chất lượng được nâng lên.

Ia Pa nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở ảnh 1

Quang cảnh buổi sinh hoạt chi bộ của buôn Tơ Khế, xã Ia Tul. Ảnh: Mai Linh

Ông Rchom Ngơr-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Trôk (xã Ia Trok) cho hay: “Chi bộ có 10 đảng viên. Việc trang bị cặp tài liệu giúp bí thư chi bộ có thêm nhiều kiến thức cơ bản trong công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, kỹ năng điều hành sinh hoạt chi bộ, tổ chức triển khai các nghị quyết của cấp ủy”.

Đối với việc phân công cấp ủy viên huyện, xã dự sinh hoạt chi bộ địa bàn dân cư, trong 3 năm (2019-2022), các cấp ủy viên cấp huyện đã tích cực tham gia nhiều buổi sinh hoạt thường kỳ hoặc tổ chức sinh hoạt chuyên đề để hướng dẫn, tạo điều kiện giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hoạt động tại cấp ủy, chi bộ cơ sở.

Ông Phạm Văn Đức-Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện-cho hay: Trong thực tế, nhiều chi bộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp một số khó khăn, vướng mắc trong sinh hoạt chuyên đề. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã gửi văn bản hướng dẫn về việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ, trong đó cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, ban, ngành triển khai thực hiện.

Đồng thời, phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện phân công cán bộ, đảng viên, giảng viên tham gia xây dựng đề cương sinh hoạt chuyên đề cho chi bộ thôn, làng và chủ động làm việc với Đảng ủy cơ sở triệu tập các chi bộ trực thuộc tham gia học tập kinh nghiệm.

Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khu dân cư

Tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án 2403, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Minh Trưởng đề nghị: Thời gian tới, các chi bộ thôn, làng tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 2403 với những nội dung cụ thể như: duy trì, phát huy hiệu quả của việc trang bị cặp tài liệu cho bí thư cấp ủy, bí thư chi bộ khu dân cư; Ban Tổ chức Huyện ủy làm đầu mối thông báo, cung cấp bổ sung các văn bản mới, văn bản thay thế của Trung ương, của tỉnh liên quan đến nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, sinh hoạt chi bộ.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện làm việc với Trường Chính trị tỉnh tiếp tục mở các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cấp ủy các xã và cấp ủy chi bộ địa bàn khu dân cư.

Phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy cơ sở, bí thư cấp ủy, bí thư chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

Cấp ủy xã, người đứng đầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố, kiện toàn cấp ủy đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của địa phương. Tập trung nâng cao năng lực quán triệt, cụ thể hóa, vận dụng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên.

Đảng bộ huyện Ia Pa hiện có 1.837 đảng viên, 37 tổ chức cơ sở Đảng (gồm 9 Đảng bộ xã, 2 Đảng bộ Công an, Quân sự huyện và 26 chi bộ trực thuộc Huyện ủy) với 111 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Trong đó, có 51 chi bộ khu dân cư (chi bộ thôn) với 935 đảng viên (tăng 163 đảng viên so với cuối năm 2019 khi triển khai thực hiện Đề án), có 51/51 chi bộ thành lập chi ủy (đạt tỷ lệ 100%), có 16/51 chi bộ thực hiện mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn (đạt 31,3%).

Tiếp tục phân công cấp ủy viên huyện, xã dự sinh hoạt chi bộ địa bàn dân cư theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt của chi bộ gắn trách nhiệm của người được phân công tham dự sinh hoạt.

Người đứng đầu cấp ủy, cấp ủy viên phải nêu cao tính tiền phong, gương mẫu; nghiêm túc tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất; đổi mới phương pháp làm việc, sát cơ sở, sát thực tế, nói đi đôi với làm; lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Sinh hoạt cấp ủy và chi bộ phải tập trung lãnh đạo, giải quyết những vấn đề thiết thực, cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm.

Cấp ủy, tổ chức Đảng quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; đề cao vai trò quản lý của cấp ủy, chi bộ và phát huy vai trò tự quản lý của cán bộ, đảng viên. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị và bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức các mạng cho cán bộ, đảng viên.

Đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời tuyên truyền, cổ vũ động viên, biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt và những đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

MAI LINH

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc