Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

LỊCH CÔNG TÁC (Từ ngày 17/11/2019 đến ngày 01/12/2019) của Lãnh đạo UBND tỉnh

Ngày đăng: 18-11-2019, 08:00 - Lượt truy cập: 817

Ngày

Nội dung

Chủ Nhật
17/11/2019

S

- Từ ngày 17-19/11/2019: Đ/c Nguyễn Đức Hoàng PCT UBND tỉnh đi công tác Hà Nội (đ/c Năm-NL đi).

- Lãnh đạo VP và bộ phận văn thư trực cơ quan.

C

- Lãnh đạo VP và bộ phận văn thư trực cơ quan.

Thứ Hai
18/11/2019

S

- 07h00: Giao ban tuần UBND tỉnh.

- 08h00: Đ/c Nguyễn Đức Hoàng PCT UBND tỉnh  dự hội nghị sơ kết 05 năm triển khai, thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết số 30/NQ-TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ

- 08h00: Đ/c Đỗ Tiến Đông - PCT UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2019 tại Làng Yon Tok, xã Ia Glai, huyện Chư Sê

C

- 13h30: Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh nghe Sở Tài chính báo cáo về dự toán thu chi ngân sách năm 2020

- 14h00: Lãnh đạo UBND tỉnh dự phiên họp để giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ chín và các Kỳ họp trước của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm

- 13h30: Đ/c Kpă Thuyên-PCT UBND tỉnh chủ trì họp nghe Sở Nông nghiệp và PTNN và các sở, ngành liên quan báo cáo kế hoạch chi tiết Ngày cà phê Việt Nam lần thứ 3,năm 2019 tại tỉnh Gia Lai

Thứ Ba
19/11/2019

S

- 08h00: Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT-UBND tỉnh chủ trì phiên họp thảo luận các nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI

C

- 13h30: Đ/c Chủ tịch, đ/c Huỳnh Nữ Thu Hà-PCT UBND tỉnh  nghe Sở KH&CN và các sở, ngành liên quan báo cáo toàn bộ công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện TechDemo

- 13h30: Đ/c Kpă Thuyên-PCT UBND tỉnh nghe Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan báo cáo, đề xuất việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT

- 13h30: Đ/c Đỗ Tiến Đông - PCT UBND tỉnh nghe các sở: TN& MT, Xây dựng, GTVT, TT&TT báo cáo tình hình triển khai các nội dung liên quan Báo cáo chính trị trình Đại hội; Các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh và các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình công tác năm 2019 chưa hoàn thành

Thứ Tư
20/11/2019

S

- 08h00: Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh nghe Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh báo cáo, đề xuất xử lý đơn liên quan công tác cán bộ

- 08h00: Đ/c Nguyễn Đức Hoàng-PCT UBND tỉnh nghe Sở Tài chính báo cáo về việc xử lý tài chính và quyết toán sau cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV cà phê Gia Lai

 

C

- 13h30: Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT-UBND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

 

Thứ Năm
21/11/2019

S

- 08h00: Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020

 

C

- 13h30: Đ/c Huỳnh Nữ Thu Hà-PCT UBND tỉnh làm việc với Đoàn Giám sát của Trung ương giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ-BCH Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới giáo dục và đào tạo

 

Thứ Sáu
22/11/2019

S

- 08h00: Đ/c Chủ tịch, đ/c Huỳnh Nữ Thu Hà-PCT UBND tỉnh dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy; theo chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

- 08h00: Đ/c Kpă Thuyên-PCT UBND tỉnh họp Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ III, năm 2019 để thông qua kịch bản, chương trình đại hội

- 08h00: Đ/c Nguyễn Đức Hoàng – PCT UBND tỉnh dự Hội thảo đánh giá kết quả năm 2019, định hướng mục tiêu lập kế hoạch năm 2020 – 2021 của Ban quản lý Dự án phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Gia Lai

 

C

- 13h30: Đ/c Kpă Thuyên-PCT UBND tỉnh nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo Đề cương nhiệm vụ và Dự toán rà soát 3 loại rừng

 

Thứ Bảy
23/11/2019

S

- 09h00: Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh dự Đại hội Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2019 – 2022

- Từ ngày 23-24/11/2019: Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp đón các đoàn của lãnh đạo Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương về dự sự kiện trình diễn và kết nối cung-cầu công nghệ và xúc tiến đầu tư

- Lãnh đạo VP và bộ phận văn thư trực cơ quan.

C

- 15h30: Lãnh đạo UBND tỉnh dự Lễ khánh thành Cụm nhà máy chế biến dược liệu, thực phẩm Trường Sinh và kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty TNHH Phát triển khoa học quốc tế Trường Sinh

- Lãnh đạo VP và bộ phận văn thư trực cơ quan.

T

- 19h00: Đ/c Huỳnh Nữ Thu Hà-PCT UBND tỉnh tổng duyệt chương trình Lễ khai mạc sự kiện trình diễn và kết nối cung-cầu công nghệ và xúc tiến đầu tư

Chủ Nhật
24/11/2019

S

- Lãnh đạo VP và bộ phận văn thư trực cơ quan.

C

- 13h30: Đ/c Kpă Thuyên-PCT UBND tỉnh dự Hội nghị trù bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ III, năm 2019

- 13h30: Đ/c Nguyễn Đức Hoàng-PCT UBND tỉnh dự Hội thảo xúc tiến chuyển giao công nghệ và đầu tư

- Lãnh đạo VP và bộ phận văn thư trực cơ quan.

T

- 20h00: Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT-UBND tỉnh dự Lễ khai mạc sự kiện trình diễn và kết nối cung-cầu công nghệ và xúc tiến đầu tư

Thứ Hai
25/11/2019

S

- 07h00: Giao ban tuần UBND tỉnh.

- 08h00: Đ/c Chủ tịch, đ/c Kpă Thuyên-PCT UBND dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ III, năm 2019

- 08h00: Lãnh đạo UBND tỉnh dự Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương năm 2019

C

- 13h30: Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh dự diễn đàn đối thoại doanh nghiệp với đổi mới công nghệ

 

Thứ Ba
26/11/2019

S

- 08h00: Đ/c Kpă Thuyên-PCT UBND tỉnh dự Hội thảo đẩy mạnh truyền thông về ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp

- 10h30: Đ/c Chủ tịch, đ/c Huỳnh Nữ Thu Hà-PCT UBND tỉnh dự Lễ bế mạc sự kiện trình diễn kết nối cung-cầu công nghệ và ký kết hợp tác chuyển giao công nghệ

C

- 13h30: Đ/c Kpă Thuyên – PCT UBND tỉnh chủ trì họp tổng duyệt Chương trình Ngày Cà phê Việt Nam” lần thứ 3, năm 2019

Thứ Tư
27/11/2019

S

- 08h00: Đ/c Đỗ Tiến Đông-PCT UBND tỉnh nghe Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành liên quan báo cáo đề xuất giải quyết vướng mắc đối với hồ sơ chuyển mục đích đất và xác định nghĩa vụ tài chính dự án khu dân cư SH-Land

C

- 13h30: Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT- UBND tỉnh nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Thứ Năm
28/11/2019

S

 - 08h00: Tổ công tác UBND tỉnh làm việc tại Sở Thông tin và Truyền thông, thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2019

C

- 13h30: Đ/c Chủ tịch và các đ/c PCT UBND tỉnh  nghe đơn vị tư vấn báo cáo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro

Thứ Sáu
29/11/2019

S

- Làm việc.

 

C

- Làm việc.

 

Thứ Bảy
30/11/2019

S

- Lãnh đạo VP và bộ phận văn thư trực cơ quan.

C

- Lãnh đạo VP và bộ phận văn thư trực cơ quan.

Chủ Nhật
01/12/2019

S

- Lãnh đạo VP và bộ phận văn thư trực cơ quan.

C

- Lãnh đạo VP và bộ phận văn thư trực cơ quan.


UBND tỉnh Gia Lai

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh