Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Kông Chro từng ngày khởi sắc

Ngày đăng: 17-02-2021, 09:00 - Lượt truy cập: 113

(GLO)- Năm 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã nỗ lực vượt qua khó khăn để gặt hái những thành quả rất đáng tự hào. Diện mạo huyện nhà không ngừng đổi mới, đời sống người dân ấm no và khởi sắc từng ngày.


Hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra​

Có thể khẳng định, năm 2020, cấp ủy, chính quyền, quân và dân địa phương đã đoàn kết một lòng, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

 

 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kông Chro lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Hồng Thi
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kông Chro lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Hồng Thi


Theo đó, tổng giá trị sản xuất năm 2020 của huyện ước đạt hơn 4.390 tỷ đồng (vượt 0,07% so với Nghị quyết, tăng 9,78% so với năm 2019). Tổng diện tích gieo trồng đạt 40.303 ha (vượt 2,6% so với Nghị quyết, tăng 0,5% so với năm trước). Cơ cấu cây trồng được điều chỉnh phù hợp với lợi thế của địa phương gắn với thị trường tiêu thụ; chuyển dần sang trồng các loại cây mang tính hàng hóa, có giá trị cao như: cây ăn quả, điều, rau quả an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP...; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, nhân rộng các mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ. Tình hình chăn nuôi trên địa bàn cũng phát triển ổn định với tổng đàn gia súc khoảng 62.935 con (vượt 3,2% so với Nghị quyết, tăng 2,7% so với năm 2019).

 

Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được chỉ đạo quyết liệt. Đáng chú ý, Kông Chro luôn là một trong những địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về công tác trồng rừng. Đến nay, các xã đã trồng được 425,98 ha rừng tập trung (vượt 21,7% so với Nghị quyết) và 70/70 ha cây phân tán (đạt 100% kế hoạch tỉnh giao), nâng tỷ lệ che phủ rừng của huyện lên 55,76%.

Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 được phân bổ đến nay là hơn 155,2 tỷ đồng. Tất cả các hạng mục công trình được đầu tư xây dựng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng và giải ngân đảm bảo theo kế hoạch vốn được giao. Giá trị sản lượng công nghiệp-xây dựng trên địa bàn đạt 1.540 tỷ đồng (vượt 0,1% kế hoạch, vượt 9,28% so với năm 2019). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 610 tỷ đồng (vượt 1,7% kế hoạch, vượt 10,9% so với năm ngoái).

 

Toàn huyện hiện có 93 doanh nghiệp, 12 hợp tác xã, 847 hộ kinh doanh cá thể và hàng chục mô hình nông hội. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 660 tỷ đồng (vượt 1,5% so với Nghị quyết, tăng 4,8% so với năm 2019). Đặc biệt, thu ngân sách trên địa bàn huyện năm 2020 đạt kết quả rất khả quan với 27,955 tỷ đồng (vượt 27% so với Nghị quyết, tăng 27% so với năm 2019).

Huyện cũng tập trung huy động các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) đăng ký trong năm 2020. Đến cuối năm 2020, bình quân mỗi xã đạt 14,77 tiêu chí (vượt 1,86% so với Nghị quyết) và bình quân mỗi làng đạt 12,8 tiêu chí; có 1 xã đạt chuẩn NTM và 1 làng đạt chuẩn NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội của huyện cũng có nhiều khởi sắc. Chất lượng giáo dục-đào tạo không ngừng được nâng lên; toàn huyện hiện có 10 trường học đạt chuẩn quốc gia. Ngành Y tế thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; tập trung triển khai tốt công tác phòng-chống dịch Covid-19. Các hoạt động thông tin-tuyên truyền, văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi với nhiều hình thức đa dạng. Công tác an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ. Công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn được chú trọng; trong năm đã giải quyết việc làm cho khoảng 715 lao động (vượt 2,14% so với Nghị quyết, tăng 6,7% so với năm 2019).

 

Huyện cũng đã tích cực tuyên truyền, vận động tất cả hộ nghèo vay vốn sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả để phát triển sản xuất. Qua rà soát, hiện nay, toàn huyện còn 1.927 hộ nghèo (giảm 7,24% so với cuối năm 2019) và 1.105 hộ cận nghèo (giảm 1,15% so với cuối năm 2019). Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được quan tâm; công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Song song với đó, Kông Chro đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025). Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng gắn với củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được tăng cường. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm với 128 đảng viên được kết nạp trong năm (vượt 0,78% so với Nghị quyết).

 

Huyện còn chú trọng xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, dân vận; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Năm 2019, huyện đứng thứ 2/17 huyện, thị xã, thành phố về chỉ số cải cách hành chính. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Vững tin vào tương lai

 

Mặc dù gặp nhiều khó khăn song công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Kông Chro năm 2020 vượt 27% Nghị quyết. Ảnh: Hồng Thi.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn song công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Kông Chro năm 2020 vượt 27% Nghị quyết. Ảnh: Hồng Thi


Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Dự lường phải đối mặt với không ít khó khăn khách quan lẫn chủ quan, huyện xác định sẽ tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, biến thách thức thành cơ hội. Đặc biệt, tận dụng những thành tựu đã đạt được trong những năm vừa qua và xu hướng chuyển dịch đầu tư, thương mại, du lịch... để đưa huyện nhà vươn lên mạnh mẽ.

Cụ thể: tiếp tục tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng-chống dịch bệnh hiệu quả, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình mới; giữ vững và đảm bảo tăng trưởng hợp lý. Xác định và tập trung nguồn lực để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm là phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững; đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trên tất cả các mặt về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Phát huy dân chủ, nâng cao vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội...

Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII (mở rộng) đã thông qua Nghị quyết về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, huyện phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất đạt 10,5%; tổng giá trị sản xuất đạt 4.851 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng với tỷ trọng ngành nông-lâm nghiệp chiếm 41,9%, công nghiệp-xây dựng chiếm 35,5%, dịch vụ chiếm 22,6%. Phát triển 5.296,6 ha rau, hoa, cây ăn quả và 41 ha cây dược liệu. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 24,22 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 750 tỷ đồng. Trồng rừng trên địa bàn (kể cả cây phân tán) đạt 450 ha, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 55,81%.

 

Người dân huyện Kông Chro mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Hồng Thi
Người dân huyện Kông Chro mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Hồng Thi


Ngoài ra, trong năm 2021, huyện phấn đấu mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 3%; có 1 xã và 6 làng đạt chuẩn NTM; 87% dân số được dùng nước sạch, hợp vệ sinh; 99,92% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 97,8% người dân tham gia bảo hiểm y tế; giải quyết việc làm mới cho 730 lao động, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 46%; có 37,5% trường học đạt chuẩn quốc gia…

Riêng các chỉ tiêu về xây dựng Đảng, huyện phấn đấu không có tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm trên 80%; tỷ lệ kết nạp đảng viên đạt 4,5% trở lên so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ; 91% chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy; 80% trưởng thôn là đảng viên; trên 56,75% bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

...Một mùa xuân mới lại đến. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện luôn vững tin rằng, Kông Chro sẽ có nhiều bứt phá hơn nữa trong năm 2021, góp phần vào thành tựu chung để tỉnh nhà vững bước đi lên cùng đất nước.

PHAN VĂN TRUNG
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc