Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Kế hoạch khắc phục, nâng cao chỉ số PCI, PGI của tỉnh Gia Lai năm 2023 và các năm tiếp theo

Ngày đăng: 11-09-2023, 05:00 - Lượt truy cập: 200

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 2423/KH-UBND về khắc phục, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và Chỉ số xanh (PGI) của tỉnh Gia Lai năm 2023 và các năm tiếp theo.


Kế hoạch nhằm mục đích, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ một cách đồng bộ để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6/01/2023 của Chính phủ; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh, qua đó cải thiện chỉ số PCI, PGI của tỉnh. Kịp thời khắc phục, cải thiện chỉ số còn thấp điểm, góp phần tăng vị trí xếp hạng chỉ số PCI, PGI, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp được tốt hơn. Đồng thời, nâng cao chất lượng, quản lý điều hành của các cơ quan nhà nước; các sở, ban, ngành, địa phương; hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trên cơ sở chuyển biến mạnh mẽ thái độ phục vụ, hướng đến xây dựng chính quyền điện tử, phấn đấu đưa các chỉ số thành phần, các chỉ số con thuộc chỉ số thành phần của PCI, PGI tỉnh Gia Lai năm 2023 và các năm tiếp theo đạt kết quả tốt hơn. Trong đó, đề ra các mục tiêu thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ doanh nghiệp, từ đó tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, tăng niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào hệ thống chính quyền, tăng động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển; phấn đấu chỉ số PCI tỉnh năm 2023 nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành có chỉ số PCI cao nhất cả nước và chỉ số PGI năm 2023 của tỉnh tăng điểm, tăng bậc so với năm 2022.

z4611152994052_cf64eba819574521a4e0fc57ee5ffd18 (1) (1).jpg

Gia Lai tổ chức hội nghị khắc phục, nâng cao chỉ PCI và PGI năm 2023, ngày 17/8/2023

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu trên, tại Kế hoạch đã đề các giải pháp trọng tâm như: Các sở, ngành cần đề ra các giải pháp cụ thể để tiếp tục duy trì các chỉ số con có mức xếp hạng cao, tập trung các giải pháp cải thiện các chỉ số con có mức xếp hạng thấp; tập trung phấn đấu cải thiện 10 chỉ số thành phần của PCI và 04 chỉ số thành phần của PGI; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền từ cấp tỉnh đến địa phương. Tăng cường thực hiện giải quyết TTHC trực tiếp sang giải quyết bằng dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo đúng thời gian và trước thời hạn các TTHC trực tuyến; triển khai 100% các TTHC đủ điều kiện để cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thiết yếu phục vụ người dân, doanh nghiệp; tiếp tục rà soát và công khai minh bạch các TTHC. Phát huy và nâng cao hiệu quả Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử gắn với cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tạo các điều kiện, hành lang, môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ công chức để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ trên tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp…

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương gắn nhiệm vụ nâng cao chỉ số PCI, PGI với việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị; thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ này; thường xuyên theo dõi việc triển khai các nhiệm vụ; gắn cải cách hànhchính với cải thiện môi trường kinh doanh. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả triển khai thực hiện của các cấp, các ngành, địa phương. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương trong việc cải thiện và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu cụ thể cấu thành lên mỗi chỉ số thành phần của PCI, PGI. Thực hiện các giải pháp phải trọng tâm, trọng điểm, cụ thể, rõ ràng, phù hợp với thực tế và mang tính khả thi cao. Thủ trưởng các sở, ban,ngành, địa phương tăng cường chỉ đạo toàn diện, thống nhất trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh gắn với nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, chất lượng hoạt động công vụ. Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp; nắm bắt, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp được cạnh tranh công bằng, lành mạnh. Tập trung đẩy mạnh khai thác, sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành, giải quyết thủ tục hành chính để giảm thiểu tối đa các chi phí phát sinh về thời gian và tài chính cho các doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính tại tỉnh./.

Hoàng Thảo​

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc