Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

LỊCH CÔNG TÁC (Từ ngày 16/1/2023 đến ngày 05/2/2023) của Lãnh đạo UBND tỉnh (lần 2)

Ngày đăng: 17-01-2023, 09:00 - Lượt truy cập: 509

Thứ hai
16/01/2023

(25/12 âm lịch)

S

- 08h00: Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị giao ban trực tuyến khối đảng tỉnh và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy theo chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh ủy

- 08h00: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Lịch-PCT UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 01/2023

C

- 14h00: Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 01/2023

Thứ ba
17/01/2023

(26/12 âm lịch)

S

- 07h00: Họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh

- 08h00: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Lịch-PCT UBND tỉnh đi công tác huyện Đức Cơ

- 08h00: Lãnh đạo UBND tỉnh đón tiếp Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Stung treng, Campuchia sang thăm, chúc tết

C

- 13h30: Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh đi thăm, chúc tết các đơn vị lực lượng vũ trang, các đ/c nguyên là lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Pleiku

- 17h00: Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND tỉnh gặp mặt phóng viên, báo chí cuối năm

 

Thứ tư
18/01/2023

(27/12 âm lịch)

S

- 08h00: Đ/c Chủ tịch, đ/c Nguyễn Thị Thanh Lịch-PCT UBND tỉnh chủ trì họp Hội đồng thi đua – Khen thưởng tỉnh

- 10h00: Lãnh đạo UBND tỉnh dự đón tiếp Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Attapeu, nước CHDCND Lào sang thăm, chúc tết

C

- Dự kiến 13h30: Giao ban lãnh đạo UBND tỉnh.

Thứ năm
19/01/2023

(28/12 âm lịch)

S

- 07h30: Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh, các đ/c lãnh đạo VP dự Lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Sau đó 08h00, dự Lễ viếng các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

C

- Làm việc.

Thứ sáu
20/01/2023

(29/12 âm lịch)

S

- Nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trực cơ quan: Đ/c Nguyễn Hữu Quế-PCT UBND tỉnh, đ/c Hoài-PCVP, đ/c Thư-HCQT, đ/c Bốn-VT, đ/c Thắm-PV, đ/c Sơn-LX.

C

- Nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trực cơ quan: Đ/c Nguyễn Hữu Quế-PCT UBND tỉnh, đ/c Hoài-PCVP, đ/c Thư-HCQT, đ/c Thảo-VT, đ/c Tuấn-LX, đ/c Ánh-PV.ội Hội

Thứ bảy
21/01/2023

(30/12 âm lịch)

S

- Nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trực cơ quan: Đ/c Dương Mah Tiệp-PCT UBND tỉnh, đ/c Bình-PCVP, đ/c Hiền-HCQT, đ/c Thảo-VT, đ/c Hoàng-LX, đ/c Tuyết-PV.

C

- Nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trực cơ quan: Đ/c Dương Mah Tiệp-PCT UBND tỉnh, đ/c Bình-PCVP, đ/c Nguyên-HCQT, đ/c Bốn-VT, đ/c Ánh, Thắm-PV, đ/c Bình-LX.

Chủ nhật 22/01/2023

(Mùng 1 Tết)

S

- Dự kiến 08h00: Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh, đ/c CVP, các đ/c PCVP UBND tỉnh gặp mặt Trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh (tại phòng Khánh tiết).

- Nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trực cơ quan: Đ/c Lộc-CVP, đ/c Nguyên-HCQT, đ/c Linh-VT, đ/c Tuyết, Thu-PV, đ/c Thức-LX.

C

- Nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trực cơ quan: Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Lộc-CVP, đ/c Tú-CNXD, đ/c Linh-VT, đ/c Thắm-PV, đ/c Thức-LX.

Thứ hai
23/01/2023

(Mùng 2 Tết)

S

- Nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trực cơ quan: Đ/c Nguyễn Hữu Quế-PCT UBND tỉnh, đ/c Bình-PCVP, đ/c Vũ-CNXD, đ/c Bốn-VT, đ/c Sơn-LX.

 

C

- Nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trực cơ quan: Đ/c Nguyễn Hữu Quế-PCT UBND tỉnh, đ/c Bình-PCVP, đ/c Thành-CNXD, đ/c Thảo-VT, đ/c Sơn-LX.

 

Thứ ba
24/01/2023

(Mùng 3 Tết)

S

- Lãnh đạo VP, các phòng trực, tổng hợp, báo cáo tình hình tết.

- Nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trực cơ quan: Đ/c Dương Mah Tiệp-PCT UBND tỉnh, đ/c Hà-PCVP, đ/c Bình, đ/c Quý, đ/c Thọ, đ/c Trung-KTTH, đ/c Tịnh-KGVX, đ/c Mai-NC, đ/c Hương-NL, đ/c Hà-VT, đ/c Hoàng-LX.

 

C

- Nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trực cơ quan: Đ/c Dương Mah Tiệp-PCT UBND tỉnh, đ/c Hà-PCVP, đ/c Hằng, đ/c Lâm Anh-KTTH, đ/c Thu-HCQT, đ/c Hoàng-LX.

 

Thứ tư
25/01/2023

(Mùng 4 Tết)

S

- Nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trực cơ quan: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Lịch-PCT UBND tỉnh, đ/c Hoài-PCVP, đ/c Tuấn-NC, đ/c Thư-HCQT, đ/c Bình-LX.

 

C

- Nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trực cơ quan: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Lịch-PCT UBND tỉnh, đ/c Hoài-PCVP, đ/c Hiếu-KGVX, đ/c Thư-HCQT, đ/c Bình-LX.

 

Thứ năm
26/01/2023

(Mùng 5 Tết)

S

- Lãnh đạo VP, các phòng trực, tổng hợp, báo cáo tình hình tết.

- Nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trực cơ quan: Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Hà-PCVP, đ/c Bình, đ/c Quý, đ/c Thọ, đ/c Trung-KTTH, đ/c Tịnh-KGVX, đ/c Oanh-NC, đ/c Hương-NL,đ/c Thư-HCQT, đ/c Bốn-VT, đ/c Tuấn-LX, đ/c Hà, đ/c Thắm, đ/c Tuyết, đ/c Ánh-PV.

 

C

- Nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trực cơ quan: Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Hà-PCVP, đ/c Hằng, đ/c Lâm Anh-KTTH, đ/c Chính-TTTH, đ/c A-HCQT, đ/c Linh-VT, đ/c Tuấn-LX, đ/c Hà, đ/c Thắm, đ/c Tuyết, đ/c Ánh-PV.

 

Thứ sáu
27/01/2023

(Mùng 6 Tết)

S

- 07h00: Lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan gặp mặt đầu năm (tại Hội trường tầng 3).

Sau đó, giao ban lãnh đạo UBND tỉnh đánh giá tình hình Tết.

C

- Làm việc. ội Hội

Thứ bảy
28/01/2023

S

- Lãnh đạo VP và bộ phận văn thư trực cơ quan.

C

- Lãnh đạo VP và bộ phận văn thư trực cơ quan.

Chủ nhật 29/01/2023

S

- Lãnh đạo VP và bộ phận văn thư trực cơ quan.

C

- Lãnh đạo VP và bộ phận văn thư trực cơ quan.

Thứ hai
30/01/2023

S

- Làm việc.

C

- Làm việc.

Thứ ba
31/01/2023

S

- 08h00: Họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh (tại phòng họp 2B; mời các đ/c PCVP, trưởng các phòng chuyên môn dự).

C

- 14h00: Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì gặp mặt đại diện trí thức, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí Xuân Quý Mão 2023

Thứ tư
01/02/2023

S

- Làm việc.

C

- 14h00: Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Thứ năm
02/02/2023

S

- Làm việc.

C

- Làm việc.

Thứ sáu
03/02/2023

S

- 14h00: Họp Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh.

C

- 14h00: Các chi bộ bộ sinh hoạt định kỳ tháng 02/2023. ội Hội

Thứ bảy
04/02/2023

S

- Lãnh đạo VP và bộ phận văn thư trực cơ quan.

 

C

- Lãnh đạo VP và bộ phận văn thư trực cơ quan.

 

Chủ nhật 05/02/2023

S

- Lãnh đạo VP và bộ phận văn thư trực cơ quan.

 

C

- Lãnh đạo VP và bộ phận văn thư trực cơ quan.

 


UBND tỉnh Gia Lai

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc